ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC LÊN ĐỘ CẢM TỪ CỦA TẬP HỢP VÒNG LƯỢNG TỬ BÁN DẪN

ĐỘ CẢM TỪ CỦA TẬP HỢP VÒNG LƯỢNG TỬ BÁN DẪN ĐỐI XỨNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ

ĐỘ CẢM TỪ CỦA TẬP HỢP VÒNG LƯỢNG TỬ BÁN DẪN ĐỐI XỨNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ
... mô phụ thuộc độ từ hóa độ cảm từ tập hợp vòng lượng tử bán dẫn vào từ trường nhiệt độ Kết mô phụ thuộc ổn định vào nhiệt độ độ từ hóa độ cảm từ tập hợp vòng lượng tử bán dẫn đối xứng Các kết ... đỉnh độ cảm từ đơn vòng tập hợp vòng lượng tử bán dẫn đối xứng Từ hình 3.15, nhận thấy nhiệt độ thấp độ cao đỉnh độ cảm từ vòng lớn giảm nhanh nhiệt độ tăng Trong đó, độ cao đỉnh độ cảm từ tập hợp ... [21-25] Độ từ hóa độ cảm từ vòng lượng tử bán dẫn đối xứng bán kính vành =11,5 nm tập hợp vòng lượng tử bán dẫn đối xứng bán kính vành trung bình =11.5 nm phụ thuộc vào từ trường nhiệt độ khác vẽ từ...
 • 44
 • 280
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón n+k dạng nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện văn yên, tỉnh yên bái

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón n+k dạng nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện văn yên, tỉnh yên bái
... triển giống ngô LVN99 đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu ảnh hưởng phân viên nén đến số đặc điểm hình thái, sinh giống ngô LVN99 đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu ảnh ... ảnh hưởng phân viên nén đến khả chống chịu giống ngô LVN99 đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu ảnh hưởng phân viên nén đến suất yếu tố cấu thành suất giống ngô LVN99 đất dốc huyện Văn ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THANH NHÃ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN N+K DẠNG VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ LVN99 TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN VĂN YÊN TỈNH...
 • 104
 • 314
 • 0

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới kích thước và sự phân bố của hạt nano bạc,

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới kích thước và sự phân bố của hạt nano bạc,
... tử phân bố lại hạt nano làm cho hạt nano bị phân cực điện tạo thành lưỡng cực điện Do xuất tần số cộng hưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố yếu tố hình dáng, độ lớn hạt nano môi trường xung quanh yếu ... ảnh hưởng Ảnh hưởng axit mạnh Hòa tan phân hủy Ảnh hưởng kiềm mạnh Chảy mềm hòa tan Ảnh hưởng axit yếu Chảy mềm hòa tan Ảnh hưởng kiềm yếu Chảy mềm hòa tan Ảnh hưởng dung môi hữu Không ảnh hưởng ... nanocompozit Ag/PVA với chất khử hydrazin hydrat sử dụng natri citrat tác nhân trợ phân bố tới hình thành hạt nano bạc - Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng AgNO3, natri citrat tới kích thước phân bố...
 • 72
 • 574
 • 0

Tổng hợp naphtol AS-D và naphtol AS-OL cacboxylat và nghiên cứu ảnh hưởng các gốc axit lên độ nhạy của cơ chất trong phản ứng nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người

Tổng hợp naphtol AS-D và naphtol AS-OL cacboxylat và nghiên cứu ảnh hưởng các gốc axit lên độ nhạy của cơ chất trong phản ứng nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người
... cacboxylat khác nghiên cứu ảnh hưởng mạch hydrocacbon, từ rút định hướng việc tìm kiếm chất độ nhạy cao phản ứng nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người Kết thảo luận Naphtol AS-D naphtol AS-OL ... hiệu bạch cầu người - Dung dịch nhuộm nhân: Nuclear fast red 0,1 g/100 ml Naphtol AS-OL 2-clopropionat có độ nhạy phản ứng nhuộm esteraza đặc hiệu bạch cầu người tốt nhất, cao chất naphtol AS-D cloaxetat ... -CHClC6H5 Ảnh nhuộm bạch cầu bệnh nhân Nguyễn Văn L sử dụng chất naphtol AS-OL cloaxetat, naphtol AS-OL 2-clobutyrat naphtol AS-D cloaxetat, naphtol AS-D 2-clopropionat tổng hợp Ảnh Naphtol AS-D cloaxetat...
 • 10
 • 102
 • 0

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lượng phân hữu cơ, lượng đạm bón và công lao động đến năng suất lúa

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lượng phân hữu cơ, lượng đạm bón và công lao động đến năng suất lúa
... độ tin cậy 95% Mô hình giải thích 84.79% biến động suất lúa biến động yếu tố lượng phân đạm bón công lao động, 15.21% biến động suất yếu tố khác, hay tỷ lệ sai số mô hình 15.21% IV KẾT LUẬN VÀ ... IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua phân tích mô hình thấy suất lúa chịu ảnh hưởng lớn rõ rệt hai yếu tố lượng đạm bón công lao động Còn lượng phân hữu ảnh hưởng Tuy nhiên lượng mẫu thống kê chưa đủ lớn ... đó: Yi: suất lúa (kg/ sào) X1: lượng phân hữu bón ( kg/sào) X2: lượng đạm bón (kg/ sào) X3: công lao động (người/ ngày/ sào) a0: hệ số tự do( = lnA) a1, a2 , a3 hệ số ảnh hưởng Xi đến đến Yi tương...
 • 11
 • 336
 • 0

Đánh giá phân hữu cơ sinh học MTX và thăm ảnh hưởng của nó đến hàm lượng NO3 trong một số loài rau thực phẩm

Đánh giá phân hữu cơ sinh học MTX và thăm dò ảnh hưởng của nó đến hàm lượng NO3 trong một số loài rau thực phẩm
... 0,62 48 K2O (%) Loại phân MTX NPK Bảng 22: So sánh chất hữu sinh học MTX số loại phân khác Loại phân Hữu sinh học MTX Lân hữu sinh học Sông Gianh Lân hữu sinh học Hà Tĩnh Chất hữu (% khối lợng khô) ... phẩm hửu ích tiến hành đề tài :Đánh giá phân hữu sinh học MTX thăm ảnh hởng đến hàm lợng NO3- số loại rau thực phẩm 7 Kết ngiên cứu cha đáp ứng trọn vẹn đòi hỏi thực tế nhng chắn cung cấp nhiều ... 13,5 10 Chất hữu (% khối lợng khô) 30 20 10 A B C Loại phân 49 A: Phân lân hữu sinh học Hà Tĩnh B: Phân lân hữu sinh học Sông Gianh C: Phân lân hữu sinh học MTX Bảng Hàm lợng NO3- rau cải canh,...
 • 74
 • 278
 • 1

Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo, molipđen lên các chỉ tiêu sinh lí nảy mầm của giống đậu tương DT96 luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng bo, molipđen lên các chỉ tiêu sinh lí nảy mầm của giống đậu tương DT96 luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2011 Trờng đại học vinh Khoa sinh học === === ảnh hởng nguyên tố vi lợng Bo, Molipđen lên tiêu sinh nảy mầm giống đậu tơng DT96 khóa luận tốt nghiệp đại học Ngành: Cử nhân khoa học ... nhân khoa học sinh học Chuyên ngành: Sinh lý - hóa sinh Giáo vi n hớng dẫn: PGS ts nguyễn đình san Sinh vi n thực hiện: Nguyễn thị hờng Lớp: 48B - Sinh học KHểA LUN TT NGHIP I HC Vinh - 2011 Nguyn ... Vai trũ ca nguyờn t vi lng i vi cõy trng 12 1.1.1 Vai trũ ca chung nguyờn t vi lng i vi cõy trng 12 1.1.2 Vai trũ ca vi lng Molipen i vi cõy trng .15 1.1.3 Vi lng Bo i vi cõy trng ...
 • 34
 • 1,017
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp xytokinin và auxin lên quá trình nhân nhanh và ra rễ giống hoa đồng tiền gerbera jamesonii bolus luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp xytokinin và auxin lên quá trình nhân nhanh và ra rễ giống hoa đồng tiền gerbera jamesonii bolus luận văn tốt nghiệp đại học
... hỡnh thỏi r hoa ng Tin CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Ngun gc v v trớ phõn loi ca cõy hoa ng tin 1.1.1 Ngun gc: Hoa ng tin cú tờn khoa hc l Gerbera Jamesonii Bolus (cũn gi l hoa mt tri hay hoa Phu Lng), ... ca t hp Xytokinin v Auxin lờn quỏ trỡnh nhõn nhanh v r ging hoa ng Tin Gerbera Jamesonii Bolus Mc tiờu ca ti : - Xỏc nh nng KI t hp vi IAA tt nht cho quỏ trỡnh hỡnh thnh chi ca ging hoa ng ... thng phõn loi thc vt, cõy hoa ng Tin c c xp vo nhúm hai lỏ mm (Dicotyleon), thuc phõn lp Cỳc (Asteridae), b Cỳc (Asteraleas), h Cỳc (Asteraceae) v cú tờn khoa hc l Gerbera jamesonii [22] 1.2 c im...
 • 29
 • 415
 • 0

Báo cáo " Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt oxit niken được điều chế bằng quá trình tự bốc cháy gel " doc

Báo cáo
... tao gel 4 Anh hudng cua nhiet tao gel Thf nghiem dugc tien hanh vdi su tao gel cua niken va PVA theo ti le ndng dd mol 1/3, nhiet tao gel; 40°C, 60°C, 80°C, 100°C, pH tao gel; Cac miu sau tao gel ... thi nghiem dugc tie'n hanh vol sir tao gel cua niken va PVA theo ti le ndng mol: 6/1, 3/1, 1/1, 1/3, 1/6, nhiet tao gel: 86°C, pH tao gel: Cac miu sau tao gel dugc nung 600°C 2h Cac miu dugc xic ... trung binh eua NiO, pm Qua bing oxit niken cd kfeh thudc hat be nha't niu dugc tao gel vdi PVA theo ti le ndng mol niken vi polyvinyl aneol la 1/3, cd le d ty le tao gel vda dd cho qua trinh tu bdc...
 • 5
 • 157
 • 0

Ảnh hưởng của các thăng giáng lượng tử và nhiệt động học lên kết cặp siêu chảy trong hạt nhân

Ảnh hưởng của các thăng giáng lượng tử và nhiệt động học lên kết cặp siêu chảy trong hạt nhân
... đề xuất chương tới nhiệt độ hữu hạn hạn nhằm nghiên cứu ảnh hưởng thăng giáng lượng tử nhiệt động học lên tính kết cặp hạt nhân Các phương trình cho khe lượng kết cặp số hạt nhiệt độ T≠0 thực ... MeV (các hình bên trái), hạt nhân 56Fe (các hình bên phải) Chương SCQRPA nhiệt độ moment góc khác không Thăng giáng ảnh hưởng tới hạt nhân nhiệt độ không khác không mà ảnh hưởng tới hạt nhân ... tác cặp mạnh Tại G lớn, tất phương pháp cho giá trị gần với lời giải xác [Hình (b)] Chương SCQRPA nhiệt độ hữu hạn Thăng giáng ảnh hưởng mạnh lên kết cặp hạt nhân nhiệt độ hữu hạn Các ảnh hưởng...
 • 16
 • 174
 • 0

Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và một số acid amin thiết yếu lên sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà h’mông

Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và một số acid amin thiết yếu lên sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà h’mông
... axit amin thiết yếu khác phần lên khả sinh trưởng chất lượng thân thịt H’mông 2.4 Ảnh hưởng lượng trao đổi axit amin phần lên sinh trưởng chất lượng thịt 2.4.1 Ảnh hưởng lượng phần lên tiêu ... axit amin tổng hợp thiết yếu vào phần nuôi H’mông nhằm nâng cao suất sinh trưởng chất lượng thịt cần thiết 2.4.5 Ảnh hưởng lượng trao đổi axit amin phần lên sinh trưởng chất lượng thịt Năng ... lượng trao đổi hàm lượng số axit amin thiết yếu phần đánh giá ảnh hưởng đến khả sinh trưởng chất lượng thân thịt giống công nghiệp Vì vậy, nghiên cứu nhằm làm rõ ảnh hưởng lượng trao đổi số axit...
 • 132
 • 418
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích mức độ ảnh hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ đến tăng giảm doanh thu tiêu thụ sản phẩm thực tế so với kế hoạchnghiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất chiết tách từ củ tỏi có khả năng kìm hãm sự phát triển của nấm tạo váng trong lên men rau quảảnh hưởng của sấy đến chất lượng giấy khi sấy giấy quá khô thì một số tính chất cơ lý của giấy giảm độ láng độ bền độ dòn của giấy mặt khác tiêu hao hơi sấy nhiềuxác đònh ảnh hưởng của tổ hợp rc khác nhau lên tần số dao độngphân tích sự biến động của tổng quỹ lương của nlđ do ảnh hưởng của tỷ suất tiền lương và tổng doanh thuảnh hưởng của tạp chấtảnh hưởng của chính sách tiền lương tối thiểuảnh hưởng của chính sách tiền lươngảnh hưởng của h2s đến chất lượng thực phẩmảnh hưởng của lạm phát tới đời sống nhân dânảnh hưởng của lạm phát đến đời sống nhân dânảnh hưởng của lạm phát đến đời sống người dânảnh hưởng của h2s đến chất lượng sản phẩmcác ảnh hưởng của h2s đến chất lượng sản phẩmđánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố chất lượng tới năng suất chuyền may tại công ty tnhh may mặc artif việt namGIẢI PHÁP đảm bảo CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN GIÁO VIÊN dạy NGHỀ tại các TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ TỈNH hậu GIANGGIẢI PHÁP đào tạo, bồi DƯỠNG CÔNG NHÂN tại xí NGHIỆP đáp ỨNG THEO NHU cầu KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN hòaGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP CHO học VIÊN NGHỀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG tại học VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAMGIÁM sát AN NINH DÙNG kĩ THUẬT xử lý HÌNH ẢNHBí kíp sử dụng máy tính casioGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIÊU hóaGIẢI PHẪU – SINH lý hệ SINH dụcTóm tắt luận văn đã sửa theo HĐBV02 routing protocol khai niem phan loaiCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFAslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thể