phuong phap luan trong nckh y hoc y thai nguyen by phuhmtu

Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng

Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng
... VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC • Khái niệm khoa học nghiên cứu khoa học • Phân loại nghiên cứu khoa học • Sản phẩm nghiên cứu khoa học I KHÁI NIỆM KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.1 Khoa học Khoa học ... LỤC • Bài Đại cương nghiên cứu khoa học Bài Lý thuyết khoa học Bài Luận điểm khoa học Bài Khẳng định luận điểm khoa học Bài Công trình khoa học Bài Quá trình thực luận văn thạc sĩ Bài ... • Nghiên cứu khoa học trình xây dựng để đưa luận điểm khoa học bảo vệ luận điểm khoa học dựa vào luận khoa học IV .Luận điểm khoa học • Một công trình khoa học là văn trình bày chứng minh luận...
 • 75
 • 684
 • 3

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 1 doc

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 1 doc
... chỉnh Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Y học Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần I: Là vấn đề chung phương pháp luận nghiên cứu Y học Phần II: Gồm thuật toán thống kê ứng dụng nghiên cứu kiểm ... kết nghiên cứu Y học mức độ khác Trong tương lai, với phát triển mặt kinh tế nước nhà, công tác nghiên cứu khoa học ng y phát triển, có nghiên cứu Y học Cuốn Phương pháp luận nghiên cứu Y học ... vực, phương pháp nghiên cứu .7 Đặc thù nghiên cứu y học 10 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÔNG DỤNG 12 Nghiên cứu mô tả 12 Nghiên cứu phân tích .15 X Y DỰNG...
 • 13
 • 471
 • 5

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 2 potx

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 2 potx
... huyết áp 19 X Y DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đặt vấn đề Trong nghiên cứu khoa học việc xác lập đề cương nghiên cứu tốt tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu Muốn x y dựng đề cương nghiên ... pháp đơn giản mà đảm bảo tính khoa học (xem phần toán thống kê) 2. 2.3 Các loại nghiên cứu tập Dựa vào mô hình nghiên cứu, người ta chia nghiên cứu tập thành hai loại: nghiên cứu tập hồi cứu nghiên ... trọng, nguy thực 16 bệnh tiêu ch y cháu 2. 2 Nghiên cứu tập Xuất phát điểm nghiên cứu tập nhà nghiên cứu lập lộ trình nghiên cứu mà điểm khởi đầu y u tố nguy biết để sau xem xét có phải nguyên nhân...
 • 14
 • 301
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 3 ppt

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 3 ppt
... 30 3. 432 30 4.2 23 307.691 31 2.209 31 5.959 31 8.071 32 2.024 32 4.222 33 4.1 13 337 .267 33 9.815 840.849 34 3.264 34 7.589 36 0.822 36 1 .33 3 36 3.646 36 6.754 37 0.917 37 1657 Cụm Cụm Cụm 10 Cụm 11 Cụm 12 Cụm 13 ... 4.451 4.425 3. 860 2. 835 1.725 3. 988 4.124 4 .38 9 1.126 2.166 3. 3 93 4.787 23. 447 13. 689 14.696 20.000 3. 990 4.754 37 5.951 37 9 .37 4 38 3.472 38 8.012 39 0 .33 4 39 4 .32 1 39 8. 532 401.0 73 401.921 4 03. 202 406.512 ... 507 3. 516 14.402 2.575 3. 105 4.176 1.919 3. 261 4.270 3. 301 3. 250 4.670 757 12. 037 55 3. 702 2.262 791 3. 468 4 .33 8 3. 930 2.112 3. 9 53 2.198 9.891 3. 154 2.548 1. 034 2.415 4 .32 5 13. 233 511 2 .31 3 3. 108...
 • 23
 • 394
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 4 pps

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 4 pps
... bậc phương sai hay nói cách khác bậc hai phương sai: S = S2 Độ lệch chuẩn giá trị ứng dụng nhiều thực hành, nghiên cứu vấn đề sinh học y học cho nhà nghiên cứu biết phân tán số liệu nghiên cứu ... dụng điều đương nhiên Thống kê Y sinh học (Biostatistics): môn toán ứng dụng, sử dụng toán học để nghiên cứu, phân tích vấn đề Y học sinh học, toán học hoá vấn đề sinh học sức khoẻ người, làm cho ... Đ y giai đoạn quan trọng mà nhà nghiên cứu cần phải lưu tâm Các số liệu nghiên cứu cần thu thập đ y đủ xác, sau kiểm tra cách khoa học sở chắn đáng tin c y cho tất giai đoạn Sắp xếp trình bày...
 • 14
 • 243
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 5 pps

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 5 pps
... thuyết tương quan X Y X Ytn 4, 25 3 1, 75 1 ,5 0 ,5 0, 25 Yit 4,0 15 3, 355 2,6 95 2,9 35 1,3 75 0,7 15 0, 055 Chú ý: D đoạn thẳng thoả mãn điều kiện toán thực tế Toàn đường thẳng biểu diễn phương trình tính không ... thuộc Xi Yi khác phụ thuộc Yi Xi Hệ số η luôn dương ηx /y y/ x ; ηx /y = y/ x chúng Rxy 2 .5. 2 Công thức tính hệ số tương quan phi tuyến Trong Sx Sy độ lệch tiêu chuẩn đặc điểm Xi Yi; Sxy Syx độ ... nhiễm = Ic I0 Nếu RR > y u tố nguy nguyên nhân g y nên hậu bệnh lý tương ứng Chỉ số không ứng dụng nghiên cứu khác nghiên cứu mô tả, bệnh chứng Như v y, nghiên cứu mô tả nghiên cứu bệnh chứng, đặc...
 • 19
 • 305
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 6 ppt

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 6 ppt
... 19 ,67 9 21, 161 22 ,61 8 24,054 25,472 26, 873 28,259 29 ,63 3 30,995 32,3 46 33 ,68 7 35,020 36, 315 37 ,65 9 38, 968 40,270 41, 566 42,8 56 44,140 15,419 46, 693 47, 962 6, 635 9,210 11,315 13,277 5, 068 16, 812 18,475 ... 20,090 21 ,66 6 23,209 24,725 26, 217 27 ,68 8 29,141 30,578 32,000 33,409 34,805 36, 191 37, 566 38,932 40,289 41 ,63 8 42,980 44,314 45 ,64 2 46, 963 48,278 49,588 50,892 10,827 13,815 16, 266 18, 467 20,515 ... nghiên cứu y học Nhà xuất Y học, tập I, II Nguyễn Đình Khoa (1975) Phương pháp thống kê ứng dụng sinh học Tủ sách Đại học Tổng hợp Nguyễn Xuân Phách cộng (1992) Toán thống kê tin học nghiên cứu...
 • 9
 • 247
 • 0

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước – tiềm năng và giới hạn ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay tiểu luận cao học môn chuyên đề kinh tế chính trị

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước – tiềm năng và giới hạn ý nghĩa phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay tiểu luận cao học môn chuyên đề kinh tế chính trị
... quyền nhà nước việc điều hành kinh tế, xây dựng kinh tế nhiều thành phần Với ý nghĩa xin chọn vấn đề Chủ nghĩa độc quyền nhà nước Tiềm giới hạn Ý nghĩa phương pháp luận bối cảnh kinh tế nước ... chủ nghĩa độc quyền nhà nước bối cảnh Ba là nghĩa phương pháp luận rút thông qua tiềm năng, giới hạn chủ nghĩa độc quyền nhà nước trình xây dựng kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ ... tới độc quyền Chủ nghĩa độc quyền nhà nước giai đoạn phương thức sản xuất chủ nghĩa chủ nghĩa mà hình thức phát triển cao giai đoạn chủ nghĩa độc quyền Chủ nghĩa độc quyền nhà nước...
 • 31
 • 321
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT- LÊNIN BẢO VỆ HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG TP NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN - Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT- LÊNIN BẢO VỆ HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG TP NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN - Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
... sử, đặc biệt lý luận hình thái kinh tế hội Tác phẩm Những người bạn dân Họ đấu tranh chống người dân chủ hội sao?” tư tưởng học thuyết Mác - Lênin luận hình thái kinh tế hội trình bày ... tạp thời đại, kẻ thù Chủ nghĩa Mác lại tập trung vào công kích, bác học thuyết hình thái kinh tế hội chủ nghĩa Mác Lênin Các học giả tư sản âm mưu thay học thuyết hình thái kinh tế hội ... trù hình thái kinh tế hội mà Mác xây dựng nhằm luận giải thay lẫn hình thái kinh tế hội từ thấp đến cao trình lịch sử tự nhiên diệt vong hình thái kinh tế tư chủ nghĩa, thay hình thái kinh...
 • 22
 • 231
 • 3

TIỂU LUẬN TRIẾT học bản CHẤT của tư DUY TRONG TRIẾT học mác lê NIN, ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG đổi mới tư DUY của ĐẢNG TA

TIỂU LUẬN TRIẾT học  bản CHẤT của tư DUY TRONG TRIẾT học mác  lê NIN, ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG đổi mới tư DUY của ĐẢNG TA
... định đường lối đổi Đảng Đổi gồm hai mặt: đổi phương pháp đổi nhận thức, tưởng, lý luận tức kết Không có phương pháp có kết khoa học Nếu trước với lối giáo điều, kinh nghiệm ... mạnh vốn có lên nhiều lần nhận thức cải tạo giới Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG ĐỔI MỚI TƯ DUY CỦA ĐẢNG TA Nghiên cứu chất duy, thấy vận động người hướng giới bên để nhằm nhận thức cải tạo ... thức biện chứng mácxít phương pháp phát triển trình độ cao so với phương pháp lịch sử triết học Nó khác chất so với phương pháp có lịch sử như: biện chứng tự phát thời cổ đại, tư...
 • 18
 • 86
 • 0

Dùng kiến thức môn học phương pháp luận sáng tạo khoa học để giải quyết các vấn đề trong tin học.

Dùng kiến thức môn học phương pháp luận sáng tạo khoa học để giải quyết các vấn đề trong tin học.
... nguyên tắc sáng tạo để giải vấn đề cụ thể cài đặt vận hành mail exchange server 2003 • Vận dụng nguyên tắc sáng tạo để giải vần đề khác tin học Đoàn Khắc Vương Trang Phương Pháp Luận Sáng Tạo Đoàn ... dụng nguyên tắc sáng tạo để giải vấn đề cụ thể - cài đặt vận hành mail exchange server 2003 I Giới thiệu vấn đề II Giải vấn đề Yêu cầu Vận dụng nguyên tắc sáng tạo để giải vấn đề Phần III: Vận ... Phương Pháp Luận Sáng Tạo Đoàn Khắc Vương Trang 30 Phương Pháp Luận Sáng Tạo Phần V Tài liệu tham khảo Phan Dũng – Các thủ thuật ( nguyên tắc ) sáng tạo – Trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật...
 • 31
 • 1,319
 • 8

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG BẢO MẬT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG BẢO MẬT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
... tắc sáng tạo áp dụng vào tin học chuyên đề phân tích hệ thống bảo mật cho ngân hàng Chuyên đề đưa hoàng loạt giải pháp cho ngân hàng Các giải pháp có áp dụng nguyên tắc sáng tạo trình bày môn phương ... ngân hàng - II Công nghệ giải pháp Firewall khuyến nghị Hệ thống dò tìm lỗi bảo mật khuyến nghị cho tòan hệ thống (Scanner) Sử dụng thiết bị trung gian 12 MMT01 –Nguyễn Đình Huy Hệ thống sử dụng ... thiệu: Phương pháp luận sáng tạo đổi (quyển sách Sáng tạo đổi mới’ ) – Trung tâm Sáng tạo KHKT (TSK) – TpHCM 2004 19 MMT01 –Nguyễn Đình Huy [3] Vũ Cao Đàm – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học...
 • 20
 • 590
 • 7

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG LẬP TRÌNH JAVA

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG LẬP TRÌNH JAVA
... thủ thuật sáng tạo – phần – Trung Tâm Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật TSK – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Slide giảng Phương pháp luận sáng tạo GS.TSKH ... để xây dựng trình điều khiển thiết bị cho điện thoại di động, PDA, … II ỨNG DỤNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO VÀO ĐỀ TÀI: 1/ TỔNG QUAN: Các thủ thuật có vai trò phương pháp luận sáng tạo vai trò ... tượng khác - Ứng dụng: Java cho phép xây dựng loại chương trình sau: Applets Applet chương trình tạo để sử dụng Internet thông qua trình duyệt hỗ trợ Java IE hay Netscape Bạn dùng Java để xây...
 • 13
 • 586
 • 6

PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG TIN HỌC

PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG TIN HỌC
... .25 Giới thiệu phương pháp luận sáng tạo khoa học PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO LÀ GÌ ? -Nói cách ngắn gọn, "PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO" (Creativity Methodologies) môn khoa học có mục đích xây ... sau: LỜI CÁM ƠN Giới thiệu phương pháp luận sáng tạo khoa học Phương pháp luận sáng tạo tin học Các nguyên tắc thủ thuật tin học Nguyên tắc phân nhỏ: ... chức cần học phương pháp luận (các thủ thuật bản, phương pháp, lý thuyết) tư sáng tạo Ðiều làm cho cấu tổ chức bạn mạnh lên nhiều Trong cấu tổ chức, nhiều người học phương pháp luận sáng tạo, ...
 • 25
 • 455
 • 4

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THOẠI IP (VoIP) TRONG MẠNG DOANH NGHIỆP

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THOẠI IP (VoIP) TRONG MẠNG DOANH NGHIỆP
... – TRIỂN KHAI VOIP TRONG MẠNG DOANH NGHIỆP: Giới thiệu việc triển khai thực tế công nghệ VoIP cho doanh nghiệp PHẦN – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO: Phân tích ứng dụng phương pháp luận sáng ... tính ứng dụng Trong hệ thống điện thoại PSTN kiểu cũ,các doanh nghiệp cần hai thuê bao để sử dụng dịch vụ thoại vận chuyển liệu mạng PSTN ,thoại Ứng dụng PPLSTKH Triển khai VoIP cho doanh nghiệp ... luận sáng tạo việc triển khai công nghệ VoIP PHẦN – ĐÁNG GIÁ VÀ HƯƠNG PHÁT TRIỂN: Nhận định ưu điểm, nhược điểm VoIP hướng phát triển tương lai Ứng dụng PPLSTKH Triển khai VoIP cho doanh nghiệp...
 • 35
 • 564
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ý nghĩa của phương pháp luận trong triết họcý nghĩa của phương pháp luận nghiên cứu khoa họcý nghĩa phương pháp luận nghiên cứu khoa họcvận dụng quy luật phủ định của phủ định để rút ra ý nghĩa phương pháp luận trong quá trình xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở việt nam hiện naytieu luan quy luat luong chat va y nghis phuong phap luan trong hoat dong thuc tiený nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễntiểu luận ý nghĩa phương pháp luận trong phương pháp nghiên cứu của cacmaccơ sở phương pháp luận trong nghiên cứu khoa họcphương pháp luận trong triết học là gìhãy trình bày hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận trong học thuyết kinh tế của j m keyneysứng dụng phương pháp luận sáng tạo khoa học trong triển khai công nghệ thoại ip voip trong mạng doanh nghiệptầm quan trọng của phương pháp luận nghiên cứu khoa họcphần i một số yêu cầu về phương pháp luận trong nghiên cứu và dạy học lịch sử thời nguyễnbàn về phương pháp luận trong khoa học xã hộiphương pháp luận sáng tạo khoa họcCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học