Bài giảng hồi quy logistic

Bài giảng Hồi quy logistic

Bài giảng Hồi quy logistic
... Đã học… • Hồi quy Hồi quy logistic 11/13/16 Mục tiêu • • • • Trình bày nguyên lý hồi quy logistic Trình bày bước xây dựng mô hình hồi quy logistic Kiểm soát vấn đề thực hồi quy logistic Thực ... (hay hệ số hồi quy B nhóm ý nghĩa) 11/13/16 27 Hồi quy logistics SPSS Biến độc lập biến danh định 11/13/16 28 Tương tự biến thứ bậc Không có giả định tính khuynh hướng 11/13/16 29 Hồi quy logistics ... 11/13/16 p/(1-p) 11 Hồi quy logistics (tt) • Sử dụng thuật toán logit – Logit = ln(θ/1- θ) • Như vậy: – Logit = ln(Odds) = ln[p/(1 - p)] = a + bx  Tính toán OR 11/13/16 12 Hồi quy logistics (tt)...
 • 66
 • 248
 • 0

Bài giảng:PLĐC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA pptx

Bài giảng:PLĐC QUY PHẠM PHÁP LUẬTXÃ HỘI CHỦ NGHĨA pptx
... Các loại quy phạm hội QUY PHẠM ĐẠO ĐỨC QUY PHẠM TẬP QUÁN QUY PHẠM CỦA TỔ CHỨC CT-XH QUY PHẠM XÃ HỘI QUY PHẠM TÔN GIÁO QUY PHẠM PHÁP LUẬT * Cho quy phạm hội sau, xác định loại quy phạm nào? ... KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT II- KẾT CẤU CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT III- CÁCH THỨC THỂ HIỆN CẤU TRÚC CỦA QPPL TRONG MỘT ĐIỀU LUẬT IV- PHÂN LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT I- Khái niệm quy phạm pháp luật ... liên quan 2- Khái niệm quy phạm pháp luật 1- CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN Quy phạm: Mang tính khn mẫu Thể ý chí người Quy tắc x Thể trật tự hợp lý hoạt động điều kiện đònh C¸c lo¹i quy ph¹m: Con ng­êi...
 • 15
 • 987
 • 10

Bài giảng đệ quy môn cấu trúc dữ liệu

Bài giảng đệ quy môn cấu trúc dữ liệu
... giải thuật đệ quy  Biết cách diễn đạt tác vụ hướng đệ quy  Biết cách thực hàm đệ quy  Phân loại loại đệ quy  Giải thích cách chạy hàm đệ quy  Biết cách khử số giải thuật đệ quy 1- Đệ quy (Recursion) ... đệ quy 12 Viết hàm xuất hệ 8, hệ 16 cho số long n 5- Phân loại hàm đệ quy  (1) (2) (3) (4) 13 Tùy thuộc cách diễn đạt tác vụ đệ quy mà có loại đệ quy sau Đệ quy tuyến tính Đệ quy nhị phân Đệ ... quy lại đưa tham số tác vụ đệ quy tương ứng vào stack } Bài toán tháp Hà Nội khử - đệ quy Giải thuật đệ quy 39 Tóm tắt    40 Hàm đệ quy hàm mà thân hàm lại gọi Hàm đệ quy hiệu qủa vì: tốn nhớ...
 • 42
 • 1,086
 • 10

Bài giảng các quy trình chế biến trong công nghiệp thực phẩm

Bài giảng các quy trình chế biến trong công nghiệp thực phẩm
... pháp trình CNTP • 2 .Các phương pháp trình CNTP: PP gia công: Vật liệu biến đổi chưa đạt trạng thái cuối PP chế biến: Vật liệu biến đổi đạt trạng thái cuối a Phân loại PP: Theo trình tự thời gian(Thu ... Nhằm tăng giá trị sản phẩm • chủ yếu thay đổi mặt cảm quan Lưu ý: Có thể trình đồng thời thực nhiều mục đích Trở 2 .Các phương pháp trình CNTP b Phân loại trình công nghệ: • Quá trình học( Phân chia ... • Biến đổi màu • Biến đổi trạng thái 1.Khái niệm CNTP Biến đổI cuả vật liệu Sản phẩm Nguyên liệu Công cụ sản xuất Phương pháp sản xuất Điều kiện kinh tế, tổ chức sản xuất 2 .Các phương pháp trình...
 • 146
 • 1,030
 • 9

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa
... tính đoạn trích GV: Vì đoạn trích có tên Hồi Tổng kết: trống Cổ Thành?  Nội dung Tại nói: Nếu chi tiết  Ngợi ca lòng trung thực, Trương Phi thẳng tay giục trống đoạn văn tẻ nhạt, vị Tam Quốc? thẳng ... Dương lăn đất Quân Tào chạy GV: Theo em, số hồi trống có ý tan tác nghĩa gì? =>Cô đọng, hàm súc, nhiều ý nghĩa HS: Ba hồi trống dụng ý nghệ thuật tác - Hồi trống tạo âm vang chiến trận hào giả Trương ... Lời thách thức đưa ba hồi trống Quan Công cần chưa đầy hôì lấy đầu Sái Dương Ý nghĩa hồi trống ấy? HS:Biết bao uất ức Quan Công, phẫn nộ Trương Phi dồn nén, cô đặc lại hồi trống Nó khoảng thời...
 • 8
 • 11,614
 • 122

bài giảng hội thoại

bài giảng hội thoại
... trình hội thoại I Vai xã hội hội thoại: *Ví dụ: Đoạn trích “ Trong lòng mẹ” - Vai trên: người cô  Quan hệ thân tộc - Vai dưới: bé Hồng * Vai xã hội vò trí người tham gia hội thoại người khác thoại ... nên vai xã hội người đa dạng, nhiều chiều Khi tham gia hội thoại, người cần xác đònh vai để chọn cách nói cho phù hợp Vai xã hội hội thoại thể rõ qua cách xưng hơ người tham gia hội thoại thay ... Vai xã hội hội thoại: * Ví dụ 1: Đoạn trích“Trong lòng mẹ” Thái độ Hồng: - Hồng phải kìm nén bất bình Hồng người thuộc vai Ghi nhớ: Vai xã hội vò trí người tham gia hội thoại người khác thoại...
 • 28
 • 351
 • 0

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG VẬT LÍ 9

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG VẬT LÍ 9
... KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu tính chất áp suất chất lỏng? Nêu công thức tính áp suất chất lỏng? Cho biết khối lượng ... Trái Đất bao bọc lớp khơng khí dày hàng ngàn km, gọi khí Vì khơng khí có trọng lượng nên Trái Đất vật Trái Đất chịu áp suất lớp khí bao quanh Trái Đất Áp suất gọi áp suất khí Tiết 10 ÁP SUẤT KHÍ ... ép chặt với Khơng khí FKQ FNGỰA FNGỰA Tiết 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I Sự tồn áp suất khí  Trái Đất vật Trái Đất chịu tác dụng áp suất khí theo phương GDMT: Để bảo vệ sức khoẻ người tránh thay đổi...
 • 25
 • 225
 • 0

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG HUYỆN VĂN HỌC LỚP 7

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG HUYỆN VĂN HỌC LỚP 7
... Thử lược bỏ từ, cụm từ màu đỏ cho biết: Câu văn hiểu được.nào? Từ nhận - nội dung câu văn thay đổi xét vai trò phụ ngữ động từ câu?Động từ đi, câu văn phải có từ ngữ phụ thuộc kèm trọn nghĩa ... động từ, ý kiến em nào? Hãy chứng minh việc phân tích ví dụ sau: 1- Bạn Lan học tiếng Anh CĐT làm VN CĐT VN CN 2- Học tiếng Anh sở thích bạn Lan CĐT CN CĐT làm CN VN Gợi luận:Hoạt lại hoạt động ... i\niem vui cua em-xuan mai.mp3 hoà vang tiếng hát môi cười đưa em vào đời đẹp ước mơ Bài tập - 148 Đọc đoạn văn sau truyện Em bé thông minh trả lời câu hỏi bên dưới: Người cha đứng ngẩn chưa biết...
 • 18
 • 320
 • 7

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG VẬT LÍ

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG VẬT LÍ
... KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu tính chất áp suất chất lỏng? Nêu công thức tính áp suất chất lỏng? Cho biết khối lượng ... Trái Đất bao bọc lớp khơng khí dày hàng ngàn km, gọi khí Vì khơng khí có trọng lượng nên Trái Đất vật Trái Đất chịu áp suất lớp khí bao quanh Trái Đất Áp suất gọi áp suất khí Tiết 10 ÁP SUẤT KHÍ ... ép chặt với Khơng khí FKQ FNGỰA FNGỰA Tiết 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I Sự tồn áp suất khí  Trái Đất vật Trái Đất chịu tác dụng áp suất khí theo phương GDMT: Để bảo vệ sức khoẻ người tránh thay đổi...
 • 25
 • 206
 • 0

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG MÔN TIN TIỂU HỌC

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG MÔN TIN TIỂU HỌC
... đoạn văn Kéo thả chuột từ chữ đến chữ cuối đoạn văn cần chọn Ví dụ: Em muốn đánh dấu chữ Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ em làm sau: Đặt trỏ soạn thảo lên trước chữ Trường Kéo thả chuột từ đầu đến ... Căn ??? Theo em, cách lề phù hợp ? Vì ? Bài tập củng cố: Em trình bày đoạn thơ sau cho phù hợp: Quê hương chùm khế Cho trèo hái ngày Quê hương đường học Con rợp bướm vàng bay Thứ tư, ngày 18 ... 18 tháng 03 năm * Dặn dò: 2009 -Về nhà em luyện tập lề văn học -Xem trước 3: Cỡ chữ phông chữ Thứ tư, ngày 18 tháng 03 năm 2009 Tiết học đến kết thúc ! ...
 • 17
 • 224
 • 2

Bài giảng HỒI SỨC SƠ SINH TẠI PHÒNG ĐẺ

Bài giảng HỒI SỨC SƠ SINH TẠI PHÒNG ĐẺ
... trẻ đẻ ngạt nặng, số Apgar điểm phút thứ 5.Điều trị ngạt sinh hay phương pháp hồi sức sinh Kết mong đợi sau hồi sức sinh đứa trẻ sống thần kinh hoàn toàn bình thường Chất lượng phục hồi ... sau hồi sức 7.1.Các trường hợp diễn biến thuận lợi - Sự phục hồi nhanh chóng hoàn toàn Trẻ sinh đặt nội khí quản từ phút đầu sau đẻ rút nội khí quản phòng đẻ đánh giá tình trạng trẻ sinh ... cho trẻ sinh Có chảy máu chuyển dạ: rau tiền đạo Chuyển có nguy cao cho trẻ sinh: đẻ non tháng đẻ già tháng, đẻ đa thai, nhiễm trùng mẹ thai (sốt, nước ối bẩn, vỡ ối sớm, nhiễm trùng sinh...
 • 15
 • 574
 • 6

Bài giảng Hỏi xoáy đáp xoay 1

Bài giảng Hỏi xoáy đáp xoay 1
... nhanh để khỏi bị phạt Toàn Xoáy: Còn không ạ? Cù Trọng Xoay: Hoặc cố gắng giảm hao phí xăng dầu để thể đối phó với tình hình giá Toàn Xoáy: Còn lý không ạ? Cù Trọng Xoay: (gắt) Anh xoáy nhiều ... Chuyên Xoáy: Ở tình thứ hai ạ? Chuyên Xoay: Đơn giản cố để khỏi bị phạt Chuyên Xoáy: Còn không ạ? Chuyên Xoay: Ừ… cố gắng giảm hao phí xăng dầu để thể đối phó với tình hình giá Chuyên Xoáy: Còn ... Chuyên Xoạy để giải đáp số thắc mắc ban nghe đài gửi tuần qua Thưa Giáo sư Giáo sư sẵn sàng trả lời câu hỏi chưa ạ? Chuyên Xoay: Tôi săn sàng Chuyên Xoáy: Thưa giáo sư, có câu hỏi bạn địa chuyenhoikho@gmail.com...
 • 9
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hồi trống cổ thànhbài giảng toán quy hoạchbài giảng logic quy nạpbài giảng về quy hoạch tuyến tínhslide bài giảng môn quy hoạch tuyến tínhbài giảng toán quy hoạch tuyến tínhbài giảng môn quy hoạch tuyến tínhphân tích hồi quy logistic bằng spssphân tích hồi quy logisticbài giảng hội thổi cơm thi ở đồng vânbài tập hồi quy tuyến tính bội kbài tập hồi quy tuyến tính bộibài giảng về quỹ đầu tưbài giảng các quy tắc tính đạo hàmvideo bài giảng môn quy hoạch tuyến tínhNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảophân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersentieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Prepare 7 teacher book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho500 thế võ tự vệ vojtechl levskyLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetB Chuong trinh - the le bieu quyetDu thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1