Bênh hemophilia a và b

hội chứng xuất huyết,bệnh hemophilia a b, henoch schonlein suy tủy

hội chứng xuất huyết,bệnh hemophilia a và b, henoch schonlein và suy tủy
... bệnh Hemophilia B giảm yếu tố IX II CHẨN ĐOÁN: Công việc chẩn đoán a Hỏi bệnh  Chảy máu kéo dài nhổ răng, chấn thương nhẹ, hay bầm da, xuất huyết khớp  Gia đình có anh em trai ruột, hay ph a bên ... I ĐỊNH NGH A: Hemophilia A B bệnh di truyền liên quan đến nhiễm sắc thể X gây triệu chứng chảy máu kéo dài thiếu yếu tố đông máu VIII IX Bệnh gặp chủ yếu phái nam Bệnh Hemophilia A giảm yếu tố ... huyết học bệnh nhân :Hemophilia A hay B hay Von Willebrand hay liệt tiểu cầu - Do hậu điều trò: Truyền máu khối lượng lớn: máu truyền thay máu 10ml/kg DIC Dùng heparin để ng a tắc mạch Lưu đồ đánh...
 • 14
 • 106
 • 0

Nghiên cứu xác định người lành mang gen ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophilia A.

Nghiên cứu xác định người lành mang gen và ứng dụng chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophilia A.
... lệ phát người lành mang gen bệnh qua phân tích phả hệ Bảng 3.2 Tỷ lệ người lành mang gen bệnh phát dựa vào phả hệ Tình trạng mang gen Mang gen Có nguy cao Tổng bệnh bắt buộc mang gen bệnh (n,%) ... đoạn gen chiếm khoảng 10 – 15% Tùy thuộc vào kiểu vị trí đột biến gen F8 mà gây thể bệnh nặng nhẹ khác Người lành mang gen bệnh hemophilia A Người lành mang gen bệnh hemophilia A người mang nhiễm ... gen F8, người lành mang gen Xây dựng 50 phả hệ bệnh chẩn đoán trước sinh Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồm 50 gia đình bệnh nhân hemophilia A xác định đột...
 • 27
 • 208
 • 0

2000 thi bang A va B.pdf

2000 thi bang A va B.pdf
... desk a the b a c an d some > c 134 What is color of your pen? a the b a c an d any > a 135 Kate and Mary are going to cinema a the b a c an d no article > a 136 My parents are always at ... are tall a the b a c an d no article > d 54 Hoa is good pupil a the b a c an d no article > b 55 That is a bag It is on table a the b a c an d no article > a 56 We are in same class ... has been demand for computers this year than last year a few b little c fewer d more > d 290 Always make sure your luggage has on it when you travel a a card b a cartel c a label d a traveling-bag...
 • 280
 • 1,466
 • 7

A B có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Để việc chiếm đoạt được thuận lợi chúng cùng nhau tìm mua súng. Sau một thời gian tìm mua súng không được, chúng ra một cửa hàng đồ chơ

A và B có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Để việc chiếm đoạt được thuận lợi chúng cùng nhau tìm mua súng. Sau một thời gian tìm mua súng không được, chúng ra một cửa hàng đồ chơ
... B I TẬP HỌC KÌ MÔN LUẬT HÌNH SỰ MODUL ĐỀ B I SỐ 2: A < /b> B ý định chiếm đoạt tài sản người khác Để việc chiếm đoạt thuận lợi chúng tìm mua súng Sau thời gian tìm mua súng không được, chúng c a < /b> ... xe mang mà kháng cự từ ph a < /b> C, D + Lỗi: Lỗi A < /b> B lỗi cố ý trực tiếp A < /b> B ý định chiếm đoạt tài sản từ đầu để việc chiếm đoạt thuận lợi chúng tìm mua súng thật không nên phải mua súng nh a < /b> Khi ... từ ý định chiếm đoạt tài sản người khác chúng rủ tìm mua súng để việc chiếm đoạt thuận lợi Hành vi đe d a < /b> A B C, D nêu hoàn toàn nhằm mục đích chiếm đoạt xe máy, cụ thể A < /b> rút súng đe d a < /b> để B...
 • 9
 • 1,163
 • 3

2000 câu hỏi thi bằng A B anh văn

2000 câu hỏi thi bằng A và B anh văn
... father a < /b> than b as c but d and > a < /b> 48 I am teacher a < /b> the b a < /b> c an d no article > b 49 My uncle is good engineer a < /b> the b a < /b> c an d no article > b 50 That is eraser a < /b> the b a < /b> c an d no article ... the b a < /b> c an d no article > b 55 That is a < /b> bag It is on table a < /b> the b a < /b> c an d no article > a < /b> 56 We are in same class a < /b> the b a < /b> c an d no article > a < /b> 57 Your book is the desk a < /b> at b over ... pounds from a < /b> bank a < /b> crime b criminal c criminally d criminality > b 178 your own business can cause a < /b> lot of financial worries a < /b> Manage b Managing c Manager d Manageable > b 179 The surgeons...
 • 280
 • 2,196
 • 19

Thiết kế tuyến nối hai điểm A B huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

Thiết kế tuyến nối hai điểm A và B huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình
... Thiết < /b> kế < /b> tuyến < /b> b nh đồ Các nguyên tắc xác định hớng tuyến < /b> Căn vào b nh đồ tỷ lệ 1/25000 voi khoảng cao đờng đồng mức 10m, vào hai < /b> điểm < /b> khống chế A-< /b> B ta tiến hành vạch tuyến < /b> theo nguyên tắc sau: ... iV: thiết < /b> kế < /b> trắc ngang Thiết < /b> kế < /b> trắc ngang Căn vào đặc điểm < /b> đ a < /b> hình, đ a < /b> mạo, đ a < /b> chất, khí hậu , thuỷ văn Căn vào quy mô cấp hạng đờng, vào tiêu chuẩn thiết < /b> kế < /b> đờng ô tô 4054-98, mặt cắt ngang ... 100 H3 40 B CHƯƠNG Iii: Thiết < /b> Kế < /b> trắc dọc 1.Nguyên tắc thiết < /b> kế < /b> trắc dọc: a < /b> .Thiết < /b> kế < /b> trắc dọc: Trắc dọc tuyến < /b> đợc thiết < /b> kế < /b> theo phơng pháp chủ đạo phơng pháp đờng bao , nhiên điều kiện đ a < /b> hình...
 • 34
 • 218
 • 0

GIAI CHI TIET DE HOA KHOI A VA B NAM 2009 (Cuc hay)

GIAI CHI TIET DE HOA KHOI A VA B NAM 2009 (Cuc hay)
... gồm ba muối (khơng có đồng phân hình học) Cơng thức ba muối là: A < /b> CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa B HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa D CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa ... hồn tồn với 14,6 gam hỗn hợp X A < /b> 2,80 lít B 1,68 lít C 4,48 lít D 3,92 lít n Al = a < /b> ; n Sn = b Tacó { { 3a < /b> + b 3a < /b> + 2b = 2.0, 25 a < /b> = 0,1 ⇒ ⇒ V= 22, = 3, 92 2 7a < /b> + 119 b = 14, b = 0,1 Câu 43 Đốt ... : (a < /b> b) mol H2 , b mol CnH2n+2 ⇒ 2 .a < /b> + 14.n .b = 9,1.2. (a < /b> + b) ⇒ 3 .a < /b> = 7 .b → 14n = 56 → n = ⇒ 2. (a < /b> b) + (14n + 2) .b = 13.2 .a < /b> * GV : Quảng Thanh Lý * -4- Ứng dụng phương pháp giải tập h a < /b> học...
 • 7
 • 2,341
 • 38

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7 lớp A B)

Giáo án dạy ngày 2 buổi( Tuần 7 lớp A và B)
... dùng daỵ học Bảng phụ 2, 3 tờ phiếu phô tô nội dung BT3,4 III/ Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra cũ Cho HS viết từ ch a nguyên âm đôi ơ, a hai khổ thơ Huy Cận tiết tả trớc (la tha, ma, tởng,) 2. Bài ... hay viết sai Thứ ba ngày 28 tháng năm 20 10 Kỉ thut : (Lớp 4) KHU GHẫP HAI MNH VI BNG MI KHUTHNG (tit 2) I.MC TIấU: - HS bit cỏch khõu ghộp hai mnh vi bng mi khõu thng - Khõu ghộp c hai mnh vi ... nhóm - Phát phiếu giao việc ? Nêu yêu cầu? + Bớc 2: Thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm + Bớc3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm báo cáo Đáp án: Câu 1: b Câu 2: 2: 2. 1đ , 2. 2.d , 2. 3 e GV kết luận: *...
 • 19
 • 262
 • 0

TONG HOP HUU CO KHOI A VA B (nam 2010)

TONG HOP HUU CO KHOI A VA B (nam 2010)
... NaOH 24%, thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit A < /b> HCOOH C2H5COOH B HCOOH CH3COOH C C2H5COOH C3H7COOH D CH3COOH C2H5COOH Câu 34: Cho sơ đồ chuyển hoá: +ddBr2 NaOH ... alanin (Ala), mol valin (Val) mol phenylalanin (Phe) Thủy phân không hoàn toàn X thu đipeptit Val-Phe tripeptit Gly-Ala-Val không thu đipeptit Gly-Gly Chất X có công thức A < /b> Gly-Phe-Gly-Ala-Val ... Gly-Phe-Gly-Ala-Val B Gly-Ala-Val-Val-Phe C Gly-Ala-Val-Phe-Gly D Val-Phe-Gly-Ala-Gly Câu 25: Cho chất: (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi-4-metylbenzen; (5) 4metylphenol; (6) α-naphtol...
 • 4
 • 244
 • 0

Đáp án đề thi môn Hóa khối A B hệ Cao Đẳng năm 2009

Đáp án đề thi môn Hóa khối A và B hệ Cao Đẳng năm 2009
... ẩm A < /b> dung dịch H2SO4 đậm đặc C CaO B Na2SO3 khan D dung dịch NaOH đặc Câu 17: Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A < /b> dung dịch Ba(OH)2 B CaO C dung dịch NaOH D nước brom Câu 18: Phát biểu sau ... dịch AgNO3 NH3 đun nóng thu 21,6 gam Ag Tên gọi X A < /b> axit acrylic B axit propanoic C axit etanoic D axit metacrylic Câu 40: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng ... H2O Câu 13: Dãy gồm chất v a < /b> tan dung dịch HCl, v a < /b> tan dung dịch NaOH : A < /b> NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2 B Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2 C NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2 D NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 Câu 14: Chất X có...
 • 7
 • 253
 • 1

Luận văn Xây dựng tuyến đường nối hai điểm A B trên bản đồ địa hình

Luận văn Xây dựng tuyến đường nối hai điểm A và B trên bản đồ địa hình
... đường < /b> Trên b nh đồ đ a < /b> hình tỷ lệ 1/10.000 ta có hai < /b> điểm < /b> khống chế cho trước điểm < /b> đầu A < /b> (có cao độ 16.51m) điểm < /b> cuối tuyến < /b> B (có cao độ 32.03m) Hai < /b> điểm < /b> hai < /b> điểm < /b> kinh tế, trị văn < /b> h a < /b> quan trọng ... đ a < /b> hình, đ a < /b> mạo khu vực tuyến < /b> qua - B n đồ đ a < /b> hình tỷ lệ 1: 10.000, có đường < /b> đồng mức chênh 5m, b n cạnh có đường < /b> đồng mức phụ nhằm làm rõ đ a < /b> hình có cao độ chênh 5m - Cấp hạng kỹ thuật đường < /b> ... dốc ngang lề khơng gia cố % 6 +Hình thức mặt cắt ngang đường < /b> sau: Blkgc Blgc Bm im Blgc igc ikgc Bn Với : Bm, Bn: Chiều rộng mặt đường < /b> đường Bgc, Bkgc: Chiều rộng phần lề gia cố lề khơng gia cố...
 • 199
 • 468
 • 0

Xem thêm