bài tập reported speech có đáp án

Bài tập BD HSG đáp án

Bài tập BD HSG có đáp án
... 1) 260 Trong tất hình chữ nhật đường chéo , tìm hình chữ nhật diện tích lớn 261 Cho tam giác vuông ABC cạnh góc vuông a, b cạnh huyền c Chứng minh ta : c ≥ a+b 262 Cho số dương a, ... 2) = Đáp : x = , y ≥ , x ≥ , y = 110 Biến đổi tương đương : (1) ⇔ a2 + b2 + c2 + d2 + ⇔ (a (a + b2 ) ( c2 + d ) ≥ a2 + c2 + 2ac + b2 + d2 + 2bd + b2 ) ( c2 + d ) ≥ ac + bd (2) * Nếu ac + bd < ... ABCD AC ⊥ BD, O giao điểm hai đường chéo OA = a ; OC = b ; OB = c ; OD = d với a, b, c, d > Ta : AB = a + c ; BC = b + c ; AD = a + d ; CD = b + d 2 2 2 b c O a d D A AC = a + b ; BD =...
 • 46
 • 1,697
 • 5

Bài tập pascal nè-có đáp án

Bài tập pascal nè-có đáp án
... st1 Bài 3: viết phương trình: - Nhập danh sách cán ghi bao gồm: Mã cán ,họ tên.giới tính.quê quán, đơn vị công tác ,chức vụ, lương bản, phj cấp,thực lĩnh - ghi liệu vào tệp QLCB.dat _ tìm cán ... thập phân theo đơn vị giờ, tính đến số lẻ (thí dụ 10.5 có nghĩa mời rỡi) nằm khoảng từ đến 21 (từ sáng đến tối) Số khách tối đa không 30 Kết ghi file CHUCTET.OUT gồm dòng đầu ghi K số người thăm, ... 10 54 Baì 72164 Cho lưới ô vuông A B kích thước M xN, ô có nhận giá trị (A khác B) Các ô lưới đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải Cho phép thực phép biến đổi sau với lưới A: - Chọn ô (i,...
 • 7
 • 2,284
 • 51

Bai tap chuong I-Co dap an, day du va da dang!

Bai tap chuong I-Co dap an, day du va da dang!
... xét không A Điện dung đặc trưng cho khả tích điện tụ B Điện dung tụ lớn tích điện lượng lớn C Điện dung tụ có đơn vị Fara (F) D Hiệu điện lớn điện dung tụ lớn 7.5 Fara điện dung tụ điện mà A ... tăng khoảng cách hai tụ lên hai lần A Điện dung tụ điện không thay đổi hai lần C Điện dung tụ điện giảm hai lần bốn lần B Điện dung tụ điện tăng lên D Điện dung tụ điện tăng lên 7.14 Nếu tăng phần ... khoảng cách hai tụ tăng gấp hai lần A Điện dung tụ điện không thay đổi B Điện dung tụ điện tăng lên hai lần C Điện dung tụ điện giảm hai lần D Điện dung tụ điện tăng lên bốn lần 7.21 Một tụ điện...
 • 29
 • 1,266
 • 5

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN ĐÁP ÁN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN CÓ ĐÁP ÁN
... Đáp án Câu D Câu 26 C Câu 51 C Câu C Câu 27 C Câu 52 C Câu B Câu 28 C Câu 53 B Câu B Câu 29 B Câu 54 A Câu D Câu 30 B Câu 55 B Câu A Câu 31 C Câu 56 C Câu C Câu 32 C Câu 57 B Câu B Câu 33 C Câu ... A Câu D Câu 34 C Câu 59 C Câu 10 C Câu 35 D Câu 60 C Câu 11 D Câu 36 D Câu 61 A Câu 12 C Câu 37 B Câu 62 D Câu 13 C Câu 38 D Câu 63 C Câu 14 D Câu 39 D Câu 64 B Câu 15 D Câu 40 D Câu 65 B Câu ... B Câu 41 C Câu 66 C Câu 17 C Câu 42 A Câu 67 D Câu 18 C Câu 43 D Câu 68 A Câu 19 B Câu 44 D Câu 69 C Câu 20 C Câu 45 D Câu 70 C Câu 21 D Câu 46 B Câu 71 D Câu 22 D Câu 47 A Câu 72 B Câu 23 C Câu...
 • 10
 • 1,149
 • 4

870 bai tap cuc hay co dap an

870 bai tap cuc hay co dap an
... has become a national hub of bank, fashion, manufacturing, trade, and transportation A B C D 424 Vibrantly woven Navajo rugs and tapestries are marks of elegant and taste in homes and art collections ... most famous d and most famous 236 A semiconductor is a substance that seldom conducts electricity, but under certain circumstances a so can b so can c can so d so can 237 Among the giants of the ... giant bird now extinct, lived on the island of Mauritius, in Indian Ocean A B C D 366 Pelican Island in Florida and Oregon Islands in Oregon are wildlife refuges A B C D 367 The most coral islands...
 • 105
 • 1,126
 • 28

bai tap although because co dap an

bai tap although because co dap an
... feeling very well Anna never learned the language Although she lived there for two years Inspite of the difficulty, they managed to climb to the top of the mountain 10 I couldn't eat Although I was ... 4.althuogh both his legs were brokenin the crash He managed to get out of the car before it exploded =>DISpite his two broken legs in the crash,he managed to get out of the car before it exploded...
 • 2
 • 2,432
 • 71

Gián án 270 BAI TAP BD HSG (CO DAP AN)

Gián án 270 BAI TAP BD HSG (CO DAP AN)
... ⇔ (a (a + b2 ) ( c2 + d ) ≥ a2 + c2 + 2ac + b2 + d2 + 2bd + b2 ) ( c2 + d ) ≥ ac + bd (2) * Nếu ac + bd < 0, (2) chứng minh * Nếu ac + bd ≥ 0, (2) tương đương với : (a2 + b2)(c2 + d2) ≥ a2c2 ... PHÚ THỌ**-** ***-***CHUYÊN ĐỀ : BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU TOÁN ***-*** 75 Hãy so sánh hai số : a = 3 − b=2 − ; 76 So sánh + +1 + − − − số 2+ 3+ 6+ 8+4 2+ 3+ 77 Rút gọn biểu thức : Q = ... GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU TOÁN ***-*** 32 Ta có x2 – 6x + 17 = (x – 3)2 + ≥ nên tử mẫu A số dương , suy A > : A nhỏ ⇔ x2 – 6x + 17 nhỏ A Vậy max A = ⇔ x = lớn ⇔ 33 Không dùng phép hoán vị vòng quanh x...
 • 48
 • 438
 • 0

ESTE bai tap chon loc co dap an

ESTE bai tap chon loc co dap an
... A HCOOH B CH3COOH C CH2=CH-COOH D CH3CH2COOH Câu 21: Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu muối an ehit Hãy cho biết công thức chung thoả mãn? A HCOOR B R-COO-CH=CH-R’ C R-COO-C(R)=CH2 ... điều kiện ? A CH3COOCH2 CH3COOCH CH3COOCH2 B CH3COOCH2 CH3COOCH C CH3COOCH2 HOCH2 CH3COOCH2 HOCH D HOCH HOCH CH3COOCH2 Câu 29: Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu este E chức có ... 4,04 gam hỗn hợp rượu đồng đẳng liên tiếp Công thức cấu tạo este là: A HCOOCH3 HCOOC2H5 B CH3COOCH3 CH3COOC2H5 C CH2=CH-COOCH3 CH2=CH-COOC2H5 D đáp án khác ...
 • 2
 • 801
 • 21

bai tap nhom kho co dap an

bai tap nhom kho co dap an
... 31 Tính khối lượng than chì cần dùng để sản xuất 0,54 nhôm phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy, biết lượng khí oxi tạo cực dương đốt cháy than chì thành hỗn hợp CO CO2 có tỉ khối so với ... hoà tan hết hỗn hợp X cần tối thiểu gam dung dịch HCl 18,25% (giả sử lượng muối hoà tan dung dịch sau phản ứng không vượt độ tan)? A 140,24g B 162,45g C 138,62g D 145,26g Câu 74 Để hoà tan m ... khí CO dư để khử m gam hỗn hợp X nung nóng thu (m – 4) gam hỗn hợp rắn Y Nếu hoà tan phần rắn tan dung dịch kiềm m gam hỗn hợp X cần 190g dung dịch NaOH 16% đun nóng lại 8,64g chất rắn không tan...
 • 8
 • 696
 • 6

Bài tập nhận định đáp án môn luật lao động

Bài tập nhận định có đáp án môn luật lao động
... nghĩa vụ bên quan hệ lao động ” Vậy hợp đồng lao động thiếu yếu tố việc làm trả công Câu 24: Hợp đồng lao động thời hạn 48 tháng hợp đồng lao động xác định thời hạn Nhận định sai vì: Điểm ... dụng lao động quyền xử lý kỷ luật lao động vắng mặt người lao động Người lao động gây thiệt hại cho tài sản người sử dụng lao động phải bồi thường không tháng tiền lương Một người lao động nhiều ... đồng hòa giải lao động sở hòa giải viên lao động C Cả A B Đáp án: B (Điều 169 Bộ luật lao động) Câu 36 Thời hiệu yêu cầu giải tranh chấp lao động tập thể quy định nào? A Sáu tháng, kể từ ngày...
 • 16
 • 13,521
 • 84

Bài tập từ loại đáp án

Bài tập từ loại có đáp án
... D Operative(a) hiệu lực, thực hành 22 Supervisors should take notice of the…………merits of each employee A Respective(a) tương ứng B Respectful(a) tôn trọng C Respectable(a) đáng trọng D Respect ... not be used for non-workrelated…… A Purposes B Purpose C Purposely(adv) chủ định D Purposeful(a) mục đích,chủ định 17 The …….was temporarily out of order, so many people had to walk up the stairs ... year’s sales…… , the CEO held a meeting of all the manages A Initiated B Initiative(n) bước đầu,sáng kiến C Initiating D Initiation(n) bắt đầu 13 Every……… who has been interviewed will receive...
 • 7
 • 864
 • 23

Bài tập định khoản đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Bài tập định khoản có đáp án : KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
... cầu: Ghi nhận bút toán phát sinh Tính lập bút toán kết chuyển Doanh thu bán hàng th uần vào cuối kỳ 3 Tính lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ Bài giải Nợ TK 15 7: 500.000.000 ... TK 63 2: TK 15 6: Nợ TK 431 1: 80.000 80.000 110.000 TK 51 2: 100.000 TK 333 1: 10.000 Kết chuyển doanh thu bán hàng vào cuối k : Nợ TK 51 1: 510.000.000 TK 53 1: 260.000.000 TK 52 1: 250.000.000 ... tính thu TND N Các khoản doanh thu, thu nhập chi phí lại đối tượng tính thu TNDN hợp pháp, hợp lệ Thu suất thu nhập DN phải nộp 28%/ tổng thu nhập chịu thu Hã y thực lại công việc kế toán vào...
 • 33
 • 2,741
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: bài tập về reported speech có đáp ánbài tập trắc nghiệm reported speech có đáp ánbài tập lý 12 có đáp áncác dạng bài tập lượng giác có đáp ánbài tập dân sự có đáp ánbài tập nguyên hàm có đáp ánbài tập amino axit có đáp ánbài tập chương polime có đáp ánbài tập ma trận có đáp ánbài tập nitơ photpho có đáp ánbài tập nito photpho co dap anbài tập tụ điện có đáp ánbài tập mạo từ có đáp ánbài tập excel 2007 có đáp ánbài tập excel 2010 có đáp ánD n x y dung v qu n l web site kinh doanh linh ki n m y t nhNh h ng kinh doanh v n C.O.SQuy ho ch khu d ch v d y c c k n ng ch m s c c b n cho b m v bD n ph t tri n v n ho Tr Vi t v th ng hi u Tr B T ng Qua k nh ph n ph i v h th ng QU N TR VI Ttt 36.2011 huongdan nd 115.2005Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếBài 16. Thân to ra do đâu ?Bài tập kế toán máy trên phần mềm kế toán MISATài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tế3. Thông tư liên tịch số 36 2014 TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếhuong dan cvd nguoi vn uu tien dung hang vnkh hoc tap nghi quyet moi ban hanh dot 2tt 140.2014 suadoi tt120hd cong tac nhan su 2018hd dai hoi nk 2018 2023hd chuong trinh phoi hop hnd voi bhxh 2017 2020hd to chuc dai hoi diem cac cap da kykh hoc tap cac chi thi nghi quyet moi ban hanh quy i 2017C ng t c th m nh t i Ng n h ng u t v Ph t tri n H T y