Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ thương mại Phương Đông.docx

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Phương Đông.docx
... tế Giá thành kế loại sản Tỷ lệ giá thành = hoạch toàn x phẩm sản phẩm Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm = Giá thành thực tế loại sản phẩm x Tỷ lệ giá thành Nhiệm vụ kế toán tập hợp CPSX tính giá ... lợng chi phí định cho sản phẩm, dịch vụ hoàn thành Những chi phí tạo nên giá trị sản phẩm hay phơng diện kinh tế yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm Nh vậy, giá thành sản xuất sản phẩm CPSX tính ... định mức: Kế toán vào kết kiểm kê khối lợng sản phẩm dở dang, xác định mức độ hoàn thành sản phẩm vào cuối kỳ vào định mức chi phí đơn vị sản phẩm, dịch vụ cụ thể để tính chi phí sản phẩm dở dang...
 • 90
 • 317
 • 0

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 19

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 19
... c im chi phớ Cụng ty K thut Cụng nghip Thng Long l mt doanh nghip nh hot ng lnh vc thng mi nờn chi phớ kinh doanh ca cụng ty khụng cú chi sn xut m ch bao gm: Giỏ hng bỏn, chi phớ bỏn hng, chi ... Nht ký chung, k toỏn m s chi tit TK 632 theo dừi chi tit giỏ tng mt hng, õy l cn c i chiu vi s cỏi TK 632 Mu 2.5 S chi tit TK 632 CễNG TY K THUT CễNG NGHIP THNG LONG S CHI TIT TI KHON Ti khon: ... 641 c chi tit thnh cỏc ti khon cp theo dừi cỏc khon chi phớ khỏc nhau, gm cú: - TK 6411: Chi phớ nhõn viờn bỏn hng - TK 6412: Chi phớ vt liu bao bỡ - TK 6413: Chi phớ dng c dựng - TK 6414: Chi...
 • 66
 • 222
 • 0

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 19

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 19
... đơn vị: công ty cổ phần may 19 Bảng phân bổ tiền lơng bảo hiểm xã hội Tháng 01 năm 2008 Đơn vị tính: Đồng Xí ngiệp hoạch toán XN Cắt XN May XN May Ghi Có TK XN May CC TK 334 Phải trả công nhân ... CễNG TC K TON TP HP CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI CễNG TY C PHN MAY 19 2.1 Tng quan v Cụng ty C phn May 19: 2.1.1 Qỳa trỡnh hỡnh v phỏt trin ca Cụng ty: Cụng ty C phn May 19 l n v sn xut ... GI THNH SN PHM TI CễNG TY C PHN MAY 19 3.1 ỏnh giỏ v cụng tỏc k toỏn hp CPSX v tớnh giỏ thnh SP ti Cụng ty C phn May 19: 3.1.1 u im: Cụng ty C phn May 19 i lờn t mt trm may o ch yu ph v ni b Quõn...
 • 67
 • 304
 • 2

7 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tinh giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần kinh doanh Vật Tư Xây Dựng (thuộc Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội)

7 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tinh giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần kinh doanh Vật Tư và Xây Dựng (thuộc Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội)
... xuất kinh doanh Công ty Kế toán trởng Thủ quỹ Kế toán toán Kế toán chi phí thành phẩm Kế toán tiền lơngBHXH Kế toán vật tTSCĐ Kế toán tổng hợp Kế toán xí nghiệp Chính sách kế toán Công ty cổ phần ... điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh vật t xây dựng Công ty cổ phần kinh doanh vật t xây dựng doanh nghiệp đợc thành lập từ doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần: giữ ... thành Tổng giá thành sản Giá thành Tổng chi phí phát sinh = = phẩm hoàn thành kỳ lượng sản phẩm hoàn thành I = 1/ n) đơn vị giai đoạn I (với Sản Giá thành Giá thành Giá thành NTP gđ1 NTP gđ sản phẩm...
 • 83
 • 322
 • 0

195 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ TM Phương Đông

195 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và TM Phương Đông
... thêm sản phẩm phụ Do tính giá thành sản phẩm cần loại trừ chi phí khỏi CPSX tập hợp đợc Đối tợng tính giá thành sản phẩm đợc tính theo công thức sau: Tổng giá thành Trị giá đối tợng tính Chi phí ... lệ giá thành = Tổng giá thành kế hoạch Giá thành thực tế Giá thành kế hoạch loại sản phẩm Tỷ lệ giá thành toàn sản = x phẩm Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm = Giá thành thực tế loại sản phẩm ... đối tợng tập hợp CPSX là: - Tập hợp CPSX để tính giá thành nhóm sản phẩm loại - Tập hợp CPSX để tính giá thành theo loại sản phẩm - Tập hợp CPSX để tính giá thành theo đơn đặt hàng - Tập hợp CPSX...
 • 92
 • 243
 • 0

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ TM Phương Đông

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và TM Phương Đông
... tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành Tuy nhiên, CPSX giá thành sản phẩm lại có khác lợng: CPSX gắn với kỳ kế toán giá thành gắn liền với sản phẩm, dịch vụ định; giá thành sản phẩm ... lợng sản phẩm dở dang, xác định mức độ hoàn thành sản phẩm vào cuối kỳ vào định mức chi phí đơn vị sản phẩm, dịch vụ cụ thể để tính chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ theo công thức: Chi phí sản phẩm ... ty Cổ phần đầu t dịch vụ thơng mại Phơng Đông 1.1.1 Chức Công ty Cổ phần đầu t dịch vụ thơng mại Phơng Đông Công ty Cổ phần đầu t dịch vụ thơng mại Phơng Đông doanh nghiệp Nhà nớc thuộc Tổng Công...
 • 93
 • 225
 • 0

Đề tài “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ TM Phương Đông” doc

Đề tài “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và TM Phương Đông” doc
... chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần đầu dịch vụ TM Phương Đông” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngoài lời nói đầu kết luận, Chuyên đề thực ... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 42 1.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần đầu dịch vụ TM Phương Đông 1.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất Công ty cổ phần ... 1.1 Chức nhiệm vụ Công ty Cổ phần đầu dịch vụ thương mại Phương Đông 1.1.1 Chức Công ty Cổ phần đầu dịch vụ thương mại Phương Đông Công ty Cổ phần đầu dịch vụ thương mại Phương Đông doanh...
 • 93
 • 139
 • 0

Đề tài " Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ TM Phương Đông " pps

Đề tài
... thực tập Công ty cổ phần đầu dịch vụ TM Phương Đông, em chọn đề tài Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần đầu dịch vụ TM Phương Đông cho chuyên đề thực ... NGHIỆP PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY Cổ PHầN ĐầU DịCH Vụ TM PHƯƠNG ĐÔNG PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ ... tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần đầu dịch vụ TM Phương Đông 1.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất Công ty cổ phần đầu dịch vụ TM Phương Đông Chi phí sản xuất phận quan trọng chi phí kinh...
 • 94
 • 108
 • 0

hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh cần thơ

hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh cần thơ
... thin k toỏn tập hợp chi phí sản xuất tính giỏ thnh sn phm vi vic tng cng qun lý chi phớ ti Công ty 1.2.2 Mc tiờu c th Trờn c s mc tiờu chung, nhng mc tiờu c th cn t c l: - Tin hnh hp chi phớ sn ... Th t chc thnh Chi nhỏnh Chi nhỏnh Cụng ty Xõy Dng Cụng Trỡnh Giao Thụng 586 ti Cn Th (l n v trc thuc Cụng ty Xõy Dng Cụng Trỡnh Giao Thụng 586 thuc Tng Cụng ty Xõy Dng Cụng Trỡnh Giao Thụng 5) ... Cụng ty Xõy Dng Cụng Trỡnh Giao Thụng 586 tin hnh c phn húa v i tờn thnh Cụng ty C Phn Xõy Dng Cụng Trỡnh Giao Thụng 586 Ngy 17 thỏng 07 nm 2007, Chi nhỏnh Cụng ty C Phn Xõy Dng Cụng Trỡnh Giao...
 • 98
 • 117
 • 0

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Gạch Khang Minh

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Gạch Khang Minh
... phẩm Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần Gạch Khang Minh Phần 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính ... Kê toán toán viên viên Kế toán công Kế toán công nợ ,kế nợ ,kế toán toán thuế thuế Kế K toán toánviên viên Kế toán kho, Kế toán kho ,tính tínhgiá giá thành, thu nợ,… thành, thu nợ,… Kế Kế toán toán ... K15KTDND Đối chi u kiểm tra PHẦN THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÀ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MINH KHANG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH 2.1.1...
 • 65
 • 149
 • 0

Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty côt phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty côt phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây
... chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Tây Phần 2: Thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xi măng ... không ngừng hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm giá sản phẩm phần chi m đa số phần chi phí để làm sản phẩm đó, công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cho hợp lí đạt hiệu ... chọn đề tài : Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Tây làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Kết cấu luận văn em gồm phần : Phần 1: Những...
 • 35
 • 141
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sợi Trà Lý

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sợi Trà Lý
... trưởng nhóm kiểm toán có phân công hợp công việc giai đoạn thực hành kiểm toán thực dễ dàng hơn, cho kết tốt Hai là, phân công công việc kiểm toán, trưởng nhóm kiểm toán công ty kiểm toán nên quan ... thuật tính toán Tính toán kỹ thuật kiểm tra tính xác số học, tính toán lại số, tiêu chứng từ kế toán Xét theo giác độ số học, chứng thu từ kỹ thuật tính toán có độ tin cậy cao Tuy nhiên, việc tính ... BCKT gắn với giai đoạn trình kiểm toán 3.1 Chuẩn bị kiểm toán Đây giai đoạn công ty kiểm toán chuẩn bị cho công tác kiểm toán Chuẩn bị kiểm toán gồm công việc: Lập kế hoạch tổng quát, thu thập thông...
 • 33
 • 272
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 484

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 484
... luận công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng ... quát công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, từ đưa biện pháp nhằm hoàn thiệnu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty CPXDCT 484 Đối ... công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần xây dựng công trình 484 53 2.2.1 Kế toán chi phí sản xuất công ty CPXDCT 484 53 2.2.1.1.Đặc điểm, phân loại chi...
 • 111
 • 335
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa khí hải phòng

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhựa và cơ khí hải phòng
... kinh t ca chi phớ) phc v cho vic hp, qun lý chi phớ theo ni dung kinh t a im phỏt sinh, chi phớ c phõn theo yu t Theo cỏch phõn loi ny chi phớ sn xut c chia thnh nm yu t chi phớ nh sau: - Chi phớ ... nhng chi phớ phỏt sinh phm vi cỏc phõn xng, t i sn xut (tr chi phớ vt liu v nhõn cụng trc tip): chi phớ nhõn viờn phõn xng, chi phớ khu hao ti sn c nh, chi phớ dch v mua ngoi, Phõn loi chi phớ ... (mc ớch, cụng dng ca chi phớ) Cn c vo ý ngha ca chi phớ giỏ thnh sn phm v thun tin cho vic tớnh toỏn, da vo cụng dng ca chi phớ v mc phõn b chi phớ cho tng i tng, ton b chi phớ c theo khon mc...
 • 105
 • 224
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIGLACERA

MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIGLACERA
... cho công ty việc giới hóa công tác kế toán - Đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản ... SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Sau thời gian ngắn tìm hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản ... nghiệp, góp phần tăng sức mạnh doanh nghiệp Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm...
 • 17
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạchgiải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần mía đường nông cốngmột số ý kiến kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế tạo thiết bị điệnmột số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sara jpthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp tâm phátthực trạng kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế tạo thiết bị điệnmột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phâm tại công ty cp sara jpđặc điểm của sản phẩm khảo sát thiết kế chi phối đến công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công typhần i tổng quan về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công tyđánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công tyđịnh nguyên tắc kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cpqt sơn hànhững ưu điểm trong việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp hapuliconhững điểm còn hạn chế trong việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp hapulico cần khắc phụcthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cp xây dựng và thương mại mthtổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần que hàn điện việt đứcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học