Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho cổng giao tiếp điện tử hà nội

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho cổng giao tiếp điện tử Nội

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
... cú th t to giao din riờng; Chốn thờm kờnh vo giao din: Cho phộp thờm kờnh thụng tin ó xỏc thc vo giao din; Di chuyn kờnh ti v trớ khỏc; Loi b kờnh giao din Chc nng cụng b kờnh thụng tin/ dch v: ... bo an ton cho d liu truyn trờn h thng mng cú th dựng giao thc SSL D liu trao i gia cỏc mỏy tớnh ó c mó húa mc cao, khú cú th gii mó c, khin cho giao dch c an ton, trỏnh nguy c mt mỏt thụng tin ... Chng VN AN TON THễNG TIN TRấN CNG GIAO TIP IN T H NI 1.1 CNG GIAO TIP IN T H NI (H NI PORTAL) 1.1.1 Gii thiu v Cng giao tip in t H Ni 1.1.1.1 Mc tiờu ca Cng giao tip...
 • 111
 • 285
 • 1

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho cổng giao tiếp điện tử nội

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho cổng giao tiếp điện tử hà nội
... AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI 1.1 CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI (HÀ NỘI PORTAL) 1.1.1 Giới thiệu Cổng giao tiếp điện tử Nội 1.1.1.1 Mục tiêu Cổng giao tiếp điện tử ... Chương VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI 1.1 CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI (HÀ NỘI PORTAL) 1.1.1 Giới thiệu Cổng giao tiếp điện tử Nội 1.1.1.1 ... 1.1.1.1 Mục tiêu Cổng giao tiếp điện tử Nội 1.1.1.2 Các yêu cầu kỹ thuật 1.1.1.3 Các chức ứng dụng dịch vụ 1.1.2 Công nghệ xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Nội .Error!...
 • 11
 • 71
 • 0

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho một số kiến trúc quản trị mạng

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho một số kiến trúc quản trị mạng
... Trang ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG THẾ ANH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN CHO MỘT SỐ KIẾN TRÚC QUẢN TRỊ MẠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG ... Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho số kiến trúc quản trị mạng với đề tài muốn đóng góp, xây dựng thử nghiệm vào mô hình cụ thể qua đánh giá khả triển khai thực tế hệ thống quản trị mạng ... Control (VACM) 70 2.3 Quản trị mạng dựa Web Giải pháp an ninh 70 2.3.1 Kiến trúc Mô hình quản trị mạng dựa Web 71 2.3.2 Giải pháp an ninh cho quản trị mạng dựa Web ...
 • 94
 • 268
 • 0

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống tính toán lưới

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống tính toán lưới
... Chương - Tổng quan an toàn thông tin hệ thống tính toán lưới 1.1 Vai trò tính toán lưới Trước phát triển mạnh mẽ điện toán đám mây, phần trả lời cho câu hỏi ý nghĩa điện toán lưới ngày 1.1.1 ... triển Với mong muốn làm chủ vấn đề an toàn thông tin tính toán lưới, luận văn gồm phần sau sau: Chương 1: Tổng quan an toàn thông tin hệ thống Chương 2: Giải pháp bảo mật Chương 3: Bức tường lửa ... trò tính toán lưới nghiên cứu khoa học (e-science) Mục đề cập đến vai trò Tính toán lưới giải Tính toán lưới mô hình lý tưởng cho toán thuộc nhiều ngành khoa học khác Chúng ta lấy ví dụ toán...
 • 74
 • 261
 • 0

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống tính toán lưới

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống tính toán lưới
... truyền thông tính toán lưới sử dụng tường lửa mã nguồn mở Iptables KẾT LUẬN Luận văn hệ thống lại vấn đề nghiên cứu sau: - Hệ thống tính toán lưới - An toàn thông tin hệ thống tính toán lưới Luận ... Vấn đề an toàn thông tin Grid cài đặt với công nghệ ảo hóa mây hóa Stratuslab - Áp dụng hiểu biết, làm chủ an toàn thông tin lưới cho toán triển khai lưới Việt Nam  Đề tài khoa học công nghệ cấp ... lưới - An toàn thông tin hệ thống tính toán lưới Luận văn trình bàygiải pháp an toàn thông tin hệ thống tính toán lưới với hệ thống cấp chứng chỉ, xác thực, cấp quyền, ủy quyền dựa công cụ Globus...
 • 3
 • 65
 • 0

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin bảo vệ cổng thông tin điện tử một cửa cấp huyện ứng dụng cài đặt tại tỉnh Nam Định

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin bảo vệ cổng thông tin điện tử một cửa cấp huyện ứng dụng cài đặt tại tỉnh Nam Định
... nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin bảo vệ cổng thông tin điện tử cửa cấp huyện ứng dụng cài đặt tỉnh Nam Định Vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho cổng thông tin điện tử cửa đề tài ... nghiên cứu mô hình cổng thông tin điện tử cửa, nghiên cứu lý thuyết đảm bảo an toàn an ninh thông tin từ đề xuất kỹ thuật giải pháp nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho cổng thông tin điện ... dịch điện tử cửa cấp huyện - Những giải pháp an toàn thông tin số khâu giao dịch áp dụng cho cổng thông tin cửa điện tử cấp huyện áp dụng thực tế tỉnh Nam Định Hƣớng nghiên cứu đề tài Xây dựng giải...
 • 76
 • 372
 • 0

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống rút tiền tự động ATM

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống rút tiền tự động ATM
... chế an toàn thông tin hệ thống ATM Chúng tập trung nghiên cứu cấu trúc chế hoạt động nhƣ bảo mật hệ thống ATM, sở lựa chọn đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn /an ninh cho hệ thống ATM Chương Đề xuất ... tử để toán hệ thống ATM Bài toán đƣợc nghiên cứu dựa sở khoa học đảm bảo an toàn thông tin Trong trình nghiên cứu phân tích, đề xuất vài giải pháp để đảm bảo an toàn cho hệ thống toán ATM Nhƣ vậy, ... chƣơng mang tính tổng quan -75 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn vào nghiên cứu phân tích cấu trúc hệ thống toán ATM, nêu đƣợc giải pháp an toàn thông tin sử dụng thời hệ thống Nghiên cứu số vấn đề...
 • 103
 • 227
 • 0

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống rút tiền tự động ATM

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống rút tiền tự động ATM
... chế an toàn thông tin hệ thống ATM Chúng tập trung nghiên cứu cấu trúc chế hoạt động nhƣ bảo mật hệ thống ATM, sở lựa chọn đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn /an ninh cho hệ thống ATM Chương Đề xuất ... tử để toán hệ thống ATM Bài toán đƣợc nghiên cứu dựa sở khoa học đảm bảo an toàn thông tin Trong trình nghiên cứu phân tích, đề xuất vài giải pháp để đảm bảo an toàn cho hệ thống toán ATM Nhƣ vậy, ... chƣơng mang tính tổng quan Phương pháp nghiên cứu Luận văn vào nghiên cứu phân tích cấu trúc hệ thống toán ATM, nêu đƣợc giải pháp an toàn thông tin sử dụng thời hệ thống Nghiên cứu số vấn đề đảm...
 • 15
 • 240
 • 0

Đề tài giải pháp an toàn thông tin cho trung tâm dữ liệu

Đề tài giải pháp an toàn thông tin cho trung tâm dữ liệu
... chưa quan tâm mức vấn đề bảo đảm an toàn thông tin mạng Điều dẫn đến khả bị công, đánh cắp phá hoại thông tin Giải pháp an toàn thông tin Bảo vệ hệ thống thông tin trước công hạn chế rủi ro cho ... thống thông tin trở nên quan trọng năm qua, đặc biệt với trung tâm liệu nơi tập trung hầu hết thông tin, ứng dụng quan trọng tổ chức/doanh nghiệp Các biện pháp bảo vệ cần thiết trung tâm liệu ... toàn, ổn định hiệu Nền tảng hệ thống thông tin đại thiếu trung tâm liệu (Data Center), trái tim toàn hệ thống Tuy nhiên dự án xây dựng trung tâm dự liệu thường tập trung tốn nhiều tiền vào yếu tố...
 • 7
 • 338
 • 3

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 8 pps

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 8 pps
... =I81 J13, J12 MAR(W81 MAR(I81 J14 ) W82, W83 I83, I82 W84 ) I84 ) MAR[I81 MAR(I81 I83,I82 I84) I83 MAR(I81 I83,I82 I84 ), I82 MAL(I81 I83,I82 = I81 MAR(I81 I83,I82 I84) I84) I84 MAL(I81 I83, I82 ... I83, I82 I84 ) W83 = I82 MAR(I81 I83, I82 I84 ) W84 = I84 MAR(I81 I83, I82 I84 ) MAR(X,Y) đầu phía bên phải MAL(X,Y) đầu phía bên trái cấu trúc MA hình 79 đầu vào X Y Và: V11 = J11 MAR(J11 =W81 ... mã liệu rõ đa vào khối mã hóa cuối trình mã hóa khác khối liệu thứ khối liệu thứ đổi chỗ cho Bây ta xét đến mối quan hệ thu đợc theo sơ đồ 711: W81 = I81 MAR(I81 I83, I82 I84 ) W82 = I83 MAR(I81...
 • 19
 • 192
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 7 pot

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 7 pot
... thử nghiệm Phần trình bầy modul phục vụ cho thử nghiệm t tởng thiết kế trình bầy phần trớc Những kỹ thuật bảo vệ trình bầy phần nhằm mục đích khẳng định ý tởng thiết kế phần trớc hoàn toàn khả ... a=GetProcAddress(hModule,"TransmitFile"); TransmitFile1=(BOOL (_stdcall *)(IN SOCKET, IN HANDLE , IN DWORD , IN DWORD , IN LPOVERLAPPED , IN LPTRANSMIT_FILE_BUFFERS , IN DWORD ))a; return TransmitFile1( hSocket, ... closesocket(sockListen); return(FALSE); } } bContinue = TRUE; ulThreadHandle = (HANDLE)_beginthread(ListenThread, 0, NULL); if(ulThreadHandle == (HANDLE)-1) { closesocket(sockListen); return FALSE;...
 • 24
 • 211
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 6 docx

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 6 docx
... đặc tính an toàn cần phải làm việc đợc với platform phần cứng, phần mềm, thủ tục truyền thông thiết bị truyền thông khác Ví dụ IP an toàn mã hoá liệu truyền router đảm bảo an toàn cho liệu truyền ... nén mã hoá liệu gọi hàm Winsock DLL ban đầu 92 3.2 Khung liệu Để hiệu an toàn, khối liệu cần đợc mã nén Do vậy, Secure socket chia dòng liệu thành nhiều frame, sau nén mã chúng Thứ tự quan trọng ... tên thành Orgsock.Dll) Hình Phơng pháp đổi tên để chặn Dữ liệu ứng dụng Dữ liệu ứng dụng Tạo khung Nén mã hoá Giải giải nén H H H Hợp Truyền H H H Hình Khung liệu Chính Secure socket truyền...
 • 11
 • 256
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 5 pps

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 5 pps
... hình an toàn khái niệm nên bao gồm: Biểu diễn ngữ nghĩa an toàn sở liệu Điều có nghĩa tính bí mật tính toàn vẹn mục liệu đợc thể phạm vi thông tin có mục này, phơng thức sử dụng mối quan hệ ... chế an toàn phải chứng minh đợc phù hợp với yêu cầu sách an toàn Phơng pháp luận phát triển hình thức công cụ hiệu cho mục đích 75 Tính đầy đủ tơng thích (completeness and consistancy): ... chế an toàn Mô hình ánh xạ yêu cầu phi hình thức vào nguyên tắc an toàn Mô hình an toàn khái niệm cho phép biểu diễn tờng minh yêu cầu sách, đồng thời cho phép kiểm tra số đặc tính hệ thống an toàn...
 • 18
 • 223
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 4 doc

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 4 doc
... đợc chuyển cho OS, lấy lại liệu hợp lệ từ sở liệu Theo giải pháp này, đối tợng (có nhãn an toàn giống nhau) sở liệu đợc lu giữ đối tợng OS tin cậy (đóng vai trò nh kho chứa đối tợng sở liệu) Vì ... kỹ thuật đợc trang bị Một hớng tiếp cận mang tính phơng pháp luận (trong tham chiếu rõ ràng vào yêu cầu DoD) câu trả lời cho vấn đề thiết kế sở liệu an toàn với đặc tính an toàn, thông qua giai ... liệu an toàn thông qua giai đoạn phân tích thiết kế ban đầu Nói riêng, phơng pháp luận hớng 60 dẫn nhà phát triển trình phân tích yêu cầu an toàn, lựa chọn sách an toàn, định nghĩa mô hình an toàn...
 • 15
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp an toàn thông tinnghiên cứu bảo đảm an toàn thông tin bằng kiểm soát truy trậpgioi thieu chung ve bien phap dam bao an toan thong tin cho cac mang may tinh khi ket noi voi internetnhu cầu an toàn thông tin cho ngành giáo dụcdam bao an toan thong tin cho cac mang may tinh khi ket noi voi internetnghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệunghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ipnghiên cứu các giải pháp an toàn bảo mật cho mạng lõi 3g và ứng dụng cho vinaphonephần 2 các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin cho hệ thanh toán tien mặt điện tửnghiên cứu giải pháp và hệ thống bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình ip muticastnguyên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ipquy định và luật pháp an toàn thông tingiai ma an toan thong tinđánh giá tình hình bảo mật an toàn thông tin trong công ty tnhh tm amp dv cửu longvấn đề an toàn thông tin cho mạng máy tínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấm