CHUYÊN đề 4 SONG AM

Chu de 4 - Song am.

Chu de 4 - Song am.
... ánh sáng A 77dB Bài 47 : B 79 dB C 81dB D 83 dB Hai nguồn phát sóng âm giống S1 S2 đặt cách 1,2m không khí phát sóng âm có biên độ, pha tần số 44 0Hz Cho biết vận tốc không khí 340 m/s Hỏi người đặt ... độ âm - Năng lượng sóng âm Bài 24: Mức cường độ âm có cường độ I xác định công thức: A L(dB) = 10lg(I/I0) B L(dB) = 10lg(I0/I) C L(B) = 10lg(I0/I) Bài 25: D L(dB) = 10ln(I/I0) Cường độ âm chu n ... âm truyền không khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80dB Biết cường độ âm M 0,05 W/m2 Tính cường độ âm điểm N A 200 W/m2 Bài 40 : B 300 W/m2 C 40 0 W/m2 D 500 W/m2 Tại điểm A cách nguồn âm S đoạn...
 • 8
 • 654
 • 0

CHỦ ĐỀ 4 SÓNG ÂM VÀ HIỆU ỨNG DOPPLER

CHỦ ĐỀ 4 SÓNG ÂM VÀ HIỆU ỨNG DOPPLER
... ng ca âm nói chung ph thu c vào c m th âm ca tai ng i a cao - c tr ng cho tính trm hay bng ca âm, ph thu c vào tn s âm - Âm có tn s ln gi âm bng âm có tn s nh gi âm trm ... (dB) c Âm sc Là i l ng c tr ng cho s c thái riêng ca âm, giúp ta có th phân bit c hai âm có cao, to Âm s c ph thu c vào dng ! th dao ng ca âm (hay tn s biên âm) Nhc âm tp âm http://lophocthem.com ... D 17 640 (Hz) HD: Chn D HD: fn = n.fcb = 42 0n (n ∈ N) Mà fn ≤ 18000 42 0n ≤ 18000 VD21: Chn câu tr l i úng C W/m2 Bit c ng n ≤ 42 ng fmax = 42 0 x 42 = 17 640 (Hz) âm ti m t i m môi tr âm chu#n...
 • 18
 • 179
 • 0

Chuyên đề 4: NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG, HÌNH THÁI SÔNG VÀ LOẠI HÌNH LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN pot

Chuyên đề 4: NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG, HÌNH THÁI SÔNG VÀ LOẠI HÌNH LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN pot
... thác, tác động vào dòng chảy lòng dẫn hạ du CHUYÊN Đề 4: Nghiên cứu DIễN BIếN LòNG SÔNG, HìNH THáI SÔNG LOạI HìNH LòNG DẫN CủA Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động lực sông, ven biển ... lòng sông không bị hạn chế vùng cửa sông hạ du sông Đồng CHUYÊN Đề 4: Nghiên cứu DIễN BIếN LòNG SÔNG, HìNH THáI SÔNG LOạI HìNH LòNG DẫN CủA Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động ... trợt Vì phần trung du sông Đồng Nai CHUYÊN Đề 4: Nghiên cứu DIễN BIếN LòNG SÔNG, HìNH THáI SÔNG LOạI HìNH LòNG DẫN CủA Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động lực sông, ven biển công...
 • 325
 • 365
 • 1

Chuyên đề 4: NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG, HÌNH THÁI SÔNG VÀ LOẠI HÌNH LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN doc

Chuyên đề 4: NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG, HÌNH THÁI SÔNG VÀ LOẠI HÌNH LÒNG DẪN HẠ DU SÔNG ĐỒNG NAI – SÀI GÒN doc
... trình nghiên cứu hình thái sông Cửu Long, Đồng Nai Sài Gòn tác giả: Lê Ngọc Bích, Lơng Phơng Hậu - Các công trình nghiên cứu quy luật diễn biến lòng sông, diễn biến đờng bờ sông Cửu Long, sông Đồng ... sâu sông Sài Gòn CHUYÊN Đề 5: Nghiên cứu dự báo tốc độ xói lở, bồi tụ, hoạch định hành lang ổn định để khai thác phát triển bền vững Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động lực sông, ... sâu sông Đồng Nai CHUYÊN Đề 5: Nghiên cứu dự báo tốc độ xói lở, bồi tụ, hoạch định hành lang ổn định để khai thác phát triển bền vững Hạ DU SÔNG Đồng nai sài gòn Phòng nghiên cứu động lực sông, ...
 • 177
 • 347
 • 0

skkn chuyên đề về sóng cơ và sóng âm

skkn chuyên đề về sóng cơ và sóng âm
... cm/s 31 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm P N THAM KHO CU 41 A 42 B 43 D 44 C 45 B 46 D 47 C 48 A 49 C 50 D 51 A 52 C 53 D 54 C 55 D 56 D 57 A 58 A 59 D 60 Ngi thc hin: H Thỳy Hng P N A 32 SKKN: Chuyờn ... l ng chộo ca hỡnh vuụng hoc hỡnh ch nht Ngi thc hin: H Thỳy Hng 34 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm Ngi thc hin: H Thỳy Hng 35 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm Dng 3: Xỏc nh s im cc tr trờn on thng ... AB mt on x Ngi thc hin: H Thỳy Hng 36 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm Dng 4: Xỏc nh s im cc tr trờn ng trũn tõm O l trung im ca AB Ngi thc hin: H Thỳy Hng 37 SKKN: Chuyờn súng c v súng õm IV HIU...
 • 40
 • 244
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHUYÊN đề về SÓNG cơ và SÓNG âm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHUYÊN đề về SÓNG cơ và SÓNG âm
... động âm Các đặc trưng sinh lý âm a Độ cao: đặc trưng sinh lý âm, phụ thuộc vào tần số âm âm cao âm có tần số lớn âm thấp âm có tần số nhỏ − Độ thấp hay cao âm hiểu qua trầm hay bổng âm b Âm sắc: ... ∈Z) II Sóng âm Sóng âm − Là sóng học mà tai người cảm nhận Sóng âm có tần số nằm khoảng từ 16Hz đến 20,000Hz Dao động âm − Là dao động học có tần số khoảng nói Nguồn âm vật phát sóng âm Mơi trường ... lý âm, phụ thuộc vào tần số âm, biên độ sóng âm thành phần cấu tạo âm, tức phụ thuộc đồ thị dao động âm c Độ to: Là đặc trưng sinh lý âm, phụ thuộc vào mức cường độ âm L − Giá trị cường độ âm...
 • 20
 • 162
 • 1

SKKN CHUYÊN đề về SÓNG cơ và SÓNG âm

SKKN CHUYÊN đề về SÓNG cơ và SÓNG âm
... động âm Các đặc trưng sinh lý âm a Độ cao: đặc trưng sinh lý âm, phụ thuộc vào tần số âm âm cao âm có tần số lớn âm thấp âm có tần số nhỏ − Độ thấp hay cao âm hiểu qua trầm hay bổng âm b Âm sắc: ... ∈Z) II Sóng âm Sóng âm − Là sóng học mà tai người cảm nhận Sóng âm có tần số nằm khoảng từ 16Hz đến 20,000Hz Dao động âm − Là dao động học có tần số khoảng nói Nguồn âm vật phát sóng âm Mơi trường ... lý âm, phụ thuộc vào tần số âm, biên độ sóng âm thành phần cấu tạo âm, tức phụ thuộc đồ thị dao động âm c Độ to: Là đặc trưng sinh lý âm, phụ thuộc vào mức cường độ âm L − Giá trị cường độ âm...
 • 20
 • 204
 • 0

chuyên đề 4 dao động và sóng điện từ Ôn thi THPT Quốc Gia môn vật lý

chuyên đề 4 dao động và sóng điện từ Ôn thi THPT Quốc Gia môn vật lý
... trường từ trường theo thời gian mạch dao động gọi dao động điện từ Nếu tác động điện từ với bên ngoài, dao động gọi dao động điện từ tự 7.2 Năng lượng điện từ mạch dao động: a) Năng lượng điện ... giảm dần theo thời gian  gọi dao động điện từ tắt dần Đặc điểm: điện trở R lớn dao động điện từ tắt dần cành nhanh ngược lại 7 .4 Dao động điện từ trì Hệ tự dao động Muốn trì dao động  ta phải bù ... CHƯƠNG IV DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ  ĐỖ MINH TUỆ - Biên độ lượng điện trường lượng từ trường W q 2o LI2o   4C 7.3 Dao động điện từ tắt dần Vì mạch dao động điện trở R  lượng dao động giảm...
 • 10
 • 239
 • 2

Chuyen de 4- CAC CHI SO TAI CHINH VA DON CAN TAI CHINH TRONG PHAN TICH DN

Chuyen de 4- CAC CHI SO TAI CHINH VA DON CAN TAI CHINH TRONG PHAN TICH DN
... NPV = PVA − PVP Trong đó: NPV: Giá trị giá At: Khoản thu nhập dự án cuối năm thứ t r: Chi phí vốn hay lãi suất chi t khấu dự án P: Khoản đầu tư ban đầu vào dự án n: Số năm hoạt động dự án PVA: Tổng ... -420 triệu + 103 triệu x 4,3553 =28,596 triệu đồng Kết luận: Xét kết tính NPVA NPVB ta thấy dự án NPVA nhỏ dự án NPVB Vì NPVA =13,582 < NPVB = 28,596 ta chọn dự án B Ví dụ: Doanh nghiệp Bác Giới ... doanh Chuyên đề Quyết định đầu tư 5.1 Dự ÁN ĐầU TƯ TRONG DOANH NGHIệP Thông thường hoạt động đầu tư diễn hai giai đoạn bản: - Giai đoạn 1: DN đầu tư vốn vào dự án - Giai đoạn 2: Doanh nghiệp...
 • 57
 • 513
 • 7

Chuyen de 4 huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t

Chuyen de 4  huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t
... ánh tranh TTCK t nh hình kinh t , trị thời điểm thời kỳ khác quốc gia, ngành, nhóm ngành theo phạm vi bao qu t loại thông tin TTCK thị trờng thông tin, có thông tin xác khả phân t ch t t đầu t ... Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 14- 132 Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 33 Nguồn thông tin M t số trang web chứng khoán Vi t Nam Thông tin t t chức niêm y t - Thông tin cáo ... ngợc lại nhà đầu t thiếu thông tin thông tin sai lệch (tin đồn) phải chịu t n th t định đầu t Hớng dẫn đọc thông tin thị trờng chứng khoán Vi t Nam Mua tin đồn/Bán thực t 14- 131 Nguyễn Đức Hiển,...
 • 37
 • 306
 • 0

10 CHUYÊN LÝ 1 - SÔNG AMADON

10 CHUYÊN LÝ 1 - SÔNG AMADON
... MƠN : ĐỊA LÝ KHỐI 10 GV HƯỚNG DẪN : Thầy VÕ THÀNH NAM S lưu vực = 7 .17 0.000km2 (rộng giới) L = 6.800 km (dài giới - 2008) Hơn 1. 000 phụ lưu Lưu lượng TB: 220.000m3/s Đổ Đại Tâây Sông amadon bắt ... hướng Tây - ông chảy theo hướng Tây – Đông đổ ng Đại Tâây Dương Đầu nguồn EQUATOR - Khai thác thủy sản -Có tiềm khổng lồ lượng (thủy điện) -Có hệ sinh thái nước giàu đa dạng sinh học - Du lịch ... Amadơn.!!!! Tiềm du lòch lớn Sông Amadon đòa điểm du lịch hấp dẫn, kì quan thiên nhiên Hình ảnh thổ dân vùng Amadon Tiềm du lòch lớn Tiềm du lòch lớn Nét đẹp Amadon Amadon hoang sơ kì bí ! Các...
 • 23
 • 211
 • 0

Chuyên đề đời sống cá heo

Chuyên đề đời sống cá heo
... ĐỜI SỐNG CÁ HEO I.GIỚI THIỆU VỀ CÁ HEO II.TẬP TÍNH III.VAI TRÒ CỦA CÁ HEO IV.MỐI ĐE DỌA ĐỐI VỚI CÁ HEO I.GIỚI THIỆU CÁ HEO: heo Delphin heo Killer 1.MÔI TRƯỜNG SỐNG: heo sống hoàn ... 80 đến 90 Gia đình heo 2.SINH SẢN VÀ NUÔI CON: Thời gian mang thai heo thường dài khoảng cách lần sinh cao Vd :cá heo Killer mang thai 15 tháng năm sinh lần, lần sinh heo ông bố bà mẹ nuôi ... -Tình trạng đánh bắt theo kiểu hủy diệt -Trong môi trường nuôi nhốt, heo thường sống lâu chăm sóc kỹ heo giao phối cận huyết trì lâu hệ chúng ngày bị suy giảm sức sống Thành viên: Nguyễn...
 • 27
 • 224
 • 0

Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ

Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ
... k3 ;b= ;c= ; p m3 n k = k đpcm Dạng II: làm quen với phơng trình tỉ Bài 6: Giải phơng trình: x - - 5x - = 3x - HD: Đặt điều ki n, chuy n vế hợp lý bình phơng để làm Cách khác: Từ đki n, nh n ... Hoàng V n Tài Bài dạy Bồi d ỡng Đại số lớp - Bài 5: Cho biết am3 = bn3 = cp3 1 + + = Chứng minh rằng: m n p a + b + c = am + bn + cp HD: Đặt am3 = bn3 = cp3 = k3 a = Từ đó: VT = k; VP = k3 k3 ... Giải phơng trình sau: a) x2 4x = x - ; (HD: ĐK, Bp hai vế, PT có nghiệm x = + 2 ) b) 4x + - 3x + = ; (ĐS: x = 20) c) x - - x + = ; (ĐS: nghiệm) d) x - x - 1- x - = ; (HD: ĐK, chuy n vế, Bp...
 • 2
 • 3,391
 • 51

Chuyên đề 4 : 4 số lượng tử

Chuyên đề 4 : 4 số lượng tử
... cuối chúng có đặc điểm - Tổng số (n + l) , số lượng tử A lớn số lượng tử B - Tổng đại số số lượng tử electron cuối B 4, 5 a Hãy xác định số lượng tử electron cuối A , B xác định nguyên tố A ... theo khối lượng 31,83% ; 28,98% ; 39,18% Xác định CTPT X Biết electron chiếm obitan từ giá trị nhỏ số lượng tử ml Xác định nguyên tử mà eletron cuối có số lượng tử thỏa mãn điều kiện : n + l ... , ml = -1 (4) n = , l = , ml = -4 Cho nguyên tử nguyên tố A B có electron có số lượng tử sau : n = , l = , ml = -1 , ms = − n = , l = , m l = , ms = + Viết cấu hình electron nguyên tử , xác định...
 • 3
 • 29,538
 • 666

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 4 chiến lược định vị chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm và xây dựng thương hiệuchuyên đề 4 ánh sáng và cơ thể sốngchuyên đề 4 aminoaxitchuyên đề 4 phân tích kqkdchuyên đề giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm nonchuyên đề giáo dục âm nhạc mầm nonchuyên đề 3 sóng cơ họcchuyên đề về sóng cơ họcchuyên đề giáo dục âm nhạc trong trường mầm nonchuyên đề giáo dục âm nhạcchuyen de 4 phi kimchuyen de 4 ve khao sat do thi ham sotài liệu ôn thi đại học môn vật lý chuyên đề 2 sóng cơ họcchuyen de 3 song co hoctài liệu chuyên đề 4 phương pháp quy đổiGiay dang ky tham du Dai hoi co dong 200803b Mau Uy quyen dang ky tren webMau Uy quyen du DHCD va nhan Co tuc nam 2007Quyet dinh 16 CP ve Kich cau kinh te (giam thue GTGT)Thong tu 13 BTC huong dan giam thue GTGTThong tu 12 BTC huong dan giam va gia han nop thue TNDNMau Uy quyen va de nghi chuyen khoan co tuc056 Nghi quyet DHCD 2009 ngay 29 03 20095 Noi dung co ban Chien luoc den 2015Thông tư 159 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 32 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 29 2016 TT-BGTVT quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhMau giay uy quyen va xac nhan tham du Dai hoi co dongThong bao va Uy quyen du DHCD va Nhan co tucThông tư 39 2016 TT-BYT quy định việc phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 181 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 11 2016 TT-BVHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông tư 246 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 247 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 06 2016 TT-BNG hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định 17 2014 NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành