Khóa luận nghiên cứu động lực học cầu trục chân dê đập tràn tải trọng nâng 2x25 tấn công trình thủy điện sêsan4

Nghiên cứu động lực học cầu trục chân đập tràn tải trọng nâng 2x25 tấn công trình thuỷ điện Sê San 4 ( Kon Tum_ Gia Lai)

Nghiên cứu động lực học cầu trục chân dê đập tràn tải trọng nâng 2x25 tấn công trình thuỷ điện Sê San 4 ( Kon Tum_ Gia Lai)
... loại cầu trục dầm có tải trọng nâng nhỏ Giới thiệu cầu trục chân đập tràn tải trọng nâng 2x25 công trình thuỷ điện San 2.1 ý nghĩa, công dụng cầu trục chân đập tràn Cầu trục chân chuyên ... động lực học cầu trục cầu trục chân đập tràn tải trọng nâng 2x25 công trình thuỷ điện San 2.1 Cơ sở lý thuyết tính toán động lực học cầu trục 2.1.1 Phơng trình Lagrange loại Phơng trình ... hình cầu trục đợc thể hình cho chúng chuyển động Phần giới thiệu khả môi trờng đồ hoạ OpenGL chơng trình cầu trục 7 Chơng II Tính toán động lực học cầu trục chân tải trọng nâng 2x25 công trình...
 • 91
 • 786
 • 3

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CẦU TRỤC CHÂN ĐẬP TRÀN TẢI TRỌNG NÂNG 2X25 TẤN CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SÊSAN 4

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CẦU TRỤC CHÂN DÊ ĐẬP TRÀN TẢI TRỌNG NÂNG 2X25 TẤN CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SÊSAN 4
... loại cầu trục dầm có tải trọng nâng nhỏ Giới thiệu cầu trục chân đập tràn tải trọng nâng 2x25 công trình thuỷ điện Sê San 2.1 ý nghĩa, công dụng cầu trục chân đập tràn Cầu trục chân chuyên ... thiết bị khác cầu trục 14 Tính toán động lực học cầu trục cầu trục chân đập tràn tải trọng nâng 2x25 công trình thuỷ điện SêSan 18 2.1 Cơ sở lý thuyết tính toán động lực học cầu trục ... động lực học cầu trục cầu trục chân đập tràn tải trọng nâng 2x25 công trình thuỷ điện Sê San 2.1 Cơ sở lý thuyết tính toán động lực học cầu trục 2.1.1 Phơng trình Lagrange loại Phơng trình...
 • 85
 • 192
 • 0

NGHIÊN cứu ĐỘNG lực học của SÓNG SAU đới SÓNG đổ tại bãi BIỂN NHA TRANG

NGHIÊN cứu ĐỘNG lực học của SÓNG SAU đới SÓNG đổ tại bãi BIỂN NHA TRANG
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Văn Mỹ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CỦA SÓNG SAU ĐỚI SÓNG ĐỔ TẠI BÃI BIỂN NHA TRANG Chuyên ngành: Hải dương học Mã số: ... lan truyền sóng sau sóng đổ Các kết mô mô hình so sánh với kết đo đạc bãi biển Nha Trang khả ứng dụng mô hình vỡ đập (dambreak model) cho nghiên cứu tượng lan truyền sóng sau đới sóng đổ Chương ... Chuyển động sóng bãi biển khuếch tán tượng sóng vỡ sau tràn lên bãi biển trầm tích bãi biển tương đối mịn [Short, 1999] Các chuyển động sóng tràn bao gồm bore nước sụp đổ lên xuống bãi biển Do...
 • 70
 • 97
 • 1

Nghiên cứu động lực học của sóng sau đới sóng đổ tại bãi biển nha trang

Nghiên cứu động lực học của sóng sau đới sóng đổ tại bãi biển nha trang
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Văn Mỹ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CỦA SÓNG SAU ĐỚI SÓNG ĐỔ TẠI BÃI BIỂN NHA TRANG Chuyên ngành: Hải dƣơng học Mã số: ... Đinh Văn Ƣu PGS TS Nguyễn Trung Việt chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu chế độ thủy động lực học vận chuyển bùn cát vùng cửa sông bờ biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa‖ – Chƣơng trình KH&CN nghị định ... Bookmark not defined 1.1.3 Sóng sóng gây sóng tràn Error! Bookmark not defined 1.1.4 Chu kỳ sóng tràn Error! Bookmark not defined 1.1.5 Hình thái bãi biển chuyển động sóng trànError! Bookmark...
 • 15
 • 147
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CẦU TRỤC CHÂN ĐẾ HM5045-1825.ĐI SÂU PHÂN TÍCH TRANG BỊ ĐIỆNCẤU DI CHUYỂN VÀ CƠ CẤU QUAY MÂM

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CẦU TRỤC CHÂN ĐẾ HM5045-1825.ĐI SÂU PHÂN TÍCH TRANG BỊ ĐIỆN CƠ CẤU DI CHUYỂN VÀ CƠ CẤU QUAY MÂM
... mỏt cho cỏc ng c * C cu quay mõm 18 C cu quay mõm c chia lm ú l c cu quay trỏi v quay phi Truyn ng in cho c cu quay mõm l truyn ng in xoay chiu bap c cu quay trỏi cng nh quay phi u s dng hai ng ... tng ỏng k mụ men cn tnh Mc0 Trờn hỡnh, biu din mi quan h ph thuc gia mụ men cn tnh v tc ng c: Mc = f() 21 Hỡnh 2.3 quan h Mc = f() khi ng ng c cỏc c cu di chuyn Trờn th ta thy = thỡ Mc ln hn ... trc da theo nguyờn lý: Do c trc u quay u to ỏp lc ma sỏt gia tụn v trc ỏp lc ca trc trờn h xung ộp tm tụn vo cỏc trc di, lm tm tụn cong theo tit din trc, ng thi quay theo trc 2.2.4.MY ẫP TễN Mỏy...
 • 86
 • 438
 • 0

Nghiên cứu động lực học hệ thống rung động đúc dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực

Nghiên cứu động lực học hệ thống rung động đúc dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực
... lợng tông, cốt pha tác dụng trung tâm hệ thống rung động đúc dầm Hệ thống cốt pha đợc liên kết chặt với tà vẹt chúng tạo thành khối dao động với Hệ thống chủ yếu thực rung động theo phơng ứng ... 1, dựa giả thiết nêu trên, mô hình động lực học hệ thống rung động đợc xây dựng: Y 1.1 Mô hình động lực học khối lợng m Mô hình động lực học hệ thống đợc thể hình đó: m khối lợng chung hệ thống ... III Kết luận Đã tiến hành nghiên cứu động lực học hệ thống rung động đúc dầm BTCT dự ứng lực có kích thớc lớn kết nghiên cứu cho thấy: Biên độ dao động thành ván khuôn hệ thống cụ thể đa vào tính...
 • 6
 • 658
 • 3

Mô hình nghiên cứu động lực học của một cơ cấu, rung va đập mới

Mô hình nghiên cứu động lực học của một cơ cấu, rung va đập mới
... vật chắn ống dây đặt bàn trượt, Hình Nguyên lý cấu rung va đập ta cấu rung- va đập khai thác hình hình hình vật lý hình toán học cấu 3.1 hình vật lý hình hóa lõi kim loại thành đối ... bày hình vật lý hình toán học sử dụng để nghiên cứu cấu rung va đập cấu khai thác tác động tương hỗ cơ- điện cuộn cảm trường điện từ dao động hình hóa đóng vai trò hữu ích việc nghiên ... Kết luận Một cấu rung động kết hợp với va đập xây dựng vận hành hình vật lý toán học tả hệ sau kiểm chứng cho thấy tính khả dụng hình phát triển hoàn thiện sử dụng tốt để nghiên cứu đặc...
 • 6
 • 386
 • 2

[Luận văn]nghiên cứu động lực học quá trình phanh trên ôtô có trang bị hệ thống ABS

[Luận văn]nghiên cứu động lực học quá trình phanh trên ôtô có trang bị hệ thống ABS
... QUAN QUÁ TRÌNH PHANH XE ÔTÔ 2.1 Nhi m v yêu c u h th ng phanh ôtô 2.1.1 Nhiêm v trình phanh Quá trình phanh ôtô trình t o l c c n chuy n đ ng, làm gi m v n t c đ n giá tr mong mu n ho c đ n ôtô ... ng ABS xe INNOVA 2.5 Cân b ng lư ng trình phanh Trong trình phanh mômen ma sát c a c u phanh sinh nh m c n tr chuy n đ ng quay quán tính c a bánh xe Trên quan m lư ng qúa trình bi n đ ng c a ôtô ... u đ ng l c h c trình phanh xe ôtô trang b h th ng ABS 1.2 M c tiêu, phương pháp nhi m v nghiên c u c a đ tài 1.2.1 M c tiêu nghiên c u - Mô ph ng đông l c h c trình phanh ôtô đư ng th ng...
 • 91
 • 643
 • 3

Luận văn nghiên cứu động lực học quá trình khởi hành của liên hợp máy kéo MTZ 80 trên dốc dọc

Luận văn nghiên cứu động lực học quá trình khởi hành của liên hợp máy kéo MTZ  80 trên dốc dọc
... cứu đề tài: "Nghiên cứu động lực học trình khởi hành liên hợp máy kéo MTZ - 80 dốc dọc" Đề tài nghiên cứu trình khởi hành liên hợp máy kéo MTZ- 80 với rơ moóc 4T Việc lựa chọn mô hình hợp lý để khảo ... 12 - liên hợp máy có v = cosnt) Kết thúc trình khởi hành tăng tốc liên hợp máy 1.5.3 Một số thông số ảnh hởng đến trình khởi hành liên hợp máy dốc dọc Quá trình khởi hành liên hiệp máy kéo rơ ... đề tài Nghiên cứu động lực học trình khởi hành liên máy dốc dọc thông số ảnh hởng đến trình Thành lập mô hình tính toán trình khởi hành liên hợp máy dốc dọc Thông qua mô hình tính toán thành lập...
 • 78
 • 344
 • 0

Luận an : Nghiên cứu động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng

Luận an : Nghiên cứu động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng
... rừng đa Chương 3: Khảo sát dao động xe chữa cháy rừng đa Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm Kết luận kiến nghị 5 Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan xe chữa cháy rừng đa Cháy rừng ... khoa học cho việc hoàn thiện xe Chương 24 THIẾT LẬP MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG XE CHỮA CHÁY RỪNG ĐA NĂNG 2.1 Mô hình dao động xe chữa cháy rừng đa Xe chữa cháy rừng đa thiết kế chế tạo sở xe Ural ... cháy rừng đa Xe chữa cháy rừng đa [30] thiết kế xe Ural 4320 với động Điêzen có công suất 180 mã lực Hình 1. 1: Xe chữa cháy rừng đa Sơ đồ cấu tạo xe chữa cháy rừng đa thể hình 1.2 21 Hình 1. 2: Sơ...
 • 124
 • 573
 • 11

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG THỦY LỰC CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CHỊU TẢI TRỌNG THAY ĐỔI TUYẾN TÍNH" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... toán động lực học hệ thống tự động thủy lực, ứng dụng vào thực tế để tính toán thiết kế hệ thống thủy lực chuyển động thẳng làm tài liệu tham khảo cho học tập nghiên cứu, so sánh với kết nghiên cứu ... thông số 4 KẾT LUẬN Xây dựng mô hình tính toán động lực học hệ thống điều khiển tự động thủy lực chuyển động tịnh tiến chịu tải trọng thay đổi tuyến tính sử dụng van Servo Ứng dụng ngôn ngữ Visual ... , khối lượng m tải trọng x Cảm biến vị trí Hình Mô hình nghiên cứu hệ thống tự động thủy lực chuyển động tịnh tiến 2.2 Thiết lập phương trình mô tả hệ thống Giả thiết hệ thống tuyến tính, van...
 • 6
 • 168
 • 0

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu động lực học của cần trục ôtô" docx

Báo cáo khoa học:
... Đây Cần trục ôtô có nguồn động lực động đốt máy - phát điện, dẫn động máy động điện riêng Hình Tổng thể Cần trục ôtô KC - 4561A Cấu tạo nguyên lý hoạt động loại Cần trục đợc giới thiệu ... liệu [5] Trên sở nghiên cứu kết cấu thực Cần trục ôtô, xây dựng đợc mô hình động lực học Cần trục thể hình với giả thiết nhằm đơn giản hoá trình nghiên cứu nh sau: - Cần Cần trục ô tô đợc coi cứng ... rằng, Cần trục ôtô thực chuyển động quay, hàng nâng dao động lớn xung quanh đỉnh cần theo quỹ đạo không gian làm cho toàn Cần trục ôtô dao động theo trờng hợp làm việc Cần trục gây dao động lớn...
 • 10
 • 235
 • 0

Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CỦA HỆ CẦN TRỤC - PHAO NỔI" ppsx

Báo cáo khoa học:
... hướng nhờ máy quay cần trục Hình Hệ cần trục - phao nạo vét kênh mương gầu ngoạm 2.2 Nghiên cứu động lực học hệ cần trục phao Trong trình làm việc cần trục đặt hệ cần trục - phao nổi, nhiều trường ... Nghiên cứu thực nghiệm xác định lực căng động cáp hàng cần trục hệ cần trục - phao Tạp chí khoa học GTVT số 27 tháng 09/2009 [2] ThS Nguyễn Hữu Chí Nghiên cứu xác định lực căng động cáp hàng cần trục ... S1 hệ số dập tắt dao động K1 coi lò xo co dãn - Xét đến độ cứng cáp cần S2 hệ số dập tắt dao động K2 - Bỏ qua biến dạng kết cấu thép cần trục - Coi vật nâng dao động mặt phẳng hệ cần trục - phao...
 • 9
 • 150
 • 1

nghiên cứu động lực họccấu sử dụng phần mềm matlab-simulink (cơ cấu bốn khâu bản lề, tay quay con trượt,

nghiên cứu động lực học cơ cấu sử dụng phần mềm matlab-simulink (cơ cấu bốn khâu bản lề, tay quay con trượt,
... TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Đồ thị động học khâu cấu bốn khâu lề PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Đồ thị động học khâu cấu bốn khâu ... TÍCH ĐỘNG HỌC LỰC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Đồ thị động học khâu cấu TQCT PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC LỰC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Đồ thị động học khâu cấu TQCT PHÂN TÍCH ĐỘNG ... PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Sơ đồ khối mô SIMULINK PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB- SIMULINK Kết mô Đồ thị động học khâu cấu bốn khâu lề...
 • 52
 • 942
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu động lực họcnghiên cứu ngôn ngữ học cấu trúckhóa luận nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra và đánh giá học sinh trong dạy học tin học 12 thptkhoa luan nghien cuu ve tat khuc xa o hoc sinh tieu hoc4 11 danh lục cây thuốc của 4 xã khóa luận nghiên cứu được buôn bán tại ninh hiệp năm 2009nghiên cứu động lựcphương pháp luận nghiên cứu chính trị họcphương pháp luận nghiên cứu tâm lý họcluận văn về động lực họcphương pháp luận nghiên cứu xã hội học là gìnghiên cứu động lực làm việctieu luan nghien cuu dong vat khong xuong songkhóa luận nghiên cứu thị trường khách du lịch nhật bản đến việt nam giai đoạn 1998–2008khóa luận nghiên cứu mô hình quản lý dư trữnghiên cứu động lực làm việc của nhân viên khách sạn xanh huếbia bds copytieu luan bds2003hối lộ trong kinh doanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverview6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banB Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018