(Bản FULL) Đáp án câu hỏi ôn tập thi công chức Quảng Nam 2016 môn tiếng Anh phần điền từ

19 câu hỏi ôn tập thi công chức thuế quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án)

19 câu hỏi ôn tập thi công chức thuế quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án)
... gia quản thuế chưa quy đònh đầy đủ, rõ ràng ảnh hưởng đến việc thực công tác quản thuế Công tác phòng chống, xử hành vi vi phạm pháp luật thuế, chống thất thu thuế hạn chế công tác quản ... ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, ... kiểm tra thuế, tra thuế; bảo lưu ý kiến biên kiểm tra thuế, tra thuế Được bồi thường thi t hại quan quản thuế, cơng chức quản thuế gây theo quy định pháp luật u cầu quan quản thuế xác...
 • 21
 • 6,185
 • 79

Bộ câu hỏi ôn tập thi công chức thuế - quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án chi tiết)

Bộ câu hỏi ôn tập thi công chức thuế - quản lý nhà nước (câu hỏi+đáp án chi tiết)
... ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, ... điều động, phân công công tác quan, tổ chức có thẩm quyền Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc quy ... bước tăng cường Công tác quản thuế hình thành hệ thống tổ chức thống nước bước củng cố, kiện tòan tổ chức máy quản thuế quy trình nghiệp vụ quản Trình độ cán bộ, công chức thuế nâng lên...
 • 30
 • 1,237
 • 2

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: câu hỏi chính sách thuế Thu nhập cá nhân

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: câu hỏi chính sách thuế Thu nhập cá nhân
... vào thu nh p t ti n lương, ti n công, t kinh doanh c a nhân cư trú trư c tính thu c Ch c tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công c a nhân không cư trú trư c tính thu d Câu a c e Câu b c Câu ... không vư t s thu ph i n p c Không câu tr l i úng Câu 16: Thu su t cư trú? a) 10% b) 15% c) 20% i v i thu nh p t ti n lương, ti n công i v i nhân không d) 30% Câu 17: Thu su t nhân không cư trú ... kho n thu nh p c a nhân dư i ây: a Thu nh p t u tư v n b Thu nh p t ti n lương c a nhân không cư trú c .Thu nh p t ti n lương c a nhân cư trú d Thu nh p t trúng thư ng Câu 15 nhân c...
 • 22
 • 609
 • 0

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: CÂU HỎI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: CÂU HỎI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
... làm th t c v thu Câu M t nh ng i u ki n ăng ký nhân viên i thu là: a Là công dân Vi t Nam b Là công dân nư c c Là công dân Vi t Nam công dân nư c d Là công dân Vi t Nam công dân nư c c phép ... lên lĩnh Câu 9: i tư ng áp d ng c a Lu t Qu n thu : a Ngư i n p thu , quan qu n thu b Ngư i n p thu , quan qu n thu , công ch c qu n thu c Ngư i n p thu , công ch c qu n thu , ... 02 năm c 03 năm Câu Quá th i hi u x ph t vi ph m pháp lu t v thu ngư i n p thu có b x ph t hay không? a Có b Không Câu 9: Công ch c qu n thu thi u tinh th n trách nhi m ho c x sai quy nh...
 • 40
 • 525
 • 1

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ ĐẤT ĐAI, THUẾ TÀI NGUYÊN, PHÍ, LỆ PHÍ

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ ĐẤT ĐAI, THUẾ TÀI NGUYÊN, PHÍ, LỆ PHÍ
... III- PHÍ, L PHÍ TRƯ C B : B CÂU H I Câu Pháp l nh phí l phí i u ch nh sau ây: a Phí b o hi m xã h i b Phí b o hi m y t c Phí xây d ng d Các lo i phí b o hi m khác i v i lo i phí lo i phí Câu ... th c hi n công vi c mà pháp lu t quy nh c thu phí, l phí c T ch c cá nhân cung c p d ch v , th c hi n công vi c mà pháp lu t quy nh c thu phí, l phí d T t c phương án Câu T l (%) l phí trư c ... ban hành danh m c phí l phí? a y ban Thư ng v Qu c H i b Chính Ph c B Tài d T t c quan nêu Câu Phí, l phí không thu c ngân sách nhà nư c có ph i ch u thu không? a Có b Không Câu Chính ph có th...
 • 15
 • 615
 • 1

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế CÂU HỎI THUẾ GTGT, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Câu hỏi ôn tập thi Công chức thuế CÂU HỎI THUẾ GTGT, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
... gia tăng; Không c tính theo t ng h ng m c công trình b Giá tr h ng m c công trình ho c giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành bàn giao chưa có thu Giá tr gia tăng 11 c Giá tr h ng m c công trình ... hàng hóa, d ch v ch u thu Tiêu th b Thu su t thu Tiêu th c bi t c bi t c Giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu Tiêu th su t thu Tiêu th c bi t c a hàng hóa, d ch v ó Câu Giá tính thu Tiêu ... ng Câu 10 Giá tính thu Tiêu th c bi t là: ng vũ trư ng, bao ng vũ trư ng, không ng vũ trư ng, bao g m ng vũ trư ng, không c bi t c a hàng hoá gia công là: a Giá bán hàng hóa c a s giao gia công...
 • 33
 • 320
 • 0

tóm tắt lý thuyết, đề thi, đáp án, câu hỏi ôn tập quản trị nhân sự - soạn thảo bùi hoàng lợi

tóm tắt lý thuyết, đề thi, đáp án, câu hỏi ôn tập quản trị nhân sự - soạn thảo bùi hoàng lợi
... thoả ớc công nhân ngời quản ,theo ngời công nhân đợc hởng phúc lợi cố định trớc Vì phía ngời quản có cam kết định trả lơng cao nguoaì tiền lơng bình thờng dTham dự cổ phần Công nhân mua ... công nhân nên có tác dụng khuyến khích công nhân phụ phục vụ tốt công nhân Xac định đơn giá tiền công ĐG = L/M Q ĐG tính theo sản phẩm gián tiếp L mức tiền côn g theo cấp bậc congviệc công nhân ... Việc ứng dụng công trình phúc lợi phải nh công vô t Chơng trình phúc lợi phải dựa nhân tốcó tể đo lờng đợc thu nhập công nhân thời gian phục vụ Cân phải có tham gia công nhân vào công trình phúc...
 • 5
 • 168
 • 1

ĐÁP án câu hỏi ôn tập cơ lý THUYẾT 1

ĐÁP án câu hỏi ôn tập cơ lý THUYẾT 1
... động) AT1 = M ϕ = T1 r.ϕ Thay số: AT1 = 314 ( J )  Công lực căng T2 làm quay puli vòng ( công cản) AT2 = − M ϕ = −T2 r.ϕ Thay số: AT1 = 12 5,6( J ) Thời gian để puli quay vòng ϕ t= ω Công động ... Công có ích máy nâng Aci = m.g h Công suất có ích máy nâng A Pci = ci t Công suất máy nâng P P = ci η Thay số : P = 16 (kW) Câu 20: (4 điểm) Tóm tắt:  Công lực căng T1 làm quay puli vòng ( công ... được: t = 10 ( s ) Câu 18 : (3 điểm) Tóm tắt: Công có ích máy bơm: Aci = m.g h A Mà Pci = ci t Suy ra: Aci = Pci t = m.g.h Khối lượng nước bơm là: P t m = ci g h Thay số: m = 10 8 000(kg) Câu 19 : (3...
 • 10
 • 37
 • 0

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ 1 (2010 - 2011) MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 12 potx

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI THI HỌC KỲ 1 (2010 - 2011) MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 12 potx
... D 10 A 19 A 28 B * B machine B 11 C 20 D 29 D B 12 B 21 B 30 D B 13 B 22 B 31 B C champagne A 14 D 23 A 32 A C 15 B 24 A 33 D D chauffer B 16 A 25 B 34 D B 17 B 26 A 35 B C 18 A 27 A 36 B 37 - ... words .heart D A B B B A C 10 D 11 C 12 A 13 A 14 B 15 A 16 A 19 A 20 B * 21 B 22 C 23 D 24 A 25 B 28 A 29 D 30 A 31 A 32 D 33 B 34 C A 17 B 26 D 35 C B 18 A 27 A 36 C 37 - 38 If she hadn’t written ... D 10 A 11 A 12 B 13 A 14 B 15 B 16 B 19 D 20 A 21 C 22 C 23 A* 24 C 25 A 28 D 29 A 30 A 31 C 32 A 33 A 34 A C 17 D 26 A 35 A D 18 C 27 D 36 B 37 - 38 I want John to know the answer 39 - 40 She...
 • 2
 • 160
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH
... impossible to this work right now A It is impossible for this work to be done right now B.It is impossible for to be done this work right now C This work is impossible to right now D This work is ... the drug soon 47 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This book ought ... time/ breakfast/ this morning A I didn’t have time for the breakfast this morning B I didn’t have the time for the breakfast this morning C I didn’t have time for breakfast this morning D I didn’t...
 • 189
 • 328
 • 0

Một số câu hỏi tham khảo thi công chức thuế năm 2010

Một số câu hỏi tham khảo thi công chức thuế năm 2010
... lý thuế : a Cơ quan quản lý thuế b Cơ quan quản lý thuế, công chức thuế c Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chức quản lý thuế d Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, ... độ thi t hại, số thuế giảm không vượt số thuế phải nộp c Được xét giảm thuế TNCN tương ứng với mức độ thi t hại, số thuế giảm không vượt số thuế phải nộp d Không câu trả lời Câu 33 Kỳ tính thuế ... 25% Câu 41 Doanh nghiệp có lỗ chuyển lỗ sang năm sau trừ vào thu nhập tính thuế TNDN số lỗ không năm kể từ năm năm phát sinh lỗ a) năm b) năm c) năm d) năm Câu 42 Các khoản Thu nhập miễn thuế...
 • 40
 • 364
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC DÙNG CHO CÁC LỚP CAO HỌC CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC DÙNG CHO CÁC LỚP CAO HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... phóng cho được, không giải phóng cho cá nhân riêng biệt” Như vậy, tư tưởng giải phóng người, giải phóng nhân loại tư tưởng xuyên suốt, cốt lõi Triết học Mac- Lênin − Triết học Mac-Lênin triết học ... Quan điểm triết học Mac-Lênin giải phóng người − Triết học Mac-Lênin triết học người Trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, C.Mac Ph.Aêngghen viết : “vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách bóc ... thể độ tất yếu thực hóa sao? Nguyên tắc LS-CT đòi hỏi phải bao kiện xảy nghiên cứu khoa học hay biến cố xảy tiến trình lịch sử nhân loại + Tuy nhiên, không cho phép kết hợp kiện khoa học...
 • 20
 • 520
 • 0

154 Câu hỏi ôn tập thi tuyển ngành Kỹ sư kinh tế xây dựng (có đáp án)

154 Câu hỏi ôn tập thi tuyển ngành Kỹ sư kinh tế xây dựng (có đáp án)
... trách kỹ thuật thi công trực tiếp nhà thầu thi công xây dựng công trình Đối với nghiệm thu phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng: - Người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng ... gốc thi công công trình (hay hạng mục công trình) nhằm trao đổi thông tin nội nhà thầu thi công xây dựng; trao đổi thông tin chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thi t kế xây dựng công ... có giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng công nghiệp cầu đường không ? Theo quy định, người giám sát thi công xây dựng phải có chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng Nội dung,...
 • 54
 • 1,121
 • 13

CAU HOI ON TAP THI NGHI THUC 40 CAU KO DAP AN

CAU HOI ON TAP THI NGHI THUC 40 CAU KO DAP AN
... Chí Thanh b Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch c Giáo sư Phạm Huy Thông d Giáo sư Hà Quang Dự Câu 16 Ai chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước nay? a Anh Nguyễn Thanh Phương b Anh Mạc Đình Huấn c Anh Đỗ ... thức Hội hệ thống quy định: a Nghi thức, thủ tục, đội hình, đội ngũ b Nghi lễ, động tác cá nhân, đội hình c Nghi thức, nghi lễ d Phát triển từ nghi thức Đội Câu Trong đội hình, lệnh huy gì? a ... Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI Tên hát gì? a “Nối vòng tay lớn” b “Khi Tổ quốc cần” c “Lên đàng” d “Thanh niên làm theo lời Bác” II PHẦN NGHI THỨC, NGHI LỄ, KỸ NĂNG HỘI Câu Nghi thức...
 • 7
 • 172
 • 0

Xem thêm