CHUYEN DE 1 DAI CUONG VE SONG CO

đại cương về sóng học

đại cương về sóng cơ học
... c sóng λ : + Bc sóng λ: kho ng cách gi,a hai i∋m gn nht phng truyn sóng dao ng pha + Bc sóng c(ng quãng ng sóng lan truyn mt chu k−: λ = vT = v f Bc sóng kho ng ... kho ng cách gi,a 15 nh sóng liên ti.p 3,5 m thi gian sóng truyn c kho ng cách ó s Xác 3nh bc sóng, chu kì tn s∀ ca sóng ó HD: Kho ng cách gi,a 15 nh sóng 14λ T= λ v = 0,5 s; f ... pha ca sóng âm ó + hai i∋m gn nht cách m mt phng truyn sóng π Tính bc sóng tn s∀ ca sóng âm ó HD; Ta có: ∆ϕ = 2πd λ = π λ = 4d = m; f = v λ = 625 Hz VD8 Mt ngu)n phát sóng c...
 • 18
 • 246
 • 1

CHỦ ĐỀ 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG HỌC

CHỦ ĐỀ 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC
... bụng sóng , tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng A v nℓ B nv ℓ C ℓ 2nv D ℓ nv ĐH-CĐ 2 011 Câu 25(DH 2 011 ): Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng ... 0,5 m Tốc độ truyền sóng http://lophocthem.com Phone: 016 89.996 .18 7 vuhoangbg@gmail.com A 12 m/s B 15 m/s C 30 m/s D 25 m/s Câu 18 ĐH_2 010 ): Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B ... tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 19 B 18 C 20 D 17 Câu 19 ( CD 2 010 ): Khi nói sóng âm, phát...
 • 6
 • 200
 • 0

SÓNG SÓNG ÂM - Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG docx

SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM - Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG docx
... truyền sóng nước 1,2m/s Có gợn sóng khoảng S1 S2 ? A gợn sóng B.14 gợn sóng C 15 gợn sóng D 17 gợn sóng Chủ đề : SÓNG ÂM –NGUỒN NHẠC ÂM Câu 41.Cảm giác âm phụ thuộc vào yếu tố sau ? A Nguồn âm môi ... truyền âm gọi là: A Cường độ âm B Độ to âm C Mức cường độ âm D Năng lượng âm Câu 48 Một sóng có tần số f = 1000Hz lan truyền không khí Sóng gọi A Sóng siêu âm B Sóng âm C Sóng hạ âm D Sóng vô ... Độ to âm đặc tính sinh lí âm phụ thuộc vào : A Vận tốc âm B Bước sóng lượng âm C.Mức cường độ âm L D Vận tốc bước sóng Câu 50 Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 1 0-5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn...
 • 5
 • 667
 • 5

CHUYÊN đề 1 đại cương về hóa học hữu và hiđrocacbon

CHUYÊN đề 1  đại cương về hóa học hữu cơ và hiđrocacbon
... V25.HDGiaiMotSoBTHayVaKhoHidrocacbon_PhanIV(TuLieuHocBai_De).pdf 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Đăng ký học luyện thi online moon.vn facebook: ... không theo quy luật V18.5 [19 4 617 ] Công thức phân tử buta -1, 3-đien (đivinyl) isopren (2-metylbuta -1, 3-đien) A C4H6 C5H10 B C4H4 C5H8 C C4H6 C5H8 D C4H8 C5H10 V18.6 [19 4 618 ] Ankađien đồng phân ... https://www.facebook.com/thanh.lepham V18 LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ANKAĐIEN (Bài tập tự luyện – Thời gian: 40 phút) V18 .1 [19 4 614 ] Kết luận sau ? A Ankađien có công thức phân tử dạng CnH2n–2 B Các hiđrocacbon có công...
 • 139
 • 468
 • 0

CHỦ ĐỀ 11 ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG pptx

CHỦ ĐỀ 11 ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ pptx
... dao thoa sóng tới sóng phản xạ, sóng tới sóng phản xạ truyền theo phương Khi sóng tới sóng phản xạ sóng kết hợp giao thoa tạo sóng dừng c Tính chất  Khoảng cách hai nút sóng hai bụng sóng bất ... hai sóng tới pha Câu 2: Điều sau sai nói sóng dừng? A Hình ảnh sóng dừng bụng sóng nút sóng cố định khơng gian B Khoảng cách hai bụng sóng bước sóng  / C Khoảng cách nút sóng bụng sóng bước sóng ... khơng A Sóng siêu âm sóng âm mà tai người khơng nghe thấy B Về chất vật lí sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm sóng C Sóng âm sóng học dọc D Dao động âm có tần số miền từ 16 Hz đến 20 KHz Câu 11: Chọn...
 • 22
 • 265
 • 0

Chủ đề I: Đại cương về sóng học doc

Chủ đề I: Đại cương về sóng cơ học doc
... bi t m t sóng c sóng ngang hay sóng d c ta d'a vào A b c sóng chu kì sóng B v n t c sóng ph ng dao ng C ph ng truy n sóng t n s sóng D ph ng dao ng ph ng truy n sóng Câu 3: Sóng ngang sóng A lan ... không úng nói v b c sóng ? A B c sóng quãng ng mà sóng truy n i c m t chu kì dao ng c a sóng B B c sóng quãng ng mà pha c a dao ng truy n i c m t chu kì dao ng c a sóng C B c sóng kho ng cách gi ... sóng t n s c a sóng D b%ng th ng s gi a biên sóng chu kì c a sóng Câu 16: Phát bi u sau ây úng nói v sóng c ? A Càng xa ngu n phát sóng biên sóng l n B i l ng b%ng ngh!ch o c a chu kì sóng c g i...
 • 12
 • 212
 • 0

CHƯƠNG I CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

CHƯƠNG I CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
... cực đ i D Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên Câu 5: Phát biểu sau động dao động i u hòa không ? A Động biến đ i i u hòa chu kì B Động biến đ i i u hòa chu kì v i vận tốc C Thế biến ... 10cm v i gia tốc tiếp tuyến a  2m / s hình chiếu xuống đường kính AB A dao động i u hòa v i biên độ 10cm C dao động i u hòa v i gia tốc cực đ i 2m/s2 0962.134.575 35 B dao động i u hòa v i chu ... 33: Vận tốc chất i m dao động i u hòa có giá trị cực tiểu khi: A Gia tốc có độ lớn cực đ i C Li độ không B Li độ cực đ i D Li độ cực tiểu Câu 34: Một chất i m dao động i u hòa có phương trình...
 • 36
 • 265
 • 2

chuyên đề 1 đại cương về hóa học ôn thi đại học

chuyên đề 1 đại cương về hóa học ôn thi đại học
... nito Công thức phân tử A B A C6H6; C6H7N B C8H10; C8H11N C C7H8; C7H9N D C5H10; C5H11N Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 - Trang | - Khóa học luyện thi Quốc ... (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2 011 ) 14 , Xà phòng hóa hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 dung dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học) Công thức ... Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 - Trang | - Khóa học luyện thi Quốc gia PEN-C: Môn Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Các pp giải toán đặc trưng hóa hữu Câu 13 : Đốt cháy hoàn...
 • 30
 • 208
 • 0

Chuyên đề đại cương về sóng học

Chuyên đề đại cương về sóng cơ học
... Xét sóng mặt nớc, điểm A mặt nớc dao động với biên độ cm, biết lúc t = s A có li độ u = 1,5 cm chuyển động theo chiều dơng với f = 20 Hz Viết phơng trình chuyển động C trớc A theo chiều truyền sóng, ...
 • 7
 • 525
 • 4

Chuyên đề 7: Đại cương về hóa học hữu cơ, hidrocacbon.

Chuyên đề 7: Đại cương về hóa học hữu cơ, hidrocacbon.
... ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-2-en B xiclopropan C but-1-en D propilen ... dịch brom nhiệt độ thường Tên gọi X A stiren B xiclohexan C xiclopropan D etilen Câu 19 Hiđrat hóa anken tạo thành ancol (rượu) Hai anken A eten but-2-en (hoặc buten-2) B eten but-1-en (hoặc ... áp suất) Tỉ khối X so với khí hiđro A 22,2 B 25,8 C 11,1 D 12,9 Câu 17 Trong bình kín chứa chất hữu X (có dạng CnH2nO2) mạch hở O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) 139,9oC, áp...
 • 4
 • 639
 • 23

Chuyên đề CT3: Đại cương về hóa hữu và hidrocacbon - Bài tập

Chuyên đề CT3: Đại cương về hóa hữu cơ và hidrocacbon - Bài tập
... 19: Hiđrat hóa anken tạo thành ancol (rượu) Hai anken A 2-metylpropen but-1-en (hoặc buten-1) B propen but-2-en (hoặc buten-2) C eten but-2-en (hoặc buten-2) D eten but-1-en (hoặc buten-1) Câu 20: ... dịch) theo tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-1-en B xiclopropan C but-2-en D propilen Câu 22: Đun nóng hỗn ... phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X có xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y không làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 13 Công thức cấu tạo anken C CH2=CH-CH2-CH3...
 • 2
 • 536
 • 7

DAO ĐỘNG HỌC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ pot

DAO ĐỘNG CƠ HỌC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ pot
... CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ SÓNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Chủ đề 1: MẠCH DAO ĐỘNG, DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ 4.1 Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kì A Phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C B Phụ ... chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với: A Biên độ dao động B Bình phương biên độ dao động C Li độ dao động D Chu kì dao động Câu 15: Chu kì dao động điều hoà lắc đơn không phụ thuộc vào ... Chuyển động vật chuyển động thẳng B Chuyển động vật chuyển động biến đổi C Chuyển động vật chuyển động tuần hoàn D Chuyển động vật dao động điều hoà 1.30 Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, ...
 • 44
 • 441
 • 2

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 4 ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 4 ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ
... 2 ,46 gam chất hữu (A) thu 5,28 gam CO2, 0,9 gam H2O 224ml N2 (đo đktc) Tỉ Trường THPT Bôn Ba Thái Bình GV Nguyễn Mạnh Quang CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ khối (A) so với không khí 4, 24 Xác ... gam CO2, 0,9 gam H2O 224ml N2 (đo đktc) Tỉ Trường THPT Bôn Ba Thái Bình GV Nguyễn Mạnh Quang CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ khối (A) so với không khí 4, 24 Xác định công thức phân tử (A) Câu ... Bôn Ba Thái Bình GV Nguyễn Mạnh Quang CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ • Định nghĩa - Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ tối giản số nguyên tử nguyên tố phân tử • Cách thiết lập công...
 • 11
 • 101
 • 1

Đại cương về sóng học - Bản in

Đại cương về sóng cơ học - Bản in
... bi t m t sóng c sóng ngang hay sóng d c ta d'a vào A b c sóng chu kì sóng B v n t c sóng ph ng dao ng C ph ng truy n sóng t n s sóng D ph ng dao ng ph ng truy n sóng Câu 3: Sóng ngang sóng A lan ... t môi tr ng có sóng truy n qua - Quá trình truy n sóng trình truy n n*ng l ng Ph ng trình sóng a Ph ng trình sóng Xét m t sóng hình sin lan truy n môi tr ng d c theo tr c to Ox, Sóng phát t$ ngu ... m ó c B c sóng - Quãng ng mà sóng truy n i c th i gian m t chu kì dao ng g i m t b c sóng B c sóng c kí hi u (lam a) - B c sóng c(ng kho ng cách gi a hai i m g n nh t ph ng truy n sóng mà dao...
 • 12
 • 714
 • 6

chủ đề 1: Đài cương về tương tác điện

chủ đề 1: Đài cương về tương tác điện
... toàn điện tích: “ Trong hệ cô lập điện, tổng đại số điện tích luôn số” DẠNG 5: TƯƠNG TÁC HỆ NHIỀU ĐIỆN - HỢP LỰC TÁC DỤNG PP Chung: - Lực tác dụng lên điện tích hợp lực cùa lực tác dụng lên điện ... toàn điện tích: Trong hệ vật cô lập điện, tổng đại số điện tích không đổi DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TƯƠNG TÁC ĐIỆN ( TÍNH TOÁN CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG THỨC) PP chung: TH có hai (2) điện ... đời ĐẠI CƯƠNG VỀ TƯƠNG TÁC ĐIỆN- SỐ 2 III BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Hai điện tích có độ lớn dấu q đặt không khí cách khoảng r Đặt điện tích q3 trung điểm đoạn thẳng nối hai điện tích Lực tác dụng...
 • 21
 • 422
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 1 đại cương về dao động điều hòa con lắc lò xochuyên đề 1 đại cương về mạch dao động điện từ tự do lcchuyên đề 1 đại cương về mạch điện rlc mắc nối tiếpchuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơ violetchuyên đề 1 đại cương hóa học hữu cơđại cương về sóng cơ họcđại cương về sóng cơđại cương về sóng cơ phương trình sóng cơbài tập đại cương về sóng cơ3 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 114 chuyên đề hóa đại cương và vô cơ 123 chuyen de hoa dai cuong va vo co 11chuyên đề 11 đại cương về kim loại violetchuyên đề 11 đại cương về kim loại4 chuyen de hoa dai cuong va vo co lop 12 cua thay nguyen minh tuanchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả