Sinh hoc NXB giao duc by phuhmtu

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
... Tóm tắt cách giải kết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010- 2011 Môn: Sinh học Bài 1: ... = * Số hợp tử tạo thành: - Số tế bào sinh dục sơ khai tạo qua lần nguyên phân liên tiếp 2000x256 = 512 103 x 512. 103x4 = 512. 103 3 ,125 = 160 - Số tinh trùng trực tiếp thụ tinh 512. 103x 100 100 ... đầu số hợp tử tạo thành b) Tính số lượng tế bào sinh trứng cần thi t cho trình thụ tinh Tóm tắt cách giải kết Điểm a) Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai ban đầu số hợp tử tạo thành * Số...
 • 12
 • 350
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... TẠO LONG AN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT VÒNG NĂM 2011 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: SINH HỌC (Bảng B) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 06/10/2011 Thời gian: 180 ... mùa hè - Vào mùa hè, thời gian ban đêm ngắn ban ngày → thích hợp cho long hoa Trang 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Còn vào mùa đông, thời gian ban đêm dài ban ngày → long không hoa - Để long hoa ... Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh:………………… Giám thị 1: …………………………… Giám thị 2: …………………………… Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG...
 • 8
 • 267
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... LONG AN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT VÒNG NĂM 2011 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: SINH HỌC (Bảng C) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 06/10/2011 Thời gian: 180 phút ... sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh:………………… Giám thị 1: ………………………… Giám thị 2: ………………………… Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ... thời gian phát đề) Ngày thi: 06/10/2011 Thời gian: 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG NĂM 2011 MÔN SINH HỌC (BẢNG B) Câu Nội dung Sai - Vì nước có tính phân cực nên thẩm thấu qua...
 • 6
 • 247
 • 0

ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI THỬ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... b) Trên có rệp bám ; quanh vùng rệp bám có nhiều kiến đen Hãy nêu rõ mối quan hệ sinh thái toàn loài kể ? (Cho biết rệp tiết dịch cho kiến đen, kiến đen bảo vệ rệp) -Hết - ... hình bình thường, họ sinh gái có NST giới tính XO biểu bệnh máu khó đông Giải thích tượng viết sơ đồ lai b) Một người phụ nữ bình thường kết hôn với người mắc bệnh máu khó đông, sinh cậu trai có...
 • 2
 • 890
 • 6

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG TỈNH MÔN SINH HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2012 – 2013 Câu (1,5 điểm) Nội dung a Tế bào lông ... 0,25 Câu (1điểm) Nội dung - Căn vào khả chịu nhiệt, vi sinh vật chia thành nhóm: vi sinh vật ưa lạnh, vi sinh vật ưa ấm, vi sinh vật ưa nhiệt, vi sinh vật ưa siêu nhiệt - Ứng dụng: + Dùng nhiệt ... Dùng nhiệt độ thấp để kìm hãm sinh trưởng vi sinh vật Trong sữa chua vi sinh vật gây bệnh sữa chua lên men tốt, vi khuẩn lactic tạo môi trường axit (pH thấp) ức chế vi sinh vật gây bệnh Điểm 0,25...
 • 4
 • 537
 • 10

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
... phấn lúa thân cao, chín sớm với nhau, F1 thu kết sau: 600 lúa thân cao - chín muộn 120 4 lúa thân cao - chín muộn 601 thân thấp - chín sớm Cho biết gen nằm nhiễm sắc thể thường, gen qui định tính ... Xác định kiểu gen P b Viết sơ đồ lai từ P đến F1 Câu 9: (1,0 điểm) Tác động người ảnh hưởng đến sinh vật môi trường nào? Việc nghiên cứu ảnh hưởng có ý nghĩa việc bảo vệ môi trường phát triển ... hình thành loài nêu rõ nhân tố tham gia trình hình thành loài HẾT Họ tên thí sinh: Số báo danh: Giám thị 1:………………………………….Giám thị 2:……………………………………… Trang 2/2 ...
 • 2
 • 240
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM
... ………………………………………………………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT -2 - NAM NĂM HỌC 2011 – 2 012 Môn: Sinh học HƯỚNG DẪN CHẤM Câu /ý 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3a 3b 3c 4a Nội dung Điểm Enzim tham gia vào ... đột biến nhân tạo để tạo nguồn đột biến + Sử dụng công nghệ di truyền để tạo ADN tái tổ hợp - Sử dụng phương pháp gây đột biến nhân tạo đạt hiệu cao chọn giống vi sinh vật tốc độ sinh sản chúng ... 0,5 0,5 0,25 0,25 Chú ý : - Các tập học sinh giải, tính toán theo cách khác, đúng, hợp lý cho điểm tương đương - Điểm toàn không làm tròn số - Hết - - 6- ...
 • 6
 • 234
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... -Họ tên thí sinh …………………………………… Số báo danh : …… - Chữ kí : Giám thị : ……………………… Giám thị : ………………… HƯỚNG DẪN CHẤM SỞ GD & ĐT LONG AN THI CHỌN HSG VĂN HÓA LỚP 12 VÒNG I - NĂM HỌC 2 012 - 2 013 ... HỌC 2 012 - 2 013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : SINH HỌC ( Bảng A) Thời gian : 18 0 phút (không kể thời gian phát đề ) Ngày thi : 23 /10 /2 012 Câu (2.0) Nội dung chấm a TB đơn vị cấu trúc : - Các dạng SV ... dung chấm a Về quan sinh sản : - Từ chưa phân hóa giới tính đến phân hóa giới tính (đực, cái) rõ ràng - Từ chưa có quan sinh sản riêng biệt đến có quan sinh sản rõ ràng - Từ quan sinh sản lưỡng...
 • 7
 • 293
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT VÒNG 1 NĂM 2012 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
... 2/2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐẾ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 -VÒNG I Môn thi: SINH HỌC (BẢNG B) Ngày thi: 23 /10 /2 012 Thời gian làm bài: 18 0 phút HƯỚNG DẪN CHẤM Câu (1, 0 điểm) ... ⇒ Các loại giao tử tạo: 40% MN 40% mn 10 % Mn 10 % mN 46 % RH 18 ,4% 18 ,4% 4,6% 4,6% MN.RH mn RH Mn RH mN RH 46 % rh 18 ,4% 18 ,4% 4,6 % 4,6 % MN rh mn rh Mn rh mN rh 4% Rh 1, 6 % 1, 6% 0,4% 0,4% MN ... liệu cung cấp: 50.(2 - 1) .78 = 495 300 nhiễm sắc thể Trong tế bào thu được, số nhiễm sắc thể hoàn toàn tạo từ nguyên liệu môi trường là: 50.(27 - 2).78 = 4 914 00 nhiễm sắc thể Nếu học sinh làm...
 • 9
 • 957
 • 11

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010-2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010-2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
... tất sinh vật - Ví dụ: +Tảo nấm địa y (cộng sinh) + Cá ép bám vào rùa biển (Hội sinh) Quan hệ đối địch - Là mối quan hệ bên có lợi, bên có hại bên bị hại - Ví dụ: + Giun đũa sống ruột người (Ký sinh) ... địch sinh vật khác loài? Cho ví dụ minh hoạ Quan hệ hỗ trợ Quan hệ đối địch - Là mối quan hệ có lợi (hoặc - Là mối quan hệ bên có lợi, không hại) cho tất sinh vật bên có hại bên bị hại - Ví dụ: - ... hợp tử tạo thành là: 10000 x 0,1% = 10 hợp tử - Số lượng NST hợp tử thứ là: 208 : 24 = 13 NST = 2n - Bộ NST kết thụ tinh giao tử đực mang NST với giao tử mang NST (n -1 ) Loại giao tử (n -1 ) tạo...
 • 8
 • 313
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010-2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM 2010-2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
... hay ngược lại - Nguyên tắc giữ lại (bán bảo toàn): Trong ADN có mạh 0.5 ADN mẹ (mạch cũ), mạch lại tổng hợp b - Đoạn mạch 2: T-A- G- T- G- X- A- T 0.5 - mARN: A- U- X- A- X- G- U- A 0.5 5.5đ a ... với X hay ngược lại - Nguyên tắc giữ lại (bán bảo toàn): Trong ADN có mạh ADN mẹ (mạch cũ), mạch lại tổng hợp b - Đoạn mạch 2: T-A- G- T- G- X- A- T - mARN: A- U- X- A- X- G- U- A a) Nêu biến đổi ... với X hay ngược lại - Nguyên tắc giữ lại (bán bảo toàn): Trong ADN có mạh ADN mẹ (mạch cũ), mạch lại tổng hợp b - Đoạn mạch 2: T-A- G- T- G- X- A- T - mARN: A- U- X- A- X- G- U- A a) Nêu biến đổi...
 • 10
 • 207
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN SINH HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
... Lizin Axit glutamic Axit glutamic Histidin Gọi B gen có đoạn mã hóa đoạn peptit bình thường nói gen b gen đột biến tương ứng a- Giải thích chế phát sinh đột biến nói b- Một hợp tử mang kiểu ... sau: AAG Lizin; XAX Histidin; GAG Axit glutamic; XXX Prôlin Một đoạn chuỗi pôlypeptit bình thường có trình tự axit amin là: Lizin Axit glutamic Axit glutamic Prôlin Nhưng đột biến ... điểm) a- Sinh sản vô tính động vật có ưu hạn chế gì? b- Khi lao động nặng, lượng CO2 sản sinh nhiều tượng xảy ra? Giải thích Câu : (2.0 điểm) Bộ ba mã hóa số loại axit amin mARN sau: AAG Lizin;...
 • 3
 • 118
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 4 pgs ts nguyễn như hiền 2007 công nghệ sinh học tập 1 sinh học phân tử và tế bào cơ sở khoa học của công nghệ sinh học nxb giáo dụcđề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 hệ giáo dục phổ thông năm học 20122013 môn sinh học sở giáo dục và đào tạo gia laiđề thi thử kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn sinh học sở giáo dục và đào tạo long anlêônchep phạm minh hạc dịch 2003 một số công trình tâm lý học nxb giáo dục hà nộiphương lựu 2004 lí luận văn học nxb giáo dục hà nộinguyễn cảnh toàn 2001 quá trình dạy tự học nxb giáo dục hà nội37 nguyễn lai 1997 ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp nhận văn học nxb giáo dục hà nội40 phương lựu chủ biên 2002 lí luận văn học nxb giáo dục hà nộikharlamôp 1978 đỗ thị trang nguyễn ngọc quang dịch phát huy tính tích cực học tập của học sinh như thế nào nxb giáo dục hà nộilục thị nga tích hợp dạy kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua môn khoa học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nxb giáo dục 200916 gs ts vũ văn vụ pgs ts nguyễn mộng hùng 2006 công nghệ sinh học tập 2 cnsh tế bào nxb giáo dụcbộ đề thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân 9tâm lý học về giáo dục đạo đức học sinh tiểu họcki thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm 20072008 môn hóa học sở giáo dục và đào tạo gia laihướng dẫn tự học toán cao cấp tập 1 tập 2 nxb giáo dụcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học