Chế tạo chấm lượng tử có cấu trúc lõi vỏ cdse cds và nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc vào độ dày lớp vỏ

Chế tạo chấm lượng tử cấu trúc lõi/vỏ CdSe/Cds nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc vào độ dày lớp vỏ

Chế tạo chấm lượng tử có cấu trúc lõi/vỏ CdSe/Cds và nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc vào độ dày lớp vỏ
... CdSe nhiều tiềm ứng dụng lĩnh vực quang tử y sinh học Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài cho luận văn là: Chế tạo chấm lượng tử cấu trúc lõi /vỏ CdSe/CdS nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc ... tiêu đề tài phương pháp nghiên cứu Chương tổng quan chấm lượng tử Chương phương pháp chế tạo chấm lượng tử bán dẫn II – IV Chương chế tạo chấm lượng tử cấu trúc lõi vỏ CdSe/CdS theo phương pháp ... vật liệu xuất nhiều tính chất so với vật liệu bình thường như: tính chất từ, tính chất điện, tính chất học, hoạt tính xúc tác, tính chất quang học,… Ở Việt Nam, hội nghị Vật lý chất rắn lần II năm...
 • 5
 • 503
 • 6

Chế tạo chấm lượng tử cấu trúc lõi vỏ CdSe Cds nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc vào độ dày lớp vỏ

Chế tạo chấm lượng tử có cấu trúc lõi vỏ CdSe Cds và nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc vào độ dày lớp vỏ
... CHẾ TẠO CHẤM LƢỢNG TỬ CÓ CẤU TRÚC LÕI VỎ CdSe/ CdS THEO PHƢƠNG PHÁP HÓA SẠCH 3.1 Các quy trình chế tạo chấm lượng tử lõi vỏ CdSe/ CdS 3.1.1 Quy trình chế tạo chấm lượng tử CdSe Các chấm lƣợng tử ... thực nghiệm chế tạo QD CdSe từ CdO 3.1.3 Bọc vỏ cho QD CdSe để tạo thành chấm lƣợng tử lõi/ vỏ CdSe/ CdS 3.1.4 Bọc vỏ cho QD lõi vỏ CdSe/ CdS để tạo thành chấm lƣợng tử lõi hai vỏ CdSe/ CdS/ ZnS 3.2 ... Bùi Tấn Phúc CHẾ TẠO CHẤM LƯỢNG TỬ CÓ CẤU TRÚC LÕI/VỎ CdSe/ CdS VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG PHỤ THUỘC VÀO ĐỘ DÀY LỚP VỎ Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)...
 • 80
 • 238
 • 0

Chế tạo chấm lượng tử cấu trúc lõi vỏ cdse cds nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc vào độ dày lớp vỏ

Chế tạo chấm lượng tử có cấu trúc lõi vỏ cdse cds và nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc vào độ dày lớp vỏ
... thực nghiệm chế tạo QD CdSe từ CdO 3.1.3 Bọc vỏ cho QD CdSe để tạo thành chấm lƣợng tử lõi/ vỏ CdSe/ CdS 3.1.4 Bọc vỏ cho QD lõi vỏ CdSe/ CdS để tạo thành chấm lƣợng tử lõi hai vỏ CdSe/ CdS/ ZnS 3.2 ... lƣợng tử CHƢƠNG 3: CHẾ TẠO CHẤM LƢỢNG TỬ CÓ CẤU TRÚC LÕI VỎ CdSe/ CdS THEO PHƢƠNG PHÁP HÓA SẠCH 3.1 Các quy trình chế tạo chấm lƣợng tử lõi vỏ CdSe/ CdS 3.1.1 Quy trình chế tạo chấm lƣợng tử CdSe ... Bùi Tấn Phúc CHẾ TẠO CHẤM LƯỢNG TỬ CÓ CẤU TRÚC LÕI/VỎ CdSe/ CdS VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG PHỤ THUỘC VÀO ĐỘ DÀY LỚP VỎ Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)...
 • 12
 • 207
 • 0

CHẾ TẠO VẬT LIỆU CdSeCdS CẤU TRÚC NANO DẠNG THANH, TETRAPOD NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHÚNG

CHẾ TẠO VẬT LIỆU CdSeCdS CẤU TRÚC NANO DẠNG THANH, TETRAPOD VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHÚNG
... việc chế tạo số lượng lớn NC Từ hạn chế trên, nghiên cứu chế tạo NC CdSe/CdS dạng RD, TP sử dụng hóa chất rẻ tạo tính chất quang mong muốn 1.2 Tính chất quang Tính chất quang NC bị chi phối cấu trúc ... chất vật lý NC Vì lý này, chọn đề tài luận án "Chế tạo vật liệu CdSe/CdS cấu trúc nano dạng thanh, tetrapod nghiên cứu tính chất quang chúng" Mục đích luận án Xây dựng quy trình chế tạo NC CdSe dạng ... A2B6 CÓ DẠNG THANH VÀ TETRAPOD Chương trình bày tổng quan kết đạt gần công nghệ chế tạo CdSe/CdS có dạng thanh, tetrapod nghiên cứu tính chất quang phổ chúng 1.1 Công nghệ chế tạo Sự tạo mầm...
 • 28
 • 133
 • 0

Electron phonon trong dây lượng tử cấu trúc lõivỏ

Electron và phonon trong dây lượng tử có cấu trúc lõi – vỏ
... độ dày lớp vỏ nhỏ Trong trờng hợp này, tốc độ tán xạ electron giảm đến 40% so với dây lớp bọc kim loại Đối với dây lớp vỏ dày vô hạn, tốc độ tán xạ electron giảm bán kính lõi dây giảm Vì ... lớp vỏ, phonon kiểu Điều dẫn đến tơng tác electron - LO phonon thay đổi Độ dày lớp vỏ tăng tốc độ tán xạ electron giảm Mặt khác, lớp bọc kim loại bên làm thay đổi nhiều tán xạ electron dây ... trong miền véc tơ sóng nhỏ Đối với dây lớp vỏ dày hữu hạn, hàm điện môi tăng bán kính lõi và/ hoặc độ dày lớp vỏ giảm Trong miền véc tơ sóng lớn, hàm điện môi tĩnh dây gần nh không...
 • 4
 • 145
 • 0

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí electron vμ phonon trong dây lượng tử cấu trúc lõi vỏ

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí electron vμ phonon trong dây lượng tử có cấu trúc lõi  vỏ
... tác electron LO phonon thay đổi tốc độ tán xạ electron LO phonon độ dày lớp vỏ thay đổi dây thêm lớp bọc kim loại mỏng 21 CHƯƠNG 1: ELECTRON TRONG DÂY LƯợng tử Trong luận án xét dây lợng tử ... này, xét dây lợng tử cấu tạo từ chất bán dẫn cực lớp vỏ (còn gọi lớp hàng rào) dày hữu hạn, gọi dây lợng tử cấu trúc lõi - vỏ Để làm rõ vai trò lớp hàng rào tránh phức tạp tính toán, sử dụng ... môi vật liệu lõi vật liệu vỏ ảnh hởng nh đến tần số plasmon dây lõi- vỏ đợc nghiên cứu luận án 20 Ngoài phần mở đầu trình bày tổng quan nghiên cứu tác giả nớc electron phonon dây lợng tử, phần...
 • 112
 • 94
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse
... lên tính chất quang cấu trúc nano dị chất loại II CdS/ ZnSe Chính lý trên, em chọn đề tài nghiên cứu Chế tạo nghiên cứu tính chất quang chấm lƣợng tử CdS/ ZnSe Mục đích nghiên cứu Chế tạo NC CdS/ ZnSe ... theo quy trình bƣớc gồm chế tạo lõi 36 CdS, làm lõi CdS sau bọc vỏ ZnSe [13] Chế tạo CdS/ ZnSe với lõi CdS chế tạo nhiệt độ 270oC, bơm chậm tiền chất vỏ vào dung dịch chứa lõi CdS nhiệt độ 250oC Nồng ... tan lõi CdS, NC CdS/ ZnSe đƣợc tạo cách bơm nhanh tiền chất vỏ vào dung dịch chứa lõi với NC CdS chế tạo nhiệt độ 310oC, bọc vỏ ZnSe nhiệt độ 220oC Kết phổ huỳnh quang hấp thụ NC CdS CdS /ZnSe đƣợc...
 • 63
 • 290
 • 0

Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý Chế tạo màng TiO2 Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang khảo sát tính chất điện của pin. -CdSe nghiên cứu tính chất quang của màng

Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý Chế tạo màng TiO2 Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang và khảo sát tính chất điện của pin. -CdSe và nghiên cứu tính chất quang của màng
... tính chất quang màng Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang khảo sát tính chất điện pin Huỳnh Lê Thùy Trang Luận Văn Thạc Vật 13 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 thuyết tổng quan chấm lượng tử ... suất Pin mặt trời nhạy quang DSC Trong nghiên cứu sử dụng vật liệu CdSe đối tượng nghiên cứu cho chấm lượng tử dùng để thay chất nhạy quang dễ dàng Huỳnh Lê Thùy Trang Luận Văn Thạc Vật 12 ... sở pin mặt trời chất nhuộm nhạy quang (DSC), thay chất màu nhạy quang chấm lượng tử PMT chấm lượng tử sử dụng vật liệu mesoporous TiO liên kết với chấm lượng tử CdSe (hình 1.9) Chấm lượng tử...
 • 75
 • 174
 • 1

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse
... Hình 3.12 Ảnh TEM NC CdS (a), CdS/ ZnSe1 (b) giản đồ phân bố kích thƣớc NC CdS (c) NC CdS/ ZnSe1 (d)Error! Bookmar Hình 3.13 Phổ hấp thụ huỳnh quang NC lõi CdS NC CdS/ ZnSe1 , CdS/ ZnSe2 có chiều dày ... hấp thụ phổ huỳnh quang NC CdS CdS /ZnSe thay đổi thời gian chế tạoError! Bookmark not defined Hình 3.6 Sự thay đổi lƣợng phát xạ theo công suất kích thích mũ 1/3 NC CdS/ ZnSe chế tạo thời gian phút ... HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA CẤU TRÚC NANO BÁN DẪN DỊ CHẤT...
 • 16
 • 241
 • 0

Chế tạo chấm lượng vàng nghiên cứu tính chất quang của chúng

Chế tạo chấm lượng vàng và nghiên cứu tính chất quang của chúng
... dịch keo 1.3.2 Các tính chất keo vàng Chơng Các phơng pháp chế tạo mẫu vàng nanô mét 15 nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang 2.1 Các phơng pháp chế tạo 15 2.1.1 Phơng pháp quang hoá 15 2.1.2 ... 4.2 Các kết nghiên cứu tính chất quang keo vàng 4.2.1 Phổ hấp thụ 4.2.1.1 Phổ hấp thụ keo vàng chế tạo phơng pháp 40 40 41 hóa khử 4.2.1.2 Phổ hấp thụ keo vàng chế tạo phơng pháp 45 quang hóa 4.2.2 ... nằm hớng nghiên cứu nanô vàng Trong khả công nghệ điều kiện trang thiết bị để nghiên cứu, khảo sát tính chất vật liệu chế tạo đợc, luận văn tập trung nghiên cứu công nghệ chế tạo hạt nanô vàng có...
 • 64
 • 152
 • 0

Chế tạo vật liệu cdse cds cấu trúc nano dạng tetrapod nghiên cứu tính chất quang của chúng

Chế tạo vật liệu cdse cds cấu trúc nano dạng tetrapod và nghiên cứu tính chất quang của chúng
... Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA TETRAPOD CdSe, CdSe/ CdSe1-xSx VÀ TETRAPOD- GIẾNG LƢỢNG TỬ LÕI (ZB -CdSe) /NHÁNH (WZ -CdSe/ CdSe1-xSx /CdSe1 -ySy /CdSe1 -zSz) 74 4.1 Tetrapod CdSe ... Thị Luyến CHẾ TẠO VẬT LIỆU CdSe/ CdS CẤU TRÚC NANO DẠNG TETRAPOD VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA CHÚNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện nano (Chuyên ... TETRAPOD CdSe, CdSe/ CdS TETRAPOD- GIẾNG LƢỢNG TỬ LÕI (ZB -CdSe) / NHÁNH (WZ -CdSe/ CdSe1-xSx /CdSe1 -ySy /CdSe1 -zSz) 48 3.1 Tetrapod CdSe 48 3.2 Tetrapod dị chất 52 3.2.1 Vai...
 • 28
 • 193
 • 0

Luận án tiến sĩ chế tạo vật liệu cdsecds cấu trúc nano dạng tetrapod nghiên cứu tính chất quang của chúng

Luận án tiến sĩ chế tạo vật liệu cdsecds cấu trúc nano dạng tetrapod và nghiên cứu tính chất quang của chúng
... cấu trúc nano dạng tetrapod nghiên cứu tính chất quang chúng Năm 2010 tiến Lê Bá Hải bảo vệ luận án đề tài Chế tạo nghiên cứu tính chất quang số cấu trúc lượng tử sở CdSe” Cho đến luận án ... bơm nóng để chế tạo TP sở hợp chất bán dẫn A 2B6, cụ thể chế tạo thành NC dạng TP, ảnh hƣởng điều kiện chế tạo đến cấu trúc tinh thể kỹ thuật chế tạo TP đồng chất TP dị chất Tính chất quang TP đƣợc ... Cấu trúc vùng lượng phân bố hạt tải Bằng cách tổ hợp vật liệu bán dẫn khác NC tạo cấu trúc nano bán dẫn dị chất Tùy thuộc vào loại vật liệu, kích thƣớc số chiều giam giữ hạt tải mà cấu trúc nano...
 • 134
 • 196
 • 0

Luận án tiến sĩ chế tạo vật liệu cdsecds cấu trúc nano dạng tetrapod nghiên cứu tính chất quang của chúng (TT)

Luận án tiến sĩ chế tạo vật liệu cdsecds cấu trúc nano dạng tetrapod và nghiên cứu tính chất quang của chúng (TT)
... đồng chất TP dị chất 1.2 Tính chất quang Tính chất quang NC cấu trúc nano dị chất bị chi phối cấu trúc vùng lượng Trong phần luận án tập trung vào kết nghiên cứu tính chất quang NC cấu trúc nano ... chủ động chế tạo TP theo thiết kế điều khiển tính chất quang chúng Chình lý nên đề xuất đề tài luận án "Chế tạo vật liệu CdSe/CdS cấu trúc nano dạng tetrapod nghiên cứu tính chất quang chúng" Năm ... 2010 tiến Lê Bá Hải bảo vệ luận án đề tài Chế tạo nghiên cứu tính chất quang số cấu trúc lượng tử sở CdSe” Cho đến luận án tiến Việt Nam nghiên cứu NC bán dẫn dạng TP TP CdSe đối tượng nghiên...
 • 24
 • 202
 • 0

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤM LƯỢNG TỬ -CHẤT MÀU NHẠY QUANG (QDS-DSC)

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤM LƯỢNG TỬ -CHẤT MÀU NHẠY QUANG (QDS-DSC)
... sát tính chất quang đồng thời hấp thụ toàn vùng khả kiến ánh sáng mặt trời MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Tổng hợp thành công nghiên cứu tính chất quang chấm lượng tử CdSe ☻Chế tạo nghiên cứu tính chất quang ... THUYẾT TỔNG QUAN III.KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN CHẤM LƯỢNG TỬ CdSe MÀNG TiO2 –CdSe (Anode) GHÉP VÀ ĐO TÍNH NĂNG PIN IV KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN I GIỚI THIỆU Pin mặt trời chất màu nhạy quang( DSC) ... ánh sáng khả kiến Chấm lượng tử sau hấp thụ ánh sáng bơm điện tử thành công qua TiO Kết thảo luận : Pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang Hệ máy Keithley đo hiệu suất pin Việc xử lý nhiệt...
 • 20
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướitách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngtổng quan các kết quả nghiên cứu tính chất quang huỳnh quang của các ion cr3 trong trường tinh thể bát diện znal2o4 al2o3và co2 trong trường tinh thể tứ diện znal2o4 znochế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicagiáo án điện tử cơ cấu trục khuỷu thanh truyềnbài 1 tạo được ba bảng có cấu trúc như trong sgkchiến lược sử dụng danh mục đầu tư có cấu trúcgõ từ khóa bạn quan tâm nếu bạn không nhớ chính xác từ đó và bạn gõ sai thì chương trình sẽ tìm từ có cấu trúc gần đúng nhất và yêu cầu bạn xác nhận lạinghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiêncác dữ liệu có cấu trúc 2 kiểu mảng array và biến chỉ sốcấu trúc lõi vỏ;cấu trúc lõi vỏ ứng dụngnghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsninghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửkhoảng cách tâm trục các bánh xe di chuyển của giá cầu phụ thuộc vào độ cứng ngang của giá cầuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm