Ứng phó với ngập lụt của người dân hà nội ( nghiên cứu trường hợp xã tân triều huyện thanh trì và phường tân mai quận hoàng mai, hà nội)

Thực trạng kiến thức, thái độ thực hành sẵn sàng ứng phó với lũ, lụt của người dân đức thanh, huyện đức thọ, tỉnh tĩnh năm 2013

Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành sẵn sàng ứng phó với lũ, lụt của người dân xã đức thanh, huyện đức thọ, tỉnh hà tĩnh năm 2013
... dân Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Tĩnh năm 2013 Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành sẵn sàng ứng phó với lũ, lụt người dân Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Tĩnh năm 2013 ... phó với lũ, lụt, triển khai nghiên cứu Thực trạng kiến thức, thái độ thực hành sẵn sàng ứng phó với lũ, lụt người dân Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Tĩnh năm 2013 Nghiên cứu chọn tiến hành ... lũ, lụt 28 3.3 Thái độ người dân sẵn sàng để ứng phó với lũ, lụt 39 3.4 Thực hành người dân sẵn sàng ứng phó với lũ, lụt 42 3.5 Các yếu tố liên quan tới kiến thức, thực hành sẵn sàng...
 • 106
 • 108
 • 0

Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy nội tân lập đan phương tây)

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu  cầu giấy  hà nội và xã tân lập  đan phương  hà tây)
... tiếp cận dịch vụ hội DVYT người dân Do đó, thực đề tài: Bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế người dân Nội (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập ... tiếp cận DVYT nói riêng nước ta 8.2 Về thực tiễn Nghiên cứu Bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế nghiên cứu chủ đề hai địa bàn phường Dịch Vọng Hậu Cầu Gi y Nội Tân Lập Đan ... người dân Chương Nguyên nhân bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế người dân PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trình b y kết luận nghiên cứu đưa số khuyến nghị quan quản lí y tế, quyền địa phương...
 • 16
 • 547
 • 0

Bất bình đẳng hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Nội Tân Lập - đan phượng, nội

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - đan phượng, hà nội
... cận dịch vụ y tế người dân Nội (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) việc làm cần thiết Những nhận xét sở đánh giá nguyên nhân g y ... (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu gi y - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) , tác giả hi vọng tìm lời giải cho câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến BBĐXH tiếp cận DVYT người dân nay? ... Nguyên nhân tạo nên BBĐXH tiếp cận DVYT người dân nay? 4.2 Giả thuyết nghiên cứu - Hiện nay, tiếp cận DVYT người dân tồn khác biệt nhóm hội - Các y u tố dẫn tới BBĐXH tiếp cận DVYT người dân...
 • 93
 • 510
 • 1

Vai trò của chính sách ưu đãi hội Trợ giúp hội đối với đời sống của người dân hiện nay (Nghiên cứu tại Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Vai trò của chính sách ưu đãi xã hội và Trợ giúp xã hội đối với đời sống của người dân hiện nay (Nghiên cứu tại Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên)
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI LÊ THỊ MAI VAI TRÕ CỦA CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI XÃ HỘI VÀ TRỢ GIÖP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ LÝ THƢỜNG KIỆT, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH ... tài nghiên cứu: Vai trò sách ưu đãi hội trợ giúp hội đời sống người dân nay , đƣợc tiến hành nghiên cứu Thƣờng Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hƣng Yên TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Trong năm ... thể bao gồm sách UĐXH TGXH (chính sách trợ cấp, phụ cấp hội hàng tháng, sách ƣu đãi trợ giúp y tế, sách ƣu đãi, trợ giúp giáo dục, sách ƣu đãi trợ giúp lao động việc làm, sách hỗ trợ nhà ở)...
 • 132
 • 159
 • 0

Đầu tư của cha mẹ đối với việc học tập bậc tiểu học của con cái người dân tộc hmông ở sapa ( nghiên cứu trường hợp lao chải huyện sapa tỉnh lào cai

Đầu tư của cha mẹ đối với việc học tập bậc tiểu học của con cái người dân tộc hmông ở sapa ( nghiên cứu trường hợp xã lao chải huyện sapa tỉnh lào cai
... thức việc đầu cho học tập tiểu học bậc cha mẹ người dân tộc H’Mông Sapa Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đầu cha mẹ việc học tập bậc tiểu học người dân tộc ... Sapa (nghiên cứu trường hợp Lao Chải huyện Sapa tỉnh Lào Cai) 5.2 Khách thể nghiên cứu Cha mẹ, thầy cô giáo em học sinh tiểu học người dân tộc H’Mông địa bàn Lao Chải huyện Sapa tỉnh Lào ... khăn Trong đề tài nghiên cứu: Đầu cha mẹ việc học tập bậc tiểu học người dân tộc H’Mông Sapa (nghiên cứu Lao Chải huyện Sapa tỉnh Lào Cai) Thông qua tìm hiểu biết Lao Chải thuộc diện...
 • 103
 • 162
 • 0

Vai trò của chính sách ưu đãi hội trợ giúp hội đối với đời sống của người dân hiện nay (nghiên cứu tại lý thường kiệt, yên mỹ, hưng yên)

Vai trò của chính sách ưu đãi xã hội và trợ giúp xã hội đối với đời sống của người dân hiện nay (nghiên cứu tại lý thường kiệt, yên mỹ, hưng yên)
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI LÊ THỊ MAI VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI XÃ HỘI VÀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ LÝ THƯỜNG KIỆT, HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG ... tài nghiên cứu: Vai trò sách ưu đãi hội trợ giúp hội đời sống người dân nay , đƣợc tiến hành nghiên cứu Thƣờng Kiệt, huyện Yên Mỹ, Hƣng Yên TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Trong năm ... An sinh hội ĐBXH Đảm bảo hội BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tế CSXH Chính sách hội LĐTBXH Lao động Thƣơng binh hội TCXH Trợ cấp hội TGXH Trợ giúp hội XHCN hội chủ nghĩa...
 • 16
 • 212
 • 0

Năng lực nghề của người lao động vùng dân tộc thiểu số trong các hoạt động kinh tế (nghiên cứu trường hợp Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên[163038]163038

Năng lực nghề của người lao động vùng dân tộc thiểu số trong các hoạt động kinh tế (nghiên cứu trường hợp xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên[163038]163038
... nghiên cứu Chương 2: Thực trạng lực nghề người lao động hoạt động kinh tế Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Năng lực nghề người lao động Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái ... nghề hoạt động kinh tế người lao động vùng dân tộc thiểu số miền núi Năng lực nghề nhân tố quy định hoạt động kinh kế người lao động: Năng lực nghề tri thức, kỹ năng, thái độ nghề người lao động ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - CAO THỊ NHÀN NĂNG LỰC NGHỀ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP XÃ BỘC NHIÊU,...
 • 151
 • 286
 • 0

Vai trò của vốn hội trong xây dựng nông thôn mới ( Nghiên cứu trường hợp Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Nội)

Vai trò của vốn xã hội trong xây dựng nông thôn mới ( Nghiên cứu trường hợp xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội)
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN * ĐỖ THỊ NGÂN VAI TRÕ CỦA VỐN XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Nghiên cứu trường hợp Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành ... hiểu vai trò vốn hội Chương trình xây dựng nông thôn Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Nội nội dung xây dựng sở hạ tầng phát triển kinh tế nông thôn Từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp ... 248-249), vốn hội nằm quan hệ hội (Coleman, 1988: 98-100), vốn hội mạng lưới hội Lin (2 001: 24-25), mạng lưới hội thành tố vốn hội (Putnam, 2000: 19), cần quan sát vốn hội thông...
 • 99
 • 266
 • 2

Vai trò của vốn hội trong xây dựng nông thôn mới ( nghiên cứu trường hợp thượng mỗ, huyện đan phượng, thành phố nội)

Vai trò của vốn xã hội trong xây dựng nông thôn mới ( nghiên cứu trường hợp xã thượng mỗ, huyện đan phượng, thành phố hà nội)
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN * ĐỖ THỊ NGÂN VAI TRÒ CỦA VỐN XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Nghiên cứu trường hợp Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành ... hiểu vai trò vốn hội Chương trình xây dựng nông thôn Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Nội nội dung xây dựng sở hạ tầng phát triển kinh tế nông thôn Từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp ... việc lựa chọn đề tài Vai trò vốn hội xây dựng Nông thôn mới có ý nghĩa cấp thiết mặt thực tiễn lý luận Về mặt thực tiễn, nghiên cứu vai trò vốn hội xây dựng Nông thôn giúp hiểu sâu mối...
 • 17
 • 94
 • 0

Tái định cư biến đổi đời sống của người mã liềng (chứt)(nghiên cứu trường hợp bản tái định cư cà xen, thánh hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình) luận văn tốt nghiệp đại học

Tái định cư và biến đổi đời sống của người mã liềng (chứt)(nghiên cứu trường hợp bản tái định cư cà xen, xã thánh hóa, huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình) luận văn tốt nghiệp đại học
... - 2011 Trờng đại học vinh khoa lịch sử === === PHM TH HNG KHểA LUN TT NGHIP I HC TáI ĐịNH Sự BIếN ĐổI ĐờI SốNG CủA NGƯờI M ã LIềNG (CHứT) (Nghiờn cu trng hp bn tỏi nh c C Xen, xó Thanh ... tụi ó la chn Tỏi nh c v s bin i i sng ca ngi Mó Ling (Cht), (Nghiờn cu trng hp bn tỏi nh c C Xen, xó Thanh Hoỏ, huyn Tuyờn Hoỏ, tnh Qung Bỡnh) lm ti khúa lun Mc ớch nghiờn cu Lm rừ quỏ trỡnh ... quan ban ngnh, c bit l chớnh quyn a phng, mt ln na li tip tc thc hin ng b tr v trung TC ti bn C Xen, xó Thanh Húa vao thang 8/2004 Bờn cnh s ng h cũn thc hin nhng chớnh sỏch h tr thit thc cho...
 • 127
 • 291
 • 1

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc thực hiện chính sách dân tộc (nghiên cứu trường hợp Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong việc thực hiện chính sách dân tộc (nghiên cứu trường hợp xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
... quan hệ thống trị cấp sở địa bàn nghiên cứu Chƣơng Vai trò hệ thống trị cấp sở Lóng Sập việc thực sách dân tộc Chƣơng Một số đánh giá giải pháp nhằm nâng cao vai trò hệ thống trị cấp sở việc thực ... CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ XÃ LÓNG SẬP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 2.1 Hệ thống trị sở Lóng Sập 2.1.1 Tổ chức máy HTCT sở Lóng Sập đƣợc tổ chức sở thống phù hợp với quy ... trò hệ thống trị sở Lóng Sập việc thực sách dân tộc địa phương 43 2.2.1 Vai trò Đảng ủy Lóng Sập việc thực sách dân tộc 44 2.2.2 Vai trò Hội đồng nhân dân việc thực sách...
 • 108
 • 391
 • 0

Biến đổi sinh kế của người Mường vùng hồ thủy điện Hòa Bình (Nghiên cứu trường hợp Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Biến đổi sinh kế của người Mường vùng hồ thủy điện Hòa Bình (Nghiên cứu trường hợp xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
... nghiên cứu phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu vấn đề mang tính biến đổi Đề tài Biến đổi sinh kế người Mường vùng lũng hồ Thủy điện Hũa Bỡnh– nghiờn cứu trường hợp Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh ... Nam(2) Ảnh hƣởng môi trƣờng sinh kế ngƣời dân tái định cƣ cỏc cụng trỡnh thủy điện nhƣ thủy điện Yali, thủy điện Sêsan, thủy điện Bản Vẽ, thủy điện A Vƣơng, thủy điện Sơn La… đƣợc nhiều ngành ... dựng hồ chứa nƣớc thủy điện sông Đà thuộc xó Hiền Lƣơng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hũa Bỡnh: xúm Dƣng, xóm Doi, xóm Ké, xóm Mơ xóm Lƣơng Phong 4.2 Đối tượng nghiên cứu Nghiờn cứu biến đổi môi trƣờng sinh...
 • 127
 • 424
 • 4

Những quan niệm thực hành trong nghi lễ giải hạn của người Tày (Nghiên cứu trường hợp Nghĩa Đô, Huyện Bảo yên, Tỉnh Lào Cai)

Những quan niệm và thực hành trong nghi lễ giải hạn của người Tày (Nghiên cứu trường hợp xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo yên, Tỉnh Lào Cai)
... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MA THỊ ĐIỆP NHỮNG QUAN NIỆM VÀ THỰC HÀNH TRONG NGHI LỄ GIẢI HẠN CỦA NGƢỜI TÀY Nghi n cứu trường hợp Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai ... nhân thực hành nghi lễ Then giải hạn 51 3.2 Thực hành nghi lễ Then giải hạn người Tày Nghĩa Đô 55 3.2.1 Ngƣời thực hành nghi lễ giải hạn: Then 55 3.2.2 Đồ lễ/ đồ cúng nghi lễ Then giải hạn ... đƣợc thực hành cộng đồng ngƣời Tày Tại ngƣời Tày Nghĩa Đô thực hành nghi lễ Then giải hạn? Trong trƣờng hợp ngƣời dân thực hành nghi lễ này? Ai ngƣời hành lễ? Những tham gia vào nghi lễ này? Để thực...
 • 136
 • 350
 • 2

Các yếu tố tác động đến việc chăm sóc sức khỏe của người di cư qua nghiên cứu trường hợp phường vĩnh tuy, quận hai bà trưng, nội

Các yếu tố tác động đến việc chăm sóc sức khỏe của người di cư qua nghiên cứu trường hợp phường vĩnh tuy, quận hai bà trưng, hà nội
... Do chọn đề tài: Các yếu tố tác động đến việc chăm sóc sức khỏe người di qua nghiên cứu trường hợp phường Vĩnh Tuy, quận Hai Trưng, Nội để nghiên cứu Từ việc nghiên cứu, đề tài cung ... hỏi nghiên cứu Thực trạng chăm sóc sức khỏe người dân di địa bàn phườngVĩnh Tuy, quận Hai Trưng, Tp Nội nào? Những yếu tố tác động mạnh tới hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân di phường ... tác động tích cực đến nhận thức người di việc chăm sóc sức khỏe Thông qua nghiên cứu nắm bắt thực trạng hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân di cư, yếu tố tác động tới việc chăm sóc sức khỏe...
 • 128
 • 180
 • 1

Vai trò của các tổ chức phi chính thức ở nông thôn đối với phát triển vốn hội ( nghiên cứu trường hợp liên hòa, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc)

Vai trò của các tổ chức phi chính thức ở nông thôn đối với phát triển vốn xã hội ( nghiên cứu trường hợp xã liên hòa, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc)
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ LAN HƢƠNG VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH THỨC NÔNG THÔN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN VỐN XÃ HỘI (Nghiên cứu trƣờng hợp Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) ... CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH THỨC XÃ LIÊN HÒA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN VỐN XÃ HỘI 2.1 Khái quát tổ chức hô ̣i phi thức Liên Hòa hiêṇ 2.1.1 Thố ng kê, mô tả Kết nghiên cứu cho thấy Liên Hòa ... nhiều nghiên cứu tổ chức hội phạm vi giới nhƣ Việt Nam Các nghiên cứu chủ yếu xoay quanh cụm chủ đề chính: hội dân sự, tổ chức phi phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO), tổ chức hội, ...
 • 112
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách ứng xử với bạn bè của người yêuvăn hóa ứng xử với pháp luật của người việtnghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tại thành phố kon tummột số định hướng ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu trong lĩnh vực du lịchyêu cầu đối với dự báo của người dântrò của htx với sinh kế của người dân tại việt namnghiên cứu tác động của chương trình cao su tiểu điền đối với đời sống của người dân xã thượng nhậttrò của các hoạt động tạo thu nhập đối với sinh kế của người dânmột số giải pháp ứng phó với lũ lụttrò của chuyển dịch cơ cấu ngành nghề đối với đời sống của người dân xã hương vănđối với sức khỏe của người dânvai trò chức năng và giá trị của hê sinh thái đối với đời sống của người dân địa phươngnhu cầu du lịch của người dân hà nộinhận thức của người dân về bảo vệ môi trườngnhận thức của người dân về ô nhiễm môi trườnguftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri kinh doanh chat luong cao26431[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHViệt Nam học ufviet nam hoc26009Hỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhật0e678 thong bao tuyen dung thanhcongroup ninhbinh31f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 2015Hỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nayThông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh664e2de 2014 2015 HK1 DHLTab062 HD quy che 43 sua 20137451c Noiqui hocduong utt[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L7e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quy2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tưCổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Hỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gì