Ứng dụng một số phần tử hữu hạn cải biên trong phân tích giàn tự nâng

Ứng dụng một số phần tử hữu hạn cải biên trong phân tích giàn tự nâng

Ứng dụng một số phần tử hữu hạn cải biên trong phân tích giàn tự nâng
... HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN CẢI BIÊN 23 2.1 Phƣơng pháp phần tử hữu hạn 23 2.1.1 Nội dung phƣơng pháp phần tử hữu hạn 23 2.1.2 Mô tả toán học phƣơng pháp phần tử hữu hạn 25 2.1.3 Phân ... ®¹i häc c«ng nghÖ viÖn c¬ häc NGUYỄN HỮU CƯỜNG ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN TỬ HỮU HẠN CẢI BIÊN TRONG PHÂN TÍCH GIÀN TỰ NÂNG Chuyên ngành: Cơ học vật thể rắn Mã số: 60 44 21 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng ... đặc điểm Để tiến hành phân tích giàn tự nâng, luận văn tác giả sử dụng phƣơng pháp phần tử hữu hạn với mô hình phần tử hữu hạn cải biên đƣợc trình bày chƣơng Học viên: Nguyễn Hữu Cường 23 Luận văn...
 • 103
 • 343
 • 0

Ứng dụng một số phần tử hữu hạn cải biên trong phân tích giàn tự nâng

Ứng dụng một số phần tử hữu hạn cải biên trong phân tích giàn tự nâng
... tính toán phân tích giàn tự nâng Luận văn gồm chương:  Chương 1: Giới thiệu giàn tự nâng  Chương 2: Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn  Chương 3: Phân tích giàn tự nâng References Tiếng ... Với lí luận văn đặt số nhiệm vụ sau đây:  Xây dựng mô hình phần tử dầm cải biên có kể đến ảnh hưởng lực dọc trục - thiết lập ma trận phần tử  Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn mô tả tương tác ... có ứng xử đàn hồi tuyến tính có kể đến tương quan xoay chuyển vị ngang  Xây dựng mô dun tính toán ma trận phần tử hữu hạn cải biên xây dựng trên, để ghép nối vào chương trình tính toán phân tích...
 • 4
 • 83
 • 0

Ứng dụng một số phần tử hữu hạn cải biên trong phân tích giàn tự nâng

Ứng dụng một số phần tử hữu hạn cải biên trong phân tích giàn tự nâng
... khoa học công nghệ việt nam viện học Nguyễn hữu c-ờng ứng dụng số phần tử hữu hạn cải biên phân tích giàn tự nâng Chuyên ngành: Cơ học vật thể rắn Mã số: 60 44 21 Luận văn thạc sĩ Ng-ời h-ớng dẫn ... cỏc sn phm u tiờn ca cụng ty Marathon Letourneau Trong sut nhng nm t 1960 n 1970 Marathon Letourneau l cụng ty c quyn thit k cỏc thit b gin t nõng Trong thi gian ú cỏc gin t nõng c khai thỏc cỏc ... khai thỏc du khớ cỏc vựng bin sõu hn, vi cỏc iu kin t nhiờn khc nghit l mt nhu cu thc t luụn c t Trong cỏc iu kin nh vy cỏc gin khoan di ng tr thnh cỏc cụng c rt quan trng v cn thit Cú ba loi gin...
 • 12
 • 40
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm tin học trong hóa học hữu

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm tin học trong hóa học hữu cơ
... t s ph n m m tin h c hóa h c hơn, giúp ngày có ñư c nhi u thông tin v ch ph n h u ng, thông s v nhi t ñ ng h c, ñ ng h c, thông s v b m t Trong ph m vi ñ tài này, t p trung nghiên c u ng ... sung m t s thông tin c n thi t mà phù h p v i h ch t nghiên c u vi c s th c nghi m chưa cung c p ñư c Hyperchem, Gausssian Đ I TƯ NG NGHIÊN C U - Xác ñ nh tham s lư ng t cho h ch t nghiên c u như: ... m t ñ (Density Functional Theory, DFT) CHƯƠNG 2: H NGHIÊN C U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U tr ng thái khí D a s c a hóa h c tính toán, m t vài nghiên c u lý thuy t liên quan tr c ti p ho c gián...
 • 13
 • 642
 • 0

đề cương nghiên cứu ứng dụng một số chủng vsv hữu ích để xử lý chất lót chuồng nuôi gia cầm làm ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi

đề cương nghiên cứu ứng dụng một số chủng vsv hữu ích để xử lý chất lót chuồng nuôi gia cầm làm ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi
... đề tài: Nghiên cứu ứng dụng số chủng VSV hữu ích để xử chất lót chuồng nuôi gia cầm làm giảm ô nhiễm môi trường từ trại chăn nuôi Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tuyển chọn chủng vi sinh vật ... chăn nuôi Sản xuất chăn nuôi Việt Nam có cách thức chăn nuôi chính: Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, chăn nuôi bán công nghiệp chăn nuôi công nghiệp Việt Nam với khoảng 73% dân số sống vùng nông thôn, ... VSV chất thải, chuyển hóa nhanh hợp chất hữu ức chế hiệu vi khuẩn gây bệnh, gây thối, làm giảm ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi gia cầm - Tạo chế phẩm VSV để xử chất thải chăn nuôi...
 • 26
 • 587
 • 0

Đánh giá và ứng dụng một số phần mềm trình chiếu đa phương tiện trong thiết kế bài giảng môn tiếng anh tại khoa công nghệ thông tin

Đánh giá và ứng dụng một số phần mềm trình chiếu đa phương tiện trong thiết kế bài giảng môn tiếng anh tại khoa công nghệ thông tin
... processor has been mainly used in writing skill, which serve both personal and group writing, can be a successful tool for the process approach in EFL writing Word processors can also be used ... process of (i) Investigating CALL to judge its appropriateness for a given language learning setting; (ii) Identifying ways it may be effectively implemented in that setting; (iii) Assessing its ...  Operating system supported for content development: Some MPS can be used to develop multimedia content on more than one operating system, while others are available for only one operating system...
 • 39
 • 379
 • 0

Ứng dụng một số hợp chất hữu

Ứng dụng một số hợp chất hữu cơ
... dùng để tổng hợp chất hữu Bột Mg trộn với chất oxi hóa dùng để chế tạo chất chiếu sáng ban đêm - Ca dùng làm chất khử để tách oxi, lưu huỳnh khỏi thép; dùng để làm khô số hợp chất hữu 31 Canxi ... dụng làm cho không khí lành Với lượng ozon lớn gây độc hại với người Ứng dụng số hợp chất hữu vô - Trong thương mại, ozon dùng để tẩy trắng loại tinh bột, dầu ăn nhiều chất khác - Trong đời sống, ... Ứng dụng số hợp chất hữu vô 19 Axetilen - Axetilen cháy oxi tạo lửa có nhiệt độ khoảng 30000C dùng đèn xì axetilen-oxi để hàn cắt kim loại - Axetilen ankin khác dùng làm nguyên liệu để tổng hợp...
 • 4
 • 974
 • 29

ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở PHỔ THÔNG

ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở PHỔ THÔNG
... quan đến phần mềm hình học động, menu lệnh, ngun tắc vẽ hình, ngun tắc thực phép biến hình phần mềm hình học động - Nghiên cứu số ứng dụng phần mềm hình học động q trình dạy học tốn hình học cụ ... (toolbar) Mr Tuan 42 Mở tập tin Geoplan (hình vẽ 2D) Mở tập tin Geospace (hình vẽ 3D) Lưu tập tin hình vẽ thời Mở bảng danh mục đối tượng chọn Mở bảng kiểu vẽ hình Phóng to hình Thu nhỏ hình Bật / tắt ... phÇn mỊm h×nh häc ®éng vµo c«ng viƯc gi¶ng d¹y, häc tËp, chóng t«i chän ®Ị tµi: Ứng dụng số phần mềm hình học động d¹y häc h×nh häc ë phỉ th«ng” Mr Tuan Mơc tiªu cđa ®Ị tµi Giíi thiƯu c¸ch sư...
 • 87
 • 381
 • 0

ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM ĐỂ HỖ TRỢ VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGỮ ÂM HỌC TIẾNG ANH

ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM ĐỂ HỖ TRỢ VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGỮ ÂM HỌC TIẾNG ANH
... hoạ số đặc điểm ngữ âm âm tiếng Anh mặt học + Độ vang loại âm: Vấn đề làm để người học có chứng phân biệt độ vang loại âm Phần minh hoạ liên kết với chương trình GoldWave cho thấy độ vang loại âm: ... luận Chúng hy vọng việc ứng dụng chương trình tiện ích giúp hỗ trợ cho người dạy lẫn người học việc trình bày lĩnh hội vấn đề ngữ âm nêu Riêng thân người học sử dụng chương trình việc thu thập trình ... kế trình bày đặc điểm ngữ âm âm tiếng Anh như: trường độ phát âm âm; tính âm; độ vang âm Về phương pháp trình bày, sử dụng chủ yếu phương tiện trực quan nghe nhìn với phần mềm Powerpoint Window...
 • 7
 • 165
 • 1

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN GÂY BỞI CHÙM HẠT TÍCH ĐIỆN TRÊN MÁY GIA TỐC TĨNH ĐIỆN TRONG PHÂN TÍCH

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN GÂY BỞI CHÙM HẠT TÍCH ĐIỆN TRÊN MÁY GIA TỐC TĨNH ĐIỆN TRONG PHÂN TÍCH
... ứng hạt nhân gây chùm hạt tích điện máy gia tốc tĩnh điện phân tích thực Mục đích đề tài là: Nghiên cứu ứng dụng số phản ứng hạt nhân gây chùm hạt tích điện máy gia tốc, cụ thể ứng dụng để chuẩn ... thuật phân tích chùm ion máy gia tốc, hệ phân tích máy gia tốc phần mềm kèm Đã ứng dụng chùm ion máy gia tốc để nghiên cứu phân tích phản ứng hạt nhân, phân tích tán xạ Rutherford (RBS) phân tích ... III PHẢN ỨNG HẠT NHÂN TRÊN MÁY GIA TỐC 3.1 Một số phản ứng hạt nhân gây proton máy gia tốc tĩnh điện Proton gây phản ứng sau: (p,α), (p,n), (p,p), (p,γ) (p,d), p chùm hạt proton tới, tác nhân gây...
 • 27
 • 155
 • 0

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho nữ học sinh lớp 11 trường THPT yên định i yên định thanh hoá

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho nữ học sinh lớp 11  trường THPT yên định i  yên định  thanh hoá
... cao thành tích môn nhảy xa kiểu ng i cho nữ học sinh lớp 11 trờng THPT Yên Định I - Yên Định - Thanh Hoá ii mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận việc lựa chọn tập bổ trợ môn nhảy xa kiểu ng i ... bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ng i cho nữ học sinh lớp 11 - trờng THPT Yên Định I - Yên Định - Thanh Hoá 2.1 khảo sát thực trạng sức mạnh tốc độ nữ ... ng i ứng dụng tập đợc lựa chọn vào thực tiễn Nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ng i cho nữ học sinh trờng THPT Yên định I - Yên Định - Thanh Hoá III Nhiệm vụ, phơng pháp tổ chức nghiên cứu...
 • 34
 • 823
 • 4

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho nữ học sinh lớp 11 trường THPT yên định i yên định thanh hoá

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho nữ học sinh lớp 11 trường THPT yên định i  yên định  thanh hoá
... cao thành tích môn nhảy xa kiểu ng i cho nữ học sinh lớp 11 trờng THPT Yên Định I - Yên Định - Thanh Hoá ii mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận việc lựa chọn tập bổ trợ môn nhảy xa kiểu ng i ... bổ trợ phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ng i cho nữ học sinh lớp 11 - trờng THPT Yên Định I - Yên Định - Thanh Hoá 2.1 khảo sát thực trạng sức mạnh tốc độ nữ ... ng i ứng dụng tập đợc lựa chọn vào thực tiễn Nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ng i cho nữ học sinh trờng THPT Yên định I - Yên Định - Thanh Hoá III Nhiệm vụ, phơng pháp tổ chức nghiên cứu...
 • 34
 • 623
 • 9

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn đẩy tạ cho nam học sinh trường THPT sầm sơn thanh hoá

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động phát triển sức mạnh  tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn đẩy tạ cho nam học sinh trường THPT sầm sơn thanh hoá
... nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng số trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao hiệu học tập môn đẩy tạ cho nam Học sinh trờng PTTH Sầm Sơn - Thanh Hoá" II Mục đích nghiên cứu: ... nhằm nâng cao hiệu học tập môn đẩy tạ cho Học sinh nên đề tài mạnh dạn áp dụng trò chơi vận động phát triển Sức mạnh Tốc độ đợc lựa chọn vào tiết học thể dục Học sinh Các trò chơi đa áp dụng ... Hoá" II Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lựa chọn số trò chơi vận động phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao hiệu học tập môn đẩy tạ cho nam Học sinh phổ thông Luận văn tốt nghiệp Bùi Huy Dũng...
 • 48
 • 458
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng một số chất ức chế ăn mòn azometin trong khai thác, chế biến dầu khí

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng một số chất ức chế ăn mòn azometin trong khai thác, chế biến dầu khí
... chế biến dầu khí nước ta quan tâm Chình mục đích luận văn nghiên cứu tổng hợp ứng dụng số chất ức chế ăn mòn azometin khai thác, chế biến dầu khí Nguyễn Văn Hanh Lọc Hóa Dầu − K47 Khoa Dầu Khí ... hiệu sử dụng chất ức chế ăn mòn kim loại Nhiều chất ức chế ăn mòn kim loại sử dụng để bảo vệ đường ống dẫn dầu, thiết bị khai thác, chế biến tồn chứa dầu Hiện chất ức chế ăn mòn đưa vào sử dụng ... khả ức chế ăn mòn đồng môi trường HCl + NaCl CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Về tổng hợp số chất ức chế azometin 3.2 Về tính ức chế ăn mòn kim loại azometin tổng hợp 3.2.1 Khả ức chế ăn mòn...
 • 55
 • 555
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng một số kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường thpt tĩnh gia 5ứng dụng một số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tửmột số đề xuất để ứng dụng hiệu quả phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán tại việt nammột số đề xuất giải pháp để ứng dụng hiệu quả phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán tại việt namluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcnghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măngnghiên cứu ứng dụng một số phẫu thuật phân lưu cửa chủ điều trị dự phòng chảy máu tái phát do tăng áp lực tĩnh mạch cửakhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nam trường thpt phan châu trinh đà nẵngkết quả nghiên cứu ứng dụng một số hệ phân loại đất trên thế giới ở việt namnghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm xây dựngđịnh giá cổ phiếu và ứng dụng một số mô hình toán trong việc định giá cổ phiếu ở việt namnghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòngứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn xuat phat của môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trường ptth triệu sơn iv tỉnh thanh hoádown loadCV đi số 971 (1)thông báoThông báo CV đi số 1798đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Tuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân