Nghiên cứu chế tạo cột vi chiết mao quản hở để xác định một số chất cơ clo dễ bay hơi trong môi trường nước

Nghiên cứu chế tạo cột vi chiết mao quản hở để xác định một số chất clo dễ bay hơi trong môi trường nước

Nghiên cứu chế tạo cột vi chiết mao quản hở để xác định một số chất cơ clo dễ bay hơi trong môi trường nước
... bay hi bao gm nhng cht nhúm dung mụi clo hu c, nhúm cht thnh phn ca nhiờn liu, Nhúm cht dung mụi clo hu c gm cú iclometan, tetraclometan, cloeten 1,1-icloeten, trans-1,2dicloeten, cis-1,2-icloeten, ... trans-1,2-icloeten - 100 - - - 1,1-icloetan - - - - - cis-1,2-icloeten - - - 40 Triclometan 200 80 300 2,5 60 Tetraclometan 12 Tricloeten 70 - 10 30 1,1,2-tricloetan - - - 10 Tetracloeten 40 ... ti lun ỏn: Nghiờn cu ch to ct vi chit mao qun h xỏc nh mt s cht c clo d bay hi mụi trng nc 2 Mc tiờu ca lun ỏn - Ch to ct vi chit OT-SPME vi mng pha tnh ph dựng vi chit mt s cht Cl-VOC khụng...
 • 24
 • 249
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI CHIẾT MAO QUẢN hở để xác ĐỊNH một số CHẤT CLO dễ BAY hơi TRONG môi TRƯỜNG nước

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI CHIẾT MAO QUẢN hở để xác ĐỊNH một số CHẤT cơ CLO dễ BAY hơi TRONG môi TRƯỜNG nước
... ống mao quản phục vụ phân tích ô nhiễm môi trường Theo hướng nghiên cứu này, lựa chọn thực đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi chiết mao quản hở để xác định số chất clo dễ bay môi ... GCB PDMS cột vi chiết pha rắn mao quản hở (OT-SPME) sử dụng phân tích số chất clo dễ bay (Cl-VOC) môi trường nước Lần nghiên cứu chế tạo thành công cột vi chiết pha rắn mao quản hở thép không ... Cl-VOC nước uống nước mặt 1.3 Các phương pháp xác định Cl-VOC mẫu nước Các phương pháp xác định Cl-VOC nước giới thiệu gồm: Phương pháp bơm mẫu trực tiếp; phương pháp chiết lỏng - lỏng; phương pháp...
 • 27
 • 113
 • 0

Đặc tính của cột vi chiết pha rắn mao quản hở trong phân tích xác định một số chất clo hữu dễ bay hơi trong môi trường nước

Đặc tính của cột vi chiết pha rắn mao quản hở trong phân tích xác định một số chất clo hữu cơ dễ bay hơi trong môi trường nước
... thuật vi chiết pha rắn mao quản hở để xác định số chất clo hữu dễ bay môi trường nước, Tạp chí Hóa học, số 4e2, T.53 (2015) 135 [7] Đặng Văn Đoàn, Đỗ Quang Huy, Nguyễn Đức Huệ, Đánh giá sử dụng cột ... sử dụng cột vi chiết pha rắn mao quản hở để xác định số chất clo hữu dễ bay môi trường nước, Tạp chí Hóa học, số 4e2, T.53 (2015) 140 [8] Frédéric Delage, Pascaline Pré, pierre Le Cloirec, Effects ... 31, Số (2015) 8-17 3.3 Sử dụng cột vi chiết OT-SPME phân tích chất Cl-VOC từ mẫu nước thực tế Độ bền, tính ổn định phân tích cột vi chiết OT-SPME đánh giá qua kết phân tích chất Cl-VOC mẫu nước...
 • 10
 • 169
 • 0

Bước đầu nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc ứng dụng thử để lọc bia và xử lý nước b•i rác Nam Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội

Bước đầu nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc ứng dụng thử để lọc bia và xử lý nước b•i rác Nam Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội
... Bớc đầu nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc ứng dụng thử để lọc bia xử nớc bãi rác Nam Sơn - Sóc Sơn - Nội phần tổng quan 1.Giới thiệu chung màng lọc 1.1 Cấu trúc màng Có loại cấu trúc màng ... ứng dụng màng lọc xử nớc thải bãi rác Nam Sơn - Nội 34 2.5.1 Tìm hiểu biến động hàm lợng chất hữu amoni [Mục trích dẫn từ Đề tài nghiên cứu quy trình xử nớc thu gom từ bãi chôn lấp rác ... lấp Nam Sơn Bãi rác Nam Sơn bãi rác đợc xây dựng với quy mô lớn Bãi nơi sử dụng để xử rác thải thành phố Nội Bãi đợc vận hành từ năm 1999, lợng chôn lấp rác năm 2000 trung bình 1200 - 1400...
 • 39
 • 488
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo

Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo
... b v s dng 41 trm trn BTNN Vit Nam Bng 2.2- Kh nng cung cp BTNN ca cỏc trm trn 41 Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật chủ yếu trạm BTNN loại trộn c-ỡng chu kỳ Việt Nam thiết kế chế tạo 43 Bn Bng 2.4 Thụng ... ST, NH GI TIN CY CA TRM TRN V CC KHI MY CHNH TRấN TRM TRN BTNN DO VIT NAM CH TO 40 iv 2.1 Tỡnh hỡnh trang b v s dng trm trn BTNN Vit Nam 40 2.1.1 S lng trm trn BTNN c trang b Vit Nam 40 2.1.2 ... trn BTNN Vit Nam ch to 42 2.2 Kho sỏt, ỏnh giỏ tin cy ca trm trn BTNN Vit Nam ch to 46 2.2.1 C s thuyt v cỏc gi thit cho quỏ trỡnh kho sỏt 46 2.2.2 Kho sỏt quỏ trỡnh lm vic v ỏnh giỏ tin...
 • 159
 • 293
 • 0

tóm tắt luận án (tiếng việt) nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn btnn do việt nam chế tạo

tóm tắt luận án (tiếng việt) nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn btnn do việt nam chế tạo
... 512 trạm trộn BTNN, Việt Nam chế tạo 413 trạm, chiếm tỷ lệ 80% Chất lƣợng trạm trộn BTNN Việt Nam chế tạo không thua trạm nƣớc 2.2 Khảo sát, đánh giá độ tin cậy trạm trộn BTNN Việt Nam chế tạo ... tổng hợp số liệu thời gian làm việc tới hỏng thời gian phục hồi khối máy trạm trộn BTNN khảo sát Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm số số số số số số số số số số 10 Khối Thông số ... dẫn động buồng trộn độ đồng mẻ trộn thuyết nhƣ mô hình; đề xuất các thông số kỹ thuật hợp dùng thiết kế buồng trộn b/ Mục tiêu phần thuyết: - Khảo sát, đánh giá độ tin cậy trạm trộn BTNN...
 • 24
 • 293
 • 0

bước đầu nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc ứng dụng thử để lọc bia và xử lý nước bãi rác nam sơn

bước đầu nghiên cứu chế tạo màng siêu lọc ứng dụng thử để lọc bia và xử lý nước bãi rác nam sơn
... 12 2.4 Lc bia, lm bia, úng chai thnh bia thnh phm 13 2.4.1 Mc ớch ca qỳa trỡnh lc bia, lm bia 13 2.4.2 C s thuyt ca quỏ trỡnh lm bia 13 2.4.3 Cỏc phng phỏp lm bia 14 Cỏc tiờu ... lỏnh, khụng úng ỏnh 8-9 im Bia cú trung bỡnh 4-5 im Bia c gi l bia hng, khụng cú im - Bia cú hng v v ỳng hon ton vi tiờu chun ó ng kớ theo tng loi bia ( bia hi, bia chai, bia hp) cho 49-50 im , ... Lc bia, lm bia, úng chai thnh bia thnh phm 2.4.1 Mc ớch ca quỏ trỡnh lc bia, lm bia Lm tng thờm giỏ tr cm quan, n nh thnh phn c hc, lm tng bn sinh hc v bn keo ca bia, loi nm men 2.4.2.C s lý...
 • 47
 • 383
 • 0

nghiên cứu - chế tạo và cải tiến thiết bị chưng cất xác định thành phần cất sản phẩm dầu mỏ

nghiên cứu - chế tạo và cải tiến thiết bị chưng cất xác định thành phần cất sản phẩm dầu mỏ
... Hóa dầu vào năm tiếp theo, … Chính lí đó, nhóm chúng em mạnh dạn lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu - Chế tạo cải tiến thiết bị chưng cất xác định thành phần cất sản phẩm dầu mỏ ... Qua thời gian nghiên cứu thực đề tài nhóm nghiên cứu nhân thấy nghiên cứu thành công , cụ thể sau: - Chế tạo thành công thiết bị chưng cất xác định thành phần cất sản phẩm dầu mỏ Sinh viên Khoa ... D8 6-0 5 - Lập quy trình tiến hành thí nghiệm thiết bị chưng cất nhóm đề tài nghiên cứu (thiết bị chưng cất xác định thành phần cất sản phẩm dầu mỏ) - thiết bị hoàn chỉnh thực tế phục vụ nhu cầu học...
 • 37
 • 185
 • 0

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và xác định một số tính chất của pectin thu được

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và xác định một số tính chất của pectin thu được
... là: - Khảo sát thông số tối ưu cho quy trình tách chiết pectin từ vỏ bưởi - Xác định số tính chất lý hóa pectin thu từ vỏ bưởi, so sánh chất lượng pectin thu với chế phẩm pectin thương mại thị ... nghiên cứu thành công quy trình chiết tách pectin từ vỏ chanh dây dùng dung môi HCl để trích ly pectin Hàm lượng pectin thô thu khả quan lên đến 20.13% - Vào năm 2010, nghiên cứu chiết tách thu ... nhân pectin từ phế liệu bưởi ứng dụng để sản xuất mứt xoài đông hai sinh viên Võ Thị Xuân Hạ- Trương Thị Thu Hà thực cho kết tốt - Không nghiên cứu trích ly pectin từ vỏ bưởi, vỏ cà phê, hay vỏ...
 • 67
 • 1,686
 • 15

Nghiên cứu chế tạo KIT vi điều khiển dùng trong đào tạo hệ cao đẳng ngành điện tự động hóa tại trường cao đẳng công nghiệp nam định

Nghiên cứu chế tạo KIT vi điều khiển dùng trong đào tạo hệ cao đẳng ngành điện tự động hóa tại trường cao đẳng công nghiệp nam định
... Chơng Nghiên cứu chế tạo KIT vi điều khiển dùng đào tạo hệ cao đẳng ngành điện tự động hóa Theo nội dung đề tài: Nghiên cứu chế tạo KIT vi điều khiển dùng đào tạo hệ Cao đẳng ngành Điện tự động hóa ... Bộ CÔNG thơng TRƯờNG CAO ĐẳNG CÔNG NGHIệP NAM ĐịNH Bùi tiến dũng Nghiên cứu chế tạo kit vi điều khiển dùng đào tạo hệ cao đẳng ngành điện tự động hóa trờng Cao đẳng Công nghiệp Nam định Báo ... tài: Nghiên cứu chế tạo KIT vi điều khiển dùng đào tạo hệ Cao đẳng ngành Điện tự động hóa trờng Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Mục đích nghiên cứu Chế tạo KIT xây dựng hệ thống thực tập phục vụ...
 • 147
 • 341
 • 0

nghiên cứu chế tạo buồng vi cộng hưởng dựa trên màng silic xốp đa lớp và ứng dụng là cảm biến hóa sinh

nghiên cứu chế tạo buồng vi cộng hưởng dựa trên màng silic xốp đa lớp và ứng dụng là cảm biến hóa sinh
... tài : Nghiên cứu chế tạo buồng vi cộng hưởng dựa màng silic xốp đa lớp ứng dụng cảm biến hóa sinh ” Chương 1: Buồng vi cộng hưởng có cấu trúc tinh thể quang tử chiều làm silic xốp cảm biến quang ... chiều cảm biến sinh hóa 24 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CHẾ TẠO BUỒNG VI CỘNG HƯỞNG, CÁC PHÉP ĐO CẤU TRÚC VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA SILIC XỐP Như nói phần phương pháp chế tạo buồng vi cộng hưởng màng silic xốp đa lớp ... điện hóa Đó sở cho vi c chế tạo buồng vi cộng hưởng có cấu trúc tinh thể quang tử chiều silic xốp Dựa vào đặc tính phụ thuộc bước sóng cộng hưởng vào chiết suất lớp xốp cấu thành buồng vi cộng hưởng...
 • 61
 • 390
 • 2

Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu tio2 cấu trúc nanô

Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu tio2 cấu trúc nanô
... 57 3.5 Nghiên cứu chế tạo thiết bị phát siêu âm công suất cao 58 3.5.1 Nghiên cứu chế tạo thiết bị phát siêu âm đa tần .59 3.5.2 Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm tổng hợp vật liệu ... suất cao siêu âm đa tần, đơn tần dùng tổng hợp vật liệu Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc nanô sử dụng siêu âm công suất cao kết hợp với thủy nhiệt Nghiên cứu tính chất vật lý, cấu ... ĐỂ TỔNG HỢP VẬT LIỆU TiO2 CẤU TRÚC NANÔ với mục tiêu nghiên cứu, phát triển hoàn thiện thiết bị siêu âm công suất chuyên dụng cho việc tổng hợp TiO2 cấu trúc nanô, nhằm tạo sản phẩm nanô chất...
 • 117
 • 576
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano thấp chiều trên nền Ytri,Ziriconi và tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano thấp chiều trên nền Ytri,Ziriconi và tính chất quang của chúng
... tình hình nghiên cứu số vật liệu phát quang chứa đất Quá trình chế tạo nghiên cứu tính chất quang học vật liệu nano thấp chiều chứa ion đất hợp chất chứa Y3+, Zr3+, Zn3+… hướng nghiên cứu nhiều ... VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN YTRI 3.1 Mở đầu Chương chủ yếu trình bày kết đạt luận án sở nghiên cứu cấu trúc tính chất vật liệu nano thấp chiều ytri bao gồm: hạt keo nano ... 14 CHƯƠNG CHẾ TẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN ZIRICONI 4.1 Mở đầu Các vật liệu nano phát quang ZrO2 hệ vật liệu hứa hẹn nhiều ứng dụng công nghệ quang tử Với...
 • 28
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu quy trinh trich ly pectin tu vo buoi va xac dinh 1 so tinh chat cua pectin thu duoccấu tạo và tính chất của một số chất cơ clo mạch ngắn dễ bay hơinghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi thép phân tánnghiên cứu chế tạo và tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng vi ba của vật liệu meta metamaterialsnội dung 4 nghiên cứu chế tạo kit phát hiện sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khí và nướcnội dung 5 áp dụng thành tựu công nghệ sinh học nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khínội dung 7 kết quả nghiên cứu chế tạo phương tiện bảo vệ cá nhân chống lại tác động của vi sinh vật độc hại theo đường hô hấpvề kết quả nghiên cứu chế tạo kít phát hiện chính xác vi sinh vật độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí và nướcvề kết quả nghiên cứu chế tạo phương tiện bảo vệ cá nhân phòng chống tác động vi sinh vật độc hạinghiên cứu chế tạonghiên cứu chế tạo mạch điện tửnghiên cứu chế tạo máynghiên cứu chế tạo bộ đonghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo bảng tinHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươnggiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquản lý nhân sự và tiền lươngTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkThiết bị media gatewayBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42lớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN