CHUYÊN đề 3 SÓNG DỪNG

Tài liệu Chuyên đề 3 : ỨNG DỤNG GIS & PHƯƠNG TRÌNH USLE TÍNH TÓAN XÓI MÒN ĐẤT CHO MỘT KHU VỰC (LƯU VỰC, TỈNH) ppt

Tài liệu Chuyên đề 3 : ỨNG DỤNG GIS & PHƯƠNG TRÌNH USLE TÍNH TÓAN XÓI MÒN ĐẤT CHO MỘT KHU VỰC (LƯU VỰC, TỈNH) ppt
... khác xói mòn xảy loại đất khác Vì vậy, xói mòn phụ thuôc vào tổ hợp nhân t : Cường độ mưa khả đất chống lại tác động mưa Tóm lại, xói mòn đất hàm số tác động xói mòn mưa tính xói mòn đất Xói mòn ... f (tính xói mòn mưa, tính xói mòn đất) Phương trình dự báo xói mòn đất USLE (The Universal Soil Loss Equation) Phương trình dự báo xói mòn (Wischmeier Smith, 1965, 1975 1978) thừa nhận sử dụng ... tham số phương trình USLE sử dụng cell Spreasheet Grid, Pixel GIS - Ứng dụng Microsoft Exel ArcView GIS tính xói mòn đất Tính tóan on-site soil Erosion Off – site soil erosion sở lớp sở liệu SDR...
 • 6
 • 1,345
 • 15

chuyên đề 3 sử dụng phương trình ion eletron

chuyên đề 3 sử dụng phương trình ion eletron
... NO− ⇒ 35 ,5x + 80y = 62(x + y) ⇒ x : y = 36 : 53 %m NaCl = Chọn x = 36 , y = 53 → 58,5 × 36 × 100 58,5 × 36 + 1 03 × 53 = 27,84% (Đáp án B) Ví dụ 7: Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M K2CO3 1M) ... gam B 3, 92 gam C 3, 2 gam D 5,12 gam Hướng dẫn giải Phương trình ion: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+ 0,005 ← 0,01 mol 3Cu + 8H+ + 2NO3− → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O Ban đầu: Phản ứng: ⇒ 0,15 0, 03 mol → ... lượng NaCl hỗn hợp đầu A 23, 3% B 27,84% C 43, 23% D 31 ,3% Hướng dẫn giải Phương trình ion: Ag+ + Cl− → AgCl↓ Ag+ + Br− → AgBr↓ Đặt: nNaCl = x mol ; nNaBr = y mol m AgNO3( p.­ ) mAgCl + mAgBr =...
 • 17
 • 72
 • 0

Chu de 3 - Song dung.

Chu de 3 - Song dung.
... 0,51m Tốc độ truyền âm không bằng: A 30 8 m/s B 35 8 m/s C 33 8 m/s D 32 8m/s Bài 33 : Một âm thoa đặt miệng ống khí hình trụ AB, chiều dài l ống thay đổi nhờ dịch chuyển mực nước đầu B Khi âm thoa dao ... âm cột không khí : A 32 0 m/s B 33 0 m/s C 34 0m/s l B D 400 m/s Bài 35 : Một âm thoa rung với tần số f đặt miệng ống hình trụ AB Chiều dài l cột không khí thay đổi nhờ dịch chuyển mực nước Hai lần ... cm Vận tốc truyền âm không khí 34 0m/s Chiều dài cột không khí AB có bụng sóng âm nghe to miệng ống (Không kể bụng sóng miệng ống) A 2 ,34 55 m Bài 36 : B 1, 930 2 m C 3, 25 m D 1,4875 m Người ta cho...
 • 10
 • 720
 • 2

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 3 SÓNG CƠ HỌC

CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 3 SÓNG CƠ HỌC
... CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC I KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP BÀI TOÁN 1: Tìm đại lượng đặc trưng sóng ... BIỆT III ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3: PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG TÓM TẮT CÔNG THỨC VÍ DỤ MINH HỌA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4: SÓNG ÂM HIỆU ... LƯỢNG ĐẶC TRƯNG SÓNG ÂM BÀI TOÁN BÀI TẬP HIỆU ỨNG ĐỐP - PLE ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP - SÓNG CƠ HỌC DE + DAP AN CHI TIET ÔN TẬP TỔNG HỢP - SÓNG CƠ HỌC ...
 • 2
 • 77
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 3 SÓNG CƠ HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ 3 SÓNG CƠ HỌC
... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 133 ; :8 ( < =9 5 > ? ≅ 6: 9: :9 1111111111111111111111111111111111 134 4( 7≅ Α Β Χ Β ∆ : Ε9 111111111111111111111111111111111111111111111111 13   ... ∀Φ1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ιπ : ; Π => 1< 85 ( 71 ; ∗ ϑ∗ 71 Ρ 1ϑ Σ 1Θ1 Τ8 !  3 πι 3 3 1111111111111111111111111111111111111111111Ο∃∃∃Υ (ςΩ∃ς ! ΞΨΖ!Ξ    ... ∀111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 13 : ; Ι ∗ϑ ϑ => 1< ? ≅ ∗ ∗/ 01 Ι...
 • 78
 • 201
 • 0

CHUYÊN đê 3 SÓNG cơ học luyện thi đại học

CHUYÊN đê 3 SÓNG cơ học  luyện thi đại học
... 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 133 ; :8 ( < =9 5 > ? ≅ 6: 9: :9 1111111111111111111111111111111111 134 4( 7≅ Α Β Χ Β ∆ : Ε9 111111111111111111111111111111111111111111111111 13   ... ∀Φ1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ιπ : ; Π => 1< 85 ( 71 ; ∗ ϑ∗ 71 Ρ 1ϑ Σ 1Θ1 Τ8 !  3 πι 3 3 1111111111111111111111111111111111111111111Ο∃∃∃Υ (ςΩ∃ς ! ΞΨΖ!Ξ    ... ∀111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 13 : ; Ι ∗ϑ ϑ => 1< ? ≅ ∗ ∗/ 01 Ι...
 • 78
 • 163
 • 0

Chuyên đề 3 : XÂY DỰNG KÉ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP

Chuyên đề 3 : XÂY DỰNG KÉ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP
... HOẠCH NGHỀ NGHIỆP (2 tiết) Các nội dung chuyên đề 3: Cơ sở lí thuyết việc xây dựng KHNN Các hướng di sau tốt nghiệp THCS Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp Nội dung 1: Cơ sở lí thuyết việc xây dựng KHNN ... ngày Nội dung 3: Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp - Điền vào phía bên trái chìa khóa: "Em ai" nội dung : Sở thích em, yếu tố ảnh hưởng đến thân việc chọn nghề, chọn hướng sau tốt nghiệp THCS - Điền ... ảnh 3/ phải Những hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề thân - Bốn bước hành động: 1/ Xác định mục tiêu 2/ Ra định 3/ Thực định 4/ Đánh giá định có tốt hay không? CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHỀ...
 • 25
 • 171
 • 0

Chuyen de 3 2 chi so gia xay dung

Chuyen de 3 2 chi so gia xay dung
... điểm gốc thời điểm so sánh XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ Chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác: Căn vào số liệu Quyết toán Tổng mức đầu tư  Dự toán phê duyệt Các khoản mục chi phí chi tiết cấu thành ... VÀ NỘI DUNG TÍNH TOÁN Quá trình xác định Chỉ số giá xây dựng công trình thực qua giai đoạn sau: Giai đoạn 1:  Lựa chọn công trình đại diện;  Thu thập số liệu, liệu cần thiết Giai đoạn 2:  Lựa ... PMTC VL NC M CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THEO CƠ CẤU CHI PHÍ Tỷ trọng chi phí loại chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công chi phí trực tiếp thời điểm so sánh: M VL P PVL K VL = I TT M VL P PNC K NC...
 • 26
 • 519
 • 0

LƯỢNG GIÁC MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG - TẬP 3: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

LƯỢNG GIÁC MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG - TẬP 3: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
... trị lớn nhất, giá trị nhỏ CHƯƠNG TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT HÀM LƯỢNG GIÁC I Cho hàm số ( ) xác định miền Một số thực M gọi giá trị lớn hàm số ... giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ II TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT HÀM LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ - Dạng tập đa phần xoay quanh vấn đề biện luận theo tham số tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ ... MINH LƯỢNG GIÁC MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG TẬP : TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG – 2011 LỜI NÓI ĐẦU Cuốn sách “LƯỢNG GIÁC – MỘT SỐ...
 • 120
 • 4,665
 • 16

Tài liệu Chuyên đề 3: Tiền tệ, tín dụng doc

Tài liệu Chuyên đề 3: Tiền tệ, tín dụng doc
... thi sách tiền tệ quốc gia - Thay mặt Chính phủ ký kết hiệp định tiền tệ, tín dụng, toán với nước tổ chức tài - tín dụng quốc tế - Đại diện cho Chính phủ tham gia vào số tổ chức tài - tín dụng quốc ... suất tín dụng 2.2.1 Định nghĩa lãi suất tín dụng Lãi suất tín dụng tỷ lệ phần trăm lợi tức thu tổng số tiền cho vay khoảng thời gian định Lợi tức thu Lãi suất tín = x 100% dụng kỳ Tổng số tiền cho ... c) Tín dụng Nhà nước Tín dụng Nhà nước quan hệ tín dụng Nhà nước với dân cư tổ chức kinh tế - xã hội Trong quan hệ Nhà nước chủ thể tổ chức thực quan hệ tín dụng để phục vụ chức 2.2 Lãi suất tín...
 • 50
 • 328
 • 0

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ 3: HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG doc

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ 3: HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG doc
... nội dung hợp đồng hợp đồng xây dựng trình bày 12 II NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG- NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Khái niêm, đặc điểm hợp đồng hoạt động xây dựng 1.1 ... ký hợp đồng xây dựng với nội dung sau: 1.1 Hợp đồng tư vấn xây dựng Hợp đồng tư vấn xây dựng hợp đồng xây dựng để thực một, số hay toàn công việc tư vấn hoạt động xây dựng như: lập quy hoạch xây ... sơ hợp đồng 1.1 Hồ sơ hợp đồng xây dựng quy định Điều 108 Luật xây dựng bao gồm hợp đồng xây dựng tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng 1.2 Khuyến khích bên tham gia hợp đồng tham khảo áp dụng tài...
 • 91
 • 489
 • 4

Tài liệu Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng pot

Tài liệu Chuyên đề 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng pot
... Đơn giá xây dựng Các tiêu định mức tỉ lệ xây dựng Giá vật thiết bị cho xây dựng định mức tài Nhà nước qui định 3.2.3.2 Phương pháp lập tổng mức đầu tổng mức đầu công trình thuộc dự án đầu ... vốn đầu xây dựng công trình Tổng mức đầu xác định dựa vào tiêu suất chi phí xây dựng (SXD) suất chi phí thiết bị (STB) giá xây dựng tổng hợp Chi phí xây dựng dự án GXD Chi phí xây dựng dự ... chi phí chuẩn bị dự án 3.2 Phương pháp xác định tổng mức đầu dự án 3.2.1 Khái niệm tổng mức đầu 3.2.1 Các thành phần tổng mức đầu 3.2.3 Phương pháp xác định tổng mức đầu 3.2.4 Các biểu...
 • 29
 • 1,453
 • 13

chuyen de 3 - hợp đồng trong hoạt động xây dựng (qlda)

chuyen de 3 - hợp đồng trong hoạt động xây dựng (qlda)
... việc 3. 2.6 Giá hợp đồng xây dựng 3. 2.7 Tạm ứng hợp đồng xây dựng 3. 2.8 Thanh toán hợp đồng xây dựng 3. 2.9 Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 3. 2.10 Tiến độ thực thời hạn hoàn thành công việc 3. 2.11 ... dung hợp đồng xây dựng 3. 1 Hồ sơ hợp đồng xây dựng Hồ sơ hợp đồng xây dựng bao gồm hợp đồng xây dựng, tài liệu kèm theo tài liệu bổ sung trình thực hợp đồng (sau gọi tài liệu kèm theo hợp đồng) ... 99/2007/N - CP ngày 13/ 6/2007 Chính phủ có năm loại hợp đồng xây dựng: Hợp đồng t vấn xây dựng; hợp đồng cung ứng vật t, thiết bị xây dựng; hợp đồng thi công xây dựng; hợp đồng thiết kế - cung ứng...
 • 17
 • 112
 • 1

chuyện đề 3 : Điều chỉnh thiết kế trong quá trình xây dựng đập bê tông đầm lăn định bình và các bài học kinh nghiệm

chuyện đề 3 : Điều chỉnh thiết kế trong quá trình xây dựng đập bê tông đầm lăn định bình và các bài học kinh nghiệm
... việc thiết kế thi công tông đầm lăn mặt cắt 14 tỷ lệ 1:2 50 mặt cắt 13 95 .30 94.4716 94 .30 MNDGC tỷ lệ 1:2 50 btct m200 93. 33 95 .30 MNDBT 91. 93 94.4716 94 .30 MNDGC 93. 33 90 .30 MNDBT 91. 93 tai ... kế, thi công đập tông đầm lăn Định Bình XI- KếT LUậN KIếN NGHị 1- KếT LUậN Công trình đầu mối hồ chứa nớc Định Bình đập ngăn sông lớn tông đầm lăn RCC Đây công trình thi công tông ... Tổng kết thiết kế, thi công đập tông đầm lăn Định Bình Mặt cắt ngang đập không tràn định bình BTCT M200 rãnh đặt cáp mặt cắt 23 mặt cắt 22 95 .30 MNDGC tỷ lệ 1:2 50 tỷ lệ 1:2 50 93. 33 MNDBT 91.93...
 • 18
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 3 sóng cơ họcchuyen de 3 song co hocchuyên đề về sóng dừngchuyên đề 3 phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựngchuyên đề 3 phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trìnhchuyên đề 3 kỹ năng xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu vấn đềnội dung chuyên đề 3chuyên đề 3 phân tích nlsxchuyên đề luật xây dựng lưới điệnchuyên đề tin ứng dụngđiều kiện để có sóng dừngchuyên đề axit tác dụng với bazochuyên đề về sóng cơ họcchuyên đề 3 sự điện lichuyên đề nồng độ dung dịch sự điện ly hóa học 10 11 12Luận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNU1.Thong bao trieu tap hop DHDCD bat thuong 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 20155.Phieu dong gop y kien DHDCD bat thuong 2015To trinh 914.TTr-MB-HDQTBảng đơn vị đo độ dàiĐề-ca-mét. Héc-tô-mét.Tìm số chiaLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUBài 8. Sống chan hoà với mọi ngườidlg 2016 06 28 dieu le cong ty nam 201620160120 20160119 dlg dinh chinh thong tin bc thay doi sh cd lon ansenholdco limited20150827 20150827 dlg qd ny bs 19.932.609 cpdlg dieu le chinh sua bo sungĐồ dùng dạy học Toán lớp 1 (Hình vẽ)20160331 20160331 dlg bc thay doi sh cd lon ansenholdco limited (1)20160308 20160307 dlg tb ngay dkcc hop dhdcd tn 2016Khung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT TGTKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT PPTSC