SUY THẬN cấp TÍNH

SUY THẬN CẤP TÍNH (Kỳ 1) pdf

SUY THẬN CẤP TÍNH (Kỳ 1) pdf
... tổn thương thận b- Các bệnh ống thận kẽ cấp tính: chiếm 58-65% bệnh nhân suy thận cấp: - Các nguyên nhân gây viêm ống thận kẽ cấp tính (còn gọi hoại tử ống thận cấp) : + Nhiễm độc: Tetrachlorua ... phát: Suy thận cấp biến chứng viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu - Bệnh cầu thận thứ phát: Viêm cầu thận Lupus đợt tiến triển cấp tính Hội chứng Goodpasture Schoenlein Henoch có tổn thương thận ... kinh + Các tính trạng sốc: lúc đầu suy thận cấp chức năng, sau dẫn đến hoại tử ống thận cấp Sốc giảm thể tích Sốc tim Sốc nhiễm khuẩn … - Các nguyên nhân gây viêm kẽ thận cấp tính: + Nguyên...
 • 6
 • 204
 • 1

SUY THẬN CẤP TÍNH (Kỳ 2) docx

SUY THẬN CẤP TÍNH (Kỳ 2) docx
... dịch lọc cầu thận qua ống thận màng tế bào ống thận bị hủy hoại - Tắc ống thận xác tế bào, sắc tố, sản phẩm protein - Tăng áp lực tổ chức kẽ thận phù nề - Giảm sút dòng máu hiệu dụng vỏ thận dẫn ... Giảm sút dòng máu hiệu dụng vỏ thận dẫn đến làm giảm mức lọc cầu thận cách cấp tính - Thay đổi tính thấm màng đáy mao quản cầu thận Tất yếu tố góp phần nhiều dẫn đến vô niệu Yếu tố chính, yếu ... chính, yếu tố phụ tùy theo bệnh nguyên diễn biến trình bệnh lý III LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Suy thận cấp thường trải qua giai đoạn: - Giai đoạn khởi đầu - Giai đoạn đái ít, vô niệu - Giai đoạn...
 • 6
 • 195
 • 1

SUY THẬN CẤP TÍNH (Kỳ 3) docx

SUY THẬN CẤP TÍNH (Kỳ 3) docx
... biệt suy thận cấp với đợt cấp suy thận mạn Ở suy thận mạn: - Tiền sử có bệnh thận - tiết niệu - Thiếu máu tương ứng với mức độ suy thận - Cao huyết áp, suy tim: thường nặng bệnh nhân suy thận ... chuyển thành suy thận thực tổn, tức hoại tử ống thận cấp (thường sau 72 trở lên) b Suy thận cấp thực tổn: - Còn gọi suy thận cấp thận - Thận bị tổn thương thực thể do: Hoại tử ống thận cấp (sốc, ... Hoại tử ống thận cấp (sốc, ngộ độc…) Viêm cầu thận cấp, viêm thận - bể thận cấp Nhồi máu thận c Suy thận cấp giới: Còn gọi suy thận cấp sau thận, do: - Sỏi -U - Thắt nhầm niệu quản mổ… Chẩn...
 • 5
 • 193
 • 1

SUY THẬN CẤP TÍNH (Kỳ 4) doc

SUY THẬN CẤP TÍNH (Kỳ 4) doc
... tuần điều trị chức thận bắt đầu hồi phục tốt bệnh nhân xuất viện - Theo dõi định kỳ hàng tháng chức thận hồi phục hoàn toàn Đối với bệnh trở thành mạn tính (bệnh cầu thận, bệnh kẽ thận thuốc hay ... hè, cho nhiều Muốn cho thêm cần tính toán cẩn thận Chú ý trường hợp vô niệu nước, muối phải bù dịch Trong tính toán, cần lưu ý đến lượng nước nôn, ỉa chảy Phải tính lượng nước sinh chuyển hóa ... chạy thận nhân tạo lọc màng bụng khi: Khi K+ máu ≥ 6,5 mmol/l Urê máu > 30 mmol/l Cretinin máu > 600 µmol/l Có biểu toan máu c Xử trí giai đoạn đái trở lại: Ở giai đoạn này, đái nhiều chức thận...
 • 6
 • 187
 • 1

SUY THẬN CẤP TÍNH doc

SUY THẬN CẤP TÍNH doc
... biệt suy thận cấp với đợt cấp suy thận mạn Ở suy thận mạn: - Tiền sử có bệnh thận - tiết niệu - Thiếu máu tương ứng với mức độ suy thận - Cao huyết áp, suy tim: thường nặng bệnh nhân suy thận ... chuyển thành suy thận thực tổn, tức hoại tử ống thận cấp (thường sau 72 trở lên) b Suy thận cấp thực tổn: - Còn gọi suy thận cấp thận - Thận bị tổn thương thực thể do: Hoại tử ống thận cấp (sốc, ... Hoại tử ống thận cấp (sốc, ngộ độc…) Viêm cầu thận cấp, viêm thận - bể thận cấp Nhồi máu thận c Suy thận cấp giới: Còn gọi suy thận cấp sau thận, do: - Sỏi -U - Thắt nhầm niệu quản mổ… Chẩn...
 • 20
 • 117
 • 1

SUY THẬN CẤP TÍNH pdf

SUY THẬN CẤP TÍNH pdf
... biệt suy thận cấp với đợt cấp suy thận mạn Ở suy thận mạn: - Tiền sử có bệnh thận - tiết niệu - Thiếu máu tương ứng với mức độ suy thận - Cao huyết áp, suy tim: thường nặng bệnh nhân suy thận ... chuyển thành suy thận thực tổn, tức hoại tử ống thận cấp (thường sau 72 trở lên) b Suy thận cấp thực tổn: - Còn gọi suy thận cấp thận - Thận bị tổn thương thực thể do: Hoại tử ống thận cấp (sốc, ... Hoại tử ống thận cấp (sốc, ngộ độc…) Viêm cầu thận cấp, viêm thận - bể thận cấp Nhồi máu thận c Suy thận cấp giới: Còn gọi suy thận cấp sau thận, do: - Sỏi -U - Thắt nhầm niệu quản mổ… Chẩn...
 • 20
 • 281
 • 0

Hội chứng suy thận cấp tính pps

Hội chứng suy thận cấp tính pps
... Sơ đồ 12 Bệnh sinh suy thận cấp trước thận 3.2 Bệnh sinh suy thận cấp thận: 3.2.1 Suy thận cấp thiếu máu: Suy thận cấp thiếu máu chiếm tỷ lệ 60% Những trường hợp suy thận cấp thận, không điều trị ... suy thận cấp thận: hoại tử ống thận thiếu máu, hoại tử ống thận nhiễm độc, viêm ống kẽ thận cấp tính 2.3 Nguyên nhân sau thận: chèn ép hệ thống dẫn niệu Bệnh sinh suy thận cấp 3.1 Bệnh sinh suy ... niệu thiểu niệu kéo dài 72h, từ suy thận chức trở thành suy thận cấp thực thể Tình trạng thiếu máu kéo dài dẫn đến hậu hoại tử ống thận cấp tính Cơ chế suy thận cấp thận là: * Rối loạn huyết động:...
 • 18
 • 213
 • 0

Hội chứng suy thận cấp tính docx

Hội chứng suy thận cấp tính docx
... Sơ đồ 12 Bệnh sinh suy thận cấp trước thận 3.2 Bệnh sinh suy thận cấp thận: 3.2.1 Suy thận cấp thiếu máu: Suy thận cấp thiếu máu chiếm tỷ lệ 60% Những trường hợp suy thận cấp thận, không điều trị ... 3 Bệnh sinh suy thận cấp 3.1 Bệnh sinh suy thận cấp nguyên nhân trước thận: Tất nguyên nhân gây suy thận cấp trước thận giảm lưu lượng tuần hoàn mức, thận khả tự điều chỉnh áp lực ... niệu thiểu niệu kéo dài 72h, từ suy thận chức trở thành suy thận cấp thực thể Tình trạng thiếu máu kéo dài dẫn đến hậu hoại tử ống thận cấp tính Cơ chế suy thận cấp thận là: * Rối loạn huyết động:...
 • 17
 • 186
 • 0

HỘI CHỨNG SUY THẬN CẤP TÍNH docx

HỘI CHỨNG SUY THẬN CẤP TÍNH docx
... THẬN VÀ CO THẮT TẾ BÀO GIAN MẠCH GIẢM MỨC LỌC CẦU THẬN ANTIDIURETIC HORMON Sơ đồ 12 Bệnh sinh suy thận cấp trước thận 3.2 Bệnh sinh suy thận cấp thận: 3.2.1 Suy thận cấp thiếu máu: Suy thận cấp ... ống kẽ thận cấp tính 2.3 Nguyên nhân sau thận: chèn ép hệ thống dẫn niệu Bệnh sinh suy thận cấp 3.1 Bệnh sinh suy thận cấp nguyên nhân trước thận: Tất nguyên nhân gây suy thận cấp trước thận giảm ... hợp suy thận cấp thận, không điều trị kịp thời, vô niệu thiểu niệu kéo dài 72h, từ suy thận chức trở thành suy thận cấp thực thể Tình trạng thiếu máu kéo dài dẫn đến hậu hoại tử ống thận cấp tính...
 • 21
 • 107
 • 0

SUY THẬN cấp TÍNH

SUY THẬN cấp TÍNH
... Ch yu l phõn bit suy thn cp vi t cp ca suy thn mn suy thn mn: ẫ Tin s cú bnh thn - tit niu ẫ Thiu mỏu tng ng vi mc suy thn ẫ Cao huyt ỏp, suy tim: thng nng hn trờn bnh nhõn suy thn mn ẫ Siờu ... bit suy thn cp vi t cp ca suy thn mn STC t cp STM Khụng cú tin s bnh thn, tit niu Cú th cú tin s Bnh din bin cp tớnh, v cú nhng nguyờn nhõn cp tớnh Thiu mỏu: khụng nng Nng, tng ng vi mc suy ... lờn) 4.3.2 Suy thn cp thc tn Cũn gi l suy thn cp ti thn Thn b tn thng thc th cú th do: ẫ Hoi t ng thn cp (Shock, ng c) ẫ Viờm cu thn cp, viờm thn - b thn cp ẫ Nhi mỏu thn Phõn bit suy thn cp...
 • 13
 • 157
 • 0

suy than cap CC.pdf

suy than cap CC.pdf
... 1%) , tỉ trọng nước tiểu tăng > 1.018 Suy thận cấp phục hồi nhanh phục hồi tưới máu thận tốt Suy thận cấp thận: Đa số suy thận cấp thận họai tử ống thận cấp suy thận cấp trước thận không chẩn đoán ... dobutamin liều 3- mcg / kg/ phút _ Digoxin bệnh nhân có suy tim B Suy thận cấp thận Điều trò giai đọan khởi đầu: a) Điều trò nguyên nhân gây suy thận cấp: bù dòch, chống chóang, điều trò nhiễm trùng, ... không chẩn đoán điều trò chất độc thận Phân biệt suy thận cấp trước thận thận dựa vào lâm sàng và xét nghiệm Những xét nghiệm giúp điều trò phân biệt suy thận cấp trước thận Xét nghiệm STC trước...
 • 5
 • 523
 • 13

Suy thận cấp

Suy thận cấp
... > 1.018 Suy thận cấp phục hồi nhanh phục hồi tưới máu thận tốt Suy thận cấp thận: Đa số suy thận cấp thận họai tử ống thận cấp suy thận cấp trước thận không chẩn đoán điều trò chất độc thận Phân ... độc thận Phân biệt suy thận cấp trước thận thận dựa vào lâm sàng và xét nghiệm Những xét nghiệm giúp điều trò phân biệt suy thận cấp trước thận Xét nghiệm STC trước thận STC tạò thận -Natri nước ... d) Cầu thận: Viêm cầu thận cấp Mô kẽ: Viêm mô kẽ ống thận cấp thuốc Họai tử ống thận cấp: • Do thiếu máu cục bộ: shock, nhiễm trùng … • Do độc thận: chất độc ngọai sinh:ví dụ: thuốc độc thận Chất...
 • 5
 • 440
 • 1

Suy thận cấp

Suy thận cấp
... trướcthận; tắt mạch nghẽn mạch; viêm mạch trước cầu thận; HUS TTP; STC sau thận; đợt cấp bệnh xơ cứng bì - Trường hợp trụ hạt (+), do: họai tử ống thận cấp; viêm cầu thận cấp viêm mạch; viêm thận ... STC thận: STC thận Ống thận Mạch máu thận Cầu thận Kẽ thận  Tổn thương ống thận: Họai tử ống thận thương tổn hay gặp nhất, chiếm 45% STC, không thấy tổn thương cầu thận kẽ thận ( xét nghiệm nước ... cầu thận cấp viêm mạch; tăng huyết áp ác tính; viêm thận kẽ (hiếm) - Trường hợp trụ bạch cầu (+) viêm thận kẽ cấp, viêm đài bể thận cấp, thâm nhiễm lypho - Trường hợp bạch cầu toan (+) viêm thận...
 • 28
 • 431
 • 4

Suy thận cấp

 Suy thận cấp
... STC trước thận , phát trễ Nguyên nhân STC – Trước thận :    Thiếu hụt thể tích tuyệt đối Thiếu hụt thể tích tương đối Tắt / hẹp động mạch – Tại thận :     Viêm tiểu cầu thận Viêm thận kẻ ... niệm STC Hoại tử ống thận cấp Các đònh nghóa STC  GFR giảm đột ngột , hồi phục hoàn toàn  Giảm chức tiết thận , tăng nồng độ chất cặn bả nhiều ngày , nhiều  Giảm chức thận cần phải lọc máu ... x P net = LpA x ( Pgc – Ppt – A ) – LpA giảm : co MC – Co mạch thận (*) – Mất chế tự điều hòa co – giãn mạch thận – Tắt nghẽn ống thận – Rò ngược : Back leak of GF Các cách phân loại STC :  Dựa...
 • 14
 • 458
 • 5

SUY THAI CẤP TÍNH TRONG CHUYỂN DẠ

SUY THAI CẤP TÍNH TRONG CHUYỂN DẠ
... nhân thai : số trường hợp bị yếu sẵn, bị đe doạ suy thai cấp tính chuyển Đó : thai non tháng, thai già tháng, thai suy dinh dưỡng, thai đôi, thai bị thiếu máu, nhiễm trùng Triệu chứng Suy thai cấp ... thai già tháng, bệnh huyết áp cao sẵn có bệnh thường làm cho thai suy dinh dưỡng, dễ có nguy bị suy thai cấp tính chuyển + Cấp tính : Các tình trạng choáng (rau tiền đạo, rau bong non ) + Tụt ... lần/phút Nhịp tim thai chậm thông thường biểu suy thai Nếu nhịp tim thai chậm, kéo dài phút phải nghĩ đến suy thai Tuy nhiên cần loại trừ nguyên nhân co cường tính gây nhịp tim thai chậm 4.3.2...
 • 6
 • 845
 • 10

Xem thêm