Rối loạn dẫn truyền xung động bác sĩ trần kim trang

RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN XUNG ĐỘNG pptx

RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN XUNG ĐỘNG pptx
... THẤT( BNT): III.1 Định nghĩa - Sự rối loạn dẫn truyền xung động từ nút xoang đến đáp ứng thất - BNT xảy xung động từ nhĩ dẫn truyền xuống thất bị chậm hay dẫn truyền xuống thất vào thời điểm nút ... sau - Không phải khối mô dẫn truyền đồng nhất, gồm tế bào biệt hóa, vừa có sợi dẫn truyền nhanh song song, vừa có tế bào tự động cao - Người ta quan niệm bó His đường dẫn truyền chiều mà gồm hành ... HV - Có triệu Rối loạn điện giải dẫn bình đến thường chứng: Bệnh mạch vành xét thất VÀ pacing / Tim bẩm sinh nhưn HOẶC g bị chậm Bệnh hệ thống dẫn - Dưới bó truyền His (hệ dẫn truyền thất):...
 • 35
 • 311
 • 1

Bài giảng rối loạn dẫn truyền xung động

Bài giảng rối loạn dẫn truyền xung động
...    * Đònh nghóa - Sự rối loạn dẫn truyền xung động từ nút xoang bình thường đến đáp ứng thất cuối - BAV xảy xung động từ nhó dẫn truyền xuống thất bò chậm hay dẫn truyền xuống thất vào thời ... nhánh - chậm dẫn truyền xung động ( BAV ) Block chức : xảy tăng kích thích phế vò - Mức độ chậm trễ dẫn truyền nhó thất xác đònh loại block nhó thất • BAV độ : tất xung động từ nhó dẫn đến thất ... ĐẠI CƯƠNG  nhịp tim phụ thuộc trình :  - Hình thành xung động - Dẫn truyền xung động ĐẠI CƯƠNG - Hình thành xung động : _ Nút xoang ( Keith Flack ) 60 – 100 l / ph _ Nút nhó thất...
 • 93
 • 290
 • 0

Rối loạn dẫn truyền xung động

Rối loạn dẫn truyền xung động
... tự động cao, phát xung động mau -> chủ nhòp - Xung động phát  nhó , sinh sóng P I.2 Đường liên nút nhó : Là bó sợi tim chứa sợi loại Purkinje, có khả dẫn truyền xung động, & có tế bào tự động ... BLỐC NHĨ THẤT( BNT): III.1 Đònh nghóa - Sự rối loạn dẫn truyền xung động từ nút xoang đến đáp ứng thất - Xảy xung động từ nhó -> thất bò chậm hay dẫn vào thời điểm nút nhó thất không bò trơ ... hay nhánh  chậm dẫn truyền xung động Đ CƠ Ộ CHẾ I Tất xung động từ nhó dẫn đến thất chậm VỊ TRÍ - Trên bó His ( nối ): AH kéo dài HV bình thường VÀ / HOẶC - Dưới bó His (hệ dẫn truyền thất): AH...
 • 52
 • 166
 • 0

RỐI LOẠN dẫn TRUYỀN XUNG ĐỘNG

RỐI LOẠN dẫn TRUYỀN XUNG ĐỘNG
... BAV)  * Đònh nghóa - Sự rối loạn dẫn truyền xung động từ nút xoang bình thường đến đáp ứng thất cuối - BAV xảy xung động từ nhó dẫn truyền xuống thất bò chậm hay dẫn truyền xuống thất vào thời ... nhánh - chậm dẫn truyền xung động (BAV ) • Block chức : xảy tăng kích thích phế vò • - Mức độ chậm trễ dẫn truyền nhó thất  xác đònh loại block NT • BAV độ : tất xung động từ nhó dẫn đến thất ... Mạch Tồn Quốc ĐẠI CƯƠNG  Nhịp tim phụ thuộc trình : - Hình thành xung động - Dẫn truyền xung động ĐẠI CƯƠNG - Hình thành xung động : _ Nút xoang ( Keith Flack ) 60 – 100 lần / ph _ Nút nhó...
 • 127
 • 283
 • 0

Rối loạn dẫn truyền xung đột

Rối loạn dẫn truyền xung đột
... trừ rối loạn nhòp xoang) không dẫn Khoảng ngưng # PP III BLỐC NHĨ THẤT( BNT): III.1 Đònh nghóa - Sự rối loạn dẫn truyền xung động từ nút xoang đến đáp ứng thất - BNT xảy xung động từ nhó dẫn truyền ... ) -Rối loạn điện giải -Bệnh hệ thống dẫn truyền -↑ trương lực dây X Có triệu chứng: -Atropin 0,5 mg IV/ 2’ àtối đa 0,04 mg/kg -Pacing II Mobi tz II III Hệ Purkinje: dẫn truyền HV lúc Tất xung ... sau - Không phải khối mô dẫn truyền đồng nhất, gồm tế bào biệt hóa, vừa có sợi dẫn truyền nhanh song song, vừa có tế bào tự động cao - Người ta quan niệm bó His đường dẫn truyền chiều mà gồm hành...
 • 34
 • 202
 • 0

Tài liệu RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT pdf

Tài liệu RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT pdf
... block nhĩ thất độ độ - Block nhánh trái phải kèm khoảng HV kéo dài( khoảng dẫn truyền điện từ bó His xuống thất- ghi điện tâm đồ bó his)> 55s - Block nhánh trái nhánh phải lúc - Block nhĩ thất độ ... dày thất trái: Sóng Q chuyển đạo ngực trái có dày thất trái Biên độ phức hợp QRS cao gợi ý dày thất trái Ngược lại độ rộng QRS rộng gợi ý block nhánh trái * Chẩn đoán block nhánh trái+ dày thất ... sau: Hiếm gặp 1.3 Block bó - Là tình trạng block đồng thời(không hoàn toàn/hoàn toan) đường dẫn truyền thất: bó His, nhánh phải, nhánh trái, phân nhánh trái trước phân nhánh trái sau - Thường hay...
 • 15
 • 350
 • 1

MỘT SỐ RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN THƯỜNG GẶP ppt

MỘT SỐ RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN THƯỜNG GẶP ppt
... Hình 3.1 Blốc nhĩ thất độ Sự dẫn truyền chậm nút nhĩ thất hệ thống His-Purkinje Nếu phức QRS hẹp, dẫn truyền chậm thường nút nhĩ thất bó His Nếu phức QRS rộng, dẫn truyền chậm nút nhĩ thất bó ... Tổn thương thường nằm nút nhĩ thất 3.2.2 Blốc nhĩ thất độ typ II (Mobitz II) Đặc điểm:  PR cố định trước sau dẫn truyền nhĩ thất bị blốc Hình 3.3 Blốc nhĩ thất độ typ II Tỷ số dẫn truyền (sóng ... QRS bình thường dãn rộng theo kiểu blốc nhánh Hình 3.4 Blốc nhĩ thất độ Thất khử cực nhịp thoát Bệnh nhân thường có triệu chứng liên quan đến giảm cung lượng tim ngất khó thở RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN...
 • 16
 • 431
 • 5

RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN potx

RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN potx
... under or after QRS complex Heart rate is slow Phân ly nhĩ thất 1.3 Phương pháp tìm P Rối loạn dẫn truyền Dẫn truyền chậm: tắc nghẽn Block xoang nhĩ  Block nhĩ thất      Block nhánh    ... 1 ĐẠI CƯƠNG Hệ thống dẫn truyền  Chủ nhịp  Phương pháp tìm P  1.1 Hệ thống dẫn truyền 1.2 Chủ nhịp  Chủ nhịp bình thường: nhịp xoang  Chủ nhịp ... Block AV độ I Block AV độ II Block AV độ III Block nhánh phải Block nhánh trái Block phân nhánh Dẫn truyền nhanh: HC kích thích sớm W.P.W  L.G.L  TẮC NGHẼN TRONG TIM Block xoang nhĩ  Block nhĩ...
 • 20
 • 321
 • 3

RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN doc

RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN doc
... 2.3 Block nhánh Có xung từ nhĩ truyền xuống  Dẫn truyền theo nhánh bình thường trước vòng sang bên  2.3.1 Block nhánh phải 2.3.2 Block...
 • 21
 • 271
 • 0

nghiên cứu rối loạn dẫn truyền ở bệnh nhanh nhồi máu cơ tim cấp

nghiên cứu rối loạn dẫn truyền ở bệnh nhanh nhồi máu cơ tim cấp
... khảo: Trần Văn Huy Rối loạn nhòp chậm tạm thời Cấp cứu tuyến tỉnh Luận án phó tiến só khoa học Y dược ĐHYDTPHCM 1994 2- Lê đức Thắng Nghiên cứu rối loạn nhòp tim Nhồi máu tim cấp phương pháp ghi ... 30,3%, Thành sau 31,7%,Trước sau: 6,3%, NM không Q: 6,3% CÁC RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Bảng 1:.Tần số rối lọan dẫn truyền Loại rối loạn dẫn truyền Tần số Tỉ lệ % RLDT chung Bloc nhó thất -Bloc nhó thất ... giảm bệnh suất tử suất bệnh mạch vành Mục tiêu nghiên cứu: tìm hiểu đặc điểm nguy bệnh mạch vành, thái độ hiểu biết can thiệp nguy bệnh nhân tuyến tỉnh Đối tượng phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu...
 • 18
 • 195
 • 1

ECG rối loạn dẫn truyền nhĩ thất

ECG rối loạn dẫn truyền nhĩ thất
... 1.Blốc dẫn truyền nhĩ thất Blốc nhĩ thất  Blốc nhĩ thất độ I  Blốc nhĩ thất độ II: •Mobitz type I (Wenckebach) •Mobitz type II  Blốc nhĩ thất độ III Blốc nhánh: phải, trái Chậm dẫn truyền ... toàn nhịp nhĩ nhịp thất - Nhịp nhĩ nhịp xoang bình thường rối loạn nhịp nhĩ xung động từ nhĩ không đến thất - Thất khử cực ổ tạo nhịp thứ phát : + Hoặc nằm nối nhĩ thất dẫn đến nhịp thất có tần ... lại nhĩ thất Cơ chế tạo thành nhịp nhanh Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất thuận Nhịp nhanh vào lại nhĩ thất nghịch Rung nhĩ hội chứng WPW Thất không bảo vệ chậm dẫn truyền nút nhĩ thất Tần số thất...
 • 54
 • 307
 • 0

RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT

RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT
... nhánh rối loạn dẫn truyền III Bloc thành (Blocs pariétaux) - Để rối loạn dẫn truyền thành đợc thể mặt điện học phát đợc đờng ghi điện tim thông thờng, rối loạn phải tơng ứng với tổn thơng thất ... Dạng điện tim tơng ứng với rối loạn dẫn truyền thực song mang tính chất cục nhánh His phải Hoặc kiểu đặc biệt dẫn truyền bình thờng với tình trạng hoạt hoá muộn vùng đáy thất phải: Khi QRS có thời ... Ngoài NMCT, bloc thành khó nhận dạng chắn Nói chung đợc kết hợp với tình trạng phì đại thất hay rối loạn dẫn truyền nhánh trái Có thể đặt nghi vấn chẩn đoán: o Khi thời gian QRS và/hoặc tình trạng...
 • 8
 • 257
 • 0

còn ống động mạch ths trần kim trang

còn ống động mạch ths trần kim trang
... nặng thể im lặng lâm sàng: không đóng ÔĐM  Đóng ÔĐM dụng cụ: nút ống, dù bít đầu ống, gây thrombose huyết khối ống  Vôi hóa ống, ống to ngắn: thủ thuật phức tạp  ... dạng LN, mõm tim lệch , tăng động trước ngực, RL nhòp nhó ATLT / hạ đòn (T), gallop rù tâm trương / mõm TMP: ATTT & T2 mạnh Đảo luồng thông: ATLT mất, tím / chân Mạch mạnh HA tâm trương giảm ... trương giảm ÔĐM: CẬN LÂM SÀNG X quang ngực: dãn ĐMC lên, cung ĐMP phồng, dãn T(T), tăng TH phổi chủ động Có thể thấy vôi hóa ÔĐM  ĐTĐ:dãn T(T) Nếu TMP: dấu tăng gánh tâm thu T(P)  ÔĐM: Siêu âm tim...
 • 15
 • 308
 • 0

Tài liệu Chữa trị rối loạn tiền đình theo Đông y pdf

Tài liệu Chữa trị rối loạn tiền đình theo Đông y pdf
... ng y thang chia - lần ng y Uống - thang liền Phương "Nhị thang" (Phúc kiến Trung y dược) Tác dụng hoạt huyết hóa ứ, lợi thấp, khử đờm, trị rối loạn tiền đình, gồm: Cát 20g, hải đới 30g, xuyên ... ng y thang, chia - lần ng y Cần uống thang liền Đối với hư chứng: Triệu chứng x y đột ngột bị ù tai chóng mặt, hoa mắt, chóng mặt x y chốc lát hay tiếng đồng hồ vài ng y Đ y bệnh chứng x y chủ y u ... ng y thang, chia - lần ng y Cần uống - 10 thang liền Rất hiệu nghiệm Chỉ huyễn trừ vựng thang (trong Trung Quốc Trung y bí phương đại toàn) Tác dụng hóa đờm, lợi thấp, khử ứ, trị rối loạn tiền đình, ...
 • 4
 • 339
 • 4

Tài liệu dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ pdf

Tài liệu dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ pdf
... hai nhánh sợi thần kinh vận động Người ta cắt đôi nhánh 1, kích thích đầu cho thấy nửa thứ thẳng co, bị kích thích đầu nhánh nửa thứ thẳng co * Trong cung phản xạ xung thần kinh truyền theo chiều ... nơi xuất điện động Cứ xung thần kinh lan truyền theo hai chiều Kết luận chứng minh thí nghiệm sau : Thí nghiệm : babukhin A.I (1876) nghiên cứu dẫn truyền hưng phấn sợi thần kinh tới quan phát điện ... xung thần kinh truyền theo chiều định nhờ chất môi giới trung gian hóa học giải phóng từ chùy xinap nơron trước thụ thể màng sau xinap (trên nơron tiếp sau quan đáp ứng) tiếp nhận xung thần kinh...
 • 5
 • 902
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: vào lại rối loạn dẫn truyền xung độngbệnh rối loạn dẫn truyền trong thấtrối loạn dẫn truyềncác dạng rối loạn dẫn truyềnmắt gồm 3 hệ thống nhận cảm ánh sáng thấu kính  hội tụ ánh sáng trên võng mạc thần kinh  dẫn truyền xung động từ các tế bào nhận cảm đến nãosự dẫn truyền xung động thần kinh cơ qua xinaprối loạn dẫn truyền block nhánh t wpw 12 1 93 wpw với ∆ gt giống nmct thành dưới 5 31 94 dẫn truyền bình thường 6 2 94 tái phát wpw gt giống nmct thành dướirối lọan dẫn truyền trong thất không đặc hiệuhệ thống dẫn truyền xung động trong timsự hình thành và dẫn truyền xung độngsự dẫn truyền xung động phức bộ qrs1 giải phẫu hệ thống tạo nhịp và dẫn truyền xung động của timsự dẫn truyền xung động thần kinh ở tế bào thần kinh312 2 rối loạn hành vi xung động xung động trộm cắprối loạn dẫn truyền nội thấtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học