Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc
... quy định pháp luật Việt Nam Hiệp định TRIPS quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khái niệm rộng phức tạp với ... TRIPS 1.1 Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ thuật ngữ cấu tạo hai cụm từ cụm từ sở hữu cụm từ trí tuệ Muốn ... giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÙ HỢP VỚI HIỆP ĐỊNH TRIPS...
 • 192
 • 661
 • 4

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
... triển bảo hộ quyền SHTT trình hội nhập kinh tế quốc tế Chƣơng Thực trạng bảo hộ quyền SHTT Việt Nam: Phân tích khái quát chủ trương, sách, pháp luật bảo hộ quyền SHTT; Tình hình thực thi bảo hộ quyền ... đặt Việt Nam việc bảo hộ quyền SHTT Chƣơng Quan điểm giải pháp bảo hộ quyền SHTT Việt Nam thời gian tới: Nêu quan điểm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hiệu lực hệ thống bảo hộ quyền SHTT Việt Nam, ... chúng nước, quyền liên quan từ lâu đưa vào luật quyền tác giả Đối với Việt Nam, quyền liên quan lĩnh vực tương đối (2) Quyền sở hữu công nghiệp Theo Luật SHTT 2005, quyền sở hữu công nghiệp quyền...
 • 110
 • 792
 • 0

Áp dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ việt nam

Áp dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam
... THỰC TIỄN VIỆC GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực tiễn việc góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ 2.1.1 Sự cần thiết góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ nhà đầu tư ... pháp luật góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam 2.2.1 Các văn pháp luật hành điều chỉnh việc góp vốn giá trị quyền Sở hữu trí tuệ Hiện nay, việc góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu ... CÔNG TY TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thuật ngữ Sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ thức sử...
 • 19
 • 319
 • 2

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ việt nam

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam
... triển hưởng quyền sở hữu Quyền sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ coi quyền tài sản sử dụng để góp vốn thành lập doanh nghiệp 2.1.4 Định giá quyền sở hữu trí tuệ dùng để góp vốn Quyền sở hữu trí tuệ ... trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung doanh nghiệp 1.2.2.2 Đặc điểm góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Một là, chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp chủ sở hữu đối tượng quyền ... góp vốn quyền sở hữu trí tuệ nhận lại quyền sở hữu trí tuệ Nếu bên góp vốn nhu cầu sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhận góp vốn sử dụng quyền sở hữu trí tuệ này, đồng ý bên góp vốn Nếu...
 • 24
 • 597
 • 3

Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
... hồi hàng hóa khuyết tật11 Hàng giả hàng xâm hại quyền sở hữu trí tuệ Một vấn đề quan trọng đề cập đến khái niệm hàng giả pháp luật Việt Nam phân biệt hàng giả hàng xâm hại quyền sở hữu trí tuệ ... hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ Tuy nhiên, thân khái niệm hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ theo quy định Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ có khác biệt với khái niệm Pháp Nga Trong khái niệm nêu Điểu ... biệt khái niệm hàng giả nói chung với khái niệm hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ nói riêng, với khái niệm hàng hóa có chứa đựng yếu tố xâm hại quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng Một mặt,...
 • 7
 • 218
 • 0

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Luận văn ThS. Luật
... hữu trí tuệ phải chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Sau chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ trở thành tài sản doanh nghiệp ... dùng để góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ “giá trị quyền sở hữu trí tuệ Theo đó, giá trị quyền sở hữu trí tuệ giá trị tiền quyền sở hữu trí tuệ đối tượng sở hữu trí tuệ xác ... nhượng quyền sử dụng tài sản trí tuệ để góp vốn thành lập doanh nghiệp để trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung doanh nghiệp. ” 1.2.2.2 Đặc điểm góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ...
 • 123
 • 346
 • 1

Áp dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam

Áp dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
... quốc gia hà nội khoa luật PHạM Đức quảng áP DụNG PHáP LUậT Về GóP VốN BằNG GIá TRị QUYềN Sở HữU TRí TUệ VIệT NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng ... Khỏi quỏt v gúp bng giỏ tr quyn s hu trớ tu ti Vit Nam Chng 2: Thc tin vic gúp bng giỏ tr quyn s hu trớ tu ti Vit Nam Chng 3: Hon thin phỏp lut Vit Nam v gúp bng giỏ tr quyn s hu trớ tu -***** ... quyn s hu trớ tu Vit Nam vi mong mun a mt cỏi nhỡn y , ton din hn v gúp phn nõng cao hn na vic thc thi phỏp lut liờn quan n hot ng gúp bng giỏ tr quyn s hu trớ tu Vit Nam i tng v phm vi nghiờn...
 • 83
 • 388
 • 0

VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM
... luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, điều chỉnh có hiệu lực từ 01/01/2010 ??? Quyền sở hữu trí tuệ ? Tại điều 1, Luật sửa đổi bổ sung Luật sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ định nghĩa sau: Quyền sở hữu ... PHÁP XỬ LÝ • Vi phạm quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả • Vi phạm quyền sở hữu công nghiệp • Vi phạm quyền giống trồng VI PHẠM VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ ... hữu trí tuệ quyền tổ chức, cá nhân tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp quyền giống trồng CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ...
 • 36
 • 317
 • 2

Tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nước chủ nhà đến FDI vào các nước ASEAN và khuyến nghị cho việt nam

Tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nước chủ nhà đến FDI vào ở các nước ASEAN và khuyến nghị cho việt nam
... có; - Tham gia vào m - C - Quy lên d ài h tr Tóm l có th ài hình th vào d ành quy 1.1.2 ài : Theo cách phân lo Tìm ki ài c àl ày ti ành thu hút FDI, ph ình m sách thu hút FDI h cho m phát tri ... ki ch àm cho dòng v ày b làm cho dòng v ài, tìm àn h th s òi h t ìm M chí: ch chí ài ti su ãi ,t ki M àn c à: cu toàn th ùm toàn c ã ng k t v òng FDI, àn xuyên qu n òng FDI vào Vi Nam c Trong ... gia vào H vào v ên doanh : Thu nh Thu nh thu k ch àh ch : Ch Ch doanh t nh s ãi Nhà ch ình th công ngh hình th ình, Vì th ày mang tính kh hi àng bu v èm theo chuy Chuy nh Vai trò chuy ên vào...
 • 82
 • 331
 • 3

Tìm hiểu về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh quốc tê và thực trạng bảo hộ Việt Nam hiện nay

Tìm hiểu về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh quốc tê và thực trạng bảo hộ ở Việt Nam hiện nay
... tuệ Việt Nam CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ VIỆT NAM 2.1 Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam 2.1.1 Thực trạng đăng kí quyền sở ... Nhóm Tìm hiểu vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ kinh doanh quốc tế thực trạng bảo hộ trí tuệ Việt Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Sở hữu trí ... quyền lợi chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ người sử dụng đối tượng bảo hộ GVHD: Lê Trần Thiên Ý 23 SVTH: Nhóm Tìm hiểu vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ kinh doanh quốc tế thực trạng bảo hộ trí...
 • 28
 • 430
 • 0

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với việc phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
... trớ tu kinh t th trng 1.1 Sở hữu trí tuệ việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.2 Kinh nghiệm số n-ớc bảo hộ quyền sở hữu trí tụê 22 Chng Tỡnh hỡnh v bo h quyn s hu trớ tu Vit Nam thi ... Tình hình đăng ký quyền sở hữu trí tụệ Việt Nam thời gian qua 34 2.2 Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam 51 2.3.Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 68 Chng Cỏc ... 225 271 20 Nam Phi 386 418 Nguồn: Sách sở hữu trí tuệ, tr.36 24 Tóm lại: Để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có hiệu tr-ớc hết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phải xây...
 • 112
 • 174
 • 0

tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nước chủ nhà đến FDI vào các nước ASEAN và khuyến nghị cho việt nam

tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nước chủ nhà đến FDI vào ở các nước ASEAN và khuyến nghị cho việt nam
... có; - Tham gia vào m - C - Quy lên d ài h tr Tóm l có th ài hình th vào d ành quy 1.1.2 ài : Theo cách phân lo Tìm ki ài c àl ày ti ành thu hút FDI, ph ình m sách thu hút FDI h cho m phát tri ... ki ch àm cho dòng v ày b làm cho dòng v ài, tìm àn h th s òi h t ìm M chí: ch chí ài ti su ãi ,t ki M àn c à: cu toàn th ùm toàn c ã ng k t v òng FDI, àn xuyên qu n òng FDI vào Vi Nam c Trong ... gia vào H vào v ên doanh : Thu nh Thu nh thu k ch àh ch : Ch Ch doanh t nh s ãi Nhà ch ình th công ngh hình th ình, Vì th ày mang tính kh hi àng bu v èm theo chuy Chuy nh Vai trò chuy ên vào...
 • 82
 • 219
 • 0

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
... điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ cấp sáng chế cấp độ quốc tế Từ đó, ngày có nhiều người nộp đơn để bảo hộ sáng chế thông qua cách thức Cùng với gia tăng công nghệ bảo hộ, đem vào ứng dụng thực ... thị trường quốc tế việc bảo hộ sáng chế theo PCT yếu tố thiếu Nó không tạo niềm tin với nhà đầu tư mà gia tăng giá trị kinh tế để phát triển hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ kinh tế quốc dân PCT ... đơn nộp đơn trực tiếp gửi qua bưu điện tới quan quản lý nhà nước sở hữu công nghiệp cho Văn phòng quốc tế Tổ chức Sở hữu trí tuệ giới (WIPO) – Bộ Khoa học Công nghệ quy định chi tiết hình thức,...
 • 5
 • 384
 • 3

Tài liệu Báo cáo " Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học - pháp luật và thực tiễn của Châu Âu và Hoa Kỳ " ppt

Tài liệu Báo cáo
... sỏng ch cụng 73 nhà nớc pháp luật nớc ngh sinh h c núi riờng c ng ng chung chõu u - Phỏp lu t Hoa Kỡ Hoa Kỡ, c s phỏp lớ cho b o h sỏng ch v cụng ngh sinh h c l Hi n phỏp Hoa Kỡ v o lu t sỏng ch ... cụng ngh sinh h c c tạp chí luật học số 7/2006 nhà nớc pháp luật nớc c p cho c s n ph m cụng ngh sinh h c v s 98/44/EC v b o h phỏp lớ cỏc quy trỡnh cụng ngh sinh h c Nh ng ch cụng ngh sinh h ... n i dung sinh h c m i (t o vi sinh c p b ng v t, th c v t, sinh h c cho cỏc quy trỡnh s d ng vi sinh ng v t, ng i v nh ng cụng ngh sinh h c v cỏc s n ph m vi sinh v t.(5) Theo ú, vi sinh v t...
 • 7
 • 296
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tình hình về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam trong thời gian quahệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở việt namphương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở việt nambảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở việt namcác giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại việt namdù là người dẫn đầu thị trường nhưng do đặc tính ngành hàng rất dễ bắt chước và khó bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam nên tính tiên phong không caoquyền sở hữu trí tuệ ở việt namthực trạng quyền sở hữu trí tuệ ở việt namthực thi quyền sở hữu trí tuệ ở việt namvi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở việt namđịnh giá quyền sở hữu trí tuệ ở việt namthực trạng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở việt namtình hình đăng ký quyền sở hữu trí tụệ ở việt nam trong thời gian quatình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở việt nampháp luật và thực tiễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam và ở một số quốc gia đông nam áCách làm xôi khúc nếp than Nhâm nhi xôi khúc nếp than béo bùi ngày lạnhcông thức làm xôi lá dứa hạt sen Bữa sáng mùa thu ấm bụng với xôi lá dứa hạt sen thơm dẻogiáo án đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tiết 1quy trình công nghệ sản xuất shorteningQuy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán tài chính do KPMG thực hiệnnghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành đúng về sức khỏe sinh sản và một số yếu tố liên quan của học sinh trung học phổ thông tại quận ninh kiều, thành phố cần thơ, năm 2016Tìm hiểu về phần mềm perfect HRM và những ứng dụng trong quản trị nguồn nhân lựctìm hiểu về đất nước tây ban nhabai gaing ky thuat tong hop huu coSKKN: phương pháp cắt ghép hình ở môn toán lớp 6 và lớp 7Nghiên cứu các mặt hàng tiêu dùng của công ty unilever và pgTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm công suất 5000 m3ngày đêmPhân tích chính sáchNhà điều hành sản xuất công ty lưới điện cao thế miền trunghoạt động kinh doanh ngoại hối trên cme groupquy trình sản xuất lốp xebài tìm hiểu sàn ứng lực trướcĐồ án kết cấu thếp II nhịp nhà l = 30 (m) sức trục q = 305 (tấn) cao trình đỉnh ray hr = 10(m) ap lực gió tiêu chuẩn wo = 80 (danm2) bước cột b = 6(m) số lượng bước cột 15lập kế hoạch kinh doanh cà phê thổ nhĩ kỳTUYỂN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA 11