Chiến lược phân tích số liệu định lượng

THỐNG KÊ II- PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

THỐNG KÊ II- PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG
... trước phân tích Trên thực tế, phần lớn thời gian phân tích số liệu dành cho việc chuẩn bị số liệu Điều liên quan đến việc mã hoa số liệu, nhập số liệu kiểm tra thật cẩn thận số liệu trước phân tích ... phân tích kết Với quan điểm người phân tích số liệu, số vấn đề thiết kế đóng vai trò quan trọng khâu phân tích Dưới số vấn đề bạn cần xem xét tới tiến hành phân tích thống kê, việc phân tích ... thương, lượng giá vị trí chấn thương có ảnh hưởng lớn 3.4 Kế hoạch phân tích số liệu mẫu - thống mô tả Các câu hỏi bao gồm hai loại phân tích thống kê: phân tích mô tả cho câu hỏi đến thống kê...
 • 176
 • 463
 • 4

THỐNG KÊ 2 - PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG doc

THỐNG KÊ 2 - PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG doc
... 14 2. 3 Xử lý thông tin nghiên cứu cho phân tích định lượng 15 2. 3.1 Xử lý nhập số liệu 15 2. 3 .2 Nhập số liệu 20 2. 3.3 Làm số liệu 25 2. 4 ... làm số liệu 26 2. 4.1 Sử dụng SPSS để làm số liệu 27 2. 4 .2 Sử dụng SPSS để quản lý số liệu 42 2.5 Tóm tắt 46 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ... kiểm định thống khác vào số liệu điều tra thực Bạn học cách để thực phân tích số liệu phần mềm SPSS cách mà bạn phiên giải số liệu viêt báo cáo phân tích số liệu điểm khoá học phát triển kỹ thống...
 • 176
 • 215
 • 1

Thống Kê II - Phân Tích Số Liệu Định Lượng docx

Thống Kê II - Phân Tích Số Liệu Định Lượng docx
... trước phân tích Trên thực tế, phần lớn thời gian phân tích số liệu dành cho việc chuẩn bị số liệu Điều liên quan đến việc mã hoa số liệu, nhập số liệu kiểm tra thật cẩn thận số liệu trước phân tích ... thương, lượng giá vị trí chấn thương có ảnh hưởng lớn 3.4 Kế hoạch phân tích số liệu mẫu - thống mô tả Các câu hỏi bao gồm hai loại phân tích thống kê: phân tích mô tả cho câu hỏi đến thống ... Thống y tế II_ Phân tích số liệu Cũng tiêu đề khoá học đề cập, khoá học tổng kết lại thống mà bạn học Thống y tế II, khoá học cung cấp cho bạn cách để ứng dụng loại kiểm định thống kê...
 • 177
 • 188
 • 0

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 10 doc

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 10 doc
... xong thống sinh học II phần phần tích số liệu Bây bạn nên có kỹ cần thiết để mô tả phân tích số liệu nghiên cứu với trình độ Phần cuối cho bạn thêm nhận biết cần thiết có kỹ thuật thống tinh ... quy đa biến 6.3.3.1 Phân tích phân tầng Phân tích phân tầng giai đoạn phân tích cho ta kết tương đương với ghép cặp thiết kế nghiên cứu Phân tầng có nghĩa tiến hành phân tích hai biến phụ thuộc ... chứng nhóm bệnh có phân bố biến nhiễu nên nhiễu khái niệm trên) 6.3.3 Khống chế nhiễu phân tích số liệu Trong phân tích, có hai cách để khống chế tác động biến nhiễu: phân tích phân tầng mô hình...
 • 20
 • 188
 • 0

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 9 doc

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 9 doc
... 67 Total 1510 Mean 59. 0882 57.87 69 58.21 69 58. 090 9 57.0448 58.1172 Variance 66.470 62.880 60.014 56 .91 2 51. 498 60.1 59 Chúng ta thấy phương sai loại gần giống Tỷ số thống F tính toán trình ... xét xem liệu hai biến thực tế có lượng giá cho tượng không Nếu chúng lượng giá cho tượng sai đưa chúng vào phân tích thống Nếu phân tích chúng ta mắc phải vấn đề cộng tuyến việc phân tích Để ... nghĩa thống cao lại không thích hợp áp dụng cho số người quần thể Giải thích phân tích thống nên dựa chủ yếu ý nghĩa ngữ cảnh, ý nghĩa thống Điều thường không trình bày rõ sách thống kê...
 • 19
 • 111
 • 0

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 8 doc

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 8 doc
... định loại kiểm định thống sử dụng bảng 3.2 để chọn kiểm định thống Chọn kiểm định thống cuối • Các giả định kiểm tra phần 4 .8 • Giả định đơn vị quan sát độc lập thoả mãn, thực kiểm định ... mục, số đếm thể phần trăm • không cần bảng tóm tắt Xác định kiểm định thống • sử dụng kiểm định bảng 3.2 kiểm định Khi bình phương mẫu Chọn kiểm định thống cuối • giả định kiểm tra theo phần ... Là người phân tích số liệu, bạn có trách nhiệm phải kiểm tra tất giả định liên quan tới kiểm định thống điều cần thiết bạn phải có phân tích thêm Phần cung cấp cho bạn cách phân tích cần thiết...
 • 19
 • 342
 • 0

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 7 ppsx

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 7 ppsx
... khoảng biến phân bố chuẩn Bảng giả Điểm chất lượng sống Trung bình (mean) Sự biến thiên (s.d.) Đi Không Xác định kiểm định thống dùng − Sử dụng kiểm định thống bảng 3.1 − Kiểm định t không ... có điểm chất lượng sống cao sau chấn thương? Một kiểm định thống tương tự áp dụng cho trường hợp biến đầu có nhiều loại Về mặt thống kê, phân bố tăng lên hay giảm điểm chất lượng sống khác nên ... chất lượng sống đầy đủ trước chấn thương giảm xuống mức thấp sau bị chấn thương Tỷ lệ giảm sút điểm chất lượng sống cao cách có ý nghĩa thống so với tỷ lệ tăng điểm chất lượng sống (kiểm định...
 • 17
 • 250
 • 0

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 6 pps

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 6 pps
... 83 63 .8554 5.78925 63 545 62 .5913 65 .1195 50.00 76. 00 469 55.3 369 7.0 466 7 32538 54 .69 75 55.9 763 34.00 75.00 987 58. 165 1 7 .62 869 24282 57 .68 86 58 .64 17 36. 00 85.00 153 61 .8 562 7.28320 58881 60 .69 29 ... phải loại kiểm định thống bạn chọn mối quan hệ bạn kiểm tra Phần phương pháp cho kiểm định thống bạn viết dạng: Điểm chất lượng sống trước chấn thương có phân bố chuẩn, kiểm định t không ... thông không khác Các bước lập kế hoạch phân tích: Các kiểm định thống dùng hai, kiểm định tham số (kiểm định t ghép cặp) kiểm định phi tham số (kiểm định dấu xếp dạng Wilcoxon) Nếu http://www.ebook.edu.vn...
 • 17
 • 218
 • 0

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 5 pps

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 5 pps
... gia thống 4.3 Quá trình lập kế hoạch phân tích số liệu Phân tích thống số liệu không khó số liệu làm chuẩn bị tốt (xem 2), giả thuyết nghiên cứu định nghĩa rõ (xem 1) Phần khó khăn phân tích ... kiểm định thống làm để phiên giải kết thống Phần lớn phần mềm phân tích số liệu đưa đại lượng thống tính toán cho bạn giá trị kiểm định Ngoài phần mềm cho bạn biết giá trị p ý nghĩa thống ... chọn kiểm định thống cho phân tích biến phụ thuộc liên tục /phân loại Bảng 3.2 sử dụng để chọn kiểm định thống để phân tích cho biến phụ thuộc dạng phân loại Trong kiểm định thống kê, bạn...
 • 16
 • 272
 • 3

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 4 pps

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 4 pps
... 1 54 293 40 7 1721 Mean 31 .47 32 .43 31.88 30 .41 29.32 26.82 29 .47 28.89 29.83 Std Deviation 13.066 13. 042 15.689 16.515 12. 943 14. 535 14. 820 16.582 15. 245 Dùng SPSS cung cấp giá trị trung vị phân ... Trong số liệu mẫu, muốn mô tả phân bố tuổi mẫu nghiên cứu Phân bố tuổi cần đánh giá phân bố chuẩn (xem phần 4. 8) Vì bạn thực cần phải có hai giá trị trung bình trung vị, thống khác có khả định ... sex male female 141 59 70.5% 29.5% 34 22 60.7% 39.3% 1 24 76 62.0% 38.0% 171 88 66.0% 34. 0% 96 56 63.2% 36.8% 107 47 69.5% 30.5% 1 94 99 66.2% 33.8% 240 167 59.0% 41 .0% 1107 6 14 64. 3% 35.7% Total...
 • 17
 • 165
 • 0

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 3 pdf

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 3 pdf
... thương, lượng giá vị trí chấn thương có ảnh hưởng lớn 3. 4 Kế hoạch phân tích số liệu mẫu - thống mô tả Các câu hỏi bao gồm hai loại phân tích thống kê: phân tích mô tả cho câu hỏi đến thống ... thuyết kiểm định, (iii) CHỌN MỘT KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ • Sử dụng bảng 3. 1 3. 2, với thông tin từ (i) (ii) trên, chọn hầu hết kiểm định thống phù hợp • Kiểm tra giả định cho kiểm định (xem phần 4.8) ... nghiên cứu Một số liệu bạn nhập làm bạn sẵn sàng cho bước tiếp theo, phân tích số liệu Hai chương trình bày trình phân tích số liệu http://www.ebook.edu.vn 46 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ Sau...
 • 17
 • 187
 • 0

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 2 doc

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 2 doc
... thận phần làm số liệu (i) Nhập toàn số liệu hai lần hai người riêng biệt (ii) Nhập toàn số liệu hai lần người thực hiện, (iii) Nhập toàn số liệu lần, sau chọn ngẫu nhiên đơn khoảng 20 % số liệu ... trình điền phiếu, mã số liệu nhập số liệu vào máy tính Có ba lỗi là: (i) (ii) (iii) Các lỗi mã số liệu Các lỗi nhập số liệu Các lối tính quán (chắc chắn) số liệu Để đảm bảo số liệu bạn xử lý xác, ... hiệu 2. 3 .2 Nhập số liệu Một câu hỏi hay biểu mẫu số liệu mã hoá dạng số, chúng cần nhập vào máy tính để chuẩn bị cho phân tích số liệu Trừ mẫu phiếu thiết kế cho máy tính tự quét, phần nhập số liệu...
 • 17
 • 179
 • 0

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 1 ppsx

thống kê II phân tích số liệu định lượng phần 1 ppsx
... 12 Hiện anh/chị ước lượng chất lượng sống qua sức khoẻ anh/chị bao nhiêu? Bảng số liệu có dạng sau: h_id Region (Vung) 10 111 0 01 1 012 1003 72 012 0 51 … Age (Tuoi) 01 02 ... chuẩn bị số liệu Điều liên quan đến việc mã hoa số liệu, nhập số liệu kiểm tra thật cẩn thận số liệu trước phân tích Chuẩn bị số liệu bước để đảm bảo phân tích bạn xác đại diện cho số liệu bạn ... cho phân tích thống 12 CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ SỐ LIỆU 14 2 .1 Mục tiêu 14 2.2 Bộ số liệu mẫu 14 2.3 Xử lý thông tin nghiên cứu cho phân tích định...
 • 17
 • 139
 • 0

ứng dụng phân tích số liệu định tính nhiều chiều vào bài toán đánh giá chất lượng đào tạo của trường đại học

ứng dụng phân tích số liệu định tính nhiều chiều vào bài toán đánh giá chất lượng đào tạo của trường đại học
... điện toán, nhiều phương pháp phân tích số liệu nhiều chiều hiệu xây dựng ứng dụng Trong phạm vi luận văn này, giới thiệu số phương pháp phân tích số liệu nhiều chiều phân tích hồi qui tuyến tính, ... Ứng dụng vào toán đánh giá chất lượng đào tạo trường Đại học Chương trình bày nhiều số liệu thu thập số nhận xét sinh viên hoạt động giảng dạy giảng viên đầu ba năm học 07-08, 08-09, 09-10; số ... kết phân tích để đánh giá chất lượng đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, thông qua việc áp dụng phương pháp phân tích hồi qui phương pháp phân tích nhân tố Chương I: Kiến thức Đại số...
 • 67
 • 358
 • 0

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG – KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH pptx

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG – KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH pptx
... 5.1 KIỂM ĐỊNH TRỊ TRUNG BÌNH CỦA HAI BIẾN ĐỘC LẬP Trong trường hợp cần so sánh trị trung bình tiêu nghiên cứu hai đối tượng ta quan tâm, dùng kiểm định trung bình Để thực kiểm định trung bình, ... thực kiểm định trung bình, cần có hai biến: biến định lượng để tính trung bình, biến định tính dùng để chia nhóm so sánh 5.1 KIỂM ĐỊNH TRỊ TRUNG BÌNH CỦA HAI BIẾN ĐỘC LẬP Cách làm: Menu Analyze ... + Nếu >= 0.05: chưa có khác biệt có ý nghĩa 5.2 KIỂM ĐỊNH TRỊ TRUNG BÌNH CỦA HAI MẪU PHỤ THUỘC (MẪU TỪNG CẶP) Ví dụ: So sánh thu nhập trung bình SV nam & nữ sau tốt nghiệp năm làm công ty, VPĐD...
 • 5
 • 517
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích dữ liệu định lượngphân tích dữ liệu định lượngphân tích số liệu định tínhphương pháp phân tích số liệu định tínhcách phân tích số liệu định tínhphân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai anova potphân tích dữ liệu định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàngphân tích dữ liệu định lượng kiểm định trung bìnhphân tích dữ liệu định lượng phân tích phương saiphân tích dữ liệu định lượng hồi quy tuyến tínhcác kết quả phân tích dữ liệu định lượngphân tích số liệu thứ cấp thông tin mang tính định tính hay định lượngphân tích số liệu kinh tế lượngđo đếm hiện trường và phân tích số liệu để ước lượng các bể cácbon dự ántìm hiểu và phân tích số liệu về xnk trong giai đoạn 1995 2005 lập bảng thống kê số liệu và vẽ biểu đồ về xnk và tính lượng xk ròng trong giai đoạn nàyHDQT de cu 2 TV HDQTNhom co dong de cu 4 thanh vien BKS20091027-KSH-BCTC quy 3_2009 – KSH Bao cao Quy III-094. Thuyet minh BCTC - Quy III- 20094. Thuyet minh BCTC - Quy II- 201004 NQ DHCD thuong nien nam 2013 finalVKC Giay de cu ung cu TV HDQT20090218-KSH- Thuyet minh BCTC_QuyIV. 200820090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 5. BCLC tien teBáo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HNBC003 Bao cao tai chinh da kiem toan 2014TTr001 PPLN 2014- KH2015TTr003 lua chon kiem toan 2015TTr002 PPLN 2013- KH2014Mau giay uy quyen du DH 2014Mau giay xac nhan du DH 201420170608 20170607 dxg tb giao dich cp thay doi niem yetbao cao tien do su dung von 17.05.2017nq so 25 doi ten cty dat xanh quang namnq so 13 tq so do to chuc moi đk so do