Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ

chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ

chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ
... giao cứng chuyển giao mềm, thông thường chuyển giao cứng chia nhỏ thành hai kiểu chuyển giao khác nhau: chuyển giao ô chuyển giao ô Chuyển giao mềm phân thành hai dạng khác nhau: chuyển giao ... giao Thời gian chuyển giao định chuyển giao thực chuyển giao GSM chuyển mạch kênh xấp xỉ giây 2.4.3 Chuyển giao điều khi n MS: Trong chuyển giao điều khi n MS, MS hoàn toàn điều khi n trình chuyển ... đường chuyển giao mềm Trong chương Ta tập trung chủ yếu vào chuyển giao cứng 40 BS1 MS BS2 a Trước chuyển giao BS1 MS BS2 b Sau chuyển giao Hình 2.1 Chuyển giao cứng MS BSs Một chuyển giao cứng...
 • 91
 • 284
 • 1

Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ

Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ
... Lớp điều khi n truy nhập phương tiện Trạm di động Trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động Chuyển giao có trợ giúp thiết bị di động Phần ứng dụng di động Lớp quản lý di động Phần truyền tin Operation ... Đường cong xác suất chuyển giao Hình 3.3 Số chuyển giao trung bình theo giá trị trễ Hình 3.4 Các điểm chuyển giao theo tham số trễ Hình 3.5 Sự kết hợp điểm chuyển giao theo tham số trễ môi trường ... định chuyển giao: Error! Bookmark not defined 2.4.1 Chuyển giao điều khi n mạng: Error! Bookmark not defined 2.4.2 Chuyển giao hỗ trợ mởi MS: Error! Bookmark not defined 2.4.3 Chuyển giao...
 • 13
 • 38
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang trực giao OFDM trong thông tin di động CDMA

Ứng dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang trực giao OFDM trong thông tin di động CDMA
... truyền chất lượng hệ thống VI KẾT LUẬN Ứng dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang trực giao OFDM để thiết kế mơ hình kênh truyền hệ thống thơng tin di động CDMA băng rộng phổ biến nghiên cứu Những ... chương trình mơ phần sau Hệ thống OFDM CDMA xây dựng sở đa sóng mang, đa người dùng mơ hình tốn học dạng ma trận chọn lựa thích ứng phù hợp với ứng dụng Sau cách biểu di n ma trận cơng thức tín hiệu ... đáp ứng tần số kênh ứng với tần số sóng mang thành phần f ( j ' ) = j ' là: Y (n, l )(t ) = ∑∑ E k bk ( n)c k (l )g (t − iTb ) (7) ‡ q =0 j 2πq Đáp ứng tín hiệu kênh truyền hệ thống OFDM CDMA...
 • 9
 • 621
 • 5

Tài liệu Nghiên cứu các giao tác trong thông tin di động doc

Tài liệu Nghiên cứu các giao tác trong thông tin di động doc
... vụ di động yêu cầu bỏ qua Bài toán đặt phải giải vấn đề kết nối với CSDL trung tâm chuyển giao kết nối trạm thu phát sóng di động, … MỘT SỐ GIAO TÁC DI ĐỘNG Sau số loại giao tác di động: Giao tác ... trợ loại giao tác Giao tác hai lớp (Two-tier Transaction): - Đặc điểm: Loại giao tác dựa lược đồ chép liệu Mỗi đối tượng liệu có chủ riêng Có hai loại giao tác là: Base Tentative Các giao tác Base ... tính di động - Trong lúc MH ngắt kết nối từ máy chủ sở liệu, giao tác tentative thực nội dựa vào đối tượng liệu - Các giao tác thực thử MH bị ngắt kết nối thực lại giao tác gốc máy chủ CSDL 3 Giao...
 • 7
 • 388
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật chuyển giao và điều khiển công suất trong thông tin di động WCDMA

Nghiên cứu kỹ thuật chuyển giao và điều khiển công suất trong thông tin di động WCDMA
... việc đo đạc di n tần số khác Chương 3: Kỹ thuật điều khiển công suất thông tin di động WCDMA 3.1 Giới thiệu kỷ thuật điều khiển công suất Trong hệ thống thông tin di động WCDMA, máy di động phát ... NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHUYỂN GIAOVÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG WCDMA HỒ CÔNG LUÂN 46K ĐT-VT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ... SIRđích cho điều khiển công suất vòng Hình (3.5) cho thấy hoạt động điều khiển công suất đường lên kênh fading tốc độ chuyển động thấp MS Các lệnh điều khiển công suất điều khiển công suất MS tỷ...
 • 75
 • 204
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 1 ppt

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 1 ppt
... tự động làm cho tuổi thọ ắc qui dài Cấu trúc chung hệ thống GSM Luận văn tốt nghiệp NSS: Mạng hệ thống chuyển mạch BSS: Hệ thống trạm gốc OSS: Hệ thống khai thác MS: Trạm di động Hình 1. 1: Cấu ... đầu cuối lại giao di n đầu cuối modem Cấu trúc chức trạm di động cho hình 1. 4 Đầu cuối di động Thiết bò đầu cuối T h Đầu cuối di động Hình 1. 4: Cấu trúc chức trạm di động 1. 4 Hệ thống khai thác ... GSM 1. 1 Hệ thống chuyển mạch (SS) Hệ thống chuyển mạch bao gồm chức chuyển mạch GSM sở liệu cần thiết cho số liệu thuê bao quản lý di động thuê bao Chức SS quản lý thông tin người sử dụng mạng...
 • 10
 • 91
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 2 pot

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 2 pot
... nghiệp Mạng GSM đảm bảo truyền dẫn đa dòch vụ Nhiều thông tin khác truyền dẫn mạng như: thông tin thoại, dạng thông tin số liệu khác (văn bản, hình ảnh fax, file máy tính, tin tin báo hiệu bên mạng ... nơi MSC mạng bên IWF phận nằm MSC nằm riêng Bây ta xét trạm di động Tồn nhiều cấu hình khác trạm di động (hình 1.8) Trạm di động (kiểu 0) Đầu cuối di động (kiểu 2) Thiết bò đầu cuối Giao di n đầu ... sàng phát Các thông tin V110 ghép vào luồng số sở chức thích ứng tốc độ, RA1, bít thông tin bổ sung luồng RA1 cho bảng 1.13 Bảng 1.13: Các bit thông tin bổ sung V110 Tên bit Thông tin truyền...
 • 10
 • 203
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 3 pptx

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 3 pptx
... 45Mhz khoảng cách thu phát, n số kênh tần vô tuyến Ta thấy tổng số kênh tần số tổ chức cho mạng GSM 124 kênh Để cho kênh lân cận không gây nhiễu cho BTS phủ ô mạng phải sử dụng tần số cách xa ô ... TDMA TDMA 3TS Hình 1.18: Các khung TDMA 1.5.2 Các kênh logic Các kênh logic đặc trưng thông tin truyền BTS MS Các kênh logic đặt vào kênh vật lý nói Có thể chia kênh logic thành loại tổng quát: ... mật mã 1.5.5 Đo nhảy tần c) Đo Trong trình gọi trạm di động liên tục báo cáo cường độ tín hiệu BTS lân cận cho hệ thống Đo cường độ tín hiệu BTS lân cận trạm di động thực không bận làm công việc...
 • 10
 • 103
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 4 potx

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 4 potx
... kết 2.3 Phần truyền tin: (MTP) MTP đảm bảo truyền tải phân phối tin cậy thông tin phần người sử dụng qua mạng báo hiệu CCSN7 Nó có khả phản ứng lên cố mạng hệ thống cố ảnh hưởng đến thông tin UP ... giám sát nối thông logic báo hiệu  Điều khiển không theo nối thông SCCP, chức xử lý truyền số liệu không theo nối thông  Quản lý SCCP để xử lý thông tin trạng thái mạng SCCP Thông tin liên quan ... nối thông truyền thông tin báo hiệu liên quan đến mạch để báo hiệu không đònh hướng theo nối thông truyền thông tin báo hiệu không liên quan đến mạch qua mạng báo hiệu số SCCP với MTP tạo nên phần...
 • 10
 • 116
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 5 doc

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 5 doc
... ký đònh kỳ - Thông tin hệ thống phát quảng bá (1) thông báo cho MS đăng ký đònh kỳ có sử dụng hay không ô Nếu có mạng thông báo cho MS chu kỳ cần thông báo cho mạng nhập mạng Thông số thiết lập ... gởi tin tìm gọi đến MS (hình 1.37) tin đựơc thông báo tất ô thuộc vùng đònh vò (LA) có MS MS di động LA nghe thấy tin CCCH trả lời 2 .5. 7 Cuộc gọi khởi xướng trạm MS (MOC : Mobile Originating ... dòch vụ, số liên kết thuê bao di động (MS ISDN) (1) Nếu gọi khởi đầu từ mạng cố đònh PSTN tổng đài sau phân tích số thoại biết gọi cho thuê bao GSM PST N (1) Tổng đài nội hạt (2) (3) (5) GMS (6)...
 • 10
 • 98
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 6 pot

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 6 pot
... bit thông tin MS không nhận thông tin đònh thời trước BTS phát cụm HO - MS nhận thông tin công suất cần sử dụng (6) kênh FACCH lấy cắp từ kênh tiếng (cờ lấy cắp trường hợp lập 1) - BSC nhận thông ... đònh tuyến tổng đài nội hạt cho gọi quốc tế tương lai - Trong tương lai trình gọi nói xảy hình 1.43 Để phải nghiên cứu thêm số số GSM để cài đặt vào tổng đài, việc hỏi đònh tuyến lại thực tổng đài ... HO, BTS gởi thông tin vật lý chứa đònh trước thời gian công suất đến MS (8) - BSC nhận thông tin BTS nhận cụm HO (9), thông báo điều qua MSC (10) đến BSC cũ (11) - MSC chuyển thông tin nói đến...
 • 10
 • 207
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 7 docx

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 7 docx
... lập lại khuôn dạng thông tin sử dụng hệ thống vào để lưu giữ thông tin vào điã hay băng từ Sau thông tin chuyển đến máy tính thông thường để làm hóa đơn cho thuê bao 2.1.3 Hệ thống điều khiển ... điều khiển chức khởi đầu lệnh hệ thống đọc tả sai số IMSI , BSC ,Cell , số lưu lượng 2.1.2 Hệ thống tính cước ( TCH ) _Đây hệ thống dùng để tính cước thuê bao di động Cuộc gọi tính cước theo phương ... PD w to k c 1.1.1.2 Radio channel unit _RCU thu phát vô tuyến thành phần hệ thống RF hệ thống trạm gốc BSS , RCU tạo tất tần số RF để thực chức thu , phát thêm vào mạch số để thực việc cân tám...
 • 10
 • 187
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 8 potx

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 8 potx
... dưỡng liên quan đến hệ thống riêng ( chẳng hạn GSS hay MST ) cài đặt hệ thống tương ứng OMS GSS CANS TCON PCD Hình 2 .8 Phần cứng OMS 2.1.6 Hệ thống báo hiệu trung kế (TSS) _Hệ thống điều khiển báo ... kbit/s) 2.1.5 Hệ thống khai thác bảo dưỡng Các chức khai thác bảo dưỡng chung cho hệ thống khác hệ thống chuyển mạch ATP chọn để tạo nên hệ thống kí hiệu OMS Các chức OMS bảo dưỡng mạch trung kế bao ... kế (hệ thống PCM) Châu Âu hệ thống PCM 32 kênh sử dụng kênh dùng để đồng mang thông tin cảnh báo 74 Luận văn tốt nghiệp _AST ( đầu cuối nghiệp vụ thông báo ) phương tiện thuê bao sử dụng thông...
 • 10
 • 82
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 9 ppt

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 9 ppt
... văn tốt nghiệp CHƯƠNG IV CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG VÀ DỊCH VỤ TRÊN MÁY DI ĐỘNG MS I CÁC DỊCH VỤ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG : Mạng điện thoại di động VINAPHONE hệ thống viễn thông tương đối hoàn chỉnh ... đủ tin gưỉ trước _Vấn đề cước dòch vụ tin ngắn SMS sau: 1) Thuê bao di động nhắn tin thuê bao di động theo phương thức tự động không thu cước 2) Thuê bao di động nhắn tin cho thuê bao di động ... đến (cuộc gọi kết cuối di động - MTC) sang số điện thoại khác, chẳng hạn số điện thoại C Mạng thông tin di động GSM VINAPHONE đáp ứng dòch vụ cách hoàn hảo Bao gồm trường hợp chuyển gọi sau đây:...
 • 10
 • 80
 • 0

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 10 ppt

Giáo trình tổng hợp các hệ thống thông tin giúp tránh tình trạng nghẽn mạng trong thông tin di động số phần 10 ppt
... bảng cước thông tin di động hành áp dụng trường hợp máy di động gọi máy di động + Trường hợp 2: chuyển gọi đến thuê bao C mà thuê bao A ,B thuê bao di động , C thuê bao cố đònh ( Hình 4.4) Trong ... Trong trường hợp cước chia làm phần : _Phần 1: Cuộc gọi từ B đến A , tính cước B theo vùng cước bảng cước thông tin di động hành , áp dụng trường hợp máy di động gọi máy di động _Phần 2: Cuộc ... thông tin di động hành , áp dụng trường hợp máy di động gọi di động + Trường hợp 4: Chuyển gọi đến thuê bao C A thuê bao di động B, C thuê bao cố đònh ( hình 4.6) G B PSTN S A M C Hình 4.6 Trong...
 • 9
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống khai thác và bảo dưỡng trong thông tin di độngứng dụng của công nghệ cdma trong thông tin di độngđiều chế gmsk trong thông tin di động số gsmmã hóa tiếng nói trong thong tin di dongứng dụng kỹ thuật mimo trong thông tin di động 4g ltegiải pháp thu chặn trong thông tin di độngđề tài nghiên cứu quy trình chuyến đổi lên mạng thông tin di động thế hệ 3 sử dụng công nghệ cdmangiên cứu lý thuyết về 05 loại nhiễu trong thông tin di độngkỹ thuật ofdma ứng dụng trong thông tin di độngcác thủ tục trong thông tin di độngtruyền sóng trong thông tin di độngtổng quan về truyền số liệu trong thông tin di độngphương pháp đa truy nhập trong thông tin di động 3gưu điểm của ănten thông minh trong thông tin di độnghệ thống mimo ofdm và khả năng ứng dụng trong thông tin di độngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học