Sinh hoa mien dich DH da nang phuhmtu

Chương 3 kết quả và thảo luận. Phân định danh Salmonnella từ thwucj phẩm thuỷ sản bằng phương pháp nuôi cấy sinh hoá , miễn dịch

Chương 3 kết quả và thảo luận. Phân định danh Salmonnella từ thwucj phẩm thuỷ sản bằng phương pháp nuôi cấy sinh hoá , miễn dịch
... '&zoQ RnS} p(R ZbŽ V7VV[Zd fU“iU Ze ) „ SŠ –/ -p5 –RnF 4– Œ’UXZk[ '* +,- .p –/]+1,zp} +2 ,3 . pR U ”b”UZ _ +,0 5i6 97Œ‘R Z U †e VŒ q–%Pe:;6J (8RU P [vbj‹U fU PRnRq !7  d  Ý»ÉÝùỉ1A ... *! %4 8 %/ :4 < %%4 " $& ) ,- 4 1'4 3 4 ,6 5 4 4$9 ;6 4 > + + % % = +?! 45 9 C4 !5 E!II @ 4 4=D%1 * ! ! G J AB F H 0 135 689  K L 549 4 ... *! %4 8 %/ :4 < %%4 " $& ) ,- 4 1'4 3 4 ,6 5 4 4$9 ;6 4 > + + % % = +?! 45 9 C4 !5 E!II @ 4 4=D%1 * ! ! G J AB F H 0 135 689  K L 549 4...
 • 47
 • 270
 • 0

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HÓA, MIỄN DỊCH TRONG VIÊM THẬN LUPUS doc

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SINH HÓA, MIỄN DỊCH TRONG VIÊM THẬN LUPUS doc
... bệnh(3,18) Viêm thận Lupus chiếm khoảng 60 – 75% bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống(12) Biểu tổn thương thận SLE hội chứng viêm cầu thận cấp, hội chứng thận hư có không kèm suy thận Tình trạng suy thận ... suy thận giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ hay ghép thận, đặc biệt bệnh nhân viêm cầu thận Lupus có sang thương giải phẫu bệnh nhóm IV(3,4,12) Trên giới có nhiều đề tài nghiên cứu viêm thận Lupus ... nhận xét số đặc điểm viêm cầu thận luput khoa thận bệnh 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 viện Bạch Mai, Y học thực hành 258 (4), tr 32 – 35 Đỗ Thị Liệu (2004), Viêm cầu thận lupus, Bệnh Thận nội...
 • 6
 • 279
 • 1

Một số đặc tính sinh hoá, miễn dịchsinh học phân tử của các chủng Bacillus du và NT trong sản xuất các sinh phẩm

Một số đặc tính sinh hoá, miễn dịch và sinh học phân tử của các chủng Bacillus du và NT trong sản xuất các sinh phẩm
... N D u T u T u Du NT 24 + + - + 48 16 + + + + 1/8 1/16 1/32 1/64 NT Du NT Du NT Du NT - + - - - - - - - + - + - - - - 3.5 ¶nh h−ëng cđa Oligo-alginat lªn tèc ®é nh©n sinh khèi cđa Bacillus SLVK ... 108/ ml hçn dÞch Sè l−ỵng bµo tư x 108/ ml hçn dÞch Sè l−ỵng bµo tư x 108/ ml hçn dÞch Du NT Du NT Du NT Du NT - - 25 34 32 27 35 36 51 63 60 55 64 58 23 28 22 25 30 23 GTTB - - 30,3 32,6 58 59 ... tư x 10 / bµo tư x ( 0C) 108/ ml hçn ml hçn dÞch ml hçn dÞch 108/ ml hçn dÞch dÞch Du 320C NT Du NT Du NT Du NT 59 65 140 152 271 272 78 81 81 79 84 82 177 172 176 185 274 266 GTTB 73 77 163 171...
 • 30
 • 506
 • 1

TRẮC NGHIỆM - SINH HOÁ MIỄN DỊCH pps

TRẮC NGHIỆM - SINH HOÁ MIỄN DỊCH pps
... sau kỹ thuật sinh hoá miễn dịch định tính: Kỹ thuật điện di miễn dịch Kỹ thuật miễn dịch đo độ đục Kỹ thuật miễn dịch khuếch tán đơn Kỹ thuật miễn dịch khuếch tán đôi Kỹ thuật miễn dịch phóng xạ ... thuật sinh hoá miễn dịch định lượng: Kỹ thuật điện di miễn dịch Kỹ thuật miễn dịch đo độ đục Kỹ thuật miễn dịch khuếch tán đơn Kỹ thuật miễn dịch khuếch tán đôi Kỹ thuật khuếch tán miễn dịch dùng ... cho sinh viên 17 Để định lượng Protein dịch não tuỷ, ngưòi ta dùng kỹ thuật: A Kỹ thuật điện di miễn dịch B Kỹ thuật miễn dịch khuếch tán đôi C Kỹ thuật miễn dịch đo độ đục D Kỹ thuật miễn dịch...
 • 9
 • 897
 • 29

TRẮC NGHIỆM SINH HOÁ MIỄN DỊCH pdf

TRẮC NGHIỆM SINH HOÁ MIỄN DỊCH pdf
... di miễn dịch B Cố định miễn dịch C Western Blot D Miễn dịch đo độ đục E Điện di miễn dịch ngược dòng Để phát tự KT, người ta dùng kỹ thuật sau: Miễn dịch huỳnh quang Điện di miễn dịch Miễn dịch ... thuật sau kỹ thuật sinh hoá miễn dịch định tính: Kỹ thuật điện di miễn dịch Kỹ thuật miễn dịch khuếch tán đôi Kỹ thuật miễn dịch đo độ đục Kỹ thuật miễn dịch phóng xạ Kỹ thuật miễn dịch khuếch tán ... 15 Những kỹ thuật sau kỹ thuật sinh hoá miễn dịch định lượng: Điện di miễn dịch Miễn dịch khuếch tán đôi Miễn dịch đo độ đục Khuếch tán miễn dịch dùng điện Miễn dịch khuếch tán đơn Chọn tập hợp...
 • 8
 • 668
 • 14

Bài giảng sinh hóa miễn dịch

Bài giảng sinh hóa miễn dịch
... Nguồn: 2003, Miễn dịch học phân tử, Đại học Huế 1.2 PHÂN LOẠI MIỄN DỊCH Miễn dịch Miễn dịch bẩm sinh (MD không đặc hiệu) Miễn dịch thu đƣợc (MD đặc hiệu) Miễn dịch thu đƣợc chủ động Miễn dịch thu ... động Miễn dịch thu đƣợc chủ động tự nhiên Miễn dịch thu đƣợc thụ động tự nhiên Miễn dịch thu đƣợc chủ động nhân tạo Miễn dịch thu đƣợc thụ động nhân tạo Hình 1.1b Phân loại miễn dịch 1.2.1 Miễn dịch ... bẩm sinh Miễn dịch bẩm sinh (innate immunity) có tên gọi khác nhƣ miễn dịch không đặc hiệu (nonspecific immunity) hay miễn dịch tự nhiên (natural immunity) Miễn dịch không đặc hiệu hay miễn dịch...
 • 115
 • 206
 • 0

Sinh hóa miễn dịch Đoàn Thị Hoài Nam

Sinh hóa miễn dịch Đoàn Thị Hoài Nam
... hòa miễn dịch; + nghiên cứu thay đổi hoạt động MD; + ứng dụng quy luật hoạt động hệ MD vào chuẩn đoán, phòng chữa bệnh 1.2 Phân loại miễn dịch Hình 1.1: Phân loại miễn dịch 1.2.1 Miễn dịch bẩm sinh ... 1.3.3 Tính chuyên môn hóa Hệ thống miễn dịch đáp ứng cách đặc biệt khác vi sinh vật giai đoạn nhiễm trùng khác để tạo hiệu tối đa cho chế đề kháng Miễn dịch dịch thể miễn dịch tế bào hình thành ... loại miễn dịch 1.2.1 Miễn dịch bẩm sinh (miễn dịch không đặc hiệu) Khái niệm: Miễn dịch bẩm sinh hay miễn dịch không đặc hiệu khả tự bảo vệ cá thể có từ lúc sinh mang tính di truyền, không đòi hỏi...
 • 43
 • 185
 • 0

Sinh hóa miễn dịch chương 2

Sinh hóa miễn dịch  chương 2
... ñáp ứng miễn dịch cấu trúc ñơn giản Ngược lại hapten có khối lượng phân tử nhỏ tính miễn dịch gắn với protein có cấu trúc phức trở thành chất sinh miễn dịch Ngoài ñiều kiện khả sinh miễn dịch ñộ ... thực bào, bước khởi ñầu ñáp ứng miễn dịch Cấu trúc phân tử phức tạp: Một chất sinh miễn dịch phải có cấu trúc phân tử phức tạp, kháng nguyên phức tạp tính miễn dịch cao Ví dụ polylizin polyme ... không hoạt ñộng kháng nguyên (penixilin, aspirin tính sinh miễn dịch) Từ 6000-10000Da có khả sinh miễm dịch ví dụ insulin khả ñáp ứng miễn dịch Từ 10000- 14000 kháng nguyên yếu trừ chúng ñược...
 • 7
 • 115
 • 0

Sinh hóa miễn dịch chương 3

Sinh hóa miễn dịch  chương 3
... ñáp ứng miễn dịch Mặc dù quan lympho quan trọng chúng tạo thành mạng lưới ña dạng hoàn hảo 3. 2 Các tế bào tham gia ñáp ứng miễn dịch 3. 2.1 Biệt hóa hình thành tế bào tham gia ñáp ứng miễm dịch Từ ... loạn ñáp ứng miễn dịch Việc cắt bỏ tuyến ức ñộng vật trưởng thành, không làm thay ñổi miễn dịch tế bào, ñộng vật sinh làm thay ñổi ñáng kể lượng tế bào lympho máu giảm mạnh ñáp ứng miễn dịch Nếu ... tham gia trực tiếp vào trình ñáp ứng miễn dịch ñó hệ thống bố thể, cytokin 1- Hệ thống bố thể Bố thể: Bố thể hệ thống miễn dịch dịch thể bẩm sinh không ñặc hiệu (chương1 ) Nó tham gia vào phản ứng...
 • 16
 • 120
 • 0

Sinh hóa miễn dịch chương 4

Sinh hóa miễn dịch  chương 4
... ứng miễn dịch thu ñược Như nhiều trường hợp ñáp ứng miễn dịch tự nhiên có tác dụng mở ñầu cho ñáp ứng miễn dịch ñặc hiệu, ngược lại, ñáp ứng miễn dịch ñặc hiệu xuất làm tăng cường ñáp ứng miễn dịch ... nối disulfua 4. 3 Các lớp Ig miễn dịch Có lớp globulin miễn dịch mang tên chuỗi nặng Lớp IgG, Lớp IgM, Lớp IgA, Lớp IgD Lớp IgE 4. 3.1 Lớp IgG (γ2 κ2 γ2 λ2) Cấu tạo Là globulin miễn dịch chủ yếu, ... miễn dịch tự nhiên Ở chương ñã làm quen với ñáp ứng miễn dịch tự nhiên Trong phần ñề cập ñến ñáp ứng miễn dịch ñặc hiệu, ñó vấn ñề mấu chốt chế hình thành kháng thể miễn dịch Việc thể tạo kháng...
 • 16
 • 127
 • 0

Sinh hóa miễn dịch chương 5

Sinh hóa miễn dịch  chương 5
... gây ung thư Hệ thông miễn dịch trước hết miễn dịch qua trung gian tế bào làm chậm phát triển ức chế tế bào ung thư 5. 3 Bệnh tự miễn Khái niệm Bệnh tự miễn xuất hệ thống miễn dịch hoạt ñộng ñáp ... ung thư: Hệ thống miễn dịch có trách nhiệm theo dõi giám soát hoạt ñông tế bào ung thư Theo Brnent kiểm soát miễn dịch chế miễn dịch chống ung thư Sự giám sát xảy suốt trình sinh ung thư sau ung ... protein mô quan bị bệnh, mà ñó biến ñổi tế bào lympho xảy công hệ miễn dịch lên ban thân Bệnh tự miễn dịch xảy tính tự dung mạp miễn dịch bị thể khả nhận Trong giai ñoạn này, tế bào T nhằm vào kháng...
 • 8
 • 111
 • 0

Sinh hóa miễn dịch chương 6

Sinh hóa miễn dịch  chương 6
... kết hợp bệnh 6. 4 Những nguyên nhân dẫn ñến suy giảm miễn dịch Hoạt ñộng HIV HIV công lympho làm khả miễn dịch hệ miễn dịch ñó người bệnh khả tiêu diệt virus ðó nguyên nhân phát sinh nhiều bệnh ... Gallo gọi virus hướng người - 19 86 hội nghị quốc tế danh pháp ñã thống gọi virus công hệ miễn dịch người (HIV- Humam -Immunodeficiency-Virus) Virus gây suy giảm miễn dịch người ñược Luc Montagnier ... nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết enzym (ELISA) Nếu kết (+), xét nghiệm ELISA ñược làm lại, dương tính, kết ñược xác nhận phương pháp khác, thường Western blot xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang...
 • 11
 • 118
 • 0

Sinh hóa miễn dịch chương 7

Sinh hóa miễn dịch  chương 7
... (hỡnh 7. 7a) b) Dng tớnh: Cú khỏng th cn xột nghim, nờn tn ti phc KN-KT-BT Do ủú b th c ủnh s khụng cú s kt hp vi hng cu nhy cm, kt qu l khụng cú hin tng tan mỏu (hỡnh 7. 7b) a b Hỡnh 7. 7: Kt ... khỏng th hunh quang hay khỏng th ủỏnh du 7. 2.2 Hai phng phỏp k thut hunh quang dch Phng phỏp hunh quang MD trc tip (hỡnh 7. 8) Mc ủớch ca phng phỏp: Xỏc ủnh vi sinh vt gõy bnh trờn bờnh phm, Vớ d nh ... ELISA , dúi ủõy s trỡnh by k thut ELI AE túm bt khỏng ngyuờn v ELISE cnh tranh (hỡnh 7. 9) Hỡnh 7. 9: K thut ELI SA 7. 5.1 Phng phỏp ELI SA túm bt khỏnh nguyờn (bỏnh kp) Phng phỏp ny dựng ủ xỏc ủnh...
 • 23
 • 113
 • 0

Hoàn thiện kiểm toán doanh thu và nợ phải thu tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (aisc) chi nhánh miền trung tại đà nẵng.pdf

Hoàn thiện kiểm toán doanh thu và nợ phải thu tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (aisc) chi nhánh miền trung tại đà nẵng.pdf
... TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG ABC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ ... VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) Lịch sử đời phát triển công ty Kiểm toán dịch vụ tin học Công ty Kiểm toán Dịch vụ tin học (AISC) thành lập theo thông ... CÔNG TY XÂY DỰNG ABC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC – AISC CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN Xác định mục tiêu, thủ tục kiểm toán doanh thu nợ phải thu Trong trình thực tập Công...
 • 64
 • 389
 • 9

Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học tphcm chi nhánh miền trung tại đà nẵng - aisc.pdf

Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học tphcm chi nhánh miền trung tại đà nẵng - aisc.pdf
... đề tài vào hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho đơn vị Một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho Công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học chi nhánh miền Trung Đà Nẵng ... thống kiểm soát nội hàng tồn kho môi trường tin học hóa Qua kiểm toán viên có nhìn xác, cụ thể công tác kiểm soát hàng tồn kho khách hàng Bảng1: bảng câu hỏi hệ thống kiểm soát nội hàng tồn kho ... Các tài liệu làm việc Công ty TNHH Kiểm toán dịch vụ tin học chi nhánh Miền Trung Đà Nẵng AISC [9] Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Tài [10] Hệ thống chuẩn mực kế toán Quốc tế, NXB trị...
 • 6
 • 504
 • 7

Xem thêm