Khóa luận thiết kế đạo lưu định hướng xoay cho tàu dịch vụ vùng biển hạn chế cấp III

Thiết kế đạo lưu định hướng xoay cho tàu dịch vụ vùng biển hạn chế cấp III

Thiết kế đạo lưu định hướng xoay cho tàu dịch vụ vùng biển hạn chế cấp III
... VT07B,MSSV:0751070143 22 ĐỒ ÁN THIẾT BỊ TÀU GVHD:Ks.NGUYỄN VĂN CƠNG Phần IV : TÍNH KẾT CẤU ĐẠO LƯU VÀ CÁNH GIỮ HƯỚNG A Kết cấu đạo lưu: Lựa chọn dạng kết cấu:  Đạo lưu đònh hướng xoay có kết cấu dạng cánh ... chọn đạo lưu đònh hướng xoay có cánh giữ hướng Dạng prôfin đạo lưu thiết kế với tàu đánh bắt cá ta chọn đạo lưu N019a, số liệu bảng 1-12 STTB T1 Thiết kế chân vòt Kaplan ống đạo lưu N019A : SVTH:LƯƠNG ... tàu tốc độ nhỏ vò trí đỗ thiết bò đẩy Vs, bánh lái chủ động, thiết bò phu, đạo lưu đònh hướng xoay Chúng cho phép tạo lực dạt vỏ tàu Trong số thiết đạo lưu đònh hướng xoay sử dụng rộng rãi với...
 • 44
 • 562
 • 0

Thiết kế đạo lưu định hướng xoay cho tàu kéo cảng lắp máy có công suất 2x1000cv (bản vẽ chuẩn nhất)

Thiết kế đạo lưu định hướng xoay cho tàu kéo cảng lắp máy có công suất 2x1000cv (bản vẽ chuẩn nhất)
... Các thông số tàu: Loại tàu Chiều dài tàu Chiều rộng tàu Chiều chìm tàu Chiều cao mạn Hệ số béo thể tích Hệ số béo s-ờn Hệ số béo đ-ờng n-ớc Tàu lắp máy công suất Tàu kéo cảng L = 32 ... cầu: Thiết kế đạo l-u định h-ớng xoay cho tàu thông số -2- -3ĐNTK 3400 3000 500 1400 Khung giá lái 200 Phần I Xác định đặc tr-ng hình học hệ đạo l-u cánh giữ h-ớng Phân tích lựa chọn dạng đạo ... giữ h-ớng: Ta tính lực cản tàu, xác định vận tốc kéo sơ xác định đ-ờng kính chong chóng nh- sau: Lực cản tàu kéo tính ph-ơng pháp oortsmerssena: Lực cản toàn phần tàu gồm lực cản sóng lực cản...
 • 45
 • 232
 • 0

Thiết kế thông điệp cáo ngoài trời cho các dịch vụ của công ty chứng khoán Kim Long và hoạch định chiến lược truyền tải thông điệp quảng cáo.

Thiết kế thông điệp cáo ngoài trời cho các dịch vụ của công ty chứng khoán Kim Long và hoạch định chiến lược truyền tải thông điệp quảng cáo.
... đến dịch vụ công ty cung cấp cho khách hàng Từ nghiên cứu em chọn cách viết lời cho thông điệp quảng cáo Kim Long là: Kim Long – tin cậy cho nhà chứng khoán Mục tiêu ý nghĩa thông điệp quảng ... nhanh chóng vào lòng khách hàng ghi nhớ II Hoạch định chiến lược truyền tải thông điệp quảng cáo Lựa chọn phương tiện quảng cáo Các phương tiện quảng cáo trời dùng để truyền đạt thông điệp: áp-phích, ... xác công ty Kim Long loại công ty tổng hợp khách hàng công ty rộng từ người bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán công ty, tổ chức thuê công ty để tổ chức đấu thầu chứng khoán cho họ...
 • 9
 • 368
 • 1

Thiết kế thông điệp cáo ngoài trời cho các dịch vụ của công ty chứng khoán kim long và hoạch định chiến lược truyền tải thông điệp quảng cáo

Thiết kế thông điệp cáo ngoài trời cho các dịch vụ của công ty chứng khoán kim long và hoạch định chiến lược truyền tải thông điệp quảng cáo
... đến dịch vụ công ty cung cấp cho khách hàng Từ nghiên cứu em chọn cách viết lời cho thông điệp quảng cáo Kim Long là: Kim Long – tin cậy cho nhà chứng khoán Mục tiêu ý nghĩa thông điệp quảng ... nhanh chóng vào lòng khách hàng ghi nhớ II Hoạch định chiến lược truyền tải thông điệp quảng cáo Lựa chọn phương tiện quảng cáo Các phương tiện quảng cáo trời dùng để truyền đạt thông điệp: áp-phích, ... xác công ty Kim Long loại công ty tổng hợp khách hàng công ty rộng từ người bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán công ty, tổ chức thuê công ty để tổ chức đấu thầu chứng khoán cho họ...
 • 11
 • 223
 • 0

Xem thêm