Mẫu số 01b - Lệnh tạm giam

Tờ khai thuế TNDN tạm tính - Mẫu số 01B/TNDN

Tờ khai thuế TNDN tạm tính - Mẫu số 01B/TNDN
... [32d] Số thuế TNDN không gia hạn: Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai / , ngày tháng năm NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ Họ tên: ... đãi thuế suất ([29]= [23]x[24]x[26]) [29] Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm [30] Trong đó: + số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định [30a] + Miễn, giảm khác Luật Thuế TNDN (nếu có) Thuế ... đãi thuế suất [23] Tỷ lệ thu nhập chịu thuế doanh thu (%) [24] Thuế suất [25] Thuế suất không ưu đãi: 20% [25a] a Thuế suất không ưu đãi: 22% [25b] Thuế suất không ưu đãi khác (%): [25c] b Thuế...
 • 2
 • 161
 • 0

MẪU SỔ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ pdf

MẪU SỔ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ pdf
... quận/huyện; tỉnh/thành phố) ĐĂNG KÝ, NGÀY, THÁNG, NĂM NƠI TẠM TRÚ (ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc) HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ ĐĂNG KÝ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, THAY ... TT HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TẠM TRÚ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH GIỚI TÍNH QUÊ QUÁN DÂN TỘC QUỐC TỊCH CMND SỐ HOẶC HỘ CHIẾU SỐ NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC NƠI THƯỜNG TRÚ (1) (ghi rõ số nhà, đường phố, ... (ghi rõ nội dung ngày, tháng, năm điều chỉnh) 10 11 12 13 14 (1) Trường hợp nơi thường trú ghi nơi tạm trú trước chuyển đến ...
 • 3
 • 6,941
 • 33

MẪU SỔ THEO DÕI CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN CHO TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM pdf

MẪU SỔ THEO DÕI CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN CHO TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM pdf
... NGÀY, THÁNG, NĂM NƠI NHẬN QUYẾT QUYẾT ĐỊNH GIAO QUYẾT ĐỊNH THI ĐỊNH THI HÀNH THI HÀNH ÁN HÀNH ÁN ÁN (Số; ngày, tháng, năm) BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH (Số; ngày, tháng, năm; của) NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN (Họ ... SỔ THEO DÕI CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN CHO TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM Quyển số: Tổng số trang: Thời gian sử dụng: từ ngày / ./ đến ngày / ./ Thủ trưởng quan thi hành án dân xác ... I: Mẫu 17 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 Bộ Tư pháp hướng dẫn thực số thủ tục quản lý hành thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ SỔ THEO...
 • 3
 • 387
 • 0

Một số vấn đề về tạm giữ, tạm giam

Một số vấn đề về tạm giữ, tạm giam
... BIỆN PHÁP TẠM GIỮ, TẠM GIAM 20 IV/ THẨM QUYỀN RA LỆNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ VẤN ĐỀ HỦY BỎ HOẶC THAY ĐỔI BIỆN PHÁP TẠM GIỮ, TẠM GIAM 21 * Tạm giữ : 21 * Tạm giam : ... LỤC Đề tài : Một số vấn đề tạm giữ, tạm giam Giai đoạn 1954 đến III/ Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU TẠM GIỮ, TẠM GIAM Mục đích ý nghĩa việc quy định biện pháp tạm giữ tạm giam ... lệnh tạm giam 21 Việc huỷ bỏ thay đổi biện pháp tạm giam 22 V/- THỦ TỤC TẠM GIỮ, TẠM GIAM 24 * Tạm giữ 24 * Tạm giam 24 VI/ THỜI HẠN TẠM GIỮ, TẠM GIAM...
 • 36
 • 288
 • 0

Biện pháp tạm giam trong luật tố tụng hình sự Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Biện pháp tạm giam trong luật tố tụng hình sự Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... Kết luận Trên số nội dung biện pháp tạm giam luật tố tụng hình số đánh giá cá nhân thực trạng áp dụng biện pháp thực tế, qua đưa số phương hướng nhằm nâng cao vai trò tạm giam- biện pháp ngăn chặn ... tạm giam tố tụng hình Việt Nam Thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Luận án tiến sĩ Luật học; Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Hiện, PGS.TS Võ Khánh Vinh Biện pháp tạm giam tố tụng hình sự, ... luật tố tụng hình năm 2003 Luật hình Việt Nam, sửa đổi bổ sung năm 2009 Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 07/11/1998 quy chế tạm giữ, tạm giam Nguyễn Văn Điệp, Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ tạm...
 • 17
 • 729
 • 0

MẪU SỐ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

MẪU SỐ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
... pháp địa bàn tỉnh) Nội dung: - Phản ánh số lượng người giám định pháp địa bàn tỉnh - Giải thích thuật ngữ: + Người giám định pháp bao gồm Giám định viên pháp Người giám định pháp ... + Người giám định pháp theo vụ việc giám định viên pháp có đủ tiêu chuẩn theo quy định Pháp lệnh Giám định pháp trưng cầu thực giám định pháp theo vụ việc (Điều 11 Pháp lệnh Giám định ... ((Điều Pháp lệnh Giám định pháp) + Giám định viên pháp người có đủ tiêu chuẩn, quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm cấp thẻ giám định viên pháp theo quy định Điều Pháp lệnh Giám định pháp...
 • 3
 • 193
 • 0

MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG
... giới tính Giấy khai sinh (2) Ghi theo địa đăng ký thường trú gạch cụm từ tạm trú”; nơi đăng ký thường trú gạch hai từ “thường trú” ghi theo địa đăng ký tạm trú (3) Nếu ghi theo số CMND, gạch cụm ... ghi theo địa đăng ký tạm trú (3) Nếu ghi theo số CMND, gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay ghi rõ tên giấy tờ gạch cụm từ “CMND” (4) Ghi rõ loại việc thực (ví...
 • 2
 • 787
 • 0

MẪU SỐ VỤ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

MẪU SỐ VỤ VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
... BIỂU SỐ 22c (Số vụ việc thực giám định pháp địa bàn tỉnh) Nội dung: * Phản ánh số vụ việc thực giám định địa bàn tỉnh * Giải thích thuật ngữ: - Số vụ việc thực giám định số vụ việc thực giám định ... giám định có kết luận giám định kỳ báo cáo - Tổ chức giám định pháp khác (là tổ chức giám định pháp không Trung tâm pháp y, Phòng Giám định pháp y, Trung tâm giám định pháp y tâm thần Phòng ... Phương pháp tính cách ghi biểu: - Dòng Cột A (Tổng số) = Dòng Cột A (Tổ chức giám định pháp) + Dòng Cột A (Tổ chức chuyên môn) - Dòng Cột A (Tổ chức giám định pháp) = Dòng Cột A (Trung tâm Pháp...
 • 2
 • 205
 • 0

MẪU SỐ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)

MẪU SỐ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)
... pháp địa bàn tỉnh) Nội dung: - Phản ánh số lượng người giám định pháp địa bàn tỉnh - Giải thích thuật ngữ: + Người giám định pháp bao gồm Giám định viên pháp Người giám định pháp ... + Người giám định pháp theo vụ việc giám định viên pháp có đủ tiêu chuẩn theo quy định Pháp lệnh Giám định pháp trưng cầu thực giám định pháp theo vụ việc (Điều 11 Pháp lệnh Giám định ... ((Điều Pháp lệnh Giám định pháp) + Giám định viên pháp người có đủ tiêu chuẩn, quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm cấp thẻ giám định viên pháp theo quy định Điều Pháp lệnh Giám định pháp...
 • 3
 • 195
 • 0

LỆNH BẮT VÀ TẠM GIAM

LỆNH BẮT VÀ TẠM GIAM
... tên ghi Phó Chánh án Mẫu số 01c: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp bắt tạm giam giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm bị can, bị cáo toại ngoại (Ban hành kèm theo Nghị số...
 • 2
 • 250
 • 2

NGHIÊN CứU Kỹ THUậT NHÂN GIốNG MộT Số CÂY THUốC TắM BằNG PHƯƠNG PHáP GIÂM CàNH TạI SAPA - LàO CAI

NGHIÊN CứU Kỹ THUậT NHÂN GIốNG MộT Số CÂY THUốC TắM BằNG PHƯƠNG PHáP GIÂM CàNH TạI SAPA - LàO CAI
... nhân giống loi thuốc tắm khác để nghiên cứu khả nhân giống biện pháp giâm cnh, bớc trì v bảo tồn loi thuốc tắm TI LIệU THAM KHảO Trần Công Khánh (2007) Thuốc tắm ngời Dao, Trung tâm Nghiên cứu ... Reinw Ex Blume) - Cát, trấu hun, đất (loại đất mùn vng đỏ có thnh phần giới thịt nhẹ) - Địa điểm nghiên cứu Vờn nhân giống Công ty Napro xã Tả Phìn - Sapa Lo Cai 2.2 Phơng pháp nghiên cứu v bố trí ... tốt thuốc tắm, nhiều hộ buôn bán thuốc nam, sở kinh doanh nh hng, khách sạn phát triển ngy cng nhiều dịch vụ thuốc tắm Thuốc tắm dới dạng xông hơi, ngâm chân hay tắm nớc thuốc tắm Thuốc tắm dạng...
 • 8
 • 508
 • 3

Xem thêm