lượng giá tài nguyên môi trường

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đánh giá Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... hòa tan (DO) xem tiêu để đánh giá mức độ phân hủy chất hữu ưa ôxy có môi trường nước nói chung môi trường nước biển nói riêng Do nghiên cứu môi trường chất lượng nước biển, DO tiêu lựa chọn ưu ... chung gần đồng vào tháng mùa hè (hình 2, trái) Điều phù hợp với số nghiên cứu môi trường nước biển phía tây vịnh Bắc Bộ [9] 69 T.T.L Hà, P.M Thanh / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên ... Deep- Sea Res., No.28 (1981) 625 [9] Đoàn Bộ, Chất hữu môi trường biển phía Tây vịnh Bắc Bộ, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên Công nghệ, TXXV, No.1S (2009) 13 Theoretical...
 • 8
 • 292
 • 0

GISViễn thám GPS _ứng dụng trong quy hoạch nghề cá, quản lý, đánh giá tài nguyên môi trường và nông nghiệp

GISViễn thám GPS _ứng dụng trong quy hoạch nghề cá, quản lý, đánh giá tài nguyên môi trường và nông nghiệp
... 520000 530000 540000 550000 560000 QUN L THEO DI TÇNH HÇNH NÄNG NGHIÃÛP Quản Tài Ngun Rừng Ven Biển ĐBSCL Âạnh giạ quy hoảch ti ngun, mäi trỉåìng Häø tråü quút âënh PHÁN VNGSỈÍ DỦNG ÂÁÚT Mỉa ... DỦNG CA GIS Tiãu chøn âạnh giạ ÂÁÚT Dỉû bạo tiãưm nàng Âạnh giạ thêch nghi THY VÀN Thay âäøi sỉí dủng KHÊ HÁÛU Quy hoảch vng Phán hảng âáút HIÃÛN TRẢNG Qun ly ti ngun CÅ SÅÍ HẢ TÁƯNG KINH TÃÚ, ... lụa nỉåïc tråìi Thêch nghi lụa TG ngáûp Kiãún thỉïc chun män Ngoải suy vủ sả khä QUY HOẢCH SỈÍ DỦNG ÂÁÚT SỬ SỬ DỤNG GIS & RS Âáút Cạt Sẹt Ngáûp EC pH Táưng màût Tiãu chøn phán cáúp LMU TN Hiãûn...
 • 34
 • 450
 • 0

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên môi trường nước mặt thành phố hội an và đề xuất giải pháp phát triển bền vững

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên môi trường nước mặt thành phố hội an và đề xuất giải pháp phát triển bền vững
... ng v i đ tài nghiên c u lu n v n Nghiên c u đánh giá tài nguyên môi tr ng n c m t thành ph H i An đ xu t gi i pháp phát tri n b n v ng” ây đ tài nghiên c u m i, không trùng l p v i đ tài lu n ... tr ng tài nguyên môi tr ng n c m t thành ph H i An xác đ nh nh ng v n đ b c xúc c n nghiên c u gi i quy t - Ch ng 3: Nghiên c u đ xu t gi i pháp PTBV tài nguyên môi tr m t thành ph H i An ng ... ÁNH GIÁ HI N TR NG TÀI NGUYÊN MÔI TR THÀNH PH H I AN VÀ XÁC NG N NH NH NG V N CM T B C XÚC C N NGHIÊN C U GI I QUY T 2.1 ÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN N 2.1.1 Các đ c tr ng ngu n n CM T c Thành ph H i An...
 • 118
 • 75
 • 0

định giá tài nguyên môi trường 2_ ảnh hưởng của ô nhiễm không khí lên sức khỏe

định giá tài nguyên môi trường 2_ ảnh hưởng của ô nhiễm không khí lên sức khỏe
... gây ảnh hưởng đến sức khỏe - Tầng ozon bị ảnh hưởng khí đốt gây nhiều bệnh đường hô hấp chức phổi - a Bảng 3.1 Mối liên hệ ô nhiễm không khí ảnh hưởng sức khỏe tác động ghi nhận Các chất ô nhiễm ... địa lý địa phương khí hậu không thiết dẫn đến thiên vị, yếu tố phản ánh tỷ lệ tử vong thô Độ tuổi tử vong ô nhiễm không khí: Hồ sơ cá nhân tuổi người bị ảnh hưởng ô nhiễm không khí khác nước phát ... đổi; Hi ảnh hưởng sức khỏe i năm; bij độ dốc đáp ứng liều chức hiệu ứng sức khỏe tiếp xúc với j ô nhiễm năm; P dân tiếp xúc với chất gây ô nhiễm; Aj nồng độ môi trường xung quanh chất ô nhiễm j...
 • 15
 • 312
 • 0

Điều tra, đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường

Điều tra, đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường
... tài nguyên môi trường chưa lồng ghép vào hoạt động phát triển kinh tế - hội Do cần định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường phục vụ phát triển kinh tế - hội, bảo tồn bảo vệ tài nguyên, ... HỢP ĐA MỤC ĐÍCH CÁC VŨNG VỊNH VIỆT NAM Thuộc Đề tài: Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - hội bảo vệ môi trường Mã số KC-09.05/06-10 ... dụng tài nguyên môi trường vũng vịnh tập trung vào: phát triển kinh tế - hội, bảo tồn bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai đảm bảo an ninh quốc phòng 1.2 Phát triển kinh...
 • 65
 • 347
 • 1

lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố đầu tiên

lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố đầu tiên
... Quảng Nam) Nghiên cứu lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường sau cố dầu tràn thực vào tháng 2/2008 Sinh kế chủ yếu Du lịch sản • Đánh bắt thủy Tổng giá trị kinh tế (TEV) TEV = UV + NUV ... ngao, vẹm, cua, ốc Cách bãi biển Cửa Đại 18 km phía biển đông, gồm đảo nhỏ nối sát Cù Lao Chàm có tổ hợp hệ sinh thái đa dạng, làm nơi trú ngụ cho nhiều loài, giống sinh vật biển - HST rừng nhiệt ... khách hủy đặt phòng Lượng khách trả phòng trước dự kiến Số ngày bị hủy/trả phòng Giá phòng Do hạn chế liệu nên nghiên cứu đánh giá giá trị du lịch bị từ phía cung chưa tính thiệt hại từ phía cầu...
 • 12
 • 873
 • 2

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường ở Việt Nam
... kịch quản nhằm lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường Thứ tư, việc lựa chọn phương pháp lượng giá tài nguyên, môi trường cần dựa vào số tiêu chí mục tiêu lượng giá, giá trị cần lượng giá, nguồn ... quốc tế thực tiễn Việt Nam, tác giả Đỗ Nam Thắng cộng (2010) rút số học kinh nghiệm cho Việt Nam lượng hóa giá trị kinh tế tài nguyên, môi trường sau: Thứ nhất, lượng giá tài nguyên, môi trường ... cứu Thực tiễn lượng giá tài nguyên, môi trường Việt Nam Việt Nam, lượng giá tài nguyên, môi trường môn khoa học non trẻ thực thời gian gần Đã có số nghiên cứu áp dụng phương pháp lượng giá Tác...
 • 7
 • 609
 • 1

Báo cáo " Cơ sở kinh tế tài nguyên - môi trường của chính sách giá năng lượng, thuế tài nguyên trong bảo tồn tài nguyên - môi trường và thực tiễn ở Việt Nam " pot

Báo cáo
... vững sở kinh tế tài nguyên môi trường sách giá lượng nào? sở kinh tế tài nguyên môi trường thuế tài nguyên đảm bảo vấn đề bảo tồn tài nguyên – mô trường phát triển bền vững? Thực tiễn sách ... vững bảo tồn tài nguyên 2.1.1 Định giá thuế tài nguyên phải bao gồm đầy đủ giá trị kinh tế tài nguyên môi trường Để thấy giá trị đầy đủ góc độ Kinh tế tài nguyên môi trường nói chung giá trị kinh ... sau GT tồn Giá trị không sử dụng đo giá thị trường Hình 1: Giá trị kinh tế tài nguyên môi trường Nguyễn Văn Song 2009 Tạp chí Kinh tế môi trường Hội Kinh tế môi trường Việt Nam Số từ trang 1-3 ;...
 • 10
 • 841
 • 20

luận văn tài nguyên môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ và quản lý chất lượng nước Hồ Tây.

luận văn tài nguyên môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ và quản lý chất lượng nước Hồ Tây.
... trạng chất lượng môi trường nước mặt hồ Tây  Đề xuất biện pháp có tính khả thi cao để bảo vệ quản chất lượng nước Hồ Tây [3] PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vai trò tài nguyên nước Nước tham ... địa lý, điều kiện khí hậu, thủy văn hồ Tây Điều kiện kinh tế – xã hội khu vực xung quanh hồ Tây Hiện trạng môi trường nước hồ Tây Các biện pháp bảo vệ quản chất lượng nước hồ Tây 3.3 Phương pháp ... hoạch, bảo vệ sử dụng hợp nguồn tài nguyên vô quý giá Từ thực tiễn trờn tụi tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Đánh giá trạng đề xuất biện pháp bảo vệ quản chất lượng nước Hồ Tõy.” 1.2 Mục đích,...
 • 66
 • 282
 • 3

luận văn tài nguyên môi trường Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng biogas tại xã Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.

luận văn tài nguyên môi trường Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng biogas tại xã Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.
... sử dụng lượng biogas Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên” Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu tiềm thực trạng sử dụng lượng biogas Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên - Đánh giá lợi ... tế hội môi trường việc sử dụng khí biogas Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên - Phân tích khó khăn, bất cập trình nhân rộng mô hình khí biogas Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng ... rộng mô hình sử dụng khí biogas Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên Phạm vi nghiên cứu: toàn hộ dân sử dụng mô hình khí sinh học biogas địa bàn Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên Phương...
 • 38
 • 208
 • 0

luận văn tài nguyên môi trường Đánh giá chất lượng nước sử dụng trong sản xuất rau vụ đông xuân tại xã Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội

luận văn tài nguyên môi trường Đánh giá chất lượng nước sử dụng trong sản xuất rau vụ đông xuân tại xã Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội
... sản xuất rau vụ đụng xuõn Đặng Gia Lâm Nội Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá chất lượng nước sử dụng sản xuất rau vụ đụng xuõn Đặng Gia Lâm Nội ... cứu Nước sử dụng sản xuất rau Đặng Gia lâm Nội 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu phạm vi hai thôn Đặng Gia Lâm Nội thôn Hoàng Long Đổng Xuyên, diện tích đất trồng rau ... nước tưới Đặng tháng (tháng 2, tháng 3) năm 2012 4.4.1 Biến động chất lượng nước trờn kờnh tưới Đặng Gia Lâm Nội tháng năm 2012 Nguồn nước sử dụng cho sản xuất rau Đặng chịu...
 • 77
 • 153
 • 0

“Nghiên cứu lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường biển do sự cố dầu tràn tại Cửa Đại và Cù Lao Chàm

“Nghiên cứu lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường biển do sự cố dầu tràn tại Cửa Đại và Cù Lao Chàm
... đề tài: “Nghiên cứu lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường biển cố dầu tràn Cửa Đại Lao Chàm nhằm nghiên cứu lượng giá thiệt hại cố tràn dầu môi trường hệ sinh thái vùng ven biển, ... kết kinh nghiệm lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường 51 Kết luận chương 57 CHƯƠNG 3: LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN DO SỰ CỐ DẦU ... đánh giá thiệt hại môi trường ô nhiễm dầu khu vực Lao Chàm, Cửa Đại - Sử dụng số liệu liên quan, tiến hành ước tính thiệt hại kinh tế tài nguyên môi trường dầu tràn khu vực Lao Chàm, Cửa Đại...
 • 120
 • 708
 • 1

Cơ Sở Khoa Học Cho Lượng Giá Kinh Tế Các Tổn Thất Tài Nguyên Môi Trường Do Sự Cố Ô Nhiễm Dầu Tác Ðộng Lên Các Hệ Sinh Thái Biển Việt Nam

Cơ Sở Khoa Học Cho Lượng Giá Kinh Tế Các Tổn Thất Tài Nguyên Môi Trường Do Sự Cố Ô Nhiễm Dầu Tác Ðộng Lên Các Hệ Sinh Thái Biển Việt Nam
... (di sản) Giá trị lu tồn Giá trị di sản cho hệ mai sau Giá trị từ tồn Các loài Đa dạng nơi sinh sinh vật Nơi HST Đa dạng sinh học sinh học Di truyền Di sản c bị đe do Loài gặp nguy hiểm ... nớc Giao thông thuỷ Nguyên liệu thô cho xây dựng Nguồn gen quý du lịch, Tham quan Nghiên cứu Giáo dục Giải trí Cung cấp đa dạng sinh học cho: Thuỷ sản Thú biển Chim biển Rùa biển marine ... reptiles Các HST khác Bảo vệ : bờ biển Chống gió bão, xói lở, bồi tụ NuôI dỡng ấu trùng Các HST ven bờ Cung cấp: tích luỹ cácbon dinh dỡng lọc nớc Giá trị để dành Giá trị để lại (di sản) Giá...
 • 12
 • 200
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÁC NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÁC NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
... chương trình đào tạo ngành Khoa học Môi trường Quản lý tài nguyên Môi trường; thông tin yêu cầu sinh viên trường giải pháp giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu nhà sử dụng lao động Kết khảo ... kiến giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh viên ngành Tài nguyên, Môi trường nói chung sinh đào tạo khoa Tài nguyên Môi trường nói riêng thiết thực Các nhà sử dụng lao động người đánh giá khách ... viên đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng Bảng 3.2 Năm giải pháp nhà sử dụng lao động lựa chọn _ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường STT Giải pháp Tỷ lệ % (1) Các nhà sử dụng lao động nhận sinh viên thực...
 • 66
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lượng giá tài nguyên môi trườngphương pháp định giá tài nguyên môi trườngđịnh giá tài nguyên môi trườngkhái niệm định giá tài nguyên môi trườngtrò của định giá tài nguyên môi trường trong việc ra quyết địnhtrò của định giá tài nguyên môi trườngbài tập lượng giá kinh tế tài nguyên môi trườnglàm sao có thể đo lường bằng tiền giá trị của tài nguyên môi trườngđịnh giá kinh tế tài nguyên môi trườngcác phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên môi trườngluận văn tài nguyên môi trường đánh giá thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận lập hồ sơ địa chính và đăng ký biến động tại huyện phú xuyên – tp hà nộitrò của sản xuất lúa gạo đối với an ninh lương thực và cải thiện tài nguyên môi trường ở miền núi phía bắc việt nam5 tổ chức thực hiện và đánh giá tác động từ các dự án quy hoạch phát triển du lịch đến tài nguyên môi trườngđánh giá kết quả đql đối vơi sản xuất thủy sản và tài nguyên môi trườngđánh giá kết quả đql đối với sản xuất thủy sản và tài nguyên môi trườngTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả