BTL bảo vệ rơle và tự động hóa

BẢO vệ RƠLE tự ĐỘNG hóa

BẢO vệ RƠLE và tự ĐỘNG hóa
... mạch Nếu bảo vệ có nhiệm vụ dự trữ cho bảo vệ sau ngắn mạch vùng dự trữ bảo vệ phải khởi động không tác động bảo vệ đặt gần chỗ ngắn mạch chưa tác động Để tăng tính đảm bảo bảo vệ cần: Dùng rơle ... hoăc làm cho bảo vệ không khởi động 8 Chương 2: BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CỰC ĐẠI I Nguyên tắc tác động: Bảo vệ dòng điện cực đại loại bảo vệ phản ứng với dòng phần tử bảo vệ Bảo vệ tác động dòng điện ... (giống bảo vệ 4), muốn chúng không tác động bảo vệ tất bảo vệ khác phải có tính định hướng, bảo vệ tác động hướng công suất ngắn mạch từ góp phía đường dây bảo vệ Tính định hướng tác động bảo vệ...
 • 116
 • 525
 • 8

De cuong chi tiet BAO VE ROLE TU DONG HOA

De cuong chi tiet BAO VE ROLE VÀ TU DONG HOA
... 150 110 40 10 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết đợc tính vào lý thuyết, kiểm tra thực hành đợc tính vào thực hành Nội dung chi tiết: Chơng 1: Khái niệm chung rơle bảo vệ rơle Mục tiêu: - ... pha + Biến trở dây quấn loại + áp tô mát + Máy biến áp tự ngẫu + Máy chi u đa phơng tiện + Tu c nơ vít + Kìm cách điện 99 + Kìm tu t dây + Dao gọt cách điện - Học liệu: + Bộ vẽ giấy chịu nhiệt + ... rơle Nguồn thao tác 5 2.1 Khái niệm phân loại nguồn thao tác 1 2.2 Nguồn thao tác chi u 2 2.3 Nguồn thao tác xoay chi u 2 Bảo vệ đờng dây 25 22 3.1 Các loại cố tình trạng làm việc không bình thờng...
 • 12
 • 592
 • 7

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P10 pptx

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P10 pptx
... người ta áp dụng thiết bị tự động khởi động tổ máy phát thủy điện, sử dụng thiết bị hòa tự đồng tự động tự động Thiết bị hòa tự đồng tự động đảm bảo tự động đóng máy cắt máy phát chưa kích từ ... bị hòa tự đồng bộ: Ở nhà máy nhiệt điện, việc hòa tự đồng thực tự động phức tạp trình tự động khởi động phần nhiệt nhà máy từ trạng thái tĩnh Ở nhà thủy điện, người ta áp dụng thiết bị tự động ... Rf2 cần thiết để loại trừ tác động không rơle vào lúc đưa điện áp đến cuộn I rơle Rf Khi tần số trượt tần số khởi động rơle Rf, rơle đầu 1RG thiết bị khởi động tự trì tiếp điểm 1RG11 Tiếp điểm...
 • 16
 • 300
 • 2

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P9 doc

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P9 doc
... dòng tự khởi động động (các động bị hãm lại điện trình ngắn mạch chu trình TĐL) V.2 Tăng tốc độ tác động bảo vệ trước TĐL: Cắt máy cắt lần thứ bảo vệ tác động nhanh không chọn lọc (ví dụ, bảo vệ ... tác động bảo vệ rơle tđl: V.1 Tăng tốc độ tác động bảo vệ sau TĐL: Sau cắt chọn lọc đường dây bị hư hỏng, thiết bị TĐL tác động đóng máy cắt trở lại đồng thời nối tắt phận tạo thời gian bảo vệ ... trang bị: thiết bị tự động đóng trở lại 1TĐL, 2TĐL, 3TĐL; bảo vệ cắt nhanh không chọn lọc 1I>>, 2I>>, 3I>> bảo vệ dòng cực đại tác động chọn lọc 1I>, 2I>, 3I> Dòng khởi động bảo vệ cắt nhanh chọn...
 • 9
 • 281
 • 2

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P8 ppt

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P8 ppt
... góp C động điện tự khởi động III.2.4 Điện áp khởi động rơle điện áp tăng RU>: Rơle RU> không trở mạch dự trữ có điện áp cao điện áp làm việc cực tiểu Ulv (Ulv điện áp nhỏ mà động tự khởi động ... trữ Nếu thiết bị TĐD tác động đóng nguồn dự trữ vào ngắn mạch tồn thiết bị bảo vệ rơle cắt ra, rơle RGT ngăn ngừa việc đóng trở lại vào ngắn mạch lần trường hợp thời gian rơle RGT chọn theo (8.3) ... toàn, vào khoảng 1,2 ÷ Hình 8.8 : Sơ đồ nối điện để tính toán tham số 1,3 TĐD nU : hệ số biến đổi máy biến điện áp 1BU (hình 8.7) b) Rơle RU< không khởi động tự khởi động động điện nối vào góp...
 • 5
 • 213
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P7 pptx

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P7 pptx
... cao : Bảo vệ tác động không ngắn mạch đồng thời kênh tần số cao bảo vệ bị hư hỏng III.4 Lí đặt rơle phận khởi động bảo vệ: Cũng giống bảo vệ có hướng có khóa tần số cao, việc đặt rơle khởi động ... khóa chắn bảo vệ ngắn mạch Nếu sử dụng phận khởi động rơle bảo vệ tác động không trường hợp ngắn mạch mà có phận khởi động phía làm việc, lúc hoạt động bảo vệ giống hư hỏng đường dây bảo vệ ... loại: bảo vệ có hướng, bảo vệ so lệch pha bảo vệ có hướng có khóa tần số cao kết hợp với bảo vệ khoảng cách Tất phương án bảo vệ sử dụng thực tế, nhiên phương án có đặc điểm sử dụng riêng Bảo vệ...
 • 12
 • 239
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P6 ppt

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P6 ppt
... (giống bảo vệ 4), muốn chúng không tác động bảo vệ tất bảo vệ khác phải có tính định hướng, bảo vệ tác động hướng công suất ngắn mạch từ góp phía đường dây bảo vệ Tính định hướng tác động bảo vệ ... l3 l4) tác động với thời gian bé tI Các bảo vệ khởi động chúng xa điểm ngắn mạch (l1 > l3 l6 > l4) nên 45 chúng tác động bảo vệ dự trữ trường hợp đoạn BC không cắt bảo vệ Các bảo vệ cách điểm ... khoảng cách dùng làm dự trữ sử dụng bảo vệ dọc (như bảo vệ so lệch dọc, bảo vệ tần số cao) làm nhiệm vụ bảo vệ tác động không thời gian toàn chiều dài phần tử bảo vệ ...
 • 15
 • 232
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P5 ppt

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P5 ppt
... tử bảo vệ không làm cho bảo vệ tác động chọn lọc VII.2 Tác động nhanh: Do bảo vệ có tính chọn lọc tuyệt đối nên không yêu cầu phải phối hợp thời gian với bảo vệ phần tử kề Bảo vệ thực để tác động ... Hình 5.5 : Bảo vệ dòng so lệch dùng rơle nối qua BI bão hòa trung gian a) sơ đồ nguyên lí bảo vệ b) hoạt động sơ đồ ngắn mạch vùng bảo vệ c) hoạt động sơ đồ ngắn mạch VI Bảo vệ dùng rơle so lệch ... đưa vào bảo vệ qua tiếp điểm phụ 1MC 2MC Khi cắt máy cắt tiếp điểm phụ mở tách bảo vệ Cần lí sau: Sau cắt đường dây bảo vệ trở thành bảo vệ dòng cực đại không thời gian Nếu không tách bảo vệ ra,...
 • 7
 • 284
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P4 pptx

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P4 pptx
... ta thấy ưu điểm bảo vệ dòng thứ tự không so với bảo vệ nối vào dòng pha toàn phần thời gian làm việc bé độ nhạy cao Hình 4.3 : Đặc tính thời gian bảo vệ dòng TTK bảo vệ 34 nối vào dòng pha mạng ... để phối hợp độ nhạy bảo vệ thứ tự không dòng khởi động bảo vệ đoạn sau (gần nguồn hơn) phải chọn lớn bảo vệ đoạn trước Dòng khởi động bảo vệ thứ tự không thường bé nhiều so với dòng làm việc cực ... người ta dùng bảo vệ nối qua lọc dòng điện thứ tự không Bảo vệ đặt đầu đường dây AB phía trạm A mạng có trung tính cách đất (hình 4.15) II.1 Dòng khởi động: Dòng khởi động bảo vệ xác định theo...
 • 4
 • 223
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P3 doc

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P3 doc
... tâm bảo vệ dòng có hướng độ nhạy phận định hướng công suất Khi xảy N(3) đầu đường dây bảo vệ gần chỗ nối bảo vệ, điện áp từ BU đưa vào bảo vệ có giá trị gần không Trong trường hợp này, bảo vệ rơle ... người ta thực sơ đồ tự động khóa bảo vệ mạng xuất dòng thứ tự không Để chống ngắn mạch chạm đất người ta dùng bảo vệ có hướng thứ tự không đặc biệt 25 V.4 Phối hợp độ nhạy bảo vệ đoạn kề nhau: ... công suất phần lớn bảo vệ mạng VII Độ nhạy bảo vệ : Độ nhạy bảo vệ dòng cực đại có hướng định hai phận: khởi động dòng định hướng công suất Độ nhạy dòng bảo vệ tính toán giống bảo vệ dòng cực đại...
 • 12
 • 244
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P2 pptx

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P2 pptx
... đường dây bảo vệ có mạch liên lạc vòng phụ khác xảy tượng khởi động không đ.thời bảo vệ đặt đầu A,B đường dây chiều dài vùng bảo vệ tăng lên Hiện tượng mà bảo vệ bắt đầu khởi động sau bảo vệ khác ... mạch động tự khởi động không làm điện áp giảm nhiều, rơle RU không khởi động bảo vệ tác động Rõ ràng không kể đến hệ số kmm dòng khởi động bảo vệ dòng có kiểm tra áp nhỏ nhiều so với dòng khởi động ... an toàn kat > (vào khoảng 1,1 ÷1,2) Từ điều kiện đảm bảo trở bảo vệ đoạn AB, viết : Itv = kat.kmm.Ilvmax (2.1) Tỉ số dòng trở rơle (hoặc bảo vệ) dòng khởi động rơle (hoặc bảo vệ) gọi hệ số trở...
 • 12
 • 165
 • 2

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P1 doc

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P1 doc
... mạch Nếu bảo vệ có nhiệm vụ dự trữ cho bảo vệ sau ngắn mạch vùng dự trữ bảo vệ phải khởi động không tác động bảo vệ đặt gần chỗ ngắn mạch chưa tác động Để tăng tính đảm bảo bảo vệ cần: Dùng rơle ... trị số định xung tác động lên phần logic bảo vệ Khi bảo vệ làm việc phần logic nhận xung từ cấu chính, tác động theo tổ hợp thứ tự xung Kết tác động làm cho bảo vệ khởi động kèm theo việc phát ... bố dòng pha N tương tự Phân tích làm việc bảo vệ trường hợp hư hỏng nói ta thấy: Bảo vệ nối theo sơ đồ hoàn toàn luôn làm việc có dòng ngắn mạch lớn qua rơle bảo vệ ( 2) Bảo vệ nối theo sơ đồ hình...
 • 5
 • 191
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P12 pdf

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P12 pdf
... trạm, rơle RW khóa rơle Rf ngăn ngừa tác động nhầm thiết bị TGT Khi không đặt khóa liên động, người ta sửa chữa tác động nhầm thiết bị TGT cách áp dụng biện pháp TĐL sau tác động TGT IV.3 Tự động ... người ta đặt khóa liên động vào sơ đồ thiết bị TGT Rơle tần số Rf (hình 12.10) thiết bị TGT bị khống chế tác động rơle định hướng công suất tác dụng RW (làm nhiệm vụ khóa liên động) Khi liên ... Tần số khởi động đợt tác động đặc biệt vào khoảng 47,5 đến 48 Hz Tác động thiết bị TGT phải phối hợp với loại thiết bị tự động hóa khác hệ thống điện Ví dụ như, để thiết bị TGT tác động có kết...
 • 7
 • 324
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle tự động hóa P11 pdf

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P11 pdf
... khép, rơle thời gian 2RT làm việc máy cắt cắt Hai rơle thời gian 1RT 2RT cần có thời gian đóng trễ nhằm mục đích lần đóng tiếp điểm ĐH kèm theo thao tác đóng cắt tụ Khi bảo vệ BV tụ tác động rơle ... điện ĐH đóng vào thời điểm đặt trước rơle thời gian 1RT tác động đóng tiếp điểm 1RT1, cuộn đóng CĐ có điện, máy cắt đóng lại đưa tụ bù vào làm việc Khi đóng máy cắt tiếp điểm phụ liên động chuyển ... điểm phụ liên động chuyển mạch để mở mạch cuộn dây rơle 1RT đóng mạch cuộn dây rơle 2RT sẵn sàng cho thao tác cắt tụ sau Hình 11.20 : Sơ đồ tự động đóng cắt tụ bù  Đến thời điểm công suất phản...
 • 11
 • 240
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bảo vệ rơle và tự động hóa p11 pdfbảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điệnbảo vệ rơle và tự động điện brtgiao trinh bao ve ro le va tu dong hoa trong he thong dienbao ve ro le va tu dong hoa chuong 2sự làm việc của hệ thống bảo vệ và tự động hóa trong các sữ cố mất điện trên diện rộngcác giải pháp tăng cường hệ thống bảo vệ và tự động hóa nhằm phòng chống ngăn chặn và giảm thiểu khả năng mất điện trên diện rộngkhái quát về các giải pháp bảo vệ và tự động hóa chống mất điện trên diện rộngmột số giải pháp bảo vệ và tự động hóa phòng chống mất điện trên diện rộng cho hệ thống điện việt nambảo vệ rơ le và tự động hóaphần iii bảo vệ và tự động hóa trong hệ thống điệnhiện trạng bảo vệ rơ le và tự động hoá lưới điện trung áptổng quan về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thôngkhái niệm về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thôngphối hợp tác động giữa bảo vệ rơle và tđlĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây