Thực trạng một số phẩm chất tâm lý của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã nghiên cứu tại xã thuỵ phương, xuân phương, cổ nhuế thuộc huyện từ liêm, hà nội

Thực trạng một số phẩm chất tâm của Chủ tịch uỷ ban nhân dân Nghiên cứu tại Thuỵ Phương, Xuân Phương, Cổ Nhuế thuộc huyện Từ Liêm, Nội

Thực trạng một số phẩm chất tâm lý của Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã Nghiên cứu tại xã Thuỵ Phương, Xuân Phương, Cổ Nhuế thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội
... Đảng Nhà nước ta Từ ý nghĩa thực tiễn đó, chọn đề tài Thực trạng số phẩm chất tâm Chủ tịch uỷ ban nhân dân (Nghiên cứu Thuỵ Phương, Xuân Phương, Cổ Nhuế thuộc huyện Từ Liêm, Nội) ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG GIA TRANG THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẨM CHẤT TÂM LÝ CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ THUỴ PHƯƠNG, XUÂN PHƯƠNG, CỔ NHUẾ THUỘC ... QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng phẩm chất lực Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 3.1.1 Thực trạng phẩm chất Chủ tịch uỷ ban nhân dân 3.1.1.1 Phẩm chất trị - tư tưởng Để xem xét thực trạng phẩm chất...
 • 109
 • 1,444
 • 5

kĩ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lí của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, phường

kĩ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lí của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, phường
... LUẬN VỀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG 2.1 LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG ... CỨU THỰC TRẠNG VÀ THỰC NGHIỆM KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG 4.1 THỰC TRẠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN ... KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG 2.4.1 Yếu tố chủ quan 2.4.1.1 Trình độ đào tạo nghiệp vụ lãnh đạo, quản Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường...
 • 29
 • 735
 • 1

Giải quyết hồ khiếu nại đòi lại nhà do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố pps

Giải quyết hồ sơ khiếu nại đòi lại nhà do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố pps
... đủ hợp lệ, thuộc thẩm quyền, Cán tiếp công dân nhận cấp giấy Biên nhận hồ cho người dân; + Nếu hồ khiếu nại chưa hợp lệ không thuộc thẩm quyền Cán tiếp dân hướng dẫn cho người dân bổ sung ... quan có thẩm quyền giải Bước Khi nội dung đơn giải xong, người dân nhận kết qua đường bưu điện Hồ Thành phần hồ - Đơn khiếu nại (bản chính) biên ghi nội dung khiếu nại có chữ ký đương Thành ... hồ - Bản chứng minh nhân dân, hộ thường trú giấy tờ tùy thân khác đương có xác nhận quan nhà nước thẩm quyền; - Hồ tài liệu kèm theo đơn khiếu nại (bản có xác nhận quan nhà nước có thẩm...
 • 5
 • 359
 • 0

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, Mã số hồ 146063 docx

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, Mã số hồ sơ 146063 docx
... ngày, kể từ ngày nhận hồ hợp lệ e Đối tượng thực thủ tục hành chính: nhân, Tổ chức f Cơ quan thực thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền định: Uỷ ban nhân dân huyện - Cơ quan người ... kiện thực thủ tục hành chính: - Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau: + Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân + Có phầm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, ... - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ trình việc đề nghị khen thưởng + Biên họp hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị trình khen + Danh sách tóm tắt thành tích đơn vị - Số lượng hồ sơ: 01(bộ)...
 • 4
 • 161
 • 0

Tiểu luận xử vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân phường hàng mã, quận hoàn kiếm

Tiểu luận xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân phường hàng mã, quận hoàn kiếm
... hành vi vi phạm hành người vi phạm bị xử phạt hành vi vi phạm hành Một người thực nhiều hành vi vi phạm hành vi phạm hành nhiều lần bị xử phạt hành vi vi phạm đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách ... định Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng ban hành - Nhược điểm: Người vi phạm không chấp hành định, nên Ủy ban nhân dân phường phải tổ chức cưỡng chế để thi hành định xử phạt vi phạm hành chính, ... thực tiễn công tác, định lựa chọn tình "Xử vi phạm hành thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm" làm đề tài tiểu luận Qua vi c lựa chọn đề tài này, giúp có hội...
 • 19
 • 850
 • 11

Thành lập sở bảo trợ hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
... kiện thành lập sở bảo trợ hội Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn đề nghị quan thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định thành lập sở bảo ... tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định thành lập sở bảo trợ Tổ chức thẩm hội định - Trường hợp không đủ điều kiện thành lập sở bảo trợ hội cấp có thẩm quyền thành lập phải trả ... lập sở bảo trợ hội Tên bước Mô tả bước Sở Lao động - Thương binh hội trao Trả kết định thành lập văn trả lời không đủ điều kiện thành lập sở bảo trợ hội, nêu rõ lý Hồ sơ Thành phần...
 • 4
 • 263
 • 0

Thay đổi quy chế hoạt động của sở bảo trợ hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
... định thành lập phải trả lời văn đề nghị sở; thời hạn nêu trên, không nhận văn trả lời, sở bảo trợ hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay đổi quy chế hoạt động sở bảo trợ ... tả bước sở bảo trợ hội cần thay đổi quy chế hoạt động phải đề nghị văn với quan quản lý trực tiếp người định thành lập Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận văn quan có thẩm quy n trả ... hội thực việc thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị thay đổi quy chế hoạt động sở bảo trợ hội Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 256
 • 0

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
... TĐKT cấp, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định khen thưởng Khi có định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Nội vụ thông báo định, viết bằng, đóng dấu Văn phòng Uỷ ban nhân ... trình khen biết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình việc đề nghị khen thưởng Mô tả bước Thành phần hồ sơ Biên họp Hội đồng TĐKT Báo cáo thành tích Số hồ sơ: 03 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: ... phòng Uỷ ban nhân dân huyện cấp phát cho đơn vị trình khen Các trường hợp không đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ vi phạm pháp luật không xét khen thưởng, Phòng Nội vụ thông báo...
 • 3
 • 245
 • 0

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” (Ban hành kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) ppt

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” (Ban hành kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) ppt
... chất, văn hóa tinh thần thành viên gia đình ngày nâng cao Điều kiện 2: Thời gian xây dựng “Gia đình văn hóa” (01) năm (công nhận lần đầu); ba (03) năm (cấp Giấy công nhận) l) Căn pháp lý thủ tục hành ... 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn buôn văn hóa”, “Làng văn ... g) Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định hành Giấy công nhận k) Yêu cầu, điều kiện để thực thủ tục hành chính: Điều kiện 1: - Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối Đảng,...
 • 3
 • 1,357
 • 1

Tham mưu giải quyết hồ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Xây dựng xác minh đề xuất docx

Tham mưu giải quyết hồ sơ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Xây dựng xác minh đề xuất docx
... đương có xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền; Thành phần hồ Hồ tài liệu kèm theo đơn tố cáo (bản có xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền) ;  Biên thẩm tra, xác minh, kết luận, kết giám định, ... công dân nhận Mô tả bước Tên bước cấp giấy Biên nhận hồ cho người dân; + Nếu hồ tố cáo không thuộc thẩm quyền Cán tiếp công dân hướng dẫn cho người dân đến nộp đơn quan có thẩm quyền giải ... Khi nội dung đơn giải xong, người dân nhận kết qua đường bưu điện Hồ Thành phần hồ Đơn tố cáo (bản chính) biên ghi nội dung tố cáo có chữ ký đương sự;  Bản chứng minh nhân dân, hộ thường...
 • 5
 • 224
 • 0

Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Mã số hồ 147957 pps

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Mã số hồ sơ 147957 pps
... quan; Chủ đầu trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình với nội dung sau: Tên dự án: Chủ đầu tư: Tổ chức vấn lập dự án: Tổ chức vấn lập thiết kế sở Chủ nhiệm lập dự án: Mục tiêu đầu ... Số: , ngày tháng năm TỜ TRÌNH Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình _ Kính gửi: Căn Nghị định số ngày Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình; Các pháp ... tiêu đầu xây dựng: Nội dung quy mô đầu xây dựng: Địa điểm xây dựng: Diện tích sử dụng đất: Phương án xây dựng (thiết kế sở): 10 Loại, cấp công trình: 11 Thiết bị công nghệ : 12 Phương án giải...
 • 6
 • 186
 • 0

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Mã số hồ 023268 pdf

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, Mã số hồ sơ 023268 pdf
... trình: Tên chủ đầu tư: Tổ chức vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mục tiêu đầu xây dựng: Địa điểm xây dựng: Diện tích sử dụng đất: Tổng mức đầu tư: Nguồn vốn đầu tư: Hình ... lý dự án đầu xây dựng công trình; - Căn Thông số ngày… tháng… năm Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn (pháp lý khác có liên quan) (Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây ... tháng năm Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình……… Kính gửi: (Người có thẩm quyền định đầu tư) - Căn Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP...
 • 11
 • 190
 • 0

Thủ tục tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề, Mã số hồ 147291 ppt

Thủ tục tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề, Mã số hồ sơ 147291 ppt
... nhận hồ trực tiếp trụ sở quan qua hệ thống bưu c Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ trình việc khen thưởng; + Biên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; + Báo cáo thành ... 14/6/2005 - Căn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ, quy định chi tiết thi hành số điều cuả Luật thi đua khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua khen thưởng; ... Quyết định khen thưởng h Lệ phí: Không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH...
 • 3
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng phẩm chất của chủ tịch uỷ ban nhân dân xãthực trạng năng lực của chủ tịch uỷ ban nhân dân xãmột số phẩm chất tâm lý của người chủ tịch ubnd xãmột số phẩm chất tâm lý cần thiết đối với người chủ tịch uỷ ban nhân dân xãđiều 143 trách nhiệm của chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đaithay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc quyền thành lập của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnhđiều 38 quy định thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp trong xử phạt vi phạm hành chính như sauthẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân các cấpđịnh tại điều 38 luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì trong xử phạt vi phạm hành chính chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền như sautiểu luận bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xãvấn đề đặt ra từ thực tiễntinh huong khi phat hien thay chu tich uy ban nhan dan huyen ra quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh doi voi chi binh vuot qua tham quyentinh huong khi phat hien thay chu tich uy ban nhan dan huyen ra quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh doi voi chi binh vuot qua tham quyen ong an hang xom chi binhco quyen khieu nai quyet dinh tren cua ong chu tich uy ban nhan dan huyencăn cứ quy định tại khoản 1 điều này chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đìnhphẩm chất tâm lý của người lãnh đạonhững phẩm chất tâm lý của nhà lãnh đạoCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại