kiểm tra môn sinh 1 tiết lớp 11

kiểm tra môn sinh 1 tiết lớp 11

kiểm tra môn sinh 1 tiết lớp 11
... hợp nồng độ CO2 khoảng A 0, 01%  0,03% B 0,008%0, 01% C 0 ,1% 0,3% D 0,08%  0 ,1% Câu 10 : Trong trình hô hấp nội bào từ phân tử C6H1206  6CO2 + 6H2O +…….ATP Câu 11 : giai đoạn hô hấp nội bào ... chuyền electron…… Câu 13 Nhóm vi khuẩn tự có khả cố định Nito tự vi khuẩn sau : VK Rhifobium,VK Azotobacte,Clostridium,Nostos, Vk lam Đáp án…………………………………………………………… Câu 14 : Nơi diễn trình hô ... Tất quan thể C Thân B rễ D Câu 15 : sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa lượng(NL) ánh sáng thành NL hóa học là: A carotenoit B diệp lục b C diệp lục a D a, b, c Câu16: chất nhận co2 chu trình canvin...
 • 3
 • 205
 • 0

Bài kiểm tra 45'' unit 1-2 lớp 11CTC

Bài kiểm tra 45'' unit 1-2 lớp 11CTC
... _in terruptions from the audience A constant B forever C eroded D everlasting 25 They used a transport plane to carry food and medical for the flood victims A equipments B sources C tablets...
 • 8
 • 953
 • 18

De kiem tra bai so 1 HKI - lop 11

De kiem tra bai so 1 HKI - lop 11
... 5 I’m pleased (see) you IV Rewrite the following sentences using suggestion (1p) 1/ She said “ I’m repairing my motorbike” She said that………………………………………….…………………………………… …….… 2/ ... stop within five minutes only to find out the bus had gone a few second before I concluded as there were no students at the bus stop I had no choice but to call a passing taxi I was lucky to get ... How did he get to school? What you think was the reason for all the incidents on that day? ...
 • 3
 • 349
 • 0

kiem tra 45'''' số 1 hk2 lớp 11

kiem tra 45'''' số 1 hk2 lớp 11
... between 19 95 and 2002 Each work there are about 1, 000 ivory auctions,the report said As for tigers ,their parts are used in traditional Chinese medicine.Tiger bones are used as a pain reliever in traditional ... it is illegal to sell ivory since 19 89 anywhere “Americans should be aware that there is still a problem with elephant poaching and loss to the illegal ivory trade ,” Ginetty Hemley ,Fund’s vice ... Dillion.’’The other part is law enforcement.So we have more than one strategy.’’ Tiger’s whiskers :Rau cọp Poacher:Nguoi san trom 1. Hunters poach tigers for their………………… A pelts B.pelts C.carving...
 • 2
 • 247
 • 1

đề kiểm tra tiếng anh 1 tiết lớp 6

đề kiểm tra tiếng anh 1 tiết lớp 6
... history on Tuesday g I go to bed at 10 o’clock h Yes, he does 1 , 2… , 3……, 4……, 5……, 6 …, 7……, 8…… Đề số Subject: Enghish in Grade I- Tìm từ khác chủ đề: (1. 0 đ)) 1. A chair B table C couch D television ... Đề số I/ Write the words for the numbers: (1 mark) 1: one 7: _ 20: _ 46: _ 83: II/ Write the numbers for the words: (1 mark) ten: 10 four: eight: thirty five: ninety ... True (T) or False (F): (1, 5 marks) 1/ Mai is 11 years old 2/ Her house is next to a school 3/ She goes home at eleven o’clock * Answer the questions: (2 marks) 1/ How old is Mai?  ...
 • 10
 • 2,512
 • 20

Đề kiểm tra tiếng việt 1 tiết lớp 7

Đề kiểm tra tiếng việt 1 tiết lớp 7
... điểm: 1 Tỉ lệ: 10 % Số câu:4 Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10 % Số câu :14 Số điểm: 10 đ Tỉ lệ: 10 0% Số câu: Số điểm: 1, 5đ Tỉ lệ: 15 % Số câu: Số điểm: 1, 5đ Tỉ lệ: 15 % Số câu:4 SĐ: 1 Tỉ lệ: 10 % Số câu :1 Số ... 42 Câu điểm/20% Câu điểm/40% câu điểm /10 % Câu điểm /10 % câu 7 iểm /70 % Câu điểm/50% câu 10 đ /10 0% KIỂM TRA MỘT TIẾT (Phần: văn bản) Mơn: Ngữ Văn ĐỀ BÀI: Câu 1: Thế ca dao, dân ca? Chép ca dao mà ... Câu1 2điểm Câu2 2điểm Câu 4điểm Hiểu biết thể thơ tứ tuyệt Đường luật Cảm nghĩ ca dao tình cảm gia đình Tổng Vận TN 1, 5điểm 0,5điểm 2đ 2đ 4đ 8điểm 10 điểm Tuần: 11 Tiết: 42 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT...
 • 18
 • 884
 • 1

KIỂM TRA ANH VĂN 1 TIẾT - TEST 11 doc

KIỂM TRA ANH VĂN 1 TIẾT - TEST 11 doc
... worry too much about the safety of their cars Nguyễn Thanh Tuấn – GV Tiếng Anh – THPT Tứ Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương Page 33 of 40 QUESTIONS 51 - 55: Read the following passage carefully and complete ... Thanh Tuấn – GV Tiếng Anh – THPT Tứ Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương Page 32 of 40 think this is too pessimistic, and that man can prevent things from getting worse than they are now But (38) that two-thirds ... 18 A hockey player rushing up the ice, traveling at more than twenty-five miles per hour and slapping a puck at more than 12 5 miles per hour, makes the sport...
 • 6
 • 159
 • 0

KIỂM TRA HÓA HỌC 1 TIẾT – ĐỀ 11 pps

KIỂM TRA HÓA HỌC 1 TIẾT – ĐỀ 11 pps
... 0,44M D 1, 1M E Kết khác Câu 15 : Hỗn hợp X gồm khí H2S CO2 có tỉ khối so với H2 dx = 19 ,5 Thể tích dd KOH 1M tối thiểu để hấp thụ hết 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) cho (ml) A 10 0 B 200 C 15 0 D 15 0 hay ... + H2O đp NaOH + 1/ 2H2 + 1/ 2Cl2 (8) Các phản ứng oxi hoá khử là: A (1) , (8) B (1) , (2), (3), (8) C (1) , (4), (7), (8) D (1) , (3), (4), (6) E Tất sai Câu 18 : Đốt cháy hoàn toàn 1, 2g sunfat kim ... CO2 KOH Câu 16 : Cho 2,81g hỗn hợp A gồm oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ 300 ml dd H2SO4 0,1M khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo là: A 3,81g B 4,81g C 5,21g D 4,8g E Kết khác Câu 17 : Xem phản...
 • 5
 • 77
 • 0

một số đề kiểm tra hoá học 1 tiết lớp 10 chương halogen

một số đề kiểm tra hoá học 1 tiết lớp 10 chương halogen
... THPT Hai Bà Trưng-TT KIỂM TRA TIẾT MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10012 Họ tên học sinh:…………………………………… Lớp: 10 A… I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án Câu 1: Trong nhóm A, đặc ... THPT Hai Bà Trưng-TT KIỂM TRA TIẾT MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10013 Họ tên học sinh:…………………………………… Lớp: 10 A… I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án Câu 1: Trong nhóm A, đặc ... THPT Hai Bà Trưng-TT KIỂM TRA TIẾT MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10014 Họ tên học sinh:…………………………………… Lớp: 10 A… I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án Câu 1: Trong nhóm A, đặc...
 • 9
 • 293
 • 1

Bộ đề kiểm tra 15 và 1 tiết lớp 6 hay

Bộ đề kiểm tra 15 và 1 tiết lớp 6 hay
... 3. 21 14 .15 3. 21 A= 15 . 14 1. 3 A= 5.2 A= 10 B=( + ) + ( + ) + 9 15 15 11 B=( -1) +1+ 11 A= http://www.vnmath.com B thi v kim tra lp http://www.vnmath.com B thi v kim tra lp B=( -1+ 1)+ 11 B= 11 11 ... tra lp b/ 1 ) = (12 6+ 6)+7 -13 2 = (13 2 -13 2)+7=7 c/ 1 ) = 35-35 +12 6 =0 +12 6 =12 6 d /1 ) =- 515 - 72+ 515 + 32 =(- 515 + 515 ) -(72-32) =0- 40 =-40 Bài :(3đ) a /1 ) 4-(7+x)=x-9 7-x=4-(x-9) 7+x =13 -x 2x =6 x=3 b/ 1 ) ... hợp 1/ Kết rút gọn phân số 11 14 16 ; 2/trong phân số ; Phân số nhỏ 12 15 60 11 14 16 ; A/ B/ C/ 12 15 60 (4) 3/ : 16 16 A/ ; B/ C/ 25 5 4/ + ( + ) Bằng : 4 3 A/ ; B/ ; C/ A/ 10 26 đén...
 • 36
 • 101
 • 0

ĐỀ 1 – BÀI KIỂM TRA MÔN NGOẠI 1 TIẾT

ĐỀ 1 – BÀI KIỂM TRA MÔN NGOẠI 1 TIẾT
... hậu môn nhân tạo a Miệng hậu môn nhân tạo b Niêm mạc hậu môn nhân tạo: tuần hoàn máu, màu sắc, nơi khâu chỉ,dịch tiết c Theo dõi máu chảy quanh chân hậu môn nhân tạo d Tất 34 Chăm sóc hậu môn ... miệng a b c d 24 48 đầu đoạn ruột đưa ra, hậu môn nhân tạo phủ gạc thấm vaselin 36 72 đầu đoạn ruột đưa ra, hậu môn nhân tạo phủ gạc thấm vaselin 48 72 đầu đoạn ruột đưa ra, hậu môn nhân tạo ... nhân tạo, thường thực a Trước tháng b Trong tháng c Sau tháng d Tất sai 41 Chuẩn bị đóng hậu môn nhân tạo, cần thụt tháo hậu môn nhân tạo hậu môn thật … a ngày lần vào ngày trước mổ b ngày...
 • 5
 • 158
 • 0

ĐỀ 2 – BÀI KIỂM TRA MÔN NGOẠI 1 TIẾT

ĐỀ 2 – BÀI KIỂM TRA MÔN NGOẠI 1 TIẾT
... b Điểm nối 1/ 3 phải trái đường nối gai chậu trước c Điểm nối 1/ 3 phải trái đường nối gai chậu sau d Điểm nối 1/ 3 phải trái đường nối gai chậu sau 11 Viêm phúc mạc nguyên phát ... hậu môn nhân tạo a Thụt tháo ngày b Tối thiểu lần/tuần c Tất d Tất sai 39 Thời gian đóng hậu môn nhân tạo, thường thực sau tháng a Ngắn ruột non b Ngắn ruột già c Đều d Tất sai 40 Đóng hậu môn ... mổ: lần 42 Rửa đại tràng để đóng hậu môn nhân tạo, cho bệnh nhân uống dung dịch Fortrans a Trước ngày b Trước ngày c Trước ngày d Trước ngày 43 Phân biệt trĩ nội trĩ ngoại a b c d Trĩ ngoại đám...
 • 6
 • 74
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11môn Hóa học pot

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 – môn Hóa học pot
... Đề kiểm tra tiết lớp 11 môn Hóa học thầy : Phạm Xuân Tâm THPT BMT 16 / Đun nóng 27,40 gam 2-Brombutan với KOH dư C2H5OH, sau phản ... phân tử C H tác dụng với dung dịch AgNO /NH dư tạo kết tủa vàng? 3 Đề kiểm tra tiết lớp 11 môn Hóa học a b thầy : Phạm Xuân Tâm THPT BMT c d ... phẩm chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20% Đốt cháy hoàn toàn X thu lít CO (đktc)? a 17 ,92 lít b 8,96 lít c 11 ,20 lít 17 / Chia hỗnhợp anken: C H , C H , C H thành phần nhau: d 4,48 lít - Đốt cháy phần...
 • 3
 • 793
 • 6

Đề cương ôn tập sinh học kiểm tra 1 tiết lớp 11 kì 2

Đề cương ôn tập sinh học kiểm tra 1 tiết lớp 11 kì 2
... cứng đờ không bám vào niêm mạc ruột, bị đẩy BÀI 31: TẬP TÍNH (TT) Một số hình thức học tập động vật + Quen nhờn +In vết +Điều kiện hóa: - đáp ứng -hành động +Học ngầm +Học khôn Một số tập tính ... phổ biến động vật +Tập tính kiếm ăn-săn mồi +Tập tính sinh sản +Tập tính bảo vệ vùng lãnh thổ +Tập tính xã hội +Tập tính di cư BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT Khái niệm: - Sinh trưởng làm cho ... tiền đề cho phát triển, phát triển thúc đẩy sinh trưởng Chu sinh trưởng phát triển TV pha: + Pha sinh dưỡng: hình thành cwo quan sinh dưỡng:rễ, thân, +Pha sinh sản: hình thành hoa hạt Sinh...
 • 5
 • 1,106
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra đại số 1 tiết lớp 11đề kiểm tra tiếng anh 1 tiết lớp 11kiểm tra tiếng anh 1 tiết lớp 11đề kiểm tra hóa học 1 tiết lớp 11đề kiểm tra địa lí 1 tiết lớp 11đề kiểm tra công nghệ 1 tiết lớp 11đề kiểm tra tin học 1 tiết lớp 11dap an va de kiem tra mon dia 1 tiet lop 9de kiem tra vat li 1 tiet lop 11đề kiểm tra vật lý 1 tiet lớp 11 học kỳ 2de kiem tra mon toan 1 tiet lop 8đề kiểm tra lịch sử 1 tiết lớp 11kiem tra anh van 1 tiet lop 11 lan 2đề kiểm tra sinh 1 tiết lớp 11đề kiểm tra sinh 1 tiết lớp 11 học kì 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. Quả