Thanh tra trong phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng chống tham nhũngthực tiễn tại huyện quế phong

Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng chống tham nhũng và thực tiễn tại huyện quế phong
... niệm tra nhà nước; Vai trò tra nhà nước phòng chống tham nhũng; Các kiến nghị, giải pháp nâng cao vai trò tra nhà nước phòng chống tham nhũng Chương 3: Thực trạng phòng chống tham nhũng tra nhà nước ... tham nhũng; Thực trạng phòng chống tham nhũng nước ta; Lý luận phòng chống tham nhũng; Các kiến nghị, giải pháp nâng cao phòng chống tham nhũng Chương 2: Vai trò tra nhà nước phòng chống tham nhũng ... mặt thực tiễn lý luận chẵn cho thấy hiệu phòng chống tham nhũng nước ta hiên tương lai 23 Vai trò tra nhà nước phòng chống tham nhũng thực tiễn địa bàn kiến tập Chương 2: Vai trò tra nhà nước phòng...
 • 39
 • 168
 • 0

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm từ thực tiễn tỉnh Gia Lai
... ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỒNG PHẠM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH GIA LAI 2.1 Quy định Bộ luật hình định hình phạt trường hợp đồng phạm 2.1.1 Quy định Bộ luật hình nguyên tắc định hình phạt ... luận định hình phạt trường hợp đồng phạm Chương 2: Quy định Bộ luật Hình Việt Nam định hình phạt trường hợp đồng phạm thực tiễn áp dụng tỉnh Gia Lai Chương 3: Những giải pháp bảo đảm định hình phạt ... VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỒNG PHẠM 1.1 Khái quát đồng phạm 1.2 Khái niệm, ý nghĩa định hình phạt trường hợp đồng phạm 15 1.3 Các nguyên tắc định hình phạt đồng phạm...
 • 83
 • 283
 • 0

Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
... đại học quốc gia hà nội khoa luật phan thị hiên dân biết, dân bàn, dân kiểm tra TRONG PHòNG, CHốNG tham nhũng VIệT NAM HIệN NAY Chuyên ngành: Lý luận lịch sử nhà nớc pháp luật Mã số ... KIM TRA TRONG U TRANH CHNG THAM NHNG 3.1 Dõn bit, dõn bn, dõn kim tra u tranh chng tham nhng - Yờu cu cp bỏch hin 3.2 Gii phỏp, kin ngh nhm m bo dõn bit, dõn bn, dõn kim tra u tranh chng tham ... kim tra u tranh chng tham nhng Vit Nam hin nay, lun xut mt s gii phỏp nhm m bo dõn bit, dõn bn dõn kim tra u tranh chng tham nhng, gúp phn hon thin khung phỏp lut v hn ch nn tham nhng Vit Nam...
 • 105
 • 673
 • 0

Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng ở việt nam hiện nay

Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng ở việt nam hiện nay
... nhũng 19 1.3 T- t-ởng Hồ Chí Minh chủ tr-ơng Đảng, sách pháp luật Nhà n-ớc ta dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đấu tranh chống tham nhũng 21 1.3.1 T- t-ởng Hồ Chí Minh dân biết, dân bàn, dân kiểm ... dõn kim tra u tranh chng tham nhng Vit Nam hin 48 2.2.1 Thực trạng hình thức dựa vào dân để đấu tranh chống tham nhũng 48 2.2.2 Kết dân biết, dân bàn, dân kiêm tra đấu 56 tranh chống tham nhũng ... bàn, dân kiểm tra đấu tranh chống tham nhũng 22 1.3.2 Chủ tr-ơng Đảng dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đấu tranh chống tham nhũng 23 1.3.3 Chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc v u tranh chng tham nhng 27...
 • 19
 • 146
 • 0

Thực hiện pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực lao động (qua thực tiễn tỉnh quảng ninh)

Thực hiện pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực lao động (qua thực tiễn tỉnh quảng ninh)
... tra pháp luật tra lĩnh vực lao động 1.1.1 Thanh tra 1.1.2 Thanh tra lĩnh vực lao động (Thanh tra Lao động – TB&XH)18 1.1.3 Pháp luật tra lĩnh vực lao động 25 1.2 Thực pháp luật ... luận thực pháp luật tra lĩnh vực lao động Chương 2: Thực trạng thực pháp luật tra lĩnh vực lao động (qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh) Chương 3: Một số giải pháp nhằm bảo đảm thực pháp luật tra lĩnh ... lĩnh vực lao động Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 1.1 Thanh tra pháp luật tra lĩnh vực lao động 1.1.1 Thanh tra 1.1.1.1 Khái niệm Thanh tra (tiếng...
 • 121
 • 270
 • 2

Thực hiện pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực lao động (qua thực tiễn tỉnh quảng ninh)

Thực hiện pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực lao động (qua thực tiễn tỉnh quảng ninh)
... HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNGError! Bookmark 3.1 Yêu cầu thực pháp luật tra lĩnh vực lao động Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.1.1 Thực pháp luật tra lĩnh vực lao ... hiệu tra lao động nói riêng tra nói chung; đó, hoàn thiện pháp luật tra lĩnh vực lao động vấn đề đặt cấp thiết Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: Thực pháp luật tra lĩnh vực lao động (qua thực tiễn ... defined 3.1.3 Thực pháp luật tra lĩnh vực lao động xuất phát từ yêu cầu khắc phục bất cập tra lĩnh vực lao độngError! Boo 3.2 Các giải pháp bảo đảm thực pháp luật tra lĩnh vực lao động Việt Nam...
 • 15
 • 75
 • 2

Các tình tiết tăng nặng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Gia Lai

Các tình tiết tăng nặng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Gia Lai
... KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THỦY SƠN PHƢƠNG CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành : Luật Hình Tố tụng hình Mã số : ... hình theo luật hình Việt Nam Chương 2: Quy định luật hình Việt Nam tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình Chương 3: Thực tiễn áp dụng giải pháp bảo đảm áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình ... LUẬN VỀ CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, ý nghĩa tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 1.1.1 Khái niệm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình Điều...
 • 90
 • 168
 • 0

Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
... nƣớc phòng, chống tham nhũng Việt Nam Chương 3: Phƣơng hƣớng, giải pháp tăng cƣờng vai trò tra nhà nƣớc phòng, chống tham nhũng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA THANH TRA NHÀ NƢỚC TRONG PHÒNG, ... NHŨNG 1.1 Khái quát chung tham nhũng phòng, chống tham nhũng 1.1.1 Quan niệm tham nhũng phòng, chống tham nhũng 1.1.2 Pháp luật phòng, chống tham nhũng 14 1.2 Thanh tra nhà nƣớc phòng, ... nƣớc phòng, chống tham nhũng 49 2.2 Thực tế vai trò tra nhà nƣớc phòng, chống tham nhũng 52 2.2.1 Thực tế vai trò tra nhà nƣớc phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động tra 52...
 • 116
 • 575
 • 7

vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng

vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng
... nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí chủ động cung cấp thông tin cho báo chí Ngoài trách nhiệm quan hành chính, cá nhân quan hành có quyền cung cấp thông tin cho báo chí phải chịu trách nhiệm nội ... cung cấp cho báo chí Mt tớch cc ca bỏo cụng tỏc tuyờn truyn phũng, chng tham nhng: 1.1.Tuyờn truyn ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut ca ng, Nh nc v phũng chng tham nhng Lut Phũng chng tham nhng, Lut ... Nh nc, phỏp lut Vit Nam luụn khng nh vai trũ ca bỏo cuc chin chng tham nhng, tiờu cc gúp phn lm lnh mnh húa i sng xó hi Trong thc t Vit Nam, bỏo ang lm tt vai trũ ú Song, bỏo chớ, nh bỏo cng...
 • 8
 • 809
 • 7

sáng kiến vận dụng một số nhận định của đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ năm 1990 đến nay và tập hợp một số kinh nghiệm chống tham nhũng của một số nước trên thế giới

sáng kiến vận dụng một số nhận định của đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ năm 1990 đến nay và tập hợp một số kinh nghiệm chống tham nhũng của một số nước trên thế giới
... hưởng sáng kiến Trên sở kết bước đầu việc thực sáng kiến Vận dụng số nhận định Đảng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ năm 1990 đến tập hợp số kinh nghiệm chống tham nhũng số nước giới ... dụng vào đấu tranh chống tham nhũng tỉnh Cà Mau giai đoạn Vì vậy, thực sáng kiến Vận dụng số nhận định Đảng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ năm 1990 đến tập hợp số kinh nghiệm chống ... tỉnh nên vận dụng số nhận định Đảng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ năm 1990 đến tập hợp số kinh nghiệm chống tham nhũng số nước giới cho phù hợp với tình hình thực tế đất nước, tỉnh...
 • 14
 • 197
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thái nguyên
... chống tham nhũng phạm vi nước 29 2.3- Thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2005 đến 2.3.1- Những kết công tác phòng, chống tham nhũng địa bàn tỉnh Thái Nguyên ... YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1- Các giải pháp phát tham nhũng Thứ nhất, phát tham nhũng thông qua công tác tra, ... lý trên, người công tác Ban Nội Tỉnh ủy nên em chọn đề tài “ Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác phòng, chống tham nhũng địa bàn tỉnh Thái Nguyên làm luận văn tốt nghiệp cao cấp lý luận...
 • 67
 • 2,323
 • 11

tên đề tài: vai trò của liên hợp quốc trong vấn đề chống tham nhũngthực tiễn tại việt nam

tên đề tài: vai trò của liên hợp quốc trong vấn đề chống tham nhũng và thực tiễn tại việt nam
... Nguyệt Đề tài: Vai trò Liên hợp quốc vấn đề chống tham nhũng thực tiễn Việt Nam DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT UNCAC: Công ước chống tham nhũng Liên Hợp Quốc năm 2003 LHQ: Liên Hợp Quốc LPCTN: Luật phòng chống ... đích nguyên tắc Liên Hợp Quốc 1.1.3 Vai trò Liên Hợp Quốc 1.2 Vai trò Liên Hợp Quốc vấn đề chống tham nhũng 1.2.1 Cơ sở lý luận vấn đề chống tham nhũng Liên Hợp Quốc 1.2.1.1 ... Thạch Thị Nguyệt Đề tài: Vai trò Liên hợp quốc vấn đề chống tham nhũng thực tiễn Việt Nam CHƢƠNG 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRONG VẤN ĐỀ CHỐNG THAM NHŨNG Tham nhũng mối nguy hại xã hội, ảnh...
 • 71
 • 184
 • 0

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng chống tham nhũngthực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014
... III TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Hiệu trưởng trường trực thuộc vào kế hoạch tổ chức triển khai thực xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm năm 2014 trường (gửi kế hoạch Phòng GDĐT ... Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Luật văn luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tích cực chủ động phòng ngừa hành vi tham nhũng, lấy công tác phòng ngừa ... hiệu công tác giám sát, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm trường hợp tham nhũng, thiếu trách nhiệm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Chủ động thực tốt công tác phòng...
 • 6
 • 137
 • 1

SKKN BIỆN PHÁP KHẢ THI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNGTHỰC HÀNH TIẾT KIỆM tại TRUNG tâm kỹ THUẬT TỔNG hợp – HƯỚNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

SKKN BIỆN PHÁP KHẢ THI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG và THỰC HÀNH TIẾT KIỆM tại TRUNG tâm kỹ THUẬT TỔNG hợp – HƯỚNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
... ngày 16/10/2009 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp Đồng Nai việc thực qui định pháp lệnh phòng chống tham nhũng 2.Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài: 2.1 Biện pháp thực hiện: - Ngày ... công tác phòng chống tham nhũng bảng đăng ký với số liệu cụ thể, nội dung chi tiết việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2.2 Các giải pháp cụ thể: - Về phòng chống tham nhũng: + Thực qui chế ... - Thành lập Ban đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, phân công cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm cụ thể, đồng thời soạn thảo nội qui chi tiết, qui định cụ thể phòng chống tham nhũng...
 • 9
 • 244
 • 0

skkn BIỆN PHÁP KHẢ THI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNGTHỰC HÀNH TIẾT KIỆM tại TRUNG tâm kỹ THUẬT TỔNG hợp – HƯỚNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

skkn BIỆN PHÁP KHẢ THI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG và THỰC HÀNH TIẾT KIỆM tại TRUNG tâm kỹ THUẬT TỔNG hợp – HƯỚNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
... ngày 16/10/2009 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp Đồng Nai việc thực qui định pháp lệnh phòng chống tham nhũng 2.Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài: 2.1 Biện pháp thực hiện: - Ngày ... Về thực hành tiết kiệm: Có nhiều lĩnh vực liên quan để thực thi việc tiết kiệm: + Về vật tư thực hành học sinh: • Như dây đồng cấp cho học sinh thực tập quấn motor xong tháo nộp lại trung tâm, ... bảng đăng ký với số liệu cụ thể, nội dung chi tiết việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2.2 Các giải pháp cụ thể: - Về phòng chống tham nhũng: + Thực qui chế công khai theo thông tư 09 Bộ Giáo...
 • 8
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũngbài học kinh nghiệm trong phòng chống tham nhũngvai trò của công dân trong phòng chống tham nhũngquyết định thành lập bcđ phòng chống tham nhũngquyết định thành lập ban phòng chống tham nhũngcải cách hành chính trong phòng chống tham nhũngthực trạng vai trò công dân tổ chức trong phòng chống tham nhũngthực trạng vai trò công dân trong phòng chống tham nhũngthực trạng vai trò tổ chức trong phòng chống tham nhũngtrach nhiem sinh vien trong phong chong tham nhungktnn vai tro cua ktnn trong phong chong tham nhung lang phiđề tài một só vấn đề về công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thái nguyêntìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tây ninh năm 2015phap luat ve phong chong tham nhung trong nganh thanh travai trò của cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũngbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây