Tu vung nganh xuat nhap khau

Từ vựng ngành xuất nhập khẩu

Từ vựng ngành xuất nhập khẩu
... giá vàng Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung Export premium: Tiền thưởng xuất Extra premium: Phí bảo hiểm phụ Hull premium: Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi...
 • 4
 • 2,540
 • 0

TỔNG hợp từ VỰNG về XUẤT NHẬP KHẨU cần THIẾT NHẤT

TỔNG hợp từ VỰNG về XUẤT NHẬP KHẨU cần THIẾT NHẤT
... vàng - Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung - Export premium: Tiền thưởng xuất - Extra premium: Phí bảo hiểm phụ - Hull premium: Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng...
 • 5
 • 129
 • 0

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu pptx

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu pptx
... viên làm lĩnh vực xuất nhập Và chứng từ chuyên ngành tiếng anh thông dụng Bài viết sau hữu ích cho bạn làm với hợp đồng hàng hóa xuất nhập cần phải xử lý Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết ... Ngân hàng thay mặt Người nhập cam kết với Người xuất khẩu/ Người cung cấp hàng hoá trả tiền thời gian qui định Người xuất khẩu/ Người cung cấp hàng hoá xuất trình chứng từ phù hợp với qui định L/C ... Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Container: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ) Container port (cảng công-ten-nơ); to Containerize (cho hàng vào công-ten-nơ) Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan Customs...
 • 5
 • 14,777
 • 327

tu vung tieng anh chuyen nganh xuat nhap khau

tu vung tieng anh chuyen nganh xuat nhap khau
... debebtures (n): Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến - Issue of debenture (n): Sự phát hành trái khoán - Redeem debenture (n): Trái khoán trả dần - Registered debenture (n): Trái khoán ký danh - ... (v): Ghi vào sổ nợ - Convertible debenture (n): Trái khoán đổi thành vàng thành đôla - Debenture holder (n): Người giữ trái khoán - Fixed interest bearing debenture (n): Trái khoán chịu tiền lãi ... debenture (n): Trái khoán ký danh - Simple debenture (n): Giấy nợ không chấp - Unissued debenture (n): Cuống trái khoán - Variable interest debenture (n): Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi - Debit...
 • 5
 • 133
 • 0

Hệ thống kế toán tại công ty đầu xây dựng & xuất nhập khẩu Hà Nội.doc

Hệ thống kế toán tại công ty đầu tư xây dựng & xuất nhập khẩu Hà Nội.doc
... quát chung công ty đầu t xây dựng xuất nhập nội II Lịch sử hình thành phát triển công ty Thời gian thành lập Công ty Đầu t Xây dựng Xuất nhập Nội trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng ... Tổng Công ty vào ngành Xây dựng Công ty Đầu t Xây dựng Xuất nhập Nội doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập, tiền thân chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng Nội đợc sát nhập với Công ty ... nhận công nợ Công ty với Đội, Đội với khách hàng Đặc điểm vận dụng chế độ Kế toán Công ty Đầu t xây dựng Xuất nhập Nội kinh doanh lĩnh vực xây lắp thực hạch toán kế toán theo chế độ kế toán...
 • 75
 • 197
 • 0

Đề tài tốt nghiệp chuyên ngành xuất nhập khẩu Quy trình nhận hàng hóa nhập khẩu của Công ty Việt Toàn Cầu.doc

Đề tài tốt nghiệp chuyên ngành xuất nhập khẩu Quy trình nhận hàng hóa nhập khẩu của Công ty Việt Toàn Cầu.doc
... Dũng Việt Nam vương thị trường nước ngoài.Ngược lại xuất tạo nguồn vốn cho nhập , phụ vụ cho nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước Một phần thiếu nghiệp vụ xuất nhập quy trình giao nhận hàng hóa ... quan trọng công ty xuất nhập khẩu. Thiếu nghiệp vụ coi hoạt động mua bán nước nước thực Nhận thức trầm quan trọng khâu giao nhận hoạt xuất nhập , trình thực tập CÔNG TY CỒ PHẦN VIỆT HOA TOÀN CẦU, ... nhiệm vụ quy n hạn công ty: 1.1.2.1 Chức năng: - Nhận xuất nhập uỷ thác mặt hàng theo chức quy n hạn Công ty cho công ty Tổ chức kinh tế - Quản lý tổ chức trạm tiếp nhận phát hàng lẻ theo quy định...
 • 65
 • 10,540
 • 51

Hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP xuất - nhập khẩu Việt Nam

Hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP xuất - nhập khẩu Việt Nam
... hạn chể rủi ro toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ thương mại Việt Nam, xin đề cập đến chuyên đề số ý kiến "hạn chế rủi ro toán quốc tế phương thức tín dụng chứng từ NHTMCP xuất - ... chứng từ Chương 1: Lý luận chung rủi ro toán quốc tế theo phương thức toán tín dụng chứng từ 1.1 Những vấn đề toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Phương thức tín dụng chứng từ (L/C): phương ... phản ánh rủi ro toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Trong phương thức tín dụng chứng từ, mối quan hệ ngân hàng với nhà xuất nhà nhập phát sinh bắt đầu mở L/C Từ phát sinh rủi ro mà ngân...
 • 77
 • 346
 • 0

Hệ thống Kế toán tại Công ty đầu xây dựng & Xuất nhập khẩu Hà Nội

Hệ thống Kế toán tại Công ty đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Hà Nội
... quát chung công ty đầu t xây dựng xuất nhập nội II Lịch sử hình thành phát triển công ty Thời gian thành lập Công ty Đầu t Xây dựng Xuất nhập Nội trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng ... Tổng Công ty vào ngành Xây dựng Công ty Đầu t Xây dựng Xuất nhập Nội doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập, tiền thân chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng Nội đợc sát nhập với Công ty ... nhận công nợ Công ty với Đội, Đội với khách hàng Đặc điểm vận dụng chế độ Kế toán Công ty Đầu t xây dựng Xuất nhập Nội kinh doanh lĩnh vực xây lắp thực hạch toán kế toán theo chế độ kế toán...
 • 74
 • 219
 • 0

36 Hệ thống Kế toán tại Công ty đầu xây dựng & Xuất nhập khẩu Hà Nội

36 Hệ thống Kế toán tại Công ty đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Hà Nội
... quát chung công ty đầu t xây dựng xuất nhập nội II Lịch sử hình thành phát triển công ty Thời gian thành lập Công ty Đầu t Xây dựng Xuất nhập Nội trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng ... Tổng Công ty vào ngành Xây dựng Công ty Đầu t Xây dựng Xuất nhập Nội doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập, tiền thân chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng Nội đợc sát nhập với Công ty ... nhận công nợ Công ty với Đội, Đội với khách hàng Đặc điểm vận dụng chế độ Kế toán Công ty Đầu t xây dựng Xuất nhập Nội kinh doanh lĩnh vực xây lắp thực hạch toán kế toán theo chế độ kế toán...
 • 74
 • 185
 • 0

Tìm hiểu thực trạng bộ chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay

Tìm hiểu thực trạng bộ chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay
... hàng xuất, chiết khâu chứng từ, 1.3 Tình hình công tác tạo lập chứng từ doanh nghiệp xuất Việt Nam Bộ chứng từ thực trở thành quen thuộc quan trọng hầu hết doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập ... việc sử dụng chứng từ toán xuất nhập Việt Nam Đối với phơng thức toán khác tầm trọng chứng từ toán không giống Nhng nhìn chung, chứng từ nhiều đóng vai trò sở để ngời mua nhận hàng toán cho ngời ... thức toán đợc áp dụng nớc ta nay, phơng thức toán sử dụng chứng từ luôn chiếm u Thực tế cho thấy, phơng thức toán sử dụng chứng từ làm sở để toán xuất nhập chiếm tỷ trọng lớn 80% tổng lợng toán...
 • 25
 • 382
 • 1

Thực trạng về rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

Thực trạng về rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP xuất nhập khẩu Việt Nam
... Thực trạng rủi ro hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ NHTMCP xuất - nhập Việt Nam giai đoạn 2005 - 2007 2.2.2.1 Rủi ro hoạt động toán nhập Rủi ro chủ yếu toán L/C nhập rủi ... bệnh nước • Phát hành thẻ tín dụng quốc tế 2.2 Thực trạng rủi ro toán tín dụng chứng từ Việt Nam Eximbank 2.2.1 Những quy định chung hoạt động toán tín dụng chứng từ Việt Nam Eximbank 2.2.1.1.Quyền ... không đủ tiêu chuẩn xuất Loại rủi ro xảy tương đối nhiều gây thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng 2.2 Đánh giá rủi ro hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Việt Nam Eximbank Các...
 • 26
 • 284
 • 0

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA NGÀNH XUÁT NHẬP KHẨU TRÊN SÀN GIAO DỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA NGÀNH XUÁT NHẬP KHẨU TRÊN SÀN GIAO DỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... thời gian Sử dụng SPSS để mô tả thống kê lợi suất cổ phiếu Các đặc tr- Lợi suất Lợi suất Lợi suất Lợi suất Lợi suất ng cổ cổ cổ cổ cổ cổ phiếu phiếu GIL phiếu phiếu LAF phiếu SAV phiếu TNA 2.582E-03 ... 0.1% tỷ trọng đầu t vào cổ phiếu ; RGIL 0.156, RLAF 0.390, RSAV 0.090, RTNA 0.364 Mặc dù dựa vo kết tính toán ta tìm danh mục tối u P cho nhà đầu t, nhng cổ phiếu ngành xuất nhập chứa đựng nhiều ... kinh doanh XNK Bình Thạnh Công ty cổ phần xuất nhập Khánh Hội Công ty cổ phần chế biến hàng xuất Long An Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế XNK Savimex Công ty cổ phần thơng mại XNK Thiên Nam Do...
 • 12
 • 238
 • 0

Xây dựng chiến lược tại tổng công ty sản xuất đầu dịch vụ xuất nhập khẩu bình định (PISICO)

Xây dựng chiến lược tại tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu bình định (PISICO)
... dựng thực chiến lược công ty Tổng công ty sản xuất đầu dịch vụ xuất nhập Bình Định; Ba là, Xây dựng chiến lược phát triển công ty Tổng công ty sản xuất đầu dịch vụ xuất nhập Bình Định Hy ... -8- CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH (PISICO) 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH (PISICO) ... CHƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TẠI TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG LẠI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO...
 • 26
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các từ chuyên ngành xuất nhập khẩutừ vựng chuyên ngành xuất nhập khẩutừ vựng tiếng trung chuyên ngành xuất nhập khẩutừ vựng tiếng hàn chuyên ngành xuất nhập khẩutừ vựng tiếng nhật chuyên ngành xuất nhập khẩutừ vựng tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩutừ vựng tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu pptxtừ điển chuyên ngành xuất nhập khẩutừ ngữ chuyên ngành xuất nhập khẩutừ điển anh văn chuyên ngành xuất nhập khẩutừ điển tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩutừ điển anh việt chuyên ngành xuất nhập khẩutra từ điển chuyên ngành xuất nhập khẩutừ điển chuyên ngành xuất nhập khẩu onlinedownload từ điển chuyên ngành xuất nhập khẩuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017bài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ