Luận văn mạng thu thập dữ liệu và quang báo

đề tài mạng thu thập dữ liệu quang báo

đề tài mạng thu thập dữ liệu và quang báo
... Mạng Thu Thập Dữ Liệu Quang Báo SVTH : Nhan Minh Tiến uploaded by http://scribd.com/pvdai GVHD : Nguyễn Ngọc Khai Trang Mạng Thu Thập Dữ Liệu Quang Báo GVHD : Nguyễn Ngọc ... Trang 15 Mạng Thu Thập Dữ Liệu Quang Báo GVHD : Nguyễn Ngọc Khai  TxD ( + ) liệu gửi ( đường dẫn )  TxD ( - ) liệu gửi ( đường dẫn )  RxD ( + ) liệu nhận ( đường dẫn )  RxD ( - ) liệu nhận ... phụ thu c giá trò điện áp đầu vào Sơ đồ mạch giải thu t sau : SVTH : Nhan Minh Tiến Trang 43 uploaded by http://scribd.com/pvdai Mạng Thu Thập Dữ Liệu Quang Báo GVHD : Nguyễn Ngọc Khai đầu vào...
 • 172
 • 166
 • 0

Mạng thu thập dữ liệu quang báo (Chương trình mã nguồn)

Mạng thu thập dữ liệu và quang báo (Chương trình mã nguồn)
... 21H, 06H, 0EH, 0FFH, 77H END SVTH: Nhan Minh Tiến 28 Mạng thu thập liệu quang báo ;Chuong ORG GVHD: thầy Nguyễn Ngọc Khai trinh tren kit quang bao 0000H ;======= ; DEFINE ;========= %*DEFINE ... RAM KADDR KID1 KID2 KID3 SVTH: Nhan Minh Tiến EQU EQU EQU EQU 0107H 0108H 0109H 010AH Mạng thu thập liệu quang báo KID4 KID5 KID6 KID7 KID8 KIDE COUNT EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU POSLED KEYNUM EQU ... #69H MOV DPTR, #0107H MOV A, #69H MOVX @DPTR, A SVTH: Nhan Minh Tiến ;Chu i ;KADDR Mạng thu thập liệu quang báo GVHD: thầy Nguyễn Ngọc Khai ;Port MOV CHECKDATAIN, #0 MOV DPTR, #0100H ;Khoi dong...
 • 114
 • 154
 • 0

luận văn đề tài mạng thu thập dữ liệu quảng

luận văn đề tài mạng thu thập dữ liệu và quảng bá
... Mạng Thu Thập Dữ Liệu Quang Báo SVTH : Nhan Minh Tiến GVHD : Nguyễn Ngọc Khai Trang Mạng Thu Thập Dữ Liệu Quang Báo GVHD : Nguyễn Ngọc Khai Ι Sơ lược mạng: 1) Mạng (NetWork): ... Tiến Trang Mạng Thu Thập Dữ Liệu Quang Báo GVHD : Nguyễn Ngọc Khai đầu vào điện áp xác đònh theo tiêu chuẩn Khi áp đầu thu 12V đơn vò tải – Bộ thu không kéo nhiều 1mA Để đạt yêu cầu thu phải ... chủ gởi tới b) Bán song công: SVTH : Nhan Minh Tiến Trang Mạng Thu Thập Dữ Liệu Quang Báo GVHD : Nguyễn Ngọc Khai Rất nhiều mạng dùng kết nối 485 bán song công với nhiếu phát thu chia đường...
 • 174
 • 138
 • 0

Nghiên cứu xây dụng Hệ thống thu thập dữ liệu truyền thông qua mạng không dây

Nghiên cứu xây dụng Hệ thống thu thập dữ liệu và truyền thông qua mạng không dây
... ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG KHÔNG DÂY GVHD: ThS TRẦN VĂN THÀNH SVTH: HOÀNG TRỌNG ĐẠI ... công đề tài “HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG KHÔNG DÂY” Nhóm tác giả MỤC LỤC CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu ... dập Qua thời gian khảo sát thực tế Công ty Tae Kwang nhóm đưa giải pháp giải vấn đề Thời gian làm việc nhóm định đặt tên đề tài là: “HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG KHÔNG DÂY”...
 • 102
 • 224
 • 0

Hệ thống thu thập dữ liệu truyền thông qua mạng không dây (tt)

Hệ thống thu thập dữ liệu và truyền thông qua mạng không dây (tt)
... bị thu thập liệu : a Thực quét liệu từ 64 máy theo chuẩn Master-Slave b Thực truyền liệu thu thập máy tính theo chuẩn RS-232 Phần mềm thu thập liệu từ máy cắt : a Truyền liệu yêu cầu truy cập liệu ... công ty  Nghiên cứu lý thuyết không dây, thông số kỹ thu t thiết bị truyền thông RF  Nghiên cứu phương thức truyền thông, xử lý nhiễu đường truyền chống thất thoát liệu  Thiết kế board, lập ... khung liệu bắt đầu lọc lấy liệu Slave chuyển sang số dạng thập phân hiển thị lên DataGridView Software  Kết thực Board Master thực chức thu thập liệu từ Slave gửi lên máy tính Khoảng truyền hệ thống...
 • 10
 • 202
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Từ Xa Qua Mạng Sử Dụng Labview

đồ án kỹ thuật viễn thông Thu Thập Dữ Liệu Và Điều Khiển Từ Xa Qua Mạng Sử Dụng Labview
... GIAO TIẾP LABVIEW QUA INTERNET LabVIEW LabVIEW  Quan sát điều khiển front panel PC cách sử dụng LabVIEW PC khác LabVIEW  Web browser  Quan sát điều khiển front panel PC cách sử dụng trình ... ĐỀ TÀI: THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA MẠNG SỬ DỤNG LABVIEW GVHD: KS ĐẶNG ANH TUẤN SVTH: NGUYỄN VŨ ĐỖ VĂN (40602943) PHẠM ... 900 THU THẬP DỮ LIỆU TỪ SENSOR ADXL202 IP CAMERA Ip Camera Axis 207W *Có khả chạy trực tiếp mạng chuẩn RJ 45 *Tùy chỉnh thông số hình ảnh độ phân giải, tốc độ ghi hình… *Có thể quan sát qua mạng...
 • 17
 • 291
 • 0

Thiết kế mạng thu thập dữ liệu dùng vi điều khiển 8051

Thiết kế mạng thu thập dữ liệu dùng vi điều khiển 8051
... phòng - Thiết kế hệ thống thu thập nhiệt độ phòng gồm vi điều khiển master vi điều khiển slave - Vi t chơng trình cho vi điều khiển 8051 để đáp ứng yêu cầu III MụC ĐíCH NGHIÊN CứU Sinh vi n: ĐINH ... vai trò hệ vi điều khiển quan trọng II LịCH Sử PHáT TRIểN CủA Bộ VI ĐIềU KHIểN : Bộ vi điều khiển thực ra, loại vi xử lí tập hợp vi xử lý nói chung Bộ vi điều khiển đợc phát triển từ vi xử lí, ... Về Bộ VI ĐIềU KHIểN I GIớI THIệU Bộ vi điều khiển vi t tắt Micro-controller, mạch tích hợp chip lập trình đợc, dùng để điều khiển hoạt động hệ thống Theo tập lệnh ngời lập trình, vi điều khiển...
 • 68
 • 410
 • 1

Phân tích nghèo đói, thu thập dữ liệu báo cáo cấp tỉnh ở Việt Nam

Phân tích nghèo đói, thu thập dữ liệu và báo cáo cấp tỉnh ở Việt Nam
... 01.01.2009 d Thu thập liệu Dữ liệu thu thập vào cuối năm khoảng tháng 11 Sau xử lí công bố vào quí năm tới để cung cấp danh sách hộ thành viên hộ hưởng sách trợ cấp thới gian năm Vì chuẩn nghèo có ... người nghèo, danh sách nghèo Bộ LĐTB&XH lập cấp xã có hiệu sử dụng tốt danh sách cung cấp chế theo dõi hộ nghèo thoát nghèo e Nghèo không nằm danh sách nghèo số xã có tượng người nghèo không cấp ... Cần nhận thấy quy trình phân quyền việc thu thập liệu nghèo tạo khác biệt tỉnh tùy theo quan có trách nhiệm lưu liệu cấp sổ nghèo Chỉ số nhận thức Bộ LĐTB&XH tốt chỗ điểm cấp thôn/bản nhận thức...
 • 9
 • 280
 • 0

BÀI TẬP LỚN Môn học : HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐIỀU KHIỂN “Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu điều khiển” potx

BÀI TẬP LỚN Môn học : HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN “Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển” potx
... Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Sinh Viên :Trần Văn Kiển 34 Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Sinh Viên :Trần Văn Kiển 35 Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển ... khối lượng : dải đo – 30000kg Chương I: Thiết kế hệ thống thu thập liệu điều khiển 1.1 Phương án thiết kế hệ thống Sinh Viên :Trần Văn Kiển Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Để ... Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển TRƯỜNG ĐHCNQN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI TẬP LỚN Môn học : HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU...
 • 67
 • 1,651
 • 1

Mô phỏng quá trình tự động thu thập dữ liệu áp dụng kỹ thuật MoorePenrose cho việc tái tạo ảnh siêu âm cắt lớp. potx

Mô phỏng quá trình tự động thu thập dữ liệu và áp dụng kỹ thuật MoorePenrose cho việc tái tạo ảnh siêu âm cắt lớp. potx
... trình tự động thu thập liệu áp dụng kỹ thu t Moore-Penrose cho việc tái tạo ảnh siêu âm cắt lớp Simulating the automatic process of data acquisition...
 • 5
 • 277
 • 0

hệ thống thu thập dữ liệu điều khiển ,giao diện điều khiển được viết bằng visual basic

hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển ,giao diện điều khiển được viết bằng visual basic
... analog Điện áp cung cấp tới V DD phải điều chỉnh tốt nhiễu DAC7611 sử dụng nhiều lónh vực : _ Điều khiển trình _ Các hệ thống thu thập liệu _ Điều khiển hệ thống tùy động vòng kín 2/ MÔ TẢ CHÂN ... tham gia vào ứng dụng chuyển nhận liệu qua cổng nối tiếp Như việc sử dụng tệp DLL, Visual Basic có sẵn hộp điều khiển khác, MSComm hộp điều khiển Bản thân Visual Basic có nhiều hộp điều khiển mà ... Visual Basic ta thấy số thành phần quan thu c công cụ (toolbar) Nhưng Visual Basic cho phép nhiều thành phần bổ sung thêm vào Hộp công cụ Microsoft Comm Visual Basic nhiều công cụ bổ sung vào...
 • 104
 • 360
 • 0

thu thập dữ liệu đánh giá nhu cầu

thu thập dữ liệu và đánh giá nhu cầu
... dẫn thực hành tốt — Thu thập Dữ liệu Đánh giá Nhu cầu Tổng quan thu thập liệu 27 4.1 Tại phải thu thập liệu? 27 4.2 Thu thập liệu cho ? … 28 4.3 Dữ liệu cần thu thập? 29 ... quan đánh giá nhu cầu, bao gồm lý cần thực đánh giá, người thích hợp để tiến hành đánh giá nhu cầu, bước quy trình đánh giá nhu cầu Phần nói rõ việc làm để thu thập liệu cho đánh giá nhu cầu Nhiều ... với chuẩn mực tiêu chuẩn đạo đức thu thập liệu thực đánh giá nhu cầu 13 14 Đánh giá nhu cầu: Tổng quan 2.1 Đánh giá nhu cầu gì? 15 Một đánh giá nhu cầu trình thu thập phân tích thông tin có hệ...
 • 99
 • 234
 • 0

Thiết kế mạng thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ Zigbee

Thiết kế mạng thu thập dữ liệu sử dụng công nghệ Zigbee
... đầu Chương 3:Mô tả thiết kế mạng thu thập liệu không dây sử dụng công nghệ Zigbee/ IEEE 802.15.4 Chƣơng trình bày thiết kế hệ thống thu thập nhiệt độ sử dụng chồng giao thức Zigbee đƣợc xây dựng ... ứng dụng: Nhƣ chƣơng đề cập, Zigbee đƣợc ứng dụng ứng dụng thu thập điều khiển với yêu cầu lƣu lƣợng nhỏ Để thể ứng dụng Zigbee thu thập liệu, phần trình bày thiết kế mạng Zigbee hình sử dụng ... tả thiết kế mạng thu thập liệu không dây CHƢƠNG 3: Mô tả thiết kế mạng thu thập liệu không dây ứng dụng chuẩn Zigbee/ IEEE 802.15.4 Nội dung chƣơng 3: - Mô tả hoạt động hệ thống - Mô tả thiết kế...
 • 63
 • 804
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiểntiểu luận phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu thị trườnghệ thu thập dữ liệu và điều khiểnthu thập dữ liệu và điều khiểnnguồn báo cáo thực hiện điều tra khảo sát thu thập dữ liệu và đánh giá hiện trạng chất thải rắn và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh bình phước năm 2008luận văn đã thu thập số liệu tư liệu từ các nguồn sauhoàn thiện khâu thu thập dữ liệu và xử lý thông tinnhững sai số trong quá trình thu thập dữ liệu và cách khắc phụctiến trình thu thập dữ liệu và cỡ mẫuphương pháp thu thập dữ liệu và cỡ mẫusố liệu phương pháp thu thập dữ liệu và nghiên cứuhình thử nghiệm thiết lập thu thập dữ liệu và điều chỉnhphương pháp thu thập dữ liệu và tài liệuthập dữ liệu và tạo báo cáothu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thảo luận về dữ liệuĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây