Nghiên cứu, chế tạo vật liệu ferit cấu trúc lục giác laxsr1 xfe12o19 có kích thước nano

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu Ferit cấu trúc lục giác LaxSr1-xFe12O19 kích thước nano.PDF

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu Ferit cấu trúc lục giác LaxSr1-xFe12O19 có kích thước nano.PDF
... vy chỳng cũn c phõn loi v gi tờn theo cu trỳc tinh th Vớ d nh ferit Spinel, ferit Granat, ferit Hexagonal (cũn gi l ferit lc giỏc), ferit perovskite Rừ rng, t s phõn loi theo cu trỳc, chỳng ta ... HểA HC 1.1.1 Cụng thc húa hc ca hp cht Nh ta ó bit, ferit l h vt liu cú tớnh cht st t, chỳng cú th c phõn loi theo tớnh cht thnh ferit t cng v ferit t mm Do cỏc tớnh cht t ca chỳng thng tng ng ... liu ferit kớch thc nano l rt ln Tuy nhiờn, vt liu ferit vi phng phỏp ch to theo phng phỏp gm truyn thng thng cho tớnh cht t v in hn ch ng dng ch to cỏc h vi c v vt liu ghi t v.v ũi hi vt liu ferit...
 • 55
 • 397
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu ferit cấu trúc lục giác laxsr1 xfe12o19 kích thước nano luận văn ths khoa học vật liệu PDF

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu ferit cấu trúc lục giác laxsr1 xfe12o19 có kích thước nano  luận văn ths khoa học vật liệu PDF
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Thành Công CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU FERIT CẤU TRÚC LỤC GIÁC Sr1-xLaxFe12O19 CÓ KÍCH THƯỚC NANÔ Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện ... khối R cấu trúc M khối T cấu siêu trao đổi cấu trúc M Y trúc Y Trong khối T cấu trúc Y hai lớp chứa Bari liền kề 1.2 TÍNH CHẤT TỪ 1.2.1 Tương tác trao đổi cấu trúc M Do tương đồng mặt cấu trúc ... thức hóa học BaFe12O19 = BaO.6Fe2O3 [1, 2], oxit phức cấu trúc lục giác 1.1.2 Cấu trúc lục giác xếp chặt Hình 1.2 biểu diễn trật tự cấu trúc lục giác xếp chặt, ion A, ion B, ion C kí hiệu hình ion...
 • 27
 • 179
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu Ferit cấu trúc lục giác LaxSr1-xFe12O19 kích thước nano

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu Ferit cấu trúc lục giác LaxSr1-xFe12O19 có kích thước nano
... d vật: Br = d.r - Từ độ Br không phụ thuộc vào kích th-ớc hạt, việc thiêu kết nhiệt độ cao cho vật thể ferit đậm đặc nâng cao đ-ợc Br Tuy nhiên nhiệt độ cao phát triển hạt làm H c giảm làm vật ... trễ, xác định đầy đủ đại l-ợng đặc tr-ng vật liệu từ nh- độ thẩm từ thẩm ban đầu, cảm ứng từ bão hoà Bs, cảm ứng từ d- Br, lực kháng từ Hc Đối với vật liệu từ cứng ta quan tâm đến phần đ-ờng ... với vật liệu từ cứng, cảm ứng từ d- đặc tr-ng trạng thái định h-ớng ổn định mômen từ tinh thể theo ph-ơng xác định, biểu thị lực hút nam châm vĩnh cửu Cảm ứng từ d- phụ thuộc vào: - Kết cấu số...
 • 22
 • 179
 • 0

nghiên cứu chế tạo vật liệu sno2 cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt

nghiên cứu chế tạo vật liệu sno2 cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt
... chế tạo vật liệu SnO2 cấu trúc nano phương pháp thủy nhiệt" MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Chế tạo thành công vật liệu SnO2 cấu trúc nano phương pháp thủy nhiệt - Nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang vật ... nano phương pháp thủy nhiệt - Khảo sát cấu trúc tính chất quang SnO2 cấu trúc nano tổng hợp - Nghiên cứu ứng dụng SnO2 cấu trúc nano đời sống CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu ... học nano công nghệ nano 1.3 Chế tạo vật liệu nano Vật liệu nano chế tạo hai phương pháp: phương pháp từ lên phương pháp từ xuống 1.3.1 Phương pháp từ lên Khái niệm: phương pháp từ lên phương pháp...
 • 73
 • 277
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu WO3 cấu trúc nano bằng phương pháp hóa nhằm ứng dụng trong cảm biến khí NO2 và NH3

Nghiên cứu chế tạo vật liệu WO3 cấu trúc nano bằng phương pháp hóa nhằm ứng dụng trong cảm biến khí NO2 và NH3
... đề tài nghiên cứu luận án là: Nghiên cứu chế tạo vật liệu WO3 cấu trúc nano phương pháp hóa nhằm ứng dụng cảm biến khí NO2 NH3 Theo hƣớng nghiên cứu này, mục tiêu, phƣơng pháp nghiên cứu, ý ... có cấu trúc lục giác phƣơng pháp thủy nhiệt ứng dụng chế tạo cảm biến khí NH3 Kida nhóm tác giả [181] chế tạ đƣợc nano WO3 cấu trúc đơn tà phƣơng pháp xít hó ứng dụng cho cảm biến khí NO2 ... cảm biến sở vật liệu nano WO3 không biến tính với cảm biến sở WO3 đƣợc biến tính bề mặt hạt nano Pd để có hiểu biết sâu sắc chế nhạy khí vật liệu biến tính không biến tính Phương pháp nghiên cứu...
 • 140
 • 462
 • 1

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu WO3 cấu trúc nano bằng phương pháp hóa nhằm ứng dụng trong cảm biến khí NO2 và NH3 (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu WO3 cấu trúc nano bằng phương pháp hóa nhằm ứng dụng trong cảm biến khí NO2 và NH3 (TT)
... tính chất nhạy khí cảm biến sở vật liệu nano WO3 cấu trúc hình thái khác với hai loại khí độc khí ôxy hóa NO2, khí khử NH3 tính chọn lọc cảm biến tác giả khảo sát  Bằng phương pháp khử trực ... tương ứng 200 oC 400 oC Cảm biến pH20-180 cho độ ổn định tốt khí khí ôxy hóa NO2 khí khử NH3 Đã làm sáng tỏ mối liên hệ hình thái vi cấu trúc tính nhạy khí NO2, NH3 vật liệu Bằng phương pháp ... giả biến tính thành công hạt nano Pd lên bề mặt nano WO3 với mật độ khác nhằm cải thiện hiệu suất cho cảm biến khí NH3 chế nhạy khí cảm biến sở vật liệu WO3 Pd -WO3 tác giả làm bàn luận sáng...
 • 2
 • 301
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu sắt điện BaTiO3 và tổ hợp BaTiO3Fe3O4 cấu trúc micro-nano bằng phương pháp thủy phân nhiệt

Nghiên cứu chế tạo vật liệu sắt điện BaTiO3 và tổ hợp BaTiO3Fe3O4 có cấu trúc micro-nano bằng phương pháp thủy phân nhiệt
... THỊ ANH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT ĐIỆN BaTiO3 VÀ TỔ HỢP BaTiO3/ Fe3O4 CÓ CẤU TRÚC MICRO-NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN NHIỆT Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo thí ... hạt tạo kích th ước cỡ µm, độ tinh khiết sản phẩm cao[17] Luận văn với tiêu đề: Nghiên cứu chế tạo vật liệu sắt điện BaTiO3 tổ hợp BaTiO3/ Fe3O4 cấu trúc micro-nano phương pháp thủy phân nhiệt ... vật liệu đa chức hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp từ nhiều pha loại vật liệu khác nhau, điển vật liệu sắt điện, sắt từ, áp điện – từ giảo, Gần đây, T Adachi [12] công bố kết tổng hợp...
 • 78
 • 412
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng ở cấu trúc nano

Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng ở cấu trúc nano
... u ñó ti n hành nghiên c u ch t o v t li u t c ng c u trúc nano M ñ u Trương Thành Trung Trong nh ng năm g n ñây m t s v t li u t c ng ñã ñư c ñưa vào nghiên c u, ch t o, có c u trúc pha L10 h ... c a v t li u nano ñ nh ñ so sánh v i kích thư c t i h n c a m t s tính ch t Chính ba y u t ñã t o s thay ñ i l n v tính ch t c a v t li u nano Và v y, v t li u nano thu hút ñư c s nghiên c u r ... li u T ñó nghiên c u tính ch t nh t c a v t li u t c ng [5] Trong khóa lu n ti n hành: Nghiên c u ch t o tính ch t c a v t li u t nano FePd” M c ñích c a khóa lu n: - Ch t o v t li u nano FePd...
 • 48
 • 539
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo và KHẢO sát cấu TRÚC vật LIỆU dẫn điện BẰNG ION ÔXY họ BICUVOX

NGHIÊN cứu CHẾ tạo và KHẢO sát cấu TRÚC vật LIỆU dẫn điện BẰNG ION ÔXY họ BICUVOX
... tính toán thiết kế kết cấu băng tải băng tải đặt tay cần giảm vật liệu chế tạo -Có thể quay đợc toàn vòng *Nhợc điểm: -Góc nâng cần bị gới hạn góc rốc tự nhiên vật liệu -Kết cấu có độ ổn định cứng ... 1.1.1-Hình thức kết cấu Hình thức kết cấu tay cần dây ta chọn hình thức kết cấu dạng dàn chịu lực Vì: Dàn kết cấu chịu uốn ngang tốt(Giống nh dầm) Dàn nhiều tạo thành nên thờng có cấu tạo dạng mắt lới ... động dẫn động nhờ nguồn lợng điện, phổ biến nguồn điện công nghiệp Ngoài lắp đặt nơi xa nguồn điện công nghiệp ta sử dụng nguồn lợng điện nhờ máy phát điện Việc dẫn động loại băng tải, dẫn động...
 • 171
 • 317
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp thép o8s+hợp kim nhôm amr6 dùng trong hàn kết cấu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp thép o8s+hợp kim nhôm amr6 dùng trong hàn kết cấu
... vật liệu tổ hợp thép 08s + hợp kim nhôm AMг6 thử nghiệm hàn thử kết cấu thép nhôm hợp kim quy mô phòng thí nghiệm Nội dung nghiên cứu: - Tông quan vật liệu hàn phương pháp hàn, đặc biệt vật liệu ... biệt vật liệu hàn tổ hợp thép hợp kim nhôm Magie; - Nghiên cứu xác lập thông số công nghệ quy trình hợp lý để chế tạo vật liệu hàn thép 08s hợp kim nhôm magie AMг6 dùng hàn kết cấu với quy mô ... không phù hợp Do vậy, nhà nghiên cứu nước có đề xuất phương pháp công nghệ sử dụng lượng nổ để chế tạo vật liệu tổ hợp thép hợp kim nhôm Tấm vật liệu tổ hợp thép 08s – nhôm hợp kim nhôm; thép không...
 • 66
 • 299
 • 0

CHẾ TẠO VẬT LIỆU CdSeCdS CẤU TRÚC NANO DẠNG THANH, TETRAPOD VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHÚNG

CHẾ TẠO VẬT LIỆU CdSeCdS CẤU TRÚC NANO DẠNG THANH, TETRAPOD VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHÚNG
... việc chế tạo số lượng lớn NC Từ hạn chế trên, nghiên cứu chế tạo NC CdSe/CdS dạng RD, TP sử dụng hóa chất rẻ tạo tính chất quang mong muốn 1.2 Tính chất quang Tính chất quang NC bị chi phối cấu trúc ... chất vật lý NC Vì lý này, chọn đề tài luận án "Chế tạo vật liệu CdSe/CdS cấu trúc nano dạng thanh, tetrapod nghiên cứu tính chất quang chúng" Mục đích luận án Xây dựng quy trình chế tạo NC CdSe dạng ... A2B6 CÓ DẠNG THANH VÀ TETRAPOD Chương trình bày tổng quan kết đạt gần công nghệ chế tạo CdSe/CdS có dạng thanh, tetrapod nghiên cứu tính chất quang phổ chúng 1.1 Công nghệ chế tạo Sự tạo mầm...
 • 28
 • 133
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong pin mặt trời lai hóa

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO có cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong pin mặt trời lai hóa
... 1.3 Vật liệu ZnO Nano cấu trúc 1D 1.3.1 Cấu trúc hình thái học Hình 1.5 Một số hình thái cấu trúc 1D ZnO [25]32][30] ZnO nano cấu trúc 1D (thanh nano ZnO) vật liệu cấu trúc dạng lăng trụ ứng ... động pin mặt trời đơn giản 16 1.7.6 Cấu tạo hệ pin mặt trời hệ thứ 4: pin mặt trời lai hóa 17 1.7.7 Nguyên lý hoạt động pin mặt trời lai hóa 21 1.7.8 Hiệu suất hoạt động pin mặt trời ... cực tƣơng ứng dẫn mạch 1.7.6 Cấu tạo hệ pin mặt trời hệ thứ 4: pin mặt trời lai hóa Cấu tạo hệ pin mặt trời lai hóa gồm có:  Màng ITO Lớp điện cực gồm loại điện cực cathode anode Vật liệu thƣờng...
 • 79
 • 574
 • 2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc nano ứng dụng trong pin mặt trời

Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 có cấu trúc nano ứng dụng trong pin mặt trời
... hiệu suất pin mặt trời Do đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc nano ứng dụng pin mặt trời lựa chọn cho nội dung luận văn  Đối tượng nghiên cứu luận văn: Vật liệu nano TiO2 với ... nghệ nano, nhà khoa học chế tạo vật liệu hữu cơ, vật liệu lai cấu trúc nano, màng mỏng nano, mở triển vọng chế tạo pin mặt trời hữu cấu trúc nano với hiệu suất chuyển hóa cao, áp dụng ngành ... thiệu tổng quan pin mặt trời sử dụng chất màu nhạy sáng, vật liệu nano TiO2 số phương pháp để chế tạo vật liệu nano TiO2 với hình thái dạng ống Trong trình bày chi tiết vật liệu TiO2 phương pháp...
 • 76
 • 577
 • 2

Báo cáo tổng kết khoa học nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầng

Báo cáo tổng kết khoa học nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầng
... tiện cứu hộ cho ngời xảy hỏa hoạn: Bạt cứu hộ Lới cứu hộ Thang dây cứu hộ Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp nhà nớc KC.02.24 Đai treo cứu hộ Đệm cứu hộ Đệm cứu hộ ống tuột cứu hộ 1.2.1 Bạt cứu ... 4.2.3 Chế tạo vật liệu áo bọc .134 4.3 Chế tạo vật liệu ống tuột cứu hộ 138 4.3.1 Chế tạo vật liệu lớp chịu lực ống tuột cứu hộ 138 4.3.2 Chế tạo vật liệu lớp co dãn ống tuột cứu ... chế tạo vật liệu sở PVC NBR 70 3.1.1 Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su- nhựa blend nhiệt dẻo bền nhiệt, chống cháy 70 3.1.1.1 Thành phần đơn chế tạo vật liệu 70 3.1.1.2 Chế...
 • 245
 • 247
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt trại cau thái nguyên và khảo sát khả năng hấp phụ metylen xanh, metyl da cam của vật liệu hấp phụ

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt trại cau thái nguyên và khảo sát khả năng hấp phụ metylen xanh, metyl da cam của vật liệu hấp phụ
... tâm nghiên cứu Xuất phát từ lý đó, chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ quặng sắt Trại Cau - Thái Nguyên khảo sát khả hấp phụ metylen xanh, metyl da cam vật liệu hấp phụ Với mục ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  NGUYỄN THỊ THƢƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ QUẶNG SẮT TRẠI CAU – THÁI NGUYÊN VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYLEN XANH, METYL DA CAM ... hƣớng nghiên cứu hấp phụ metylen xanh metyl da cam Các nghiên cứu hấp ph metylen xanh metyl da ca vật liệu hấp phụ khác trước nghiên cứu rộng rãi Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu dựa hấp phụ vật liệu...
 • 76
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền môi trường và dầu mỡnghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanhnghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở nhựa nền hdpe và bột gỗ biến tínhnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanhnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no và phụ gia tro baynghiên cứu chế tạo vật liệu compositeđề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụngnghiên cứu chế tạo vật liệu nanonghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozitnghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nhựa polyester không no gia cường nanoclay và sợi thủy tinh potđánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phátnghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite phân hủy sinh học polynghiên cứu chế tạo vật liệu compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sátnghiên cứu chế tạo vật liệu nano zno tio2 dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây