Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô

Chế tạo, nghiên cứu ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo - áp điện dạng tấm cấu trúc nanô

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo - áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô
... vật liệu từ giảo dạng khối dạng băng mỏng 1.1.2 Vật liệu từ giảo khả ứng dụng Để nâng cao khả ứng dụng vật liệu từ giảo yêu cầu đặt vật liệu từ giảo phải từ giảo (λS) lớn nhiệt độ phòng (có ... cong từ trễ So với vật liệu từ giảo Terfenol-D nhóm Ryu sử dụng làm vật liệu tổ hợp t - điện (λ ~ 1 0-3 χλ ...
 • 63
 • 644
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo áp điện dạng tấm cấu trúc nanô

Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo  áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô
... ỨNG DỤNG VẬT LIỆU TỔ HỢP TỪ GIẢO - ÁP ĐIỆN DẠNG TẤM CÓ CẤU TRÚC NANÔ” triển khai nghiên cứu hoàn thành Các kết thu gồm: Đã chế tạo thành công băng từ mềm (Fe0.8Co0.2)0.78Si0.12B0.1 phương pháp ... nhanh Các nghiên cứu cấu trúc tính chất từ, từ giảo tiến hành cho thấy băng từ chế tạo cấu trúc vô định hình với tính chất từ từ giảo siêu mềm Đã chế tạo thành công vật liệu tổ hợp ME dạng phương ... 1: TỔNG QUAN 1.1 Hiện tượng từ giảo khả ứng dụng 1.1.1 Hiện tượng từ giảo 1.1.2 Vật liệu từ giảo khả ứng dụng 1.2 Hiện tượng áp điện 1.2.1 Lý thuyết áp điện 8 1.2.2 Vật liệu PZT 10 1.2.3 Khả ứng...
 • 13
 • 44
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu siêu cao tần vào thiết kế chế tạo các cấu kiện siêu cao tần như isolator, circulator tải phối hợp dải sóng centimet sử dụng trong các dải rada

Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu siêu cao tần vào thiết kế chế tạo các cấu kiện siêu cao tần như isolator, circulator và tải phối hợp dải sóng centimet sử dụng trong các dải rada
... lợng cao áp dụng thực tế - Nghiên cứu vật liệu ferrit siêu cao tần ứng dụng vào thiết kế chế tạo Circulator dải sóng SCT - Nghiên cứu vật liệu hấp thụ SCT ứng dụng vào thiết kế chế tạo tải phối hợp ... việc thiết kế chế tạo mạch tích hợp siêu cao tần Thông tin chung đề tài Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu siêu cao tần vào thiết kế chế tạo cấu kiện SCT nh Isolator, Circulator tải phối hợp ... nghệ chế 3/2007 tạo vật liệu ferrit siêu cao 5/2007 tần cấu kiện siêu cao tần Báo cáo, Bản vẽ thiết kế 5/2007- - SCT ứng dụng vào thiết kế chế tạo tải phối hợp trở kháng dải sóng SCT Nghiên cứu vật...
 • 219
 • 644
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu che chắn phòng x quang trong chẩn đoán y tế

Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu che chắn phòng x quang trong chẩn đoán y tế
... ng phỏt tia X v ph nng lng ca ngun tia X 4.2 M y X quang thụng thng 4.2.1 Tiờu chun kớch thc phũng M y X- quang thụng thng hay cũn gi l m y X- quang tng quy l thit b to cỏc bc x tia X vi in th hot ... ny trỡnh by nhu cu, mc ớch ca vic che chn bc x; nguyờn lý hp th tia X v gamma xuyờn qua vt cht; cỏc loi vt liu chớnh dựng che chn phũng X- quang v ng dng cỏc loi vt liu ny vic thit k phũng X- quang ... quang M y X- quang chn oỏn y khoa l loi thit b bc x mang tớnh nguy him, thp hn so vi ngun phúng x, nhng mc nh hng cng khụng nh i vi cng ng Cỏn b y t thng xuyờn tip x c vi bc x ion hay gp phi...
 • 67
 • 371
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng vật liệu rây phân tử để hấp thụ chất hữu độc hại

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu rây phân tử để hấp thụ chất hữu cơ độc hại
... 0.8 RH-MCM-41 600 Thể tích hấp phụ (cm /g) TEOS-SBA15 RH-SBA15 0.4 0.2 -1 Thể tích hấp phụ (cm g , STP) 500 -1 RH-MCM-41 RH-SBA-15 0.6 0-1 dV/dD (cm g A ) Thể tích hấp phụ (cm /g STP) RH-MCM-41 ... cng nh nh hng ca nhit , thi gian quỏ trỡnh kt tinh vt liu Ngun silic dựng tng hp vt liu MQTBTT thụng dng l TEOS khỏ t tin v khụng ph bin th trng Vit Nam S dng ngun silic c ly t v tru tng hp ... cú th kt lun rng quỏ trỡnh hp ph phenol trờn VLMQTBTT l mt quỏ trỡnh hp ph húa hc pH l mt nhng thụng s quan trng nh hng n quỏ trỡnh hp ph Hỡnh 3.56 trỡnh by nh hng ca pH i vi s hp ph phenol (100...
 • 14
 • 679
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công cụ kiểm thử tự động trong kiểm thử phần mềm

Nghiên cứu và ứng dụng công cụ kiểm thử tự động trong kiểm thử phần mềm
... thử tự động gì? Kiểm thử tự động trình thực cách tự động bước kịch kiểm thử Kiểm thử tự động công cụ nhằm rút ngắn thời gian kiểm thử 2.1.2 Tại phải kiểm thử tự động? Kiểm thử phần mềm tự động ... phần mềm 9 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG CỤ KIỂM THỬ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG 2.1 Khái quát kiểm thử phần mềm tự động Kiểm thử phần mềm tốn nhiều chi phí nhân công, thời gian Trong số dự án, chi phí kiểm thử ... trung nghiên cứu công cụ kiểm thử tự động để áp dụng vào giai đoạn kiểm thử cho ứng dụng Chương vào tìm hiểu ứng dụng cụ thể nghiên cứu xây dựng liệu kiểm thử cho số chức cần kiểm thử tự động...
 • 24
 • 798
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kiểm thử tự động phần mềm

Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp kiểm thử tự động phần mềm
... mềm [2] Kiểm thử phần mềm hay kiểm thử kiểm thử phần mềm tự động phân chia thành kiểm thử tĩnh kiểm thử động, kiểm thử động bao gồm kiểm thử chức kiểm thử phi chức Mỗi loại kiểm thử đóng vai ... lý thuyết kiểm thử phần mềm kiểm thử tự động giải pháp góp phần nâng cao suất, chất lượng hoạt động kiểm thử phần mềm  Luận văn mô tả phương pháp kiểm thử hướng liệu phương pháp kiểm thử hướng ... thử tự động, tình hình nghiên cứu áp dụng kiểm thử tự động Chương II: Giải pháp kiểm thử tự động hướng liệu hướng từ khóa Từ nghiên cứu Chương I, chương giới thiệu hai giải pháp kiểm thử tự động...
 • 94
 • 333
 • 0

luận văn thạc sĩ nghiên cứu ứng dụng công cụ kiểm thử tự động trong kiểm thử phần mềm

luận văn thạc sĩ nghiên cứu và ứng dụng công cụ kiểm thử tự động trong kiểm thử phần mềm
... trình kiểm thử tự động, mục đích việc kiểm thử tự động công cụ (tool) kiểm thử tự động chức năng, công cụ kiểm thử hiệu cho ứng dụng phần mềm 10 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÔNG CỤ KIỂM THỬ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG ... thuyết kiểm thử phần mềm; bên cạnh nghiên cứu công cụ kiểm thử tự động áp dụng dự án Trung tâm phần mềm Viettel Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tổng quan kiểm thử phần mềm, kỹ thuật kiểm thử, nghiên ... trung nghiên cứu công cụ kiểm thử tự động để áp dụng vào giai đoạn kiểm thử cho ứng dụng Chương vào tìm hiểu ứng dụng cụ thể nghiên cứu xây dựng liệu kiểm thử cho số chức cần kiểm thử tự động...
 • 28
 • 233
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng kiểm thử chấp nhận tự động với robot framework

Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử chấp nhận tự động với robot framework
... thực tiễn kiểm thử việc đảm bảo chất lƣợng phần mềm, tầm quan trọng kiểm thử chấp nhận, nghiên cứu, tìm hiểu chọn đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kiểm thử chấp nhận tự động với Robot Framework ... 2.1 .Kiểm thử phần mềm 2.2 .Kiểm thử chấp nhận 2.3 .Kiểm thử chấp nhận tự động 2.4.Một số kỹ thuật khung kiểm thử chấp nhận tự động 2.4.1 .Kiểm thử tuyến tính ... thuyết kiểm thử Chƣơng nêu lên khái niệm kiểm thử chấp nhận, kiểm thử chấp nhận tự động Chƣơng trình bày phƣơng pháp kiểm thử chấp nhận Đồng thời, giới thiệu số công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động...
 • 62
 • 349
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng công cụ kiểm thử tự động selenium trong kiểm thử phần mềm

Nghiên cứu và ứng dụng công cụ kiểm thử tự động selenium trong kiểm thử phần mềm
... vậy, nhu cầu tự động hoá kiểm thử phần mềm đặt Việc áp dụng kiểm thử tự động hợp lý mang lại thành công cho hoạt động kiểm thử phần mềm nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm Kiểm thử tự động giúp ... nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu công cụ kiểm thử tự động áp dụng dự án công ty phần mềm Exo Platform Sea Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan quy trình phát triển công cụ cần thiết kiểm thử ... thích kiểm thử tự động nói riêng Đó lý chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng công cụ kiểm thử tự động Selenium kiểm thử phần mềm Mục tiêu luận văn Đề tài tìm hiểu sở lý thuyết kinh nghiệm thực tế kiểm...
 • 60
 • 896
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công cụ SEO vào website vietair tv tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch tam vương

Nghiên cứu và ứng dụng công cụ SEO vào website vietair tv tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch tam vương
... nghiên cứu • • • - Đối tượng nghiên cứu: Bộ máy tìm kiếm Google SEO Công cụ SEO Ứng dụng công cụ SEO vào website vietair. tv công ty cổ phần TMDV du lịch Tam Vương Phạm vi nghiên cứu: Website vietair. tv ... cho website bạn Vì vậy, em chọn đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công cụ SEO vào website vietair. tv Công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Tam Vương" chuyên đề thực tập Tính cấp thiết đề tài - Website ... báo cáo cụ thể, trì công việc SEO thành công sửa chữa SEO chưa thành công Kết cấu đề tài Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công cụ SEO vào website vietair. tv công ty cổ phần TMDV du lịch Tam Vương ...
 • 77
 • 151
 • 0

Báo cáo thực tế viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ nha trang, nhà máy thủy điện đa nhim, viện nghiên cứu hạt nhân đà lạt

Báo cáo thực tế viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nha trang, nhà máy thủy điện đa nhim, viện nghiên cứu hạt nhân đà lạt
... Tế Đến Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Đà Lạt: Nghiên cứu để nắm mơ hình lò phản ứng hạt nhân, lý thuyết vận hành lò phản ứng hạt nhân cơng suất nhỏ  Quan sát, tìm hiểu cấu trúc thực tế lò phản ứng ... Triết Chức Năng Nhiệm Vụ: a Chức : Viện Nghiên cứu Ứng dụng cơng nghệ Nha Trang có chức nghiên cứu bản, nghiên cứu triển khai ứng dụng kết nghiên cứu khoa học cơng nghệ vào thực tiễn sản xuất ... quay: 107.1 (vòng/phút) III BÁO CÁO CHUYẾN THỰC TẾ ĐẾN VIỆN HẠT NHÂN ĐÀ LẠT: 1 .Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt: 1.1 Sơ đồ tổ chức của viện BAN GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG KHCN VÀ ĐÀO TẠO TT.LÒ PHẢN ỨNG...
 • 49
 • 313
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tình hình nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng vạt cơ dépnghiên cứu và ứng dụng hệ thống tự động phân phối cho lưới điện quận đống đa thành phố hà nộiviện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh họcnghiên cứu và ứng dụng qos trên môi trường linuxviện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nha trangviện nghiên cứu và ứng dụng công nghệnghiên cứu và ứng dụng 6sigmađồ án tốt nghiệp ô tô nghiên cứu và ứng dụng khí sinh học biogas cho động cơ đốt trongmột số kết quả nghiên cứu và ứng dụng kết cấu cống lắp ghép bằng cừ btct dự ứng lực ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu và ứng dụng giao thức rtpđồ án tốt nghiệp nghiên cứu và ứng dụng plc omron trong điều khiển các băng tảinghiên cứu và ứng dụng card điều khiển số dsp digital signal processor để thiết kế bộ điều khiển số trong điều khiển chuyển động041 nghiên cứu và ứng dụng mạng neutron trong nhận dạng chữ viết tay tiếng việtde tai nghien cuu kh ung dung vat linghien cuu va ung dung cua mang khong daybài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 22. p-ph, nhBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưNgười trở về từ hỏa ngục phần 1Phép trừ trong phạm vi 8DE KT CHUONG 1-LOP 11