NHÀ Ở CỦA NGƯỜI THÁI TRẮNG Ở XÃ MƯỜNG CHIÊN, HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN

Sử dụng công cụ phát triển cộng đồng giúp người dân giữ gìn bản sắc dân tộc (trường hợp người thái bản khoan, mường sại, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la) luận văn ths dân tộc học 60 22 70 pdf

Sử dụng công cụ phát triển cộng đồng giúp người dân giữ gìn bản sắc dân tộc (trường hợp người thái ở bản khoan, xã mường sại, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la)  luận văn ths dân tộc học 60 22 70 pdf
... hướng hội chủ nghĩa quản lý Nhà nước Luận án dụng nhiều phương pháp luận hội học, đặc biệt hội học Giới, hội học Gia đình, hội học đồ thị, hội học quản lý, hội học lứa tuổi Luận ... đồng vừa có nét khác biệt Luận án góp phần bổ sung cho chuyên ngành hội học lứa tuổi, hội học gia đình, hội học giới, hội học đồ thị, hội học quản lý v.v - Về mặt thực tiễn: Luận ... dùng cá nhân hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển lực người cá nhân Lao động phương thức tồn tại, phát triển cá nhân mà phương thức tồn phát triển mối quan hệ người hội Trong hội, lao...
 • 224
 • 165
 • 0

Khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường một số hộ gia đình chăn nuôi lợn tại mường giảng huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la

Khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường ở một số hộ gia đình chăn nuôi lợn tại xã mường giảng  huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
... nhiễm môi trường chăn nuôi hộ gia đình gây ra, tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “ Khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường số hộ gia đình chăn nuôi lợn Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La ... tra, đánh giá trạng môi trường số hộ gia đình chăn nuôi lợn Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La - Đề xuất số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn hộ gia đình gây 2.2 ... - hội Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi ô nhiễm môi trường chăn nuôi gây * Điều tra, đánh giá trạng môi trƣờng quản lý, xử lý chất thải số hộ gia...
 • 44
 • 191
 • 0

Nghiên cứu quy trình sản xuất môi trường thích hợp đến nuôi trồng nâm bào ngư trên mạt cưa tại bản nà hỳ chiềng khoang, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la

Nghiên cứu quy trình sản xuất môi trường thích hợp đến nuôi trồng nâm bào ngư trên mạt cưa tại bản nà hỳ xã chiềng khoang, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la
... tốt Vì định chon đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu quy trình sản xuất môi trƣờng thích hợp để nấm bào ngƣ phát triển mạt cƣa Hỳ Chiềng Khoang huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La 1.2 Mục đích Yêu cầu ... liệu nghiên cứu - Môi trường thích để nuôi trồng nấm bào Hỳ- Chiềng Khoang - huyện Quỳnh Nhai- tỉnh Sơn La - Phế phẩm mùn cưa có phối trộn chất khác 3.2 Nội dung nghiên cứu -Theo dõi trình ... gian, đối tƣợng vật liệu nghiên cứu 3.1.1 Địa điểm nghiên cứu -Tại Hỳ- Chiềng Khoang - huyện Quỳnh Nhai- tỉnh Sơn La 3.1.2 Thời gian nghiên cứu Thí nghiệm ngày 18/02/201 3đến hết ngày 24/4/2013...
 • 44
 • 177
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu rơm có bổ sung cơ chất đến sự sinh trưởng và phát triển của một số giống nấm rơm tại mường giôn, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu rơm có bổ sung cơ chất đến sự sinh trưởng và phát triển của một số giống nấm rơm tại xã mường giôn, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la
... chất lƣợng hạ giá thành sản phẩm Vì tính quan trọng mà tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng nguyên liệu rơm bổ sung chất đến sinh trưởng phát triển số giống nấm Rơm Mường Giôn huyện ... Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La 3.1.3 Thời gian nghiên cứu - Thời gian thực tập: Từ 18/2/2013 - 28/4/2013 3.2 Nội dung nghiên cứu So sánh suất số giống nấm rơm trồng nguyên liệu rơm bổ sung chất 3.3 ... Việc bổ sung loại dinh dƣỡng khác vào chất làm ảnh hƣởng đến sinh trƣờng, phát triển suất nấm rơm Trong suất nấm rơm CT3 bổ sung phân hữu hoai mục đạt kết cao giống V1 đạt 18.04 kg/tạ rơm rạ giống...
 • 65
 • 134
 • 0

Phân tích hiệu quả chăn nuôi bò thịt tại mường giôn, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la

Phân tích hiệu quả chăn nuôi bò thịt tại xã mường giôn, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la
... tích hiệu chăn nuôi thịt Mường Giôn huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng chăn nuôi thịt hộ nông dân Mƣờng Giôn huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La Phân tích ... thịt 54 5.5 Phân tích hiệu chăn nuôi thịt Mƣờng Giôn huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La 54 5.5.1 Chi phí chăn nuôi thịt 54 5.5.2 Hiệu chăn nuôi thịt 56 5.5.3 ... tích hiệu chăn nuôi thịt nông dân Mƣờng Giôn - Chi phí chăn nuôi - Hiệu chăn nuôi - Các nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận chăn nuôi thịt Mƣờng Giôn * Đề xuất số giải pháp chăn nuôi thịt...
 • 67
 • 150
 • 0

Nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc khai thác và sử dụng các côn trùng làm thực phẩm tại mường giôn huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la

Nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc khai thác và sử dụng các côn trùng làm thực phẩm tại xã mường giôn  huyện quỳnh nhai  tỉnh sơn la
... thức địa việc khai thác sử dụng loài côn trùng làm thực phẩm Mường Giôn huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La Qua nghiên cứu nhằm đạt kết mong muốn trình nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN ... trạng khai thác , sử dụng kiến thức địa liên quan khia thác sử dụng + Côn trùng khai thác làm thực phẩm ,khai thác năm tháng 56 9-11, số lần thu bắt 5-9 lần vào tháng năm, cách sử dụng côn trùng ... Mường Giôn Quỳnh Nhai - Sơn La 3.2 Mục tiêu nghiên cứu - Lập danh lục loài côn trùng sử dụng làm thực phẩm khu vực nhgiên cứu - Đánh giá trạng khai thác, sử dụng kiến thức địa liên quan đến khai...
 • 38
 • 109
 • 0

Đánh giá tình hình quản lý đất đai mường giôn huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la giai đoạn 2005 2010

Đánh giá tình hình quản lý đất đai xã mường giôn huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la giai đoạn 2005 2010
... đề: Đánh giá tình hình quản lí sử dụng đất Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La giai đoạn 2005 2013”bƣớc đầu em chƣa hình dung đƣợc cách đầy đủ yêu cầu cần thực Nhƣng nhờ có tận tình ... Mƣờng Giôn - Đánh giá trạng sử dụng đất Mƣờng Giôn năm 2012 - Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất biến động đất đai địa bàn Mƣờng Giôn - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản ... dụng đất đai - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Hồ sơ địa 2.2.1.Căn pháp công tác đăng ký, Đánh giá tình hình quản sử dụng đất Công tác đăng ký đất đai, Đánh giá tình hình quản sử...
 • 59
 • 68
 • 0

THỰC TRẠNG TIẾP cận DỊCH vụ CHĂM sóc sức KHỎE của NGƯỜI CAO TUỔI tại lâu THƯỢNG, HUYỆNNHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG TIẾP cận DỊCH vụ CHĂM sóc sức KHỎE của NGƯỜI CAO TUỔI tại xã lâu THƯỢNG, HUYỆN võ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
... của ngời cao tuổi Lâu Thợng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên" nhằm mục tiêu sau: Mô tả thực trạng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngời cao tuổi Lâu Thợng, huyện Nhai, tỉnh Thái ... Hơng (2008), Thực trạng sức khỏe bệnh tật nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngời cao tuổi dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Ths y học, Đại học Y dợc Thái Nguyên, Thái Nguyên Chu ... cao tuổi có trình độ học vấn từ cấp I trở xuống cao: mù chữ (25,52%), cấp I (41,25%) Tiếp cận dịch vụ y tế 2.1 Sự tiếp cận dịch vụ y tế ngời cao tuổi Lâu Thợng Để đánh giá tỷ lệ đợc tiếp cận...
 • 4
 • 444
 • 2

Điều tra thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân tại mường khoa huyện bắc yên – tỉnh sơn la

Điều tra thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi gà đồi của hộ nông dân tại xã mường khoa  huyện bắc yên – tỉnh sơn la
... ngày phát triển việc cần thiết Xuất phát từ thực tiễn tiến hành nghiên cứu chuyên đề: Điều tra thực trạng giải pháp phát triển chăn nuôi đồi hộ nông dân Mường Khoa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn ... chăn nuôi đồi năm 2015 3.2 Nội dung nghiên cứu * Điều tra, đánh giá thực trạng chăn nuôi chung Mường Khoa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La * Điều tra, đánh giá thực trạng chăn nuôi đồi hộ điều ... phát triển chăn nuôi 5.2 Thông tin tình hình phát triển chăn nuôi đồi hộ điều tra 5.2.1 Đ c điểm hộ chăn nuôi đồi Mƣờng Khoa 5.2.1.1 Đặc điểm chủ hộ chăn nuôi đồi Trong hộ nông...
 • 69
 • 116
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của một số giá thể và chế phẩm vi sinh đến sự tăng trưởng của một số nấm sò tím và nấm sò trắng tạo mường é huyện thuận châu tỉnh sơn la

Khảo sát ảnh hưởng của một số giá thể và chế phẩm vi sinh đến sự tăng trưởng của một số nấm sò tím và nấm sò trắng tạo xã mường é  huyện thuận châu  tỉnh sơn la
... nghiên cứu - Khảo sát ảnh hưởng số giá thể chế phẩm vi sinh đến tăng trưởng nấm tím nấm trắng - So sánh suất chất lượng nấm tím nấm trắng trồng rơm rạ bổ xung phân vi sinh 3.2.1 Phương ... Khảo sát ảnh hƣởng số giá thể chế phẩm vi sinh đến tăng trƣởng nấm tím nấm trắng Mƣờng É - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 1.1 Mục đích - Xác định phát triển cá thể nấm phát triển chất ... Kết luận Qua thời gian quan sát theo dõi trình sinh trưởng phát triển nấm tím nấm trắng thu kết sau: 5.1.1 Về sinh trưởng phát triển Nấm tím nấm trắng sinh trưởng phát triển tốt tất...
 • 85
 • 192
 • 0

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của nậm ét huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã nậm ét huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
... Đẳng Sơn La Tìm hiểu thu thập thực Trƣờng Cao Đẳng Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La Trƣờng Cao Đẳng Sơn La ... lý nhà nước đất nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2012 3.2.3 Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp Nậm Ét huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La 3.2.4 Đánh giá hiệu số loại hình sử dụng đất phổ biến ... Hiện trạng sử dụng đất Nậm Ét năm 2012 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất Nậm Ét năm 2012 Thứ tự (1) Mục đích sử dụng đất (2) Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp...
 • 39
 • 104
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón trên giống đậu xanh đx11 bản nà mùn chiềng khay huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón trên giống đậu xanh đx11 bản nà mùn xã chiềng khay huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
... Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón giống đậu xanh ĐX11 Mùn Chiềng Khay huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La. ” 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu ảnh hƣởng liều lƣợng phân bón ... điểm nghiên cứu Bản Mun Chiềng Khay huyện Quỳnh Nhai *Điều kiện đất đai : thí nghiệm đƣợc bố trí đất đồi Mùn Chiềng Khay huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La 3.1.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên ... suất giống đậu xanh ĐX11 trồng vụ đông xuân Mùn Chiềng Khay huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La - Khi tăng lƣợng phân bón từ công thức 1lên đến côn thức tiêu sinh trƣởng suất giống đậu xanh ĐX11...
 • 39
 • 249
 • 0

Phân tích hiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân tại chiềng bằng, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la

Phân tích hiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân tại xã chiềng bằng, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la
... trạng chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La - Phân tích hiệu chăn nuôi lợn thịt nông dân Chiềng Bằng - Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến chăn nuôi lợn thịt nông ... lợn thịt hộ chăn nuôi lợn thịt, ban ngành xã, bản, ngƣời buôn bán có kinh nghiệm * Phân tích hiệu chăn nuôi lợn thịt nông dân Chiềng Bằng - Chi phí chăn nuôi - Hiệu chăn nuôi 24 - Các nhân ... ngƣời, nhƣ hộ dân địa bàn Chiềng bằng.Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu chuyên đề: Phân tích hiệu chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La 1.2...
 • 65
 • 110
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học amino đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương DT84 tại chiềng bằng huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học amino đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương DT84 tại xã chiềng bằng  huyện quỳnh nhai  tỉnh sơn la
... 4.2.1 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học đến sinh trưởng, phát triển giống đậu tương DT84 Tại Chiềng Bằng - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 26 4.2.1.1 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Amino đến chiều cao giống ... trường cao đẳng Sơn La, tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm sinh học AMINO đến sinh trưởng phát triển giống đậu tương DT84 Chiềng Bằng Huyện Quỳnh Nhai Tỉnh Sơn La Bằng nỗ lực ... nhiều chế phẩm sinh học cần nghiên cứu hiệu lực chúng đậu tương nên thuc đề tài “ Nghiên cứu ảnh hưởng chế phảm sinh học AMINO đến sinh trưởng phát triển giống đậu tương DT84 Chiềng Bằng – huyện...
 • 50
 • 56
 • 0

Thực trạng công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng tại cà nàng huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la

Thực trạng công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng tại xã cà nàng huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
... vai tr , thực trạng v c c nh n tố ảnh hưởng đ n công t c quản l , bảo vệ tài nguy n rừng l l t i lựa chọn chuy n đề “ M - nh gi thực trạng c ng t c quản l v bảo vệ nguồn t i nguy n rừng v ng ... hực trạng quản l v bảo vệ nguồn t i nguy n rừng - hững y u tố ảnh hưởng đ n c ng t c quản l v bảo vệ t i nguy n rừng - ề uất m t số biện ph p g p ph n n ng cao hiệu c ng t c quản l v bảo vệ t ... n b i m l m gặp nhiều kh khăn việc quản l v bảo vệ rừng ăm th việc quản l v bảo vệ rừng đư c tri n khai n truyền nhiều đ n ngư i d n n n việc quản l v bảo vệ rừng mục ti u đ ng kh ch lệ, tốt nhiều...
 • 40
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm của đất và vật rơi rụng ở các trạng thái đất trống xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạnnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nthực trạng chăn nuôi lợn thịt của nông hộ ở xã tam an huyện phú ninh tỉnh quảng namđề tài nhận thức của cha mẹ về giáo dục con cái trong gia đình hiện nay ở xã hồng quảng huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế thực trạng và giải phápđiều tra cây thuốc được sử dụng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc dao ở xã hợp tiến huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênkiến thức thái độ thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi trong xử lý bệnh tiêu chảy cấp trẻ em tại nh ở xã vĩnh an huyện ba tri tỉnh bến tre năm 2004khắc phục và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường bảo vệ sức khỏe người dân bản phiêng sản xã mường khoa huyên tân uyên tỉnh lai châuđề tài khắc phục và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường bảo vệ sức khỏe người dân bản phiêng sản xã mường khoa huyên tân uyên tỉnh lai châuđánh giá tổn hại sức khỏe và nhu cầu về nước sinh hoạt của người dân khu vực xã phước chỉ huyện trãng bàng tỉnh tây ninhkiến trúc nhà sàn của người tháinghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báithực trạng sử dụng đất nông nghiệp ở xã cát trinh huyện phù cát tỉnh bình địnhnghiên cứu thành phần loài và khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ở xã biển động huyện lục ngạn tỉnh bắc giangthực trạng và một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở xã phong mỹ huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi ở xã bình trị huyện thăng bình tỉnh quảng nam năm 2009Bài 27. Loài vật sống ở đâu?Bí quyết chinh phục điểm 9,10 kỳ thi vào lớp 10 THPTChương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếpBáo cáo thực trạng tổ chức hạch toán tại logi số 2Cac he thong nhom mauĐặc điểm địa chất núi Châu Viên Vũng Tàuđề thi sinh 10 kì 2Cách khắc phục các lỗi điều hòa thường gặp ở daikinChương II. §4. Hàm số mũ. Hàm số LôgaritTHỦ THUẬT mở tài KHOẢN FACEBOOK bị KHÓABài 11. Chân, Tay, Tai, Mắt, MiệngBài 10. Thầy bói xem voiBài 10. Ếch ngồi đáy giếngBài 7. Quan hệ từBài 10. Từ trái nghĩaBài 27. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luậnBài 4. Lão HạcTuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhLập một dự án chưa có trên địa bàn Hà Nội với 500 triệu.Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000