Hỏi và câu hỏi theo quan điểm ngữ dụng học trên cứ liệu tiếng pháp, có so sánh với tiếng việ

Hỏi câu hỏi theo quan điểm ngữ dụng học Trên cứ liệu tiếng Pháp, so sánh với tiếng Việt[154426][154426]

Hỏi và câu hỏi theo quan điểm ngữ dụng học Trên cứ liệu tiếng Pháp, có so sánh với tiếng Việt[154426][154426]
... que, câu hỏi ngữ điệu, câu hỏi đảo chủ ngữ 60 2.1.2 Câu hỏi trực tiếp câu hỏi gián tiếp 70 2.1.3 Câu hỏi toàn câu hỏi phận 73 2.2 Một cách phân loại theo quan điểm ngữ dụng 78 2.2.1 Câu hỏi - ... loại truyền thống : Câu hỏi với ô Est-ce que ằ / câu hỏi ngữ điệu / câu hỏi đảo chủ ngữ Câu hỏi trực tiếp / câu hỏi gián tiếp Câu hỏi tổng thể / câu hỏi phận Câu hỏi đóng / câu hỏi mở Một số nhận ... loại câu hỏi thực (câu hỏi - yêu cầu thông tin) loại câu hỏi giả (câu hỏi điều tiết) Chƣơng : ứng dụng việc nghiên cứu hành vi hỏi câu hỏi theo quan điểm ngữ dụng Chƣơng đề cập đến ứng dụng việc...
 • 209
 • 393
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ GÂY CƯỜI TRONG CÁC TRUYỆN HÀI NGẮN TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM NGỮ DỤNG HỌC" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... khuất mà KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau: - Yếu tố hài hước truyện cười gây tác giả vận dụng hành vi ngôn ngữ gián tiếp giao tiếp hàm ý lời nói - Đôi yếu tố vế văn hóa, xã hội, phong ... Các tác giả truyện cười khai thác cách có hệ thống triệt để chất hành vi ngôn ngữ gián tiếp, tạo tiếng cười sảng khoái Hiệu gây cười xuất phát ngôn hiểu theo cách khác, thiếu thiện chí không hợp ... lời (Illocutionary act) Trong báo này, nghiên cứu vi phạm thực tiếp nhận hành vi lời – nghĩa từ phía người nói người nghe tham gia hội thoại – tiếng cười bật Theo Austin “ Trong giao tiếp, có hành...
 • 7
 • 272
 • 3

Hành động hỏi trong ngôn ngữ phỏng vấn truyền hình (trên các kênh của VTV, so sánh với kênh TV5 của Pháp[154504][154504]

Hành động hỏi trong ngôn ngữ phỏng vấn truyền hình (trên các kênh của VTV, có so sánh với kênh TV5 của Pháp[154504][154504]
... nghiên cứu « Hành động hỏi ngôn ngữ vấn truyền hình (trên kênh VTV, so sánh với kênh TV5 Pháp) » với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng hiệu vấn sóng truyền hình Việt Nam LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 2.1 ... hành động hỏi ngôn ngữ vấn kênh VTV TV5 Điều giúp làm rõ hành động hỏi ngôn ngữ vấn truyền hình VTV, đồng thời tiền đề cho đề tài nghiên cứu so sánh, đối chiếu cách hệ thống, toàn diện hành động ... tiện hỏi Hành động hỏi chia thành hành động hỏi đích dùng để hỏi hành động hỏi không dùng để hỏi Hành động hỏi tiến hành với mục đích để biết thêm thông tin mới, mà chưa biết gọi hành động hỏi...
 • 216
 • 332
 • 1

Hành động hỏi trong ngôn ngữ phỏng vấn truyền hình (trên các kênh của VTV, so sánh với kênh TV5 của Pháp)

Hành động hỏi trong ngôn ngữ phỏng vấn truyền hình (trên các kênh của VTV, có so sánh với kênh TV5 của Pháp)
... 128 3.5 Tiu kt 148 CHNG 4: BC U SO SNH HNH NG HI TRONG PHNG VN TRấN CC KấNH CA VTV-VIT NAM V KấNH TV5- PHP 150 4.1 Dn nhp 150 4.2 Gii thiu c ... CHNG 3: NGễN NG - VN HểA TRONG PHNG VN TRUYN HèNH TRấN CC KấNH CA VTV 111 3.1 Dn nhp 111 3.2 Mi quan h gia ngụn ng v húa 112 3.2.1 V khỏi nim húa ... v quan im ca G.N.Leech, P.Brown v S.Levinson 53 1.4.2 Phộp lch s hot ng phng truyn hỡnh 57 1.5 Tiu kt 58 CHNG 2: HNH NG HI TRONG PHNG VN TRUYN HèNH TRấN CC KấNH CA VTV...
 • 7
 • 171
 • 0

Khảo sát trạng ngữ trong tiếng Việt từ góc độ kết học, nghĩa học dụng học (trên cứ liệu một số tác phẩm văn học giai đoạn 1930 - 1945[141546][141546]

Khảo sát trạng ngữ trong tiếng Việt từ góc độ kết học, nghĩa học và dụng học (trên cứ liệu một số tác phẩm văn học giai đoạn 1930 - 1945[141546][141546]
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TIÊU THỊ THANH BÌNH KHẢO SÁT TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG VIỆT TỪ GÓC ĐỘ KẾT HỌC, NGHĨA HỌC, DỤNG HỌC (TRÊN CỨ LIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC GIAI ĐOẠN 193 0- 1945) Chuyên ... nhầm lẫn trạng ngữ với thành phần khác câu Vì vậy, chọn đề tài nghiên cứu: Khảo sát trạngngữ tiếng Việt từ góc độ kết học, nghĩa học dụng học( trên liệu số tác phẩm văn học giai đoạn 1930 – 1945), ... Khảo sát trạng ngữ tiếng Việt từ góc độ nghĩa học Nội dung chương thu thập tìm hiểu ý nghĩa trạng ngữ phân loại chúng vào theo tiêu chí nghĩa học Chƣơng 4: Khảo sát trạng ngữ tiếng Việt từ góc độ...
 • 127
 • 503
 • 3

Tục ngữ nhật bản về văn hoá ứng xử so sánh với tục ngữ việt nam

Tục ngữ nhật bản về văn hoá ứng xử có so sánh với tục ngữ việt nam
... (tục ngữ) văn hoá ứng xử Nhật Bản Chương : Văn hoá ứng xử tục ngữ Nhật Bản Chương : Bước đầu so sánh văn hoá ứng xử thể tục ngữ Nhật tục ngữ Việt TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Đào Duy ... Nhật Bản (qua việc đối chứng với khái niệm tục ngữ Việt Nam) Lần trình bày tương đối hệ thống chi tiết nội dung văn hoá ứng xử tục ngữ Nhật Bản Bước đầu so sánh văn hoá ứng xử thể tục ngữ Nhật Việt ... không gần với đề tài nên chúng không đề cập đến luận án Về tục ngữ văn hoá ứng xử thể qua tục ngữ Nhật Bản chưa sâu vào nghiên cứu… Chúng cho người vào lĩnh vực Gần vấn đề Văn hoá ứng xử quan...
 • 32
 • 178
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi
... Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Nội) bối cảnh - Đề xuất biện pháp quản phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG ... quản phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Nội) - Chương 3: Những biện pháp quản phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hoá ... nhà trường giao cho Vì trên, chọn vấn đề Quản phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp (Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQG Nội) theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi ...
 • 24
 • 264
 • 0

QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA NGÔN NGỮ văn hóa PHÁP TRƯỜNG đại học NGOẠI NGỮ THEO QUAN điểm xây DỰNG tổ CHỨC BIẾT học hỏi

QUẢN lý PHÁT TRIỂN đội NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA NGÔN NGỮ văn hóa PHÁP TRƯỜNG đại học NGOẠI NGỮ THEO QUAN điểm xây DỰNG tổ CHỨC BIẾT học hỏi
... đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi Giả thuyết khoa học Đội ngũ giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp Trường Đại học ... giảng viên Khoa Ngôn ngữ Văn hoá Pháp theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THEO QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG TỔ CHỨC BIẾT HỌC ... 1.1.7 Quản phát triển đội ngũ giảng viên theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi 1.1.7.1 Khái niệm quản phát triển đội ngũ giảng viên Khi nói đến quản phát triển nói đến quản phát...
 • 99
 • 254
 • 0

quản lý phát triển đội ngũ giảng viên khoa ngôn ngữ & văn hoá pháp trường đại học ngoại ngữ theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi

quản lý phát triển đội ngũ giảng viên khoa ngôn ngữ & văn hoá pháp trường đại học ngoại ngữ theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi
... giỏo dc, H Ni 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 V Cao m (2002), Phng phỏp lun nghiờn cu khoa hc NXB khoa ... nghiờn cu Khoa hc t chc v Qun (1999), Khoa hc T chc v qun - Mt s lun v thc tin, NXB Thng kờ, H Ni 33 Trng i hc Ngoi ng - HQGHN K hoch phỏt trin nm (2005 2010 34 Nguyn Quang Un (2007), ... 23 V Ngc Hi (2004), lun qun nh nc v giỏo dc Ti liu ging dy 24 ng Xuõn Hi (2004), Qun s thay i , Ti liu ging dy 25 Nguyn Th M Lc, Nguyn Quc Chớ, lun i cng v qun Ti liu ging dy 26...
 • 6
 • 205
 • 0

Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp trường Đại học Ngoại ngữ theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi

Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Pháp trường Đại học Ngoại ngữ theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi
... HSSV Học sinh sinh viên KH&CN Khoa học công nghệ KT-XH Kinh tế Xã hội NCKH Nghiên cứu khoa học NCS Nghiên cứu sinh NN&VH Ngụn ng v Vn húa PGS- TS Phó Giáo s- - Tiến sĩ SĐH Sau đại học SV Sinh viên ... Khoa NN&VH CNN ting Anh Khoa NN&VH Nga Phũng Khoa hcCụng ngh TT o to t xa v Bi dng giỏo viờn TT CNTT Khoa NN&VH Phỏp Phũng CT-CTHSSV Khoa NN&VH Trung Quc TT Giỏo dc Quc t Phũng Hp tỏc Quc t Khoa ... lý, ni tip nhn cỏc tỏc ng ca ch th qun v cựng vi ch th qun hot ng theo mt qu o nhm cựng thc hin mc tiờu qun Qun bao gm hai thnh phn: ch th qun v khỏch th qun (i tng ca qun lý) ,...
 • 105
 • 101
 • 0

Khảo sát khái niệm câu đơn theo quan điểm truyền thống đơn theo quan điểm của ngữ pháp chức năng (hệ thống[140420][140420]

Khảo sát khái niệm câu đơn theo quan điểm truyền thống và cú đơn theo quan điểm của ngữ pháp chức năng (hệ thống[140420][140420]
... nghiên cứu pháp: pháp học từ loại pháp học thành phần câu; pháp học từ tổ pháp học câu; pháp học ngữ đoạn pháp học thực hoá; pháp đơn vị hệ hình câu Hướng dành quan tâm ... rõ chất hai khái niệm câu đơn ngữ pháp truyền thống ngữ pháp chức ■ Cho thấy vai trò vị quan trọng nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, khái niệm xưa chưa công nhận đơn vị ngữ pháp cao ■ ... phân tích khái niệm câu (đơn) theo quan niệm truyền thống tiêu chí đề phân loại nhận diện đơn vị câu Từ tồn vấn đề theo đường hướng Chương 3 .Khái niệm tiếng v.iệt theo quan điểm chức hệ thống...
 • 92
 • 621
 • 0

Xây dựng câu hỏi theo quan điểm Pisa để phát huy năng lực khoa học của học sinh trong dạy học chương II - Cảm ứng, Sinh học 11(CTC)

Xây dựng câu hỏi theo quan điểm Pisa để phát huy năng lực khoa học của học sinh trong dạy học chương II - Cảm ứng, Sinh học 11(CTC)
... sinh dạy học chương n - Cảm ứng, Sinh học 11 - THPT” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy trình xây dựng câu hỏi theo PISA từ xây dựng câu hỏi để phát huy lực khoa học học sinh, dạy học chương - SH11 ... trinh dạy học Từ cách phân loại ta thấy câu hỏi nói chung, câu hỏi phát huy lực khoa học học sinh nói riêng có vai trò quan trọng t rình dạy học B Câu hỏi theo quan điểm PISA Câu hỏi theo quan điểm ... luận xây dựng câu hỏi câu hỏi theo quan điểm PISA 7.2 Xây dựng hệ thống câu hỏi theo quan điểm PISA để tổ chức hoạt động dạy học chương - SH11 (CTC) 7.3 Thiết kế số giáo án có sử dụng câu hỏi theo...
 • 76
 • 469
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và câu hỏi theo quan điểm pisacơ cấu xã hội theo quan điểm xã hội họcphân tích mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa xã hộixây dựng câu hỏi theo quan điểm pisa để phát huy năng lực khoa học của học sinh trong dạy học sinh họccâu 51 theo quan điểm của hồ chí minh cách mạng xã hội ở thuộc địa trước hết phải làm gìcâu hỏi theo quan điểm pisathực tiễn dạy học vổi việc sử dụng câu hỏi theo quan điểm pisa của gv thptxây dựng câu hỏi theo quan điểm pisa đẻ phát huy năng lưc khoa hoc của hocphân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa mác lêninphân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa mác – lênin van dung moi quan he do trong vai tro cua tienphân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa duy vat bien chungcâu 50 theo quan điểm các nhà kinh tế vn tại sao tự do hoá tc lại phải kiểm soát chính sách tài khoákhái niệm sự vật và hiện tượng theo quan điểm triết học duy vật biện chứngbổ sung để được một câu sai theo quan điểm triết học mácxít suy luận làbổ sung để được một câu sai theo quan điểm triết học mácxít tôn giáo bắt nguồn từPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảm