Nhận dạng các biểu mẫu tài liệu

Nhận dạng các biểu mẫu tài liệu

Nhận dạng các biểu mẫu tài liệu
... trang tài liệu, Nhận dạng, Biểu mẫu, Phép toán hình thái, Active form References Tài liệu tiếng Việt STT [1] Phan Văn Thuận & Ngô Quốc Tạo:“ Kết hợp số kỹ thuật xử lý ảnh nâng cao cho xử lý biểu mẫu ... khung  Chi phí cho xử lý biểu mẫu thấp  Không cần biết trước vị trí logic khung điền chữ tìm cách xử lý tự động ký tự khung Chúng tiến hành thực nghiệm nhiều mẫu biểu mẫu động thu kết khả quan ... Phương: “ Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhập tài liệu tự động nhận dạng quang học”, Khóa luận tốt nghiệp , đại học Công nghệ, đại học Quốc gia Hà nội, 5-2006 Tài liệu tiếng Anh STT [4] Yoji Maeda, Masaki...
 • 14
 • 255
 • 0

Nhận dạng các biểu mẫu tài liệu

Nhận dạng các biểu mẫu tài liệu
... cận toán cách có hiệu hơn, chẳng hạn sử dụng thông tin sẵn có từ thiết kế biểu mẫu làm tham số nhận dạng Một khía cạnh khác nhận dạng biểu mẫu tài liệu liệu nhận dạng đƣợc vùng biểu mẫu phải ... quan xử lý biểu mẫu 13 2.1.1 Các đặc trƣng biểu mẫu 13 2.1.2 Quá trình xử lý biểu mẫu dựa Ngôn ngữ mô tả biểu mẫu 13 2.1.3 Quá trình xử lý biểu mẫu dựa đăng ký biểu mẫu (Form ... thuật toán nhận dạng thực việc 2.2 Các kỹ thuật thƣờng đƣợc sử dụng nhận dạng cấu trúc biểu mẫu Mục đích trình nhận dạng phân tích cấu trúc biểu mẫu xác định, phân lớp vùng ảnh biểu mẫu, liên...
 • 109
 • 150
 • 0

Nhận dạng các biểu mẫu tài liệu

Nhận dạng các biểu mẫu tài liệu
... cận toán cách có hiệu hơn, chẳng hạn sử dụng thông tin sẵn có từ thiết kế biểu mẫu làm tham số nhận dạng Một khía cạnh khác nhận dạng biểu mẫu tài liệu liệu nhận dạng đƣợc vùng biểu mẫu phải ... toán nhập liệu tự động nói chung: tình hình Việt Nam giới, thành tựu đạt đƣợc lĩnh vực nhận dạng chữ viết, khó khăn nhƣ đặc trƣng toán nhận dạng biểu mẫu nhập liệu so với toán nhận dạng khác ... 2.1 Tổng quan xử lý biểu mẫu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Các đặc trƣng biểu mẫu Error! Bookmark not defined 2.1.2 Quá trình xử lý biểu mẫu dựa Ngôn ngữ mô tả biểu mẫu Error! Bookmark...
 • 27
 • 23
 • 0

Định dạng các files của tài liệu điện tử

Định dạng các files của tài liệu điện tử
... trữ tài liệu theo PDF Song khả sử dụng định dạng vào lưu trữ điện tử hạn chế, lấy ví dụ, định dạng PDF-A không dùng cho lưu trữ tài liệu nghe nhìn Phải lưu ý định dạng số định dạng file tài liệu ... trường tài chính) file dạng xác định tài liệu phải trình bày định dạng RTF Về phần mình, Bộ Tài Nga quy định tài liệu báo cáo thống kê tổ chức bảo hiểm (bảo hiểm y tế) lập dạng tập hợp file văn định ... biết không họ tên người lập tài liệu mà mức độ đóng góp người vào phương án hoàn chỉnh tài liệu Ở Nga, quan quyền LB tự quy định định dạng cho dạng xác định tài liệu điện tử sử dụng mối quan hệ qua...
 • 6
 • 482
 • 1

Các biểu mẫu tài chính

Các biểu mẫu tài chính
... Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài chính) BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI Quý năm STT CHI TIẾT Số hiệu tài khoản Số dư tài khoản A B C Ngân sách Nhà nước cấp …………… Viện ... Bộ Tài chính) DANH SÁCH CHI TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN Tháng năm Tài khoản:…………… Đơn vị: đồng STT A Họ tên B Số CMT C Tài khoản D Tiền lương Tiền thưởng … … Thực ... thu nhập tăng thêm (Mẫu C02bHD), Bảng toán tiền thưởng (Mẫu C04- HD), Bảng toán tiền làm thêm (Mẫu C07- HD) Góc trên, bên trái Danh sách chi tiền lương khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân...
 • 21
 • 584
 • 0

Bài giảng định dạng các files của tài liệu điện tử

Bài giảng định dạng các files của tài liệu điện tử
... CSDL Các định dạng bảng điện tử Các định dạng nghe-nhìn/video-audio Đánh dấu ngôn ngữ gọi định dạng đánh dấu, gồm có hướng dẫn đính kèm để biểu diễn nội dung file Các định dạng văn    - định dạng ... trao đổi thông tin Định dạng tài liệu điện tử PDF    PDF (Portable Document Format, "Định dạng Tài liệu Di động") định dạng tập tin VB hãng Adobe Systems Tương tự định dạng doc, PDF hỗ trợ ... sang định dạng VB, bị mối liên hệ trường thông tin với bảng Các định dạng bảng điện tử   Những file định dạng bảng điện tử lưu giữ ô số mối liên hệ số Ví dụ, ô chứa công thức thực việc cộng liệu...
 • 15
 • 140
 • 0

Định dạng các files của tài liệu điện tử

Định dạng các files của tài liệu điện tử
... lại tài liệu lưu trữ định dạng Word-97 sau 10-15 năm nữa? Chắc chắn phong phú định dạng files tài liệu tồn Vì vậy, quan lưu trữ biên soạn tiêu chuẩn cho lưu trữ tài liệu điện tử định dạng ... trữ tài liệu theo PDF Song khả sử dụng định dạng vào lưu trữ điện tử hạn chế, lấy thí dụ, định dạng PDF-A không dùng cho lưu trữ tài liệu nghe nhìn Thay lời kết luận Phải lưu ý định dạng số định ... liên kết) Các định dạng bảng điện tử Những file định dạng bảng điện tử lưu giữ ô số mối liên hệ số Ví dụ, ô chứa công thức thực việc cộng liệu hai ô khác Giống file sở liệu, file bảng điện tử thường...
 • 4
 • 133
 • 0

Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ?

Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ?
... nhiều cách để làm Cách đơn giản lên mạng cóp nhặt mang sửa cho phù hợp với công ty ok Không bê nguyên công ty Hoặc tự biên tự diễn theo thực tế doanh nghiệp Dù cách Hệ thống quy trình, biểu mẫu, tài ... diễn giải lại có biểu mẫu đó, viết seri thuyết nhân sự: Tag thuyết nhân Các bạn xem thêm tại: - Tổng thể thuyết nhân … p1 – tổng quan tuyển dụng - Tổng thể thuyết nhân … p2 – thử ... http://goo.gl/YPrWnp ) NS – 15 Quy che luong ( http://goo.gl/jVPBw5 ) NS – 16 – Nội quy công ty ( http://goo.gl/ZGH4k6 ) NS – 16 Noi quy lao dong cong ty ( http://goo.gl/gUB1nU ) NS – 17 Quy định tính...
 • 13
 • 320
 • 2

Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền 28.2011.TT.BTTTT.doc

Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền 28.2011.TT.BTTTT.doc
... nước truyền hình trả tiền Mẫu số 9: Đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 10 Mẫu số 10: Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 11 Mẫu số 11: Đơn đăng cung cấp ... 6 Mẫu số 6: Giấy chứng nhận đại cung cấp kênh chương trình nước truyền hình trả tiền Mẫu số 7: Đơn đề nghị cấp phép biên tập kênh chương trình nước truyền hình trả tiền Mẫu số 8: Giấy phép ... chương trình dịch vụ truyền hình trả tiền 12 Mẫu số 12: Giấy chứng nhận đăng danh mục kênh chương trình dịch vụ truyền hình trả tiền 13 Mẫu số 13: Đơn đăng tên đơn vị cung cấp phim kèm theo...
 • 2
 • 8,439
 • 6

Tài liệu Các phương pháp phát hiện và nhận biết các biểu hiện của cây khi môi trường bị thiếu một số chất khoáng ppt

Tài liệu Các phương pháp phát hiện và nhận biết các biểu hiện của cây khi môi trường bị thiếu một số chất khoáng ppt
... a Phương pháp phân tích Phương pháp tiến hành phân tích định kì nguyên tố dinh dưỡng lá, nhằm xác định xem chúng thiếu nguyên tố b Phương pháp phân tích mô Dựa vào phản ứng hoá học số hoá chất ... mô vào màu sắc phản ứng xảy ra, biết hàm lượng chất dinh dưỡng có nhiều hay Trên sở định thời gian số lượng chất dinh dưỡng cần cung cấp cho c Phương pháp chẩn đoán đặc điểm bên Sự thiếu chất khoáng ... NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ Việc chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng trồng chủ yếu nhằm mục đích xác định thời kì số lượng chất dinh dưỡng cần cung cấp cho Có phương pháp chủ yếu để chẩn...
 • 6
 • 471
 • 0

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại việt nam
... loài động vật hoang phục vụ thực thi pháp luật nghiên cứu đa dạng sinh học Việt Nam đem lại ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, góp phần bước đầu đánh giá tính khả thi thiếu sót cần phải khắc phục ... đa dạng Việt Nam tính cấp thi t cần xây dựng sở liệu sinh học phân tử giúp cho nhà quản lý nhà khoa học công tác bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam + Tổng quan tài liệu giới để nêu tính ưu việt ... nhận dạng loài phục vụ nghiên cứu đa dạng sinh học ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu dự án Mã vạch sống quốc tế (iBOL) thi t lập thư viện loài sinh...
 • 19
 • 548
 • 0

Tài liệu BÀI 6 : HÌNH HỌC CÁC BÀI TOÁN VỀ NHẬN DẠNG CÁC HÌNH pptx

Tài liệu BÀI 6 : HÌNH HỌC CÁC BÀI TOÁN VỀ NHẬN DẠNG CÁC HÌNH pptx
... điểm, 10 điểm Bài : Để có 10 đoạn thẳng ta cần điểm ? 4/ Bài tập nhà Bài : Cho tam giác ABC Trên cạnh BC ta lấy : a) điểm ; b) 10 điểm ; c) 100 điểm Hỏi có tam giác hình thành ? Bài : Cần nmhất ... + 10 + 10 + 10 + 10 = 60 (hình) Đáp số 60 hình Bài tập :Cần điểm để nối lại ta hình tứ giác ? Giải : E Nếu ta có điểm ( lhông có * điểm nằm đoạn thẳng) A B nối lại hình tứ giác * * - Nếu ta chọn ... nằm cạnh hình chữ nhật tạo thành ? Bài : Cho hình thang ABCD Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Chia cạnh đáy AB CD thành phần cạnh bên AB, CD thành phần hình vẽ Ta đếm hình thang hình vẽ ?...
 • 4
 • 413
 • 0

Tài liệu Nhận dạng các gene gây ung thư di truyền ppt

Tài liệu Nhận dạng các gene gây ung thư di truyền ppt
... biến di truyền gia đình mắc ung thư giúp hiểu chất gene đột biến tế bào sinh dưỡng gây loại ung thư phổ biến ngược lại Các nhóm gene ung thư Các gene ung thư chia thành ba nhóm là: - Các gene ... bình thư ng ức chế sinh sản tế bào (gene ức chế sinh ung thư) - Các gene hoạt hóa sinh sản tế bào (gene gây ung thư) - Các gene tham gia vào trình sửa chữa DNA Các gene ức chế sinh ung thư (tumor ... chức gene ức chế sinh ung thư (CDKN2A) gây ung thư hắc tố (melanoma) có tính gia đình Loại ung thư xảy đột biến làm hoạt hoá gene tiền đột biến (CDK4) v.v Các gene ung thư Kiểm soát di truyền...
 • 16
 • 112
 • 0

Nhận dạng các form tài liệu (Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN

Nhận dạng các form tài liệu (Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN
... nhân dạng form tài liệu liệu nhận dạng vùng form phải tư đông gắn vào trường liệu xác định ứng dụng Trong để tài này, nghiên cửu phương pháp nhân dạng form tài liệu nhầm phục vụ cho toán nhập liệu ... tính nhận dạng quang học Hình mô tả hệ thổng nhập liệu tự động nhận dạng quang học Bài toán nhập dừ liệu tự động từ form tài liệu gồm vấn đề sau: - Quản trị form bao gồm : thiết kế form nhập liệu, ... Trườỉig Đại học Công nghệ ĐHQGHN TÓM TÂT NHỮNG KÉT QUÀ CHÍNH CỦA ĐẺ TÀI Tên đề tài: Nhận dạng form tài liệu Mã số: QC.06.01 Chủ trì đề tài: Họ tên: Đặng Việt Dũng Nam Năm sinh: 1980 Học hàm, học v...
 • 82
 • 196
 • 0

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại Việt Nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loài động vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứu đa dạng sinh học tại Việt Nam
... tồn nghiên cứu, đề tài luận văn Xây dựng sở liệu sinh học phân tử nhận dạng loài động vật hoang phục vụ thực thi pháp luật nghiên cứu đa dạng sinh học Việt Nam đƣợc thực nhằm bƣớc đầu xây dựng ... 1.1 .Đa dạng sinh học Việt Nam ……9 1.1.1.Tiềm đa dạng sinh học Việt Nam 1.1.2.Sự suy giảm đa dạng sinh học VN 12 1.2 .Các mối đe dọa đến đa dạng sinh học Việt Nam 23 1.2.1.Mối ... dạng loài phục vụ nghiên cứu đa dạng sinh học ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu dự án Mã vạch sống quốc tế (iBOL) thi t lập thƣ viện loài sinh vật...
 • 112
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các biểu mẫu tài chính công đoànđặc điểm nhận dạng các nhóm máukết quả áp dụng phương pháp khoảng cách tần suất nhận dạng vào phân tích tài liệu thực tế vùng đông tuy hòanhận rập sản phẩm mẫu tài liệu kĩ thuật khách hànghệ thống sổ sách biểu mẫu tài liệu quản lý dạy họcđịnh dạng các files của tài liệu điện tửcác mẫu tài liệu về công tác đảng viêncác biểu mẫu giấy đăng ký kinh doanh vận tảicác biểu mẫu kiểm soát tài liệuchuẩn bị các tài liệu mô tả quy phạm và các biểu mẫu kèm theonhận dạng các kiểu dữ liệucác biểu mẫu phụ lục dùng trong thuyết minh đề tài đối với sản xuất thử nghiệmhợp pháp hóa chứng nhận lãnh sự giấy tờ tài liệu tại các cơ quan ở trong nướccác biểu mẫu đăng ký bảo hiểm xã hộicác biểu mẫu quản lý nhân sựCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại