Khóa luận tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn 50 000 lít một ngày

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn 50 000 lngày

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn 50 000 lngày
... 0,69 Kết sai số ∆q lúc lớn, cần tính lặp lần Ở lần này, ta vẽ đường thẳng nối điểm ứng với q S va øqn để tìm giao điểm xác q 40000 3500 0 30000 2500 0 20000 1500 0 10000 500 0 54 56 58 60 62 64 Tv1 Từ ... XN HẢI I Đặt vấn đề Tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn đòi hỏi thiết bị phải đơn giản hiệu cao, khơng đơn tạo biodiesel mà u cầu mặt chất lượng sản phẩm, tiêu tốn lượng ... nhiệt độ, thời gian kết sử dụng việc tính tốn thiết kế hệ thống 21 SVTH: VÕ MẠNH HOANH PGS.TSKH LÊ XN HẢI III.1 Quy trình tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị III.1.1 Mơ tả Mỡ da trơn Methanol,...
 • 47
 • 485
 • 8

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ DA TRƠN 50 000 L-NGÀY

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L-NGÀY
... truy suất kết quả, từ làm sở cho q trình tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất, ngun tắc điều khiển hệ thống tn theo kết chương trình Phần 3: Tính tốn cho thiết bị (thiết bị khuấy trộn) - Tính cân ... XN HẢI I Đặt vấn đề Tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn đòi hỏi thiết bị phải đơn giản hiệu cao, khơng đơn tạo biodiesel mà u cầu mặt chất lượng sản phẩm, tiêu tốn lượng ... nhiệt độ, thời gian kết sử dụng việc tính tốn thiết kế hệ thống 21 SVTH: VÕ MẠNH HOANH PGS.TSKH LÊ XN HẢI III.1 Quy trình tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị III.1.1 Mơ tả Mỡ da trơn Methanol,...
 • 47
 • 478
 • 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY” pot

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY” pot
... & Thiết Bị ĐỒ ÁN CHUN NGÀNH Q TRÌNH & THIẾT BỊ Họ tên sinh viên : VÕ MẠNH HOANH MSSV : 60600753 Ngành : Máy Thiết Bị đề đồ án : TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 ... 0,69 Kết sai số ∆q lúc lớn, cần tính lặp lần Ở lần này, ta vẽ đường thẳng nối điểm ứng với qS va øqn để tìm giao điểm xác q 40000 3500 0 30000 2500 0 20000 1500 0 10000 500 0 54 56 58 60 62 64 Tv1 Từ ... tốn thiết kế hệ thống thiết bị sản xuất biodiesel phần mềm mơ Matlab II.2.1 Hệ thống thiết bị II.2.1.1 Mơ hình đồ họa hệ thống thiết bị II.2.1.2 Ngun tắc hoạt động mơ hình Trình bày hoạt động hệ...
 • 49
 • 453
 • 1

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ hạt cao su

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ hạt cao su
... trình sản xuất thử mà ta định xem có rửa thiết bị mẻ hay khơng Xét su t hệ thống thực qui trình sản xuất thử: − Trong 1h ta nhập liệu mẻ nên su t hệ thống (tính theo dầu hạt cao su) : − Năng su t ... cm Hạt bóng, nặng 2- g /hạt, hạt có chấm nâu Hàng năm, khoảng tháng tháng thời điểm cao su cho trái rộ với su t khoảng hạt/ Theo thống kê giới, ép hạt, trung bình ta thu 100 kg dầu hạt cao su ... hiệu su t khoảng 17% cao sở làm khoảng vài hạt ngày, mặc khác nguồn nguyên liệu không ổn đònh ( cao su cho trái rộ khoảng tháng) nên giá thành dầu hạt cao su cao, khoảng 17000 đồng/kg ( giá hạt...
 • 66
 • 699
 • 23

Thiết kế qui trình sản xuất biodiesel từ mỡ với năng suất 10000 lít trên ngày

Thiết kế qui trình sản xuất biodiesel từ mỡ cá với năng suất 10000 lít trên ngày
... mỏt Q1=( mBiodiesel.CBiodiesel + mmethanol.Cmethanol + mdu.Cdu).t Trong ú: mdu: lng du cũn li 224,47 Kg mmethanol: lng methanol nhp liu 51,187 Kg mBiodiesel: lng biodiesel 857,06 Kg CBiodiesel ... B5 (5% Biodiesel vi 95% Diesel) v B30 (30% Biodiesel trn vi 70% Diesel) II.2.2 Tỡnh hỡnh sn xut v s dng Biodiesel trờn th gii v Vit Nam II.2.2.1 Trờn th gii Cỏc nc trờn th gii ó sn xut Biodiesel ... bi, nng sut ca quy trỡnh l 10000 l/ngy = 10m3/ngy, chn mt ngy lm 10 gi, nng sut biodiesel gi l m3/h Vy lng Biodiesel thu c: mBio= d.V = 880.1= 880 (kg/h) S mol Biodiesel thu c: ( Ta cú bng...
 • 72
 • 459
 • 1

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công khuôn mẫu chai PET

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công khuôn mẫu chai PET
... t linh ho t - Quyătrình công ngh gia công khuôn m u chai PET - Tính toán, ăthi tăk ăh ăth ngăch ăt o khuôn m u linh ho tăcho chai nh a PET - Tính linh ho tătrongăvi căđi uăch nhănhanhăđ gia công cácăs ... c + Tính toán k tăc u khuôn rõărƠng + S ăd ngămáyătrungătơm gia công đ gia công khuôn + Gia công đ că1ăbộ khuôn hoƠnăch nh - Nh c m + Quyătrình công ngh gia công ch aărõărƠng + Ch a tính toán ch ... ngătrình gia công d ădƠngầ 3.4.3 Tính toán s l ng máy gia công FMS Đ tính toán s ăl ngămáy gia công c năchoăh ăth ng FMS taăcóănhi uăcáchă tính toán sau: - Tính s l ng máy theo quy trình công ngh...
 • 151
 • 299
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải trung tâm y tế công suất 150m3 một ngày

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải trung tâm y tế công suất 150m3 một ngày
... vụ: Tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải trung tâm y tế cơng suất 150m3/ ng y Các thơng số tính tốn (cơ sở thiết kế) : - Lựa chọn tài liệu sưu tầm Nhiệm vụ u cầu: - Đưa hệ thống xử nước thải ... hay than gỗ [4,6,9] 3.2 Xử nước thải phương pháp hóa Những phương pháp hóa thường sử dụng xử nước thải là: keo tụ, hấp phụ, trích ly, bay hơi, tuyển nổi… Xử hóa giai đoạn xử ... ứng dụng xử nước thải: trung hòa, oxi hóa khử Các phương pháp ứng dụng để khử chất hòa tan hệ thống cấp nước khép kín T y theo tính chất nước thải mục đích cần xử mà cơng đoạn xử hóa học...
 • 45
 • 185
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công khuôn mẫu chai PET

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công khuôn mẫu chai PET
... cho hệ thống sản xuất linh hoạt FMS để gia công chai Revive 91 5.3.1 Trạm gia công hệ thống FMS 91 5.3.1.1 Tính toán số lƣợng máy gia công 92 5.3.1.2 Lựa chọn máy gia công: ... pháp công nghệ để gia công khuôn mẫu chai Revive tính toán chế độ cắt gọt cho nguyên công - Tính toán số lƣợng, cách lựa chọn thành phần thiết bị hệ thống sản xuất linh hoạt, bố trí mặt xƣởng sản ... 14 2.5.4.3 Tính linh hoạt hệ thống sản xuất 14 2.5.4.4 Tự động hóa sản xuất linh hoạt .15 2.5.4.5 Hệ thống sản xuất linh hoạt 16 2.5.4.6 Môđun sản xuất linh hoạt .16...
 • 22
 • 256
 • 0

tính toán thiết kế hệ thống sản xuất linh họat fms gia công khuôn mẫu chai pet

tính toán thiết kế hệ thống sản xuất linh họat fms gia công khuôn mẫu chai pet
... giả hệ thống FMS lý để tác giả thực đề tài Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gia công khuôn mẫu chai PET ” 1.2 Tính cấp thiết đề tài - Nhu cầu chế tạo khuôn mẫu cho loại chai PET ... nghệ gia công khuôn mẫu chai PET - Tính toán, thiết kế hệ thống chế tạo khuôn mẫu linh hoạt cho chai nhựa PET - Tính linh hoạt việc điều chỉnh nhanh để gia công sản phẩm khác có quy trình công ... cứu - Khuôn mẫu chai nhựa PET - Công nghệ chế tạo khuôn chai PET - Hệ thống sản xuất linh hoạt 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu - Tính toán thiết kế hệ thống FMS phục vụ việc chế tạo khuôn chai mẫu nhựa...
 • 157
 • 182
 • 1

Xem thêm