Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính

Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính

Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính
... PHNG TIN V GIAO THC CA PKI 51 2.3.1 Cụng ngh SSL 51 2.3.2 Giao thc truyn tin an ton tng DataLink 71 2.3.3 Giao thc truyn tin an ton tng ng dng 72 Chng XY DNG Mễ HèNH M BO ATTT TRONG ... LOI HèNH GIAO DCH CA C QUAN NH NC 74 1.1.1 Giao dch G4C 75 1.1.2 Giao dch G2B 75 1.1.3 Giao dch G2G 75 1.1.4 Giao dch G2E 75 3.2 VN M BO ATTT TRONG GIAO DCH ... nghiờn cu lý thuyt, cụng ngh m bo an ton thụng tin v hnh lang phỏp lý giao dch in t, t ú xut xõy dng mụ hỡnh m bo an ton thụng tin giao dch in t ca cỏc c quan nh nc v h thng ng dng mụ phng Lun...
 • 124
 • 409
 • 0

Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính

Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính
... nghiên cứu lý thuyết, công nghệ đảm bảo an toàn thông tin hành lang pháp lý giao dịch điện tử, từ đề xuất xây dựng mô hình đảm bảo an toàn thông tin giao dịch điện tử quan nhà nước hệ thống ứng ... dụng giao dịch điện tử thực hiệu tiến tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử/ Chính phủ điện tử theo nghĩa Luận văn đề cập đến thực trạng đảm bảo an toàn thông tin giao dịch điện tử quan Nhà ... việc nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình hệ thống đảm bảo an toàn thông tin giao dịch điện tử việc làm cấp bách Cần phải xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin giao dịch điện tử việc triển...
 • 4
 • 143
 • 1

Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính

Một số vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ công tác hành chính
... bảo an toàn thông tin giao dịch điện tử quan Nhà nƣớc nay, nghiên cứu lý thuyết, công nghệ đảm bảo an toàn thông tin hành lang pháp lý giao dịch điện tử, từ đề xuất xây dựng mô hình đảm bảo an toàn ... hình giao dịch điện tử quan Nhà nƣớc đƣợc quy định hành, đánh giá thực trạng giao dịch điện tử quan Hành Nhà nƣớc nay, đề xuất xây dựng mô hình hệ thống đảm bảo an toàn thông tin phục vụ giao dịch ... nghĩa hệ thống lại vấn đề lý thuyết sở đảm bảo an toàn thông tin giao dịch điện tử nhƣ: hệ mật mã, chữ ký điện tử, chứng số Chương 2: Cơ sở hạ tầng đảm bảo ATTT GDĐT Nêu vấn đề đảm bảo ATTT GDĐT,...
 • 13
 • 64
 • 0

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu
... NG DISTRIBUTED SOLUTIONS IN PRIVACY PRESERVING DATA MINING (Nghiên c u xây d ng m t s gi i pháp m b o an toàn thông tin trình khai phá d li u) Chuyên ngành: B o m toán h c cho máy tính h th ng ... Furthermore, we can see that the 2PFD setting is quite popular in practice, and that privacy preserving frequency mining protocols in 2PFD are significant and can be applied to many other similar ... executing the protocol, we generate three pairs of keys for each user, with the size of p and q set at 1024 bits and 160 bits, and compute values X and Y Note that generating these keys and parameters...
 • 130
 • 478
 • 1

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trongsở dữ liệu không gian

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong cơ sở dữ liệu không gian
... CNQS V BA èNH nghiên cứu xây dựng số giải pháp đảm bảo an ton thông tin sở liệu không gian Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính hệ thống tính toán Mã số: 62 46 35 01 LUN N TIN S TON HC ... giu bn tin vo mụi trng d liu khụng gian N-chiu cho tin giu khụi phc c vi tin cy nht nh trng hp d liu mang tin b bin dng i vi bn tin, ta cn xem xột kh nng khụi phc thụng tin mụi trng mang tin b ... bit thụng tin b vo d liu khụng gian Format SSW (b, v , K , k ) Input Bớt thụng tin b {0,1}; d liu khụng gian ; khúa K; tham s k, ( k N + ; k ); Output Khi khụng gian cú mang tin giu b Method...
 • 28
 • 500
 • 0

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu bản tóm tắt tiếng anh

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu bản tóm tắt tiếng anh
... edition [Han and Kamber, 2006] Han, J and Kamber, M (2006) Data Mining: Concepts and Techniques 2nd ed (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) Morgan Kaufmann Publishers [Han and Ng, ... + i=2 ri mod M and k = k11 + i=2 ki mod M 6: P1 and Pn use the approximate ln(x) protocol given in [Lindell and Pinkas, 2000] P1 obtains a1 and b1 , Pn obtains an and bn a1 + an = α ln (u − ... Theory and Applications of Cryptology and Information Security: Advances in Cryptology, pages 125–132 SpringerVerlag 26 [Naor and Pinkas, 1999] Naor, M and Pinkas, B (1999) Oblivious transfer and...
 • 28
 • 252
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu

tóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu
... xuất giải pháp khai phá liệu dựa tính tần suất tình 2PFD Bước quan trọng giải pháp phương pháp tính toán tần suất có đảm bảo tính riêng tư Khả ứng dụng phương pháp minh họa việc sử dụng để xây dựng ... nghĩa đảm bảo tính riêng tư mô hình semi-honest Độ phức tạp truyền thông tính toán giải pháp đánh giá dựa phương pháp ước lượng lý thuyết Luận án cung cấp số thực nghiệm để đánh giá hiệu giải pháp ... trình khai phá liệu dẫn đến việc vi phạm thông tin riêng tư lĩnh vực khai phá liệu đảm bảo tính riêmg tư (PPDM) đời [Verykios et al., 2004] Các nghiên cứu lĩnh vực cho phép khai phá liệu bảo...
 • 28
 • 417
 • 0

AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH điện tử

AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH điện tử
... chế an toàn Quản lý an toàn hệ thống liên quan đến quản lý kiểm toán an toàn quản lý khôi phục an toàn Quản lý dịch vụ an toàn quản lý dịch vụ an toàn xác định Dịch vụ đảm bảo gọi đến chế an toàn ... lý an toàn An toàn cho tất chức quản lý hệ thống mạng, truyền thông an toàn tất thông tin quản lý thực quan trọng Lĩnh vực quản lý an toàn bao gồm: 1) Quản lý an toàn hệ thống 2) Quản lý dịch ... vụ an toàn 3) Quản lý chế an toàn Quản lý an toàn hệ thống quản lý toàn môi trường tính toán phân tán Quản lý bao gồm trì quản lý toàn sách an toàn tổ chức; tương tác với quản lý dịch vụ an toàn...
 • 9
 • 61
 • 0

Một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Công ty cổ phần công nghệ y dược Hà Nội

Một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Công ty cổ phần công nghệ y dược Hà Nội
... đề an toàn thông tin Công ty cổ phần công nghệ y dược Nội • Đề xuất số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Công ty cổ phần công nghệ y dược Nội, nhằm nâng cao lực hoạt động Công ty, ... động Công ty 26 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y DƯỢC HÀ NỘI 3.1 Định hướng phát triển đảm bảo an toàn thông tin cho công ty cổ phần công ... không đảm bảo tính an toàn Do đó, nghiên cứu Một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Công ty cổ phần công nghệ y dược Nội đánh giá thực trạng ATTT đề xuất số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn...
 • 44
 • 651
 • 3

Nghiên cứu phối hợp các phương pháp nén thông tin, mã hóa thông tin, giấu thông tin để đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường đa phương tiện

Nghiên cứu phối hợp các phương pháp nén thông tin, mã hóa thông tin, giấu thông tin để đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường đa phương tiện
... trung nghiên cứu số nội dung kỹ thuật nén thông tin, hoá thông tin, giấu tin mật liệu đa phƣơng tiện, sở nghiên cứu phối hợp phƣơng pháp để xây dựng ứng dụng giúp cho việc đảm bảo an toàn trao ... phƣơng pháp nén thông tin Nén thông tin làm giảm liệu dƣ thừa góp phần làm tăng hiệu cho việc hoá giấu tin mật Do vậy, việc kết hợp phƣơng pháp nén thông tin, hoá thông tin giấu tin mật ... nghĩa thông tin - Giấu tin giấu diện thông tin Về chất, giấu tin gần với nén liệu Thuỷ ấn số giấu tin: Trong lĩnh vực bảo mật, giấu tin đƣợc phân nhánh nhƣ sau: Hình 7: Các nhánh giấu tin Thủy...
 • 91
 • 242
 • 0

Khảo sát một số điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố tại Tp. Nha Trang

Khảo sát một số điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố tại Tp. Nha Trang
... hành thực đề tài: Khảo sát số điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm kinh doanh thức ăn đường phố thành phố Nha Trang  Mục tiêu yêu cầu  Yêu cầu: + Khảo sát số điều kiện bảo đảm ATTP sở kinh doanh ... sẵn kinh doanh thực phẩm ăn ngay” - Biểu mẫu điều tra thức ăn đường phố cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm năm 2010 1.2 Các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm kinh doanh thức ăn đường phố 1.2.1 Điều ... kết điều tra sở chế biến kinh doanh thức ăn đường phố + Trình độ học vấn chủ sở kinh doanh thức ăn đường phố + Giới tính chủ sở kinh doanh thức ăn đường phố + Mặt hàng kinh doanh sở thức ăn đường...
 • 117
 • 1,164
 • 22

Các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong Thương mại điện tử

Các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong Thương mại điện tử
... internet mối đe dọa đến an toàn hoạt động thương mại điện tử đề tài chúng em nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin thương mại điện tử Đây vấn đề quan tâm, hứa hẹn áp dụng ... Instritute, Japan; Mark Twain Bank, USA; Eunet, Finland Chương 4: Vấn đề bảo mật, an ninh mạng 4.1 Đặt vấn đề Vấn đề bảo mật, an ninh mạng vấn đề nóng hổi hoạt động thực tiễn Thương mại điện tử Liệu ... vấn đề cần thiết Chương 1: Giới thiệu Thương mại điện tử 1.1 Thương mại điện tử 1.1.1 Khái niệm Thương mại điện tử hình thức mua bán hàng hóa dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu Thương mại...
 • 36
 • 380
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề an toàn thông tin trong hoạt động điện tử

Nghiên cứu một số vấn đề an toàn thông tin trong hoạt động điện tử
... HẢ NỘ í KHOA CÔNG ÌNCỈIIỆ ĐỖ NHƯ HẢI NGHIÊN CỨU MỘT s ố VẤN ĐỂ VÉ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: Cổng Nghệ Thông Tin số: 0101 lò L U Ậ N V Ă N T IIẠ C s ... lại e ngại làm vây thông qua máy tính Trong phần này, xem xét an toàn máy lính Irong phạm vi thương mại điện lử đưa mội nhìn tổng quan vấn dề an toàn quan trọng, giải pháp thời An loàn máy lính ... truyền thòng điện lử giao dịch điện tử CIIƯON í ; 1: CÁC DE DOẠĐỐl VỚI AN TOÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 23 CHƯƠNG CÔNG NGHỆ AN TOÀN THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO THƯƠNG MAI ĐIÊN TỬ M mã đối xứng ật Hình 2.1...
 • 170
 • 308
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp đảm bảo An toànbảo mật thông tin trong giao dịch điện tử

Nghiên cứu một số giải pháp đảm bảo An toàn và bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử
... NGUYỄN THÀNH TRUNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin số: 60480104 LUẬN VĂN ... chung an toàn thông tin như: yếu tố đảm bảo an toàn thông tin, nguy an toàn thông tin, mô hình công mạng… Phần cuối chương giới thiệu thực trạng An toàn thông tin giao dịch điện tử Việt nam, sâu nghiên ... phiếu điện tử trực tuyến sử dụng giải pháp đảm bảo an toàn thông tin chương Kết luận hướng nghiên cứu 11 Hình 1.1 – Các yếu tố đảm bảo an toàn thông tin Chương TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN 1.1...
 • 78
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo đảm an toàn thông tin trong thương mại điện tửcác công cụ bảo đảm an toàn thông tin trong thương mại điện tửtiểu luận đảm bảo an toàn thông tin trong hành chính điện tửđảm bảo an toàn thông tin trong gpstình hình nhân lực đảm bảo an toàn thông tin trong các tổ chức doanh nghiệpbảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tửan toan va bao mat thong tin trong giao dich dien tubao mat vao an toan thong tin trong thuong mai dien tuan toàn thông tin trong thương mại điện tửnguy cơ mất an toàn thông tin trong giao dịch và thương mại điện tửchỉ thị về một số biện pháp đảm bảo an toàncác vấn đề trong đảm bảo an toàn thông tinvấn đề đảm bảo an toàn lao động cho nhân viênđể đảm bảo an toàn khi tham gia giao thôngđảm bảo an toàn thông tin sốBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầubài tập tuần logic và cách học tốt logic220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án국어1권Lien ket gen va hoan vi genUng dung di truyen hocBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT