Answer+Transcript (đáp án và bảng điểm khoá học 30 ngày tự luyện TOEIC của ngoại ngữ 24h

Đáp án thang điểm môn toán khối A

Đáp án và thang điểm môn toán khối A
... tích khối chóp (1,0 điểm) M A' I C' B' 2a 3a K A C H a B Hạ IH ⊥ AC ( H ∈ AC ) ⇒ IH ⊥ ( ABC ) ; IH đường cao tứ diện IABC IH CI 2 4a = = ⇒ IH = AA ' = ⇒ IH // AA ' ⇒ AA ' CA ' 3 AC = A ' C − A ... A2 = a 5, BC = AC − AB = 2a Diện tích tam giác ABC : SΔABC = AB.BC = a 4a Thể tích khối tứ diện IABC : V = IH S ΔABC = Trang 2/4 0,50 Câu Đáp án Hạ AK ⊥ A ' B ( K ∈ A ' B) Vì BC ⊥ ( ABB ' A ... A ' B) Vì BC ⊥ ( ABB ' A ') nên AK ⊥ BC ⇒ AK ⊥ ( IBC ) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( IBC ) AK AK = V (1,0 điểm) SΔAA ' B = A' B AA ' AB A ' A2 + AB = 2a Điểm 0,25 0,25 Tìm giá trị lớn nhất,...
 • 4
 • 557
 • 0

Thi KSCL HK I ( Ca dap an va bieu diem)

Thi KSCL HK I ( Ca dap an va bieu diem)
... II) Tự luận (7 i m) B i 1(3 i m): Cho hình vuông ABCD, g i E i m đ i xứng A qua D a, Chứng minh ACE vuông cân b, Kẻ AH BE, g i M, N theo thứ tự trung i m AH HE Chứng minh tứ giác BMNC ... BMNC hinh bình hành c, Chứng minh BM AN d, Tính góc ANC B i 2(2 i m): Tìm x biết a) 2(x+5) x2-5x = b) x2- 4x +3 = B i 3(2 i m): Cho biểu thức A= x2 +1 x + x x a) Tìm i u kiện ... Xet ANB co AH NM gai đờng cao cắt M M trực tâm ANB BM AN 0,25 d, Theo câu c ta co BM AN 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 l i co CN // BM CN AN ã ANC = 90 B i a, 2(x+5) x2-5x = 2(x+5) ( x2...
 • 3
 • 215
 • 0

Thi KSCL Toan 9 ( Ca dap an va bieu diem )

Thi KSCL Toan 9 ( Ca dap an va bieu diem )
... a) 12 + 48 3+ 2+ b) + (2 + 3) +1 Bài 3: Cho hàm số y = (m 3)x + n (1 ) a) Với giá trị m hàm số (1 ) hàm số bậc nhất; b) Với giá trị m n đồ thị hàm số (1 ) trùng với đờng thẳng y = 2x c) Xác ... 14 - + = 13 3 3+ 2+ + (2 + 3) = +1 = +2+ -2- = C 10 C 11 D 12 B Điểm 0,5 0,5 3( + 2) 2( + 1) + 3 +1 0,5 a, Hàm số y = (m 3)x + n hàm số bậc m b, Đồ thi hàm số y = (m 3)x + n trùng với đờng ... CD = CM + MD M Mà CM = CA ; MD = BD D ( Theo t/c hai tiêp tuyn cắt nhau) B A O CD = CA + BD ( đpcm) ã Ta co ã AOC = MOC ã ã DOM = BOD ( Theo t/c hai tiêp tuyn cắt nhau) ã ã ã Mà ã AOC + MOC...
 • 3
 • 207
 • 0

Kiểm tra học kỳ (có đáp án biểu điểm)

Kiểm tra học kỳ (có đáp án và biểu điểm)
... 100N 200Đ Câu 3: Điền tiếp tên hướng vào ô trống đây:( 0,5 đ ) Đông * ĐÁP ÁN: I/ Trắc nghiệm: ( HS trả lời ý 0,25 điểm ) Câu 1: 1c 2c 3b 4b 5c 6a Câu 2: ... tọa độ đòa f Được giải thích giải điểm Câu 3: Điền câu trả lời vào chỗ trống(……………………):( điểm ) a Tọa độ đòa lí điểm …………………………………… ………………………………… điểm b Tỉ lệ đồ có tử số 1, mẫu số lớn tỉ lệ ... ( Họ tên:…………………………………………………………………………., Lớp………………………… ) III/ BÀI TẬP: (2 điểm) Câu Một đồ có tỉ lệ 1: 200 000 Dựa vào số ghi tỉ lệ đó, cho biết cm Bản đồ tương ứng với km thực tế? ( 0,5 đ )...
 • 4
 • 486
 • 3

Đấp án biểu điểm đề KT Học kỳ 1 - 12NC

Đấp án và biểu điểm đề KT Học kỳ 1 - 12NC
... đạt cực đại x = 1 ; yCD = Hàm số đạt cực tiểu x = ; yCT = 1 Bảng biến thiên: x y' -1 −∞ +∞ y -1 ⊕ Đồ thị: 0.25 0.25 +∞ −∞ Điểm uốn đồ thị là: I ( 0 ;1) Đồ thị hàm số qua (-2 ; -1 ) ; (2;3) 0.25 ... = −∞ x 1 x 1 x 1 x2 − x + lim y = lim = +∞ x 1+ x 1+ x 1 lim y = lim − − 0.25 Nên tiệm cận đứng đồ thị đường thẳng có phương trình: x = 1 lim ( y − x ) = lim =0 x →−∞ x →−∞ x − 1 lim ( ... giác vuông cân S B nên: SH ⊥ AC (1) 0.25 Và: HB + HS = SB nên ∆SHB vuông H vậy: SH ⊥ HB (2) Từ (1) (2) ta có: SH ⊥ ( ABC ) a2 SH = a 2 a3 nên VS ABC = S∆ABC SH = 12 d Ta có: HA = HB = HC = HS...
 • 4
 • 224
 • 0

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KI I - LỚP 9 NĂM -2009

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KI I - LỚP 9 NĂM -2009
... m 10.5 Zn b Số mol kẽm tham gia phản ứng: n Zn = M = 65 = 0.3(mol) Zn Số mol khí thu đợc sau phản ứng: n H = 2.24 = 0.1(mol) 22.4 Số mol kẽm dư: n Zn d ­ = 0.3 - 0.1 = 0.2(mol) Theo PTHH: n ... H = 0.1(mol) 0.25 0.25 0.5 0.25 ⇒ m ZnSO4 = n ZnSO4 x M ZnSO4 = 0.1x161 = 16.1(gam) Vậy kh i lượng mu i thu sau phản ứng 16.1(gam) 0.25 ...
 • 2
 • 224
 • 0

Đề thi HK 2 Toán 11 NC (có đáp án biểu điểm chi tiết).

Đề thi HK 2 Toán 11 NC (có đáp án và biểu điểm chi tiết).
... Câu (2, 5đ): Cho hàm số y = C Chú ý: - Học sinh không làm vào đề thi - Trả lời trắc nghiệm theo mẫu quy định sau: Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án biểu điểm A Phần trắc nghiệm ( 04đ) Câu Đáp ... ( 04đ) Câu Đáp án B B C A D B C B D 10 11 12 13 14 15 16 B C D C C D A B Phần tự luận : ( 06đ) Câu Đáp án Ta có u1 = 11 = 101 + u2 = 10 .11 + 9.1 = 1 02 = 1 02 + u3 = 10.1 02 + 9 .2 = 1003 = 103 ... ( x + 2) Với x = ta có y = nên tiếp tuyến có phơng trình là: y = x Với x = ta có y = nên tiếp tuyến có phơng trình là: y = x + Điể m 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0.5 0.5 0.5 0 .25 0 .25 Câu Hình...
 • 4
 • 622
 • 1

kt anh ki I -cb + dap an va bieu diem

kt anh ki I -cb + dap an va bieu diem
... understanding things subjects written many to know friendship in - what English is a very useful language If we (1) English, we can go to any countries we like Well not find it hard ... Ki m tra HọC kỳ I lớp 10 Năm học: 2008 - 2009 Môn thi: Tiếng Anh Th i gian làm b i: 60 phút ( Hớng dẫn chấm gồm câu, trang) I (2đ)- M i từ đợc 0,25đ only on for drawing poetry serving tradition ... road accidents is drive after drinking A B C D She doesnt mind taking care for disabled children A B C D Susan slept soundly for ten hours You must wake her A B C D Mã ký hiệu HD02A_08_KTHKIL10...
 • 3
 • 242
 • 0

Dap an va bieu diem Dia 9_ (HK I - De A)

Dap an va bieu diem Dia 9_ (HK I - De A)
... BIỂU I M ĐỀ THI HỌC KÌ I Môn: Địa Lí ĐỀ A Câu N i dung Yêu cầu trả l i ý sau đây: a, Thuận l i: (2 i m) -Vùng cónhiều dạng địa hình;n i, gòđ i, đồng duyên h i thuận lợiPT nhiều ngành kinh tế -Khí ... kinh tế -Khí hậu nhiệt đ i ẩm,mùa đông ngắn lạnh cho phép phát triển nhiều lo i trồng vật nu i -Khoáng sản; giàu than, Crôm,thiếc, đá v i, ti tan→ PT công nghiệp -TN rừng;có diện tích trữ lượng ... rừng nhiều gỗ lâm sản TL i PT lâm sản -TN Biển; +Nhiều b i cá,b i tôm,nhiều h i sản quí TL đánh bắt thuỷ sản +Ven bờ có nhiều đầm phá, b i cát Tl nu i trồng thuỷ sản -TN du lịch: +Hai di sản...
 • 2
 • 199
 • 0

Đề thi vào lớp 10 ( Có đáp án parem điểm)

Đề thi vào lớp 10 ( Có đáp án và parem điểm)
... y = 10 Vậy PT nghiệm nguyên là: (x, y) = (0 ; 0); (8 ; 10) Kết luận: Phơng trình (1 ) nghiệm nguyên là: (x, y) = (x; 0) (x Z) 0,25đ (x, y) = (1 ; 1); (9 ; 21); (9 ; 6); (8 ; 10) Câu (3 ,0 điểm) ... = PT (2 ) nghiệm kép y = = Vậy PT (1 ) nghiệm nguyên (x; y) = (1 ; 1) Khi x PT (1 ) nghiệm nguyên trớc hết x (x 8) số phơng Đặt x(x 8) = m2 (m Z) (x 4)2 16 = m2 (| x4| - |m|) (| x4| ... luận trừ 0,25đ x = 3x + 8y Xét hệ PT: (2 đ) y = 3y + 8x (1 ) (2 ) Trừ vế PT (1 ) cho PT (2 ) có: x3 y3 = 5y 5x (x y) (x2 + xy + y2) + 5(x y) = (x y) (x2 + xy + y2 + 5) = 0,5đ y 3y Do: x...
 • 6
 • 866
 • 21

Đề thi HSG Lý 9 cấp tỉnh (có đáp án biểu điểm)

Đề thi HSG Lý 9 cấp tỉnh (có đáp án và biểu điểm)
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2008-20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ Bài Đáp án chi tiết Gọi s chiều dài quãng ... 376,74(J/kg.K) (nếu ghi thi u sai đơn vị c1 trừ 0,25 điểm) Từ đồ thị tìm : R1 = 3Ω R2 = 6Ω => Rtđ = R1 + R2 = 9( Ω) Vậy : I = U/Rtđ = 2(A) (nếu ghi thi u sai đơn vị I trừ 0,25 điểm) Vẽ hình tạo ảnh ... ghi thi u sai đơn vị v2 trừ 0,5 điểm) Nhiệt lượng miếng đồng tỏa : Q1 = m1c1(t1 – t) = 16,6c1(J) Nhiệt lượng nước thu vào : Q2 = m2c2(t – t2) = 6178,536 (J) Nhiệt lượng nhiệt lượng kế thu vào...
 • 3
 • 2,539
 • 36

Đáp án biểu điểm đề xuất thi Đại học khối A năm 2009

Đáp án và biểu điểm đề xuất thi Đại học khối A năm 2009
... I = I − I = − 15 C©u 4 0.25 0.25 0.25 TÝnh thĨ tÝch c a h×nh chãp Giáo viên Nguyễn Quốc Tuấn Đáp án biểu điểm đề thi Đại học Khối A năm 2009 Truờng THPT Đào Duy Từ _ TPTH ======================================================================================= ... − ) ≥   * L¹i t ≥ ,nªn bÊt ®¼ng thøc lu«n ®óng VËy ta cã §PCM Giáo viên Nguyễn Quốc Tuấn 0.50 Đáp án biểu điểm đề thi Đại học Khối A năm 2009 Truờng THPT Đào Duy Từ _ TPTH ======================================================================================= ... 792t + 612 = 11t − 20 ⇔ 35t2 - 88t + 53 = ⇔ t = hay t = C©u VII.b 2.00 1.00 53 35 0.25 0.25 1.00 0.25 Đáp án biểu điểm đề thi Đại học Khối A năm 2009 Truờng THPT Đào Duy Từ _ TPTH =======================================================================================...
 • 5
 • 168
 • 0

Đáp án biểu điểm đề xuất thi Đại học khối A môn Toán năm 2009

Đáp án và biểu điểm đề xuất thi Đại học khối A môn Toán năm 2009
... I = I − I = − 15 C©u 4 0.25 0.25 0.25 TÝnh thĨ tÝch c a h×nh chãp Giáo viên Nguyễn Quốc Tuấn Đáp án biểu điểm đề thi Đại học Khối A năm 2009 Truờng THPT Đào Duy Từ _ TPTH ======================================================================================= ... − ) ≥   * L¹i t ≥ ,nªn bÊt ®¼ng thøc lu«n ®óng VËy ta cã §PCM Giáo viên Nguyễn Quốc Tuấn 0.50 Đáp án biểu điểm đề thi Đại học Khối A năm 2009 Truờng THPT Đào Duy Từ _ TPTH ======================================================================================= ... 792t + 612 = 11t − 20 ⇔ 35t2 - 88t + 53 = ⇔ t = hay t = C©u VII.b 2.00 1.00 53 35 0.25 0.25 1.00 0.25 Đáp án biểu điểm đề thi Đại học Khối A năm 2009 Truờng THPT Đào Duy Từ _ TPTH =======================================================================================...
 • 5
 • 212
 • 1

Đáp án thang điểm đề thi chính thức môn thi: Văn, khối C năm 2002

Đáp án và thang điểm đề thi chính thức môn thi: Văn, khối C năm 2002
... s c vào ngời lao động, vào sống, khát vọng sống mạnh mẽ họ Tình c m nhân đạo rõ ràng c nét mẻ so với tình c m nhân đạo đ c thể nhiều t c phẩm văn h c th c tr c cách mạng Thang điểm: ĐH: 5,0 điểm, ... ý a: 0,5 ý b: 1,5 ý c: 1,75 ý 4: 0,5 C : 7,0 điểm, đó: ý 1: 0,75 ý 2: 0,25 ý a: 0,5 ý b: 2,5 ý c: 2,5 ý 4: 0,5 C u C c ý c n c : Giới thi u t c giả, t c phẩm vị trí đoạn trích: - Xuân Quỳnh (1942 ... đ c điểm sóng Bình giảng c u đầu: - Nỗi nhớ bao trùm không gian, thời gian: lòng sâu - mặt n c, ngày - đêm - Nỗi nhớ thờng tr c, không tồn th c mà ngủ, len lỏi vào gi c mơ, tiềm th c (C th c) ...
 • 4
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án và biểu điểm phiếu học tập số iphụ lục 3 đáp án và thàng điểm bảng hỏi dành cho sinh viênđề thi và đáp án môn nghiên cứu khoa họccâu hỏi và đáp án môn nghiên cứu khoa họcdap an va thang diem mon toan khoi a1 nam 2013bộ đề thi công chức tư pháp – hộ tịch giỏi có đáp án và biểu điểmbo de thi cuoi nam lop 5 co dap an va bieu diemtoán lớp 6 đề kiểm tra học kì ii có đáp án và biểu điểmđáp án và biểu điểmphần iii đáp án và thang điểm để ôn luyện kiến thức thi tốt nghiệp thpt và tuyển sinh đại học cao đẳngđáp án và biểu điểm chấmxây dựng hướng dẫn chấm đáp án và thang điểmsở giáo dục amp đào tạo gia lai định hướng đáp án và thang điểmđề thi và đáp án môn chuyên ngành khoa học và công nghệ thi công chức tỉnh thừa thiên huế 2013bước 5 xây dựng hướng chấm đáp án và thang điểmCriminal justice in america 7th edition cole test bankCriminal law 10th edition joycelyn pollock test bankCriminal law 11th edition joel samaha test bankCritical care nursing 6th edition urden test bankCritical thinking 10th edition moore test bankCultural anthropology the human challenge 14th edition haviland test bankCultural diversity in health and illness 8th edition spector test bankhướng dẫn ColectionCurriculum leadership strategies for development and implementation 3rd edition glatthorn test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 14th edition kroenke test bankDatabase systems design implementation and management 10th edition coronel test bankCustomer service skills for success 6th edition lucas test bankDatabase systems design implementation and management 12th edition coronel test bankDevelopment across the life span 7th edition feldman test bankDevelopmental psychology childhood and adolescence 9th edition shaffer test bankDigital business networks 1st edition dooley test bankDiscovering computers 2014 1st edition vermaat test bankDiscovering the life span 1st edition feldman test bankDiscovering the life span 2nd edition feldman test bankDiscovery series introduction to lifespan 1st edition rathus test bank