Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic

Tối ưu truy vấn sở dữ liệu quan hệ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp Heuristic

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp Heuristic
... TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tiêu chuẩn sở liệu 1.2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.2.1 Hệ quản trị sở liệu ... 11 1.4 HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 13 1.4.1 Các khái niệm sở liệu phân tán 13 1.4.2 Các mục tiêu hệ quản trị sở liệu phân tán 15 1.4.3 Kiến trúc hệ quản trị sở liệu phân tán ... Tổng quan sở liệu quan hệ sở liệu phân tán Chƣơng 2: Bài toán tối ƣu hoá truy vấn Chƣơng 3: Một số phƣơng pháp tối ƣu hoá truy vấn môi trƣờng tập trung phân tán Chƣơng4: Phƣơng pháp tối ƣu hoá truy...
 • 81
 • 189
 • 0

Tối ưu truy vấn sở dữ liệu quan hệ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic
... Tổng quan sở liệu quan hệ sở liệu phân tán Chương 2: Bài toán tối ưu hoá truy vấn Chương 3: Một số phương pháp tối ưu hoá truy vấn môi trường tập trung phân tán Chương4: Phương pháp tối ưu hoá truy ... Nghiên cứu sở liệu quan hệ sở liệu phân tán - Tìm hiểu toán tối ưu hoá truy vấn - Tìm hiểu số phương pháp tối ưu hoá môi trường tập trung phân tán - Nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá truy vấn Heuristic ... chọn đề tài nghiên cứu tối ưu hoá truy vấn sâu vào tìm hiểu phương pháp tối ưu truy vấn Heuristic mong đóng góp phần nhỏ bé việc nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá truy vấn liệu để khai thác thông...
 • 3
 • 217
 • 2

Tối ưu truy vấn sở dữ liệu quan hệ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp heuristic
... Tổng quan sở liệu quan hệ sở liệu phân tán Ch-ơng 2: Bài toán tối -u hoá truy vấn Ch-ơng 3: Một số ph-ơng pháp tối -u hoá truy vấn môi tr-ờng tập trung phân tán Ch-ơng4: Ph-ơng pháp tối -u hoá truy ... Nghiên cứu sở liệu quan hệ sở liệu phân tán - Tìm hiểu toán tối -u hoá truy vấn - Tìm hiểu số ph-ơng pháp tối -u hoá môi tr-ờng tập trung phân tán - Nghiên cứu ph-ơng pháp tối -u hoá truy vấn Heuristic ... đề tài nghiên cứu tối -u hoá truy vấn sâu vào tìm hiểu ph-ơng pháp tối -u truy vấn Heuristic mong đ-ợc đóng góp phần nhỏ bé việc nghiên cứu ph-ơng pháp tối -u hoá truy vấn liệu để khai thác thông...
 • 11
 • 39
 • 0

luận văn công nghệ hóa học Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

luận văn công nghệ hóa học Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
... nghiên cứu điều chế biodiesel từ mỡ tra nước ta hướng nghiên cứu đáng quan tâm Tất vấn đề sở cho đề tài luận văn tốt nghiệp: ‘ Tối ưu hoá trình điều chế biodiesel từ mỡ tra với xúc tác KOH/γ-Al2O3 ... phản ứng Ở hàm lượng xúc tác cao, lượng xúc tác nhiều ngăn cản trình tiếp xúc pha metanol với xúc tác metanol với mỡ cá; với trình tâm hoạt tính xúc tác xúc tác cho phản ứng thuận phản ứng nghịch ... nhiên, phương pháp nhiều nhược điểm Những nghiên cứu gần cho thấy rằng, phương pháp điều chế biodiesel xúc tác dị thể tỏ có nhiều ưu điểm so với phương pháp điều chế biodiesel sử dụng xúc tác đồng...
 • 68
 • 156
 • 0

Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
... lượng xúc tác nhiều ngăn cản trình tiếp xúc pha metanol với xúc tác metanol với mỡ cá; với trình tâm hoạt tính xúc tác xúc tác cho phản ứng thuận phản ứng nghịch trình chuyển hoá este, lượng xúc tác ... nghiên cứu điều chế biodiesel từ mỡ tra nước ta hướng nghiên cứu đáng quan tâm Tất vấn đề sở cho đề tài luận văn tốt nghiệp: ‘ Tối ưu hoá trình điều chế biodiesel từ mỡ tra với xúc tác KOH/γ-Al2O3 ... KOH/γ-Al2O3 a Phương pháp xác định diện tích bề mặt (BET) Bề mặt riêng tính chất quan trọng xúc tác dị thể, phản ứng xảy bề mặt xúc tác Bề mặt riêng lớn thuận lợi cho phản ứng Bề mặt riêng chất...
 • 58
 • 386
 • 0

Nghiên cứu tối ưu truy vấn trong sở dữ liệu phân tán

Nghiên cứu tối ưu truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán
... CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 14 1.1 sở liệu phân tán 14 1.2 Kiến trúc sở liệu phân tán 14 1.3 Hệ sở liệu phân tán 15 1.4 Lợi ích sở liệu phân tán 16 1.5 sở liệu ... quan sở liệu phân tán Chương giới thiệu tổng quan sở liệu phân tán, hệ sở liệu phân tán, lợi ích sử dụng sở liệu phân tán Thế đồng không đồng sở liệu phân tán, lưu trữ sở liệu phân tán Chương Phân ... QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 sở liệu phân tán sở liệu phân tán (DDB) tập sở liệu có quan hệ với mặt lôgic phân bố trạm (site) mạng máy tính [2, 3] Các sở liệu trong sở liệu phân tán không...
 • 71
 • 288
 • 0

Nghiên cứu giải pháp bảo mật sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa

Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa
... có s n CSDL SQL SERVER 2008 Chương 1: hóa d li u SQL SERVER 2008 Nghiên c u thu t toán hóa ñư c s d ng Trình bày tính hóa SQL Server 2008 M i tính k thu t hóa c a SQL Server 2008 ... lưu SQL Server 2008 b o m t s d li u SQL Server b ng phương pháp hóa Ph m vi nghiên c u c a ñ tài bao g m nghiên c u lý thuy t xây d ng chương trình hóa CSDL SQL Server 2008 Gi i h n nghiên ... toán hóa d li u SQL SERVER 2008 Mô t thu t toán hóa d li u ñư c s d ng SQL Server 2008 Chương 3: ng d ng hóa dòng d li u v i java Trình bày lý thuy t hóa c a Java ý tư ng v hóa...
 • 13
 • 2,290
 • 7

TỐI ƯU TRUY VẤN

TỐI ƯU TRUY VẤN
... Cây truy vấn x R Tối ưu truy vấn S T … 23 Xét ví dụ πcusNm σCustomer.cusID=Account.cusID ∧ balance=100 x Customer Account Tối ưu truy vấn 24 Biến đổi sang ĐSQH (tt)  Truy vấn lồng - Tồn câu truy ... thiếu không gian tính toán cho máy không lưu tâm đến việc tối ưu hóa truy vấn, đặc biệt câu truy vấn có sử dụng phép tích đề-các kết 3/28/14 Tối ưu truy vấn Giới thiệu   R(A1,A2, , An) S(B1,B2, ... thời gian khó chấp nhận cho việc chờ đợi kết câu truy vấn !  Khi tối ưu hóa xử lý thông tin người ta ưu tiên tối ưu hóa thời gian tối ưu hóa lưu trữ liệu, chí “hy sinh” dạng chuẩn để đạt tốc...
 • 57
 • 1,546
 • 3

Bài tập lớn: Thiết kế cài đặt sở dữ liệu phân tán bằng hệ quản trị sở dữ liệu SQL Server cho quản lí giao dịch tại ngân hàng theo phân mảng ngang trên địa chỉ ở Đà Nẵng,Hà Nội,Sài Gòn

Bài tập lớn: Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu phân tán bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server cho quản lí giao dịch tại ngân hàng theo phân mảng ngang trên địa chỉ ở Đà Nẵng,Hà Nội,Sài Gòn
... liệu SQL Server cho quản giao dịch ngân hàng theo phân mảng ngang địa Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn I NỘI DUNG CHÍNH Thiết kế cài đặt sở liệu phân tán hệ quản trị sở liệu SQL Server cho quản giao ... chương : - Chương : Thiết kế CSDL phân tán cho hệ thống - Chương : Xây dựng CSDL phân tán hệ quản trị CSDL - Chương : Cài đặt hệ thống CSDL phân tán Thiết kế CSDL phân tán cho hệ thống 1.1 Khảo ... tập trung bộc lộ nhiều nhược điểm Vì xây dựng hệ thống phân tán để thay hệ thống tập trung truyền thống điều tất yếu, nhóm chúng em đề xuất Thiết kế cài đặt sở liệu phân tán hệ quản trị sở liệu...
 • 16
 • 381
 • 0

Tài liệu Đồ án " Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan đồ như hình vẽ bằng phương pháp ma trận trạng thái với mạch động lực dùng thiết bị khí nén mạch điều khiển dùng thiết bị điện " doc

Tài liệu Đồ án
... Tự động hoá K43 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan đồ hình vẽ phương pháp ma trận trạng thái với mạch động lực dùng thiết bị khí nén mạch điều khiển dùng thiết bị điện ... NỘI DUNG - Thiết kế đồ nguyên lý - Tính chọn thiết bị điều khiển - Thiết kế đồ lắp ráp THUYẾT MINH VÀ BẢN VẼ - thuyết minh - vẽ kỹ thuật khổ A0 cho đồ nguyên lý lắp ráp CÁN BỘ HƯỚNG ... chung công nghệ đồ công nghệ 06 nguyên lý hoạt động đồ công nghệ 06 Chương II: tổng hợp hàm điều khiển tổng hợp hàm điều khiển phương pháp hàm tác động 08 1.1 xác định biến điều khiển 08 1.2...
 • 28
 • 1,249
 • 5

Báo cáo khoa học: Đồng hóa số liệu bằng phương pháp biến phân bốn chiều trong dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị pdf

Báo cáo khoa học: Đồng hóa số liệu bằng phương pháp biến phân bốn chiều trong dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị pdf
... Nam đưa hệ thống đồng hóa số liệu theo phương pháp biến phân ba chiều vào dự báo nghiệp vụ, tiến tới nghiên cứu đồng hóa biến phân bốn chiều để nâng cao mức độ xác dự báo thời tiết, khí hậu, phục ... nhiều số liệu quan trắc (đặc biệt số liệu từ vệ tinh), tăng độ phân giải mô hình đưa thêm số biến vào trình đồng hóa [4] 4.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐỒNG HÓA SỐ LIỆU Ở VIỆT NAM Tuy dự báo thời tiết ... nhật liên tục trình đồng hóa số liệu Phương pháp đồng hóa số liệu GME phương pháp nội suy tối ưu ba chiều (3 Dimensional Optimal Interpolation - 3D-OI) có nhược điểm làm biến nhiễu động nhỏ Để...
 • 6
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các vấn đề của tối ưu truy vấncác bước pháp xử lý tối ưu truy vấntối ưu truy vấn gồmphát hiện các luật tối ưu truy vấn ngữ nghĩa sematics query optimization sqo rulescách giải một số bài toán cho thiếu dữ kiện nên giải bằng phương pháp đại số ta có số ẩn nhiều hơn số phương trình và có dạng vô định không giải đượcthiết kế hệ thống điều khiển máy khoan có sơ đồ như hình vẽ bằng phương pháp plcluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcthiet ke do an mon hoc truyen dong cho dong co may mai tron xoay chieu bang phuong phap dieu chinh tan so va dien apkhảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy tại một số hồ điều hòa trên địa bàn thành phố hải phòng dựa trên thông số bod được xác định bằng phương pháp đo do và chuẩn độxử lý dữ liệu phân tán bằng hadoopxác định hàm lượng pla có trong dịch lên men của một số chủng phân lập bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp hplc 16phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu bằng phương pháp thông kê y họcbài 3 3 dự báo nhu cầu bằng phương pháp san bằng số mũ bậc 1số liệu điều tra bằng phương pháp chuyên gia tác giả tiến hành xử lý và tính toán bằng phần mềm excel kết quả ma trận hình ảnh cạnh tranh được thể hiện ở bảng sauđặc trưng vật liệu t tio2 at ag tio2 và atb ag tio2 bent tổng hợp bằng phương pháp sol gel có sử dụng dung môichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ