Bước đầu tìm hiểu về những ngôi mộ gió trên đảo lý sơn quảng ngãi

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ NHỮNG NGÔI MỘ GIÓ TRÊN ĐẢO SƠN- QUẢNG NGÃI

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ NHỮNG NGÔI MỘ GIÓ TRÊN ĐẢO LÝ SƠN- QUẢNG NGÃI
... quan điểm coi mộ gió Nó nấm mộ giả, mộ chờ mà 23 2.5 Mộ gió đảo Sơn, mộ gió hay mộ chiêu hồn? Hai từ mộ gió Sơn chẳng biết có từ Mộ gió mộ người dân biển bị chết xác Hoặc mộ xưa chôn bên ... mộ, hay thầy phù thủy lập nên mộ đó, biết chỗ mộ gió bạt ngàn mộ Sơn 2.7 So sánh mộ gió Sơn với mộ gió địa phƣơng khác 2.7.1.Điểm khác biệt mộ gió Sơn với mộ gió vùng ven biển khác ... “Nỗi đau Hoàng Sa” đến Quảng Ngãi ông nhiều lần thăm mộ gió đảo Sơn, đất liền Đăm đăm với nỗi đau nên ông am hiểu câu chuyện mộ gió lại triết rằng: 24 Mộ gió có nghĩa gió quanh đây, ta cảm...
 • 84
 • 238
 • 0

Bước đầu tìm hiểu về hình du lịch cộng đồng tại bản Sín Chải, Sapa.

Bước đầu tìm hiểu về mô hình du lịch cộng đồng tại bản Sín Chải, Sapa.
... l ch 12 12 1.1 Tài ngun du l ch t nhiên 1.2 Tài ngun du l ch nhân văn 12 14 Q trình hình thành mơ hình du l ch c ng ng t i b n Sín Ch i Các ho t ng du l ch c ng ng t i Sín Ch i 15 17 3.1 D ch ... cho du khách, hồn ch nh mơ hình du l ch c ng ng Các s n ph m du l ch c ng ng c a b n Sín Ch i s ơc gi i thi u t i Trung tâm Thơng tin du l ch d ch v Sapa Các ho t ng du l ch c ng ng t i b n Sín ... mơ c bán cho du khách 3.3 Mơ hình du l ch c ng Th a Thiên Hu : ng t i khu du l ch Su i Voi - Su i Voi m t i m du l ch Th a Thiên Hu xã L c Tiên, huy n Phú L c, t nh Lo i hình du l ch Su i Voi...
 • 35
 • 832
 • 2

Bước đầu tìm hiểu về hình du lịch cộng đồng tại bản Sín Chải, Sapa

Bước đầu tìm hiểu về mô hình du lịch cộng đồng tại bản Sín Chải, Sapa
... cho du khách, hồn ch nh mơ hình du l ch c ng ng Các s n ph m du l ch c ng ng c a b n Sín Ch i s ơc gi i thi u t i Trung tâm Thơng tin du l ch d ch v Sapa Các ho t ng du l ch c ng ng t i b n Sín ... l ch 12 12 1.1 Tài ngun du l ch t nhiên 1.2 Tài ngun du l ch nhân văn 12 14 Q trình hình thành mơ hình du l ch c ng ng t i b n Sín Ch i Các ho t ng du l ch c ng ng t i Sín Ch i 15 17 3.1 D ch ... phát tri n du l ch c ng ng n mơ hình Sapa - Cát Cát - Sín Ch I - Núi X D án “ H tr du l ch b n v ng t i huy n Sapa , 11.2001 Nguy n ình Hòe, Vũ Văn Hi u Du l ch b n v ng Lê Văn Lanh Du l ch sinh...
 • 35
 • 435
 • 1

02 luan van bao cao bước đầu tìm hiểu về quá trình khai phá, mở mang vùng đất đàng trong của các chóa nguyễn (1558 1774)

02 luan van bao cao bước đầu tìm hiểu về quá trình khai phá, mở mang vùng đất đàng trong của các chóa nguyễn (1558 1774)
... tìm hiểu làm rõ việc vùng đất bước sát nhập vào lãnh thổ nước ta tìm hiểu lực lượng khai phá vùng đất này, hình thức khai thác kết đạt 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian Đề tài nghiên cứu vùng ... 5.1 Về mặt khoa học Đề tài trình bày cách có hệ thống trình chóa nguyễn bước xâm lấn, sát nhập vùng đất vào lãnh thổ mình, tạo thành vùng cát vững quyền phong kiến nhà Nguyễn, đồng thời trình ... đến năm 1757, toàn đất đai Thuỷ Chõn Lạp bị sát nhập vào vùng đất Đàng Trong chúa Nguyễn Với kế hoạch xõm lấn bước, đất đai Đàng Trong vào đến tận vịnh Thái Lan, bao gồm toàn đất Nam Bộ ngày Tớnh...
 • 33
 • 412
 • 0

Bước đầu tìm hiểu về hình nhà nước kiểu mới ở việt nam năm đầu tiên sau cách mạng tháng tám (02 09 1945 19 12 1946) lê văn lâm nghệ an đại học vinh , 2004 70 tr ; 20 x 27 cm + thu qua US

Bước đầu tìm hiểu về mô hình nhà nước kiểu mới ở việt nam năm đầu tiên sau cách mạng tháng tám (02 09 1945 19 12 1946)  lê văn lâm  nghệ an đại học vinh , 2004  70 tr ; 20 x 27 cm + thu qua US
... chọn hình nhà nớc Việt Nam (1858 -194 5) Chơng 2: Nhà nớc Việt Nam kiểu năm sau Cách mạng tháng Tám (2/9 /194 5 - 19/ 12 /194 6) Mục lục Mở đầu Nội dung Chơng I Quá tr nh lựa chọn hình Nhà nớc Việt ... Từ chiến tranh nớc Ba Lan, Bungari, Hungari, Tiệp Khắc, Nam T, Anbani, Rumani, Đông Đức, Bắc Triều Tiên, Mông Cổ đợc giải phóng, lập nên chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa x hội Sự ... 75.805 lớp học có 97.644 ngời tham gia dạy học 2,5 triệu học viên biết đọc, biết viết[ 3,3 2 ], tr ng học từ tiểu học, trung học s , trung học phổ thông đến đại học bắt đầu khai giảng tr lại Mục...
 • 67
 • 90
 • 0

Bước đầu tìm hiểu về tình hình kinh doanh du lịch tại khu du lịch tuần châu

Bước đầu tìm hiểu về tình hình kinh doanh du lịch tại khu du lịch tuần châu
... nguyên du lịch 1.2.2 Điểm du lịch 1.2.3 Cụm du lịch 1.2.4 Khu du lịch 1.2.5 Trung tâm du lịch 1.2.6 Đô thị du lịch 1.2.7 Tuyến du lịch 1.2.8 Chương trình du lịch 1.2.9 Lữ hành 1.2.10 Dịch vụ du lịch ... 3.8.2 Khu hộ cao cấp 3.9 Các kiện đã, diễn rại Tuần Châu 3.10 Công tác xã hội 3.11 Một vài định hướng phát triển kinh doanh khu du lịch Tuần Châu 3.11.1 Khu du lịch Tuần Châu – Hà Tây 3.11.2 Khu du ... 1.2.11 Kinh doanh du lịch 1.2.12 Hướng dẫn du lịch 1.2.13 Xúc tiến du lịch 1.2.14 Cơ sở lưu trú 1.2.15 Sản phẩm du lịch 1.3 Các loại hình du lịch 1.3.1 Căn vào đặc điểm địa lý điểm du lịch 1.3.2...
 • 21
 • 450
 • 0

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (6-1991)

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (6-1991)
... Việc Đại hội VII đề Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội kịp thời đắn Đặc biệt đắn mô hình xây dựng chủ nghĩa hội gồm có đặc trưng Nước ta độ lên chủ nghĩa hội bối ... Việt Nam Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội, mô hình chủ nghĩa hội Việt Nam đường, phương hướng lên chủ nghĩa hội tiếp tục khẳng định đường lối đổi từ Đại hội VI ... hướng chủ nghĩa hội Cương lĩnh xây dựng đất nước nêu Đại hội nội dung quan trọng góp phần thực thành công công đổi đất nước Đại hội với cương lĩnh đưa quan niệm tổng quát hội hội chủ nghĩa...
 • 25
 • 487
 • 1

Bước đầu tìm hiểu về hát Dô ở xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Bước đầu tìm hiểu về hát Dô ở xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
... hay khía cạnh của hát Hơn thế, tài liệu chủ yếu nói nguồn gốc nói điệu nói nghệ nhân hát Với đề tài Bước đầu tìm hiểu hát Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Nội muốn có nhìn ... CỦA HÁT DÔ 2.1 Khái niệm nguồn gốc hát 2.1.1 Khái niệm hát Hát hay gọi Hát Hội thể loại dân ca nghi lễ, hình thành phát triển mảnh đất Lạp Hạ xưa, Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành ... Liệp Tuyết thuộc huyện Quốc Oai thuộc địa phận Nội Như đến nay, Liệp Tuyết thuộc thành phố Nội 1.4 Về văn hóa 1.4.1.Giáo dục Tìm hiểu Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, tỉnh Tây cũ, thấy...
 • 68
 • 883
 • 1

Bước đầu tìm hiểu về tiếng Hà Nội trong phương ngữ Bắc theo chiều dài lịch sử

Bước đầu tìm hiểu về tiếng Hà Nội trong phương ngữ Bắc theo chiều dài lịch sử
... kì tiếng Nội Trong buổi phát tiếng Việt Đài tiếng nói Việt Nam, tin truyền hai phương ngữ phương ngữ Bắc Bộ phương ngữ Nam Bộ (lấy chuẩn phương ngữ Nội phương ngữ thành phố Hồ Chí Minh) Phương ... nhận Trong tình hình nay, nói có đôi điểm khác nhau, người Bắc người toàn quốc hiểu phương ngữ thành phố Hồ Chí Minh ngang với phương ngữ Nội, ngược lại thế, toàn quốc hiểu phương ngữ Nội ... tất gỡ thuộc về tiếng Bắc tiếng Nội (trừ tiếng vựng Nghệ An- Tĩnh) gọi là“ tiếng Nghệ”, gọi tất gỡ thuộc về tiếng Nam” là“ tiếng Sài Gòn”, gỡ thuộc về tiếng miền Trung” là“ tiếng Huế”...
 • 23
 • 515
 • 2

Bước đầu tìm hiểu về tiếng Hà Nội trong phương ngữ Bắc theo chiều dài lịch sử

Bước đầu tìm hiểu về tiếng Hà Nội trong phương ngữ Bắc theo chiều dài lịch sử
... ti ng N i Trong nh ng bu i phát ti ng Vi t c a ng t kinh kì y ài ti ng nói Vi t Nam, b n tin c truy n i b ng hai phương ng phương ng B c B phương ng Nam B (l y chu n phương ng N i phương ... tính ch t trung gian c a nhóm phương ng Trung B Chia ti ng Vi t thành ba vùng phương ng l n: phương ng B c, phương ng Trung phương ng Nam ý ki n chung c a nhi u nhà nghiên c u phù h p v i quan ... phương ng Trung phương ng Nam, Thanh Hố phương ng chuy n ti p gi a phương ng B c phương ng Trung Cũng theo th i gian, cư dân N i có bao s thay i, di chuy n tương h B c- Trung– Nam Theo ó, có bi...
 • 23
 • 215
 • 0

Bước đầu tìm hiểu về làng gỗ đồng kỵ trong phát triển du lịch ở đồng bằng bắc bộ

Bước đầu tìm hiểu về làng gỗ đồng kỵ trong phát triển du lịch ở đồng bằng bắc bộ
... Chương I: Cơ sở lý luận du lịch du lịch làng nghề Chương II: Tiềm thực trạng phát triển du lịch làng gỗ Đồng Kỵ Chương III: Một số đề xuất nhằm phát triển du lịch làng gỗ Đồng Kỵ Sinh viên: Vũ ... nghiên cứu -Tìm hiểu trình hình thành phát triển làng nghề chạm khảm gỗ Đồng Kỵ -Tìm hiểu nét văn hoá truyền thống làng nghề chạm khảm gỗ Đồng Kỵ -Tìm hiểu tiềm phát triển du lịch làng nghề, xây ... sở chia du lịch theo mục đích chuyến du khách thành hai loại: Du lịch túy du lịch kết hợp + Du lịch túy gồm có: du lịch thăm quan, du lịch giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch...
 • 77
 • 281
 • 0

Bước đầu tìm hiểu về sức mạnh mềm của nhật bản báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Bước đầu tìm hiểu về sức mạnh mềm của nhật bản báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên
... luận sức mạnh mềm 1.1 Khái niệm sức mạnh mềm 1.1.1 Sức mạnh sức mạnh cứng 1.1.2 Sức mạnh mềm 1.1.3 Mối quan hệ sức mạnh mềm sức mạnh cứng 1.2 Sức mạnh mềm quan hệ quốc tế Chƣơng 2: Sức mạnh mềm Nhật ... vai trò sức mạnh mềm tăng lên đáng kể Sự xuất sức mạnh mềm nét quan hệ quốc tế đƣơng đại so với lịch sử 12 CHƯƠNG SỨC MẠNH MỀM CỦA NHẬT BẢN 2.1 Chiến lược sức mạnh mềm Nhật Bản Nhật Bản đất ... vận dụng sức mạnh mềm nhiều để tạo ảnh hƣởng xử lý vấn đề quốc tế Nghiên cứu giúp nắm đƣợc khái niệm sức mạnh mềm đặc điểm sức mạnh mềm Nhật Bản Qua tìm hiểu nguồn thực trạng sức mạnh mềm Việt...
 • 28
 • 706
 • 2

Bước đầu tìm hiểu về quá trình di cư của người hoa vào việt nam luận văn tốt nghiệp đại học

Bước đầu tìm hiểu về quá trình di cư của người hoa vào việt nam luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2011 TRNG I HC VINH KHOA LCH S === === lê thị bình Khóa luận tốt nghiệp đại học Bớc đầu tìm hiểu trình di c ngời Hoa vào Việt Nam chuyên ngành lịch sử giới Lp 48A - S (2007 ... thc di c Cú th núi rng, ngi Hoa di c n Vit Nam di nhiu hỡnh thc khỏc nhng tu chung li cú hai hỡnh thc di c ln l di c t nhiờn v di c cng bc cú t chc * Hỡnh thc di c t nhiờn õy l hỡnh thc di c din ... Vit Nam l mt nhõn t quan trng ngi Hoa di c sang Vit Nam t lõu lch s v ngy cng ụng o hn bt kỡ quc gia no cú ngi Hoa di trỳ n khu vc ụng Nam Vy thỡ quỏ trỡnh di c ca h sang mnh t Vit Nam din...
 • 70
 • 431
 • 7

Bước đầu tìm hiểu về tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (opec)

Bước đầu tìm hiểu về tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (opec)
... khăn B nội dung Chơng Khát quát thành lập tổ chức xuất dầu lửa (opec) 1.1 Nguyên nhân dẫn đến đời tổ chức nớc xuất dầu lửa (opec) Tổ chức nớc xuất dầu lửa (theo tiếng Anh organization of the petroleum ... Nguyên nhân trị 1.2 Sự thành lập tổ chức nớc xuất dầu lửa (OPEC) 6 1.2.1 Sự thành lập Tổ chức nớc xuất dầu lửa (OPEC) 1.2.2 Mục đích hoạt động 1.2.3 Cơ cấu tổ chức Chơng 2: Quá trình đấu tranh ... đầu Kết luận, Th mục tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận bao gồm ba chơng sau đây: Chơng 1: Khái quát đời Tổ chức xuất dầu lửa (OPEC) 1.1 Nguyên nhân dẫn đến đời Tổ chức nớc xuất dầu lửa (OPEC)...
 • 72
 • 1,151
 • 8

Bước đầu tìm hiểu về hiện tượng bà mẹ đơn thân ở Hà Nội hiệnnay

Bước đầu tìm hiểu về hiện tượng bà mẹ đơn thân ở Hà Nội hiệnnay
... tiếp cận với số mẹ đơn thân kết hôn (trường hợp đơn thân tạm thời) để hiểu nhìn khách quan mẹ đơn thân có sống không đơn thân quãng thời gian đơn thân mình, người làm mẹ đơn thân Tuy nhiên, ... hình thức mẹ đơn thân xuất xã hội Sau người chồng qua đời, hai người có con, người phụ nữ trở thành mẹ đơn thân nuôi 2.2 Sự phát triển mô hình mẹ đơn thân giới Bố mẹ đơn thân tượng tồn ... Đơn thân chủ động đơn thân bị động Chủ thể mô hình mẹ đơn thân người mẹ Tùy thuộc vào mức độ chủ động người mẹ, có hai loại hình đơn thân đơn thân chủ động đơn thân bị động Những mô hình bà...
 • 82
 • 4,447
 • 58

Xem thêm

Từ khóa: thông tin về huyện đảo lý sơn quảng ngãiphần mở đầu tìm hiểu về ngành khí thế giớiphần mở đầu tìm hiểu về ngành khí vnphần mở đầu tìm hiểu về ngành dầu khíbước đầu tìm hiểu văn hoá ẩm thực việt namtìm hiểu về mã nguồn mở joomlatìm hiểu về tượng nhà mồ tây nguyêntìm hiểu về ngôn ngữ mô tả phần cứng vhdlthưc hành tìm hiểu về những cơ hội và thách thứcbước đầu tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua môn khoa học lớp 4 5 ở khu vực thành phố vĩnh yên vĩnh phúcbước đầu tìm hiểu mối liên hệ dân số môi trường phát triển bền vữngbước đầu tìm hiểu sự phát triển kinh tế huyện lục ngạn bắc giang từ 1986 2005bước đầu tìm hiểu điệu hát sình ca của tộc người cao lan ở sơn dương tuyên quangbước đầu tìm hiểu truyện ngắn vũ trọng phụngbước đầu tìm hiểu đặc tính sinh học và nghiên cứu nuôi thử nghiệm bằng hình thức nuôi lồng loài cá lăng đuôi đỏ hemibagrus wyckioides ở thành phô buôn ma thuộtUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 4. Learning a foreign languagechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018PPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuUnit 4. Big or small?Đường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcDạy học đồng loạt cả lớpBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDBài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁNGRAMMAR một số câu trúc dùng như 3 câu điều kiện