Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại uỷ ban nhân dân cấp xã” (nghiên cứu trường hợp các xã trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương)

Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
... tài: "Cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân cấp địa bàn thành phố Nội" nhằm nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá trình cải cách thủ tục hành quyền cấp địa bàn thành phố Nội công cải cách hành ... giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân cấp địa bàn thành phố Nội 10 Chương KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1.1 Khái ... sở cho việc cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân cấp địa bàn thành phố Nội Trên sở đánh giá trình thực áp dụng văn trình cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân cấp Nội - Phân tích,...
 • 113
 • 780
 • 3

Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác quản lý thuế ở Chi cục Thuế thành phố Long xuyên đến năm 2015

Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác quản lý thuế ở Chi cục Thuế thành phố Long xuyên đến năm 2015
... hiệu cải cách thủ tục hành công tác quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015: Biện pháp quản thuế: Một số giải pháp công tác cải cách hành đại hoá công tác quản thuế ... tiêu giải pháp nâng cao hiệu công tác cải 20-27 cách thủ tục hành công tác Quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015 3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu công tác cải cách TTHC công tác Quản ... Quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác cải cách TTHC công tác Quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015 3.2.1 Biện pháp...
 • 34
 • 392
 • 3

tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác quản lý thuế ở chi cục thuế thành phố long xuyên đến năm 2015

tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về công tác quản lý thuế ở chi cục thuế thành phố long xuyên đến năm 2015
... VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2015 3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành công tác quản ... tiêu giải pháp nâng cao hiệu công tác cải cách 20-27 thủ tục hành công tác Quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015 3.1 Mục tiêu nâng cao hiệu công tác cải cách TTHC công tác Quản ... Quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác cải cách TTHC công tác Quản thuế Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên đến năm 2015 3.2.1 Biện pháp...
 • 30
 • 542
 • 1

đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh
... tài đánh giá công tác cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai địa bàn thành phố Bắc Ninh, sở đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai địa bàn thành phố Bắc ... cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai TP Bắc Ninh 4.2.1 73 Công tác ban hành văn đạo cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai 73 4.2.2 Đánh giá công tác tuyên truyền thủ tục hành lĩnh vực đất đai ... đai thành phố Bắc Ninh 52 4.1.3 Kết cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai thành phố Bắc Ninh 55 4.1.4 Đánh giá kết cải cách hành lĩnh vực đất đai 71 4.2 Đánh giá hoạt động triển khai công tác cải...
 • 121
 • 421
 • 2

skkn một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ cải CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO dục và đào tạo

skkn một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ cải CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO dục và đào tạo
... tài Một số biện pháp nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành ngành Giáo dục Đào tạo để đồng nghiệp tham khảo, góp ý, cho việc cải cách thủ tục hành ngành giáo dục nói chung cải cách thủ tục hành theo ... hành để ban hành thủ tục hành đơn vị, tổ chức thực số biểu mẫu nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành ngành Giáo dục Đào tạo Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Trong năm qua, Ngành Giáo dục ... có kinh nghiệm: - Số năm có kinh nghiệm: 10 năm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cải cách hành động lực góp phần...
 • 41
 • 249
 • 1

SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo

SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo
... tài Một số biện pháp nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành ngành Giáo dục Đào tạo để đồng nghiệp tham khảo, góp ý, cho việc cải cách thủ tục hành ngành giáo dục nói chung cải cách thủ tục hành theo ... hành để ban hành thủ tục hành đơn vị, tổ chức thực số biểu mẫu nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành ngành Giáo dục Đào tạo Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Trong năm qua, Ngành Giáo dục ... có kinh nghiệm: - Số năm có kinh nghiệm: 10 năm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cải cách hành động lực góp phần...
 • 40
 • 226
 • 0

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, THANH HÓA

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, THANH HÓA
... yếu tố ảnh hƣởng đến cải cách thủ tục hành UBND xã, thị trấn huyện Quảng Xƣơng 20 2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành UBND xã, thị trấn huyện Quảng Xƣơng, tỉnh Thanh hóa 31 ... thủ tục hành Chương THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG, TỈNH THANH HOÁ 2.1 Khái quát đặc điểm tình hình số yếu tố ảnh hƣởng đến cải cách thủ ... tục thủ tục hành 10 1.2.2 Thủ tục 10 1.2.3 Thủ tục hành 11 1.3 Cải cách cải cách thủ tục hành 12 1.3.1 Cải cách 12 1.3.2 Cải cách thủ tục hành...
 • 26
 • 472
 • 0

Tác động của các loại hình kiểm tra đánh giá kết quả học tập đến tính tịch cực học tập của học sinh-sinh viên (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

Tác động của các loại hình kiểm tra đánh giá kết quả học tập đến tính tịch cực học tập của học sinh-sinh viên (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên
... "Tác động loại hình kiểm tra - đánh giá kết học tập đến tính tích cực học tập học sinh - sinh viên (nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên) " hoàn toàn kết nghiên cứu ... việc kiểm tra - đánh giá kết học tập sinh viên Các loại hình kiểm tra đánh giá kết học tập gồm có: 1.2.2.1 Loại hình kiểm tra - đánh giá kết học tập quan sát - thực hành Loại hình kiểm tra - đánh ... tác động loại hình kiểm tra - đánh giá kết học tập đến tính tích cực học tập HSSV 50 3.2.1 Sự khác mức độ tác động loại hình kiểm tra - đánh giá kết học tập đến tính tích cực học tập, hành...
 • 108
 • 417
 • 0

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội
... môi trường thành Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội quan chuyên môn giúp UBND Thành phố thực chức quản lý Nhà nước Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài ... thành hoạt động Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất nội 2.1.1 Tổng quan Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất nội Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất Nội trước 1995 Sở Quản lý ruộng đất trải qua lần ... 2003 UBND Thành phố Nội định hợp sở Địa – Nhà đất Nội tổ chức thực chức quản lý Nhà nước tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thành Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội ...
 • 78
 • 1,741
 • 11

skkn một số giải pháp góp phần cải cách thủ tục hành chính trong trung tâm gdtx

skkn một số giải pháp góp phần cải cách thủ tục hành chính trong trung tâm gdtx
... thức đắn cải cách thủ tục hành chính, để có giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý giáo dục thúc đẩy nhanh chóng công cải cách thủ tục hành nay, góp phần xây dựng Trung tâm phát ... cải cách thủ tục hành gỡ bỏ rào cản thủ tục hành đời sống người dân, giúp giảm chi phí rủi ro người dân việc thực thủ tục hành Sau đơn giản hóa thủ tục hành cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TRUNG TÂM GDTX I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Ngày nay, trước xu toàn cầu hóa kinh tế văn hóa, cải cách thủ tục hành trở thành trào lưu, nhu cầu...
 • 13
 • 3,438
 • 19

Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu phân bón tại cục trồng trọt theo mô hình 1 cửa

Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu phân bón tại cục trồng trọt theo mô hình 1 cửa
... Nông nghiệp phát triển nông thôn em chọn đề tài: "Tìm hiểu cải cách thủ tục hành lĩnh vực sản xuất, nhập phân bón Cục Trồng trọt theo hình cửa" nội dung cho báo cáo thực tập Nhưng đề tài khó, ... PHƯƠNG HƯỚNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN MÔ HÌNH "MỘT CỬA" TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU PHÂN BÓN 1 Thứ nhất, tiếp tục rà soát qua thủ tục hành chính, theo hướng giảm tối đa thủ tục xin phép, cấp ... danh mục phân bón * Tính đến ngày 30 /11 /2005, Cục trồng trọt thực hiện: - Tiếp nhận 14 8 hồ sơ thuộc lĩnh vực phân bón giải 14 7 hồ sơ (chiếm 99%) * Từ 01/ 12/2005, Cục trồng trọt tiếp tục triển...
 • 33
 • 147
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: CẢI CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH tại bộ PHẬN TIẾP NHẬN và TRẢ lời kết QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ tục HÀNH CHÍNH THEO cơ CHẾ “một cửa”

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: CẢI CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH tại bộ PHẬN TIẾP NHẬN và TRẢ lời kết QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ tục HÀNH CHÍNH THEO cơ CHẾ “một cửa”
... TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” I Giới thiệu phận tiếp nhận trả kết UBND phường Phú Thượng Khái niệm chế “một cửa” - “Một ... dụng tốt hội quan quản lý nhà nước cần thực tốt chức quản lý Cải cách phải đáp ứng yêu cầu thực tế đặt vấn đề thiết mang tính lâu dài cải cách hành Trong Bộ phận tiếp nhận trả lời kết giải thủ tục ... giải hồ sơ tổ chức, công dân phận tiếp nhận trả kết chuyến đến trình lãnh đạo có thẩm quyền ký chuyển phận tiếp nhận trả kết theo thời gian quy định - Bộ phận tiếp nhận trả kết nhận lại kết giải...
 • 37
 • 559
 • 2

Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
... pháp lý Uỷ ban nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bầu, quan chấp hành Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, quan hành nhà nước ... Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Chương 2: Thực trạng giải thủ tục hành phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Kiến nghị, đề xuất phòng Tư pháp, UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh ... cá nhân 19 Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA 2.1 Những vấn đề chung thủ tục hành 2.1.1 Khái niệm thủ tục hành chính, vị trí, vai trò thủ...
 • 68
 • 357
 • 3

Xây dựnghài hoà hoá các chỉ số đánh giá hiệu quả trường học và chỉ số đánh giá năng lực Hiệu trưởng

Xây dựng và hài hoà hoá các chỉ số đánh giá hiệu quả trường học và chỉ số đánh giá năng lực Hiệu trưởng
... thông số theo tiêu chuẩn (tiêu chí) Bộ • Xây dựng khung giám sát, đánh giá để đo lường chất lượng, hiệu giáo dục cấp quản lý • Xuất ▫ Sổ tay Hiệu trưởng – Sách hướng dẫn số đánh giá trường học ... tố khác • Các số giúp HT xác định mục tiêu cần ưu tiên phát triển sau giám sát việc thực mục tiêu Hài hoà hoá số đánh giá hiệu trường học Các chuẩn (tiêu chí) cho bậc học (chuẩn tiểu học, chuẩn ... CNTTTT nhà trường) Ý kiến phản hồi đơn vị Bộ Hồ sơ trường PEMIS Tư vấn quốc tế • • Khoảng 154 số đánh giá hiệu trường học, số CNTT-TT, trường học thân thiện Các chuẩn số quốc tế 76 lực quản lý...
 • 23
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hiệu quả cải cách thủ tục hành chínhđánh giá công tác cải cách thủ tục hành chínhnâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chínhdanh gia chung va kien nghi ve cac bien phap cai cach thu tuc hanh chinh tai bo cong thuongcác chỉ số đánh giá hiệu quả tín dụngchỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốntìm hiểu chỉ số đánh giá hiệu quả kpi kpi – key performance indicators quản trị nguồn nhân lực và khả năng áp dụng tại các doanh nghiệp việt nam doccác chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốncác chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụngcác chỉ số đánh giá hiệu quả năng lượng của đhkk gia dụng qo lt 14 kw 48000 btu hchỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanhcác chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanhchỉ số đánh giá hiệu quả dự án đầu tưcác chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tưchỉ số đánh giá hiệu quả đầu tưTăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Phú YênVận dụng phương pháp tính giá hoạt động tại công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh - Đà NẵngVận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần Phước Kỳ Nam .Chương I. §7. Tỉ lệ thứcHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânVận dụng phương pháp tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty cổ phần dệt may 29 3.Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳngBài 9. Đề phòng bệnh giunBài 8. Ăn, uống sạch sẽBài 7. Ăn, uống đầy đủPhân tích hàm lượng chất không tan trong bột giặtChương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Tuần 33. LượmBài 12. Đồ dùng trong gia đìnhTuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 4. Bím tóc đuôi samÔn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên