Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành ở nước ta hiện nay

Kiểm tra xử văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành nước ta hiện nay

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành ở nước ta hiện nay
... kim tra, x bn quy phm phỏp lut chớnh quyn a phng ban hnh Chng NHNG VN C BN V KIM TRA, X Lí VN BN QUY PHM PHP LUT DO CHNH QUYN A PHNG BAN HNH 1.1 KHI QUT V VN BN QUY PHM PHP LUT DO CHNH QUYN ... 1.2.2.3 Thm quyn x bn quy phm phỏp lut chớnh 29 quyn a phng ban hnh 1.2.2.4 Cỏc hỡnh thc x 32 1.2.3 Th tc kim tra v x bn quy phm phỏp lut 34 Chng 2: Thc trng hot ng kim tra v x bn quy phm ... chớnh quyn a phng ban hnh 2.1 Thc tin son tho, ban hnh v qun bn quy 39 phm phỏp lut ca chớnh quyn a phng 2.2 Quy nh ca phỏp lut hin hnh v hot ng kim tra v x bn quy phm phỏp lut chớnh quyn...
 • 118
 • 176
 • 0

Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương qua ví dụ thành phố Hà Nội

Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương qua ví dụ thành phố Hà Nội
... nước luật quy định có quy n ban hành văn quy phạm pháp luật Việt Nam, hệ thống quan nhà nước có thẩm quy n ban hành văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ... đó, Luật quy định rõ quan có thẩm quy n ban hành văn quy phạm pháp luật ban hành văn tên gọi giai đoạn khác nhau, Nhà nước quy định khác quan phép ban hành văn quy phạm pháp luật Luật Ban hành văn ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ THỊ LAN HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUY N DỊA PHƯƠNG QUA VÍ DỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC CHUYÊN NGÀNH: LUẬT...
 • 99
 • 487
 • 2

kiểm tra xử văn bản quy phạm pháp luật việt nam hiện nay

kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở việt nam hiện nay
... s c n thi t 21 Chương CƠ S LÝ LU N V KI M TRA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 2.1 VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 2.1.1 Khái ni m văn b n quy ph m pháp lu t Nhà nư c pháp lu t nh ng hi n tư ng ... 2: Cơ s lu n v ho t ng ki m tra x văn b n quy ph m pháp lu t Chương 3: Th c tr ng c a ho t pháp lu t ng ki m tra x văn b n quy ph m Vi t Nam hi n Chương 4: Phương hư ng gi i pháp nâng ... m tra văn b n QPPL th i gian t i 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U V VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T, KI M TRA VÀ X LÝ VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1.2.1 Các giáo trình lu t h c Có th nói, giáo trình Lý...
 • 196
 • 1,052
 • 19

kiểm tra xử văn bản quy phạm pháp luật (qua thực tiễn tỉnh bắc giang)

kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (qua thực tiễn tỉnh bắc giang)
... thức kiểm tra văn quy phạm pháp luật 1.2.5 Nội dung kiểm tra văn quy phạm pháp luật 1.2.6 Thẩm quy n kiểm tra văn quy phạm pháp luật 1.3 Xử văn quy phạm pháp luật 1.3.1 Khái niệm xử văn quy ... động kiểm tra, xử văn quy phạm pháp luật 2.2 Thực tiễn công tác kiểm tra xử văn quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Giang 2.2.1 Ưu điểm công tác kiểm tra xử văn quy phạm pháp luật địa bàn tỉnh Bắc ... quy phạm pháp luật 1.3.2 Nguyên tắc xử văn quy phạm pháp luật 1.3.3 Thẩm quy n xử văn quy phạm pháp luật có dấu hiệu bất hợp pháp, bất hợp 1.3.4 Các biện pháp xử văn quy phạm pháp luật...
 • 10
 • 579
 • 13

Kiểm tra xử văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
... dõn v U ban nhõn dõn 39 Chng 2- thực trạng kiểm tra xử văn quy phạm pháp luật hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân địa bàn tỉnh hoá 2.1 50 Thc tin cụng tỏc kim tra v x bn quy phm ... quan 80 2.3 Kinh nghim ỳc kt 86 Chng 3- giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm tra xử văn quy phạm pháp luật hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân địa bàn tỉnh hoá 88 3.1 Gii phỏp chung: 88 3.2 Gii ... 2010 MC LC Trang Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt M U Chng 1- sở luận kiểm tra xử văn quy phạm pháp luật 1.1 Khỏi quỏt v bn quy phm phỏp phỏp lut ca Hi ng nhõn dõn v U ban nhõn...
 • 120
 • 456
 • 1

Kiểm tra xử văn bản quy phạm pháp luật (qua thực tiễn tỉnh bắc giang)

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (qua thực tiễn tỉnh bắc giang)
... kiểm tra văn quy phạm pháp luật 11 1.2.5 Nội dung kiểm tra văn quy phạm pháp luật 1.2.6 Thẩm quy n kiểm tra văn quy phạm pháp luật 1.3 Xử văn quy phạm pháp luật 1.3.1 Khái niệm xử văn quy ... động kiểm tra, xử văn quy phạm pháp luật 2.2 Thực tiễn công tác kiểm tra xử văn quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Giang 2.2.1 Ưu điểm công tác kiểm tra xử văn quy phạm pháp luật địa bàn tỉnh Bắc ... thức kiểm tra văn quy phạm pháp luật 20 1.2.5 Nội dung kiểm tra văn quy phạm pháp luật 22 1.2.6 Thẩm quy n kiểm tra văn quy phạm pháp luật 25 1.3 Xử văn quy phạm pháp luật 26 1.3.1 Khái niệm xử...
 • 104
 • 235
 • 0

Kiểm tra xử văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố hà nội ban hành hiện nay

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố hà nội ban hành hiện nay
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGHIÊM HÀ HẢI KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH HIỆN NAY Chuyên ngành: ... tài: "Kiểm tra xử văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp địa bàn thành phố Nội ban hành nay" sở phân tích vấn đề luận thực tiễn nhằm đưa giải pháp hoàn thiện chế kiểm ... bàn thành phố Nội ban hành 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, xử văn quy phạm 82 pháp luật quy n địa phương ban hành 3.2.1 Hoàn thiện thể chế pháp luật kiểm tra xử văn...
 • 115
 • 277
 • 1

Việc hiểu vận dụng đúng những nguyên về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay pdf

Việc hiểu và vận dụng đúng những nguyên lý về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay pdf
... LƯƠNG CỦA C.MÁC TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CỦA MÁC Bản chất tiền lương chủ nghĩa tư Công nhân làm việc cho nhà tư thời gian nhận số tiền trả công định Tiền trả công gọi tiền lương Số lượng tiền lương ... mở rộng Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế Xu hướng vận động tiền lương chủ nghĩa tư a Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế Tiền lương danh nghĩa tổng số tiền mà người công nhân nhận ... thang bảng lương tạo bước ngoặt nhận thức quan điểm- coi tiền lương giá sức lao động, điều kiện phát triển kinh tế thị trường bước xây dựng thể chế kinh tế thị trường 11 Created by Simpo PDF Creator...
 • 19
 • 181
 • 1

Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội sự vận dụng của Đảng vào quá trình phát triển lực lượng sản xuất nước ta hiện nay

Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và sự vận dụng của Đảng vào quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay
... 0918.775.368 PHẦN II:SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT NƯỚC TA HIỆN NAY Có thể nói trình phát triển lực lượng sản xuất nước ta gắn liền với trình tiến ... 2.2 Vai trò lực lượng sản xuất hội Sự phát triển lực lượng sản xuất dẫn đến phân công lao động hội xuất lao động hội tăng sản ph ẩmsản xuấtra có dư thừa Sự dư thùa nguyên nhân dẫn đến đời ... kỹ thuật vào sản xuất, tác động đến phát triển lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất động thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Ngược...
 • 25
 • 2,023
 • 4

Công tác kế hoạch đề tài trong biên tập bản thảo nước ta hiện nay. Thực trạng giải pháp cần đổi mới.

Công tác kế hoạch đề tài trong biên tập bản thảo ở nước ta hiện nay. Thực trạng và giải pháp cần đổi mới.
... hưởng nhiều đến toàn hoạt động uy tín Xuất thực tế công tác kế hoạch đề tài có nhiều vấn đề cần bàn Nên chọn đề tài tiểu luận là: Công tác kế hoạch đề tài nước ta Thực trạng giải pháp cần đổi ... nhà xuất cần tiến hành hoàn thành Kế hoach đề tài kết hợp hữu loạt đề tài có quan hệ với nhau, ảnh hưởng lẫn 1.3 Công tác kế hoạch đề tài Công tác kế hoạch đề tài hoạt động đề xuất biên tập viên, ... nguyên tắc với công tác đề tài kế hoạch đề tài ……………………………………………………………………… 4 .Thực trạng công tác kế hoạch đề tài nước ta nay……………… 5.Nguyên nhân giải pháp đổi mới………………………………… 20 III Kết luận……………………………………………………………….24...
 • 25
 • 1,486
 • 7

Tài liệu Tiểu luận: thực trạng nghiên cứu vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng XHCN nước ta hiện nay doc

Tài liệu Tiểu luận: thực trạng nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta hiện nay doc
... lượng giá trị thặng biểu tỷ suất giá trị thặng dư, khối lượng giá trị thặng dư, hình thức giá trị thặng I Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị thặng tỷ lệ so sánh giá trị thặng ... nghiên cứu vận dụng phạm trù giá trị thặng nước ta A Quan điểm Đảng việc nghiên cứu vận dụng học thuyết giá trị thặng kinh tế thị trường định hướng XHCN Nền kinh tế nước ta bước vào thời ... luận giá trị thặng A Quan điểm Đảng việc nghiên cứu vận dụng lý luận giá trị thặng B Thực trạng nghiên cứu vận dụng lý luận giá trị thặng I Tình hình nghiên cứu lý luận giá trị thặng dư...
 • 29
 • 832
 • 2

LUẬN VĂN: Thực trạng về vấn đề đưa KTNN giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay đó đạt được thành quả gì những tồn tại, yếu kém nào cần khắc phục nguyên nhân của thực trạng đó docx

LUẬN VĂN: Thực trạng về vấn đề đưa KTNN giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay đó đạt được thành quả gì và những tồn tại, yếu kém nào cần khắc phục nguyên nhân của thực trạng đó docx
... sâu vào NC số vấn đề sau: Phần I: Khát quát số vấn đề luận KTNN, vai trũ chủ đạo KTNN, giải thích vỡ hỡnh thành KTNN tất yếu cần thiết vai trũ chủ đạo KTNN chế độ Phần II: Thực trạng vấn đề đưa ... đề đưa KTNN giữ vai trũ chủ đạo kinh tế nước ta đạt thành gỡ cũn tồn tại, yếu kộm cần khắc phục - nguyên nhân thực trạng Phần III: Một số giải phỏp kiến nghị nhằm phỏt huy gỡ đạt ,khắc phục hạn ... lý luận khỏc… Mục lục I - Một số vấn đề luận KTNN II- Thực trạng KTNN việc thực vai trũ chủ đạo KTNN kinh tế thị trường III- Một số giải phỏp kiến nghị nhằm thực vai trũ chủ đạo KTNN kinh tế...
 • 34
 • 668
 • 0

Tiểu luận: Vận dụng đúng những nguyên về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay pps

Tiểu luận: Vận dụng đúng những nguyên lý về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay pps
... sách tiền lương đem lại mà tăng thu nhập lương, nhờ kinh tế tăng trưởng (tiền lương Nhà nước trả chiếm phần ba, thu nhập khác chiếm tới hai phần ba) Việc hiểu vận dụng nguyên tiền lương Mác điều ... coi tiền lương giá sức lao động, điều kiện phát triển kinh tế thị trường bước xây dựng thể chế kinh tế thị trường Những thay đổi chế kinh tế từ cuối năm 80, đặc biệt từ sau cải cách tiền lương ... đoạn sau tiền lương tính theo sản phẩm áp dụng rộng rãi Hiện nay, hình thức tiền lương tính theo thời gian ngày mở rộng Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế Xu hướng vận động tiền lương chủ...
 • 21
 • 318
 • 0

Đề tài:" VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI VẤN ĐỀ PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI NƯỚC TA HIỆN NAY " doc

Đề tài:
... VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI NƯỚC TA HIỆN NAY NGUYỄN THÀNH TRUNG (*) Bài viết góp phần làm rõ thêm vai trò người phát triển ... sở số hạn chế mặt chất lượng bất cập việc khai thác nguồn lực người, tác giả phân tích số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực người chế phát huy nguồn lực nghiệp đổi Việt Nam Hiện nay, ... trình đó, người sáng tạo, "viết nên" lịch sử mình, xã hội loài người Thứ ba, quan hệ so sánh với nguồn lực khác phát triển xã hội, người đóng vai trò nguồn lực trọng yếu nhất; thế, nguồn lực vô...
 • 12
 • 370
 • 1

QUAN NIỆM về LUÂN đạo đức của KHỔNG tử; GIÁ TRỊ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức CON NGƯỜI nước TA HIỆN NAY

QUAN NIỆM về LUÂN lý và đạo đức của KHỔNG tử; GIÁ TRỊ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức CON NGƯỜI ở nước TA HIỆN NAY
... thống trị nhiều tổ chức kinh tế nguy lớn đe doạ sống chế độ ta" Hơn lúc hết, cần nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy giá trị đạo đức truyền thống Một giá trị đạo đức truyền thống đạo đức luân lý, ... định Bởi vì, xã hội trật tự, ổn định có tầm quan trọng đặc biệt việc thực nội dung kinh tế, trị, xã hội Ngày nay, nhiều khái niệm luân đạo đức Nho giáo chứa đựng yếu tố hợp lý, giá trị vận ... cần phải rèn luyện Trong việc trị nớc, tu thân, Khổng Tử đặc biệt quan tâm đến đức "nhân" "lễ", hai yếu tố phẩm chất cốt lõi luân lý, đạo đức "Nhân" đức tính toàn thiện, gốc đạo đức ngời Chữ "nhân"...
 • 18
 • 504
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương hướng và quan điểm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hànhphương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hànhđịnh của pháp luật hiện hành về hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hànhthực trạng hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hànhgiải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hànhhoạt động kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hànhnhững vấn đề cơ bản về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hànhkhái quát về văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hànhthực tiễn soạn thảo ban hành và quản lý văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phươngthực trạng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luậtthực trạng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luâtjthực hiện tốt công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật tăng cường thanh tra kiểm tra công tác văn thưthủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luậtphương hướng giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do hđnd ubnd các cấp trên địa bàn t phố hà nội ban hànhthực trạng hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do hđnd ubnd các cấp trên địa bàn thành phố hà nội ban hànhUniversity physics with modern physics technology update 13th edition young test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUnderstanding the essentials of critical care nursing 2nd edition perrin test bankPhân loại và giải bài tập tích số tan trong các kì thi olympicBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGOVoice and voice therapy 9th edition boone test bankWardlaws contemporary nutrition 10th edition smith test bankWelding principles and applications 7th edition larry jeffus test bankthuyet trinh luat csmtluyện trắc nghiệm toán ôn thi đại họcgiới thiệu tổng quan về phân tích tĩnh phi tuyến đẩy dần (pushover) được nêu trong một số tiêu chuẩn và các bước chi tiết về đánh giá kháng chấn khung bê tông cốt thép sử dụng pushover theo eurocode 8 12 hay TCVN 9386 20hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần sóng đà 909, thực trạng và giải phápQuản lý thu ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nộinghiên cứu, ứng dụng plc s7 1200 điều khiển mô hình thang máy 6 tầng phục vụ thực tập tại phòng thí nghiệm truyền động điện – trường đại học nha trangPhân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty than na dương vinacominthiết kế và chế tạo máy biến dạng thép tấm ứng dụng từ trườngVốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần dược hà tĩnh