bài giảng cơ sở dữ liệu 2

Bài giảng sở dữ liệu

Bài giảng cơ sở dữ liệu
... cấu trúc liệu đề án tin học 1.2 Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc liệu 1.3 Các kiểu liệu  Khái niệm kiểu liệu  Các kiểu liệu sở  Các kiểu liệu có cấu trúc  Kiểu liệu trỏ  Kiểu tập tin BÀI TẬP ... thức lưu trữ khác đựoc gọi kiêu liệu     Các kiểu liệu sở Các kiểu liệu có cấu trúc Kiểu liệu trỏ Kiểu tập tin 1.3 Các kiểu liệu (tt) Định nghĩa kiểu liệu Kiểu liệu T xác định , với:  ... liệu (tt) Các thuộc tính kiểu liệu  Tên kiểu liệu  Miền giá trị liệu  Kích thước liệu  Tập toán tử tác động lên kiểu liệu 1.3 Các kiểu liệu (tt) Các kiểu liệu sở  Kiểu số nguyên  Kiểu số...
 • 17
 • 562
 • 5

Bài giảng sở dữ liệu môn CNTT

Bài giảng cơ sở dữ liệu môn CNTT
... hạn hẹp)  Khuyết điểm:    Trùng lắp liệu →lãng phí, liệu không quán Chi phí cao Chia sẻ liệu Khoa HTTT-Đại học CNTT sở liệu (1)  Định nghĩa: sở liệu hệ thống thông tin có cấu trúc, lưu ...       Bài 1: Các khái niệm hệ CSDL Bài 2: Các mô hình CSDL Bài 3: Mô hình liệu quan hệ (của Codd) Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ Bài 5: Ngôn ngữ SQL Bài 6: Ngôn ngữ tân từ Bài 7: Ràng buộc ... HTTT-Đại học CNTT sở liệu  Những vấn đề cần giải quyết:     Tính chủ quyền liệu Tính bảo mật quyền khai thác thông tin người sử dụng Tranh chấp liệu Đảm bảo liệu có cố Khoa HTTT-Đại học CNTT...
 • 24
 • 727
 • 7

Bài giảng sở dữ liệu và Table

Bài giảng cơ sở dữ liệu và Table
... BÀI 01 PTTK CƠ SỞ DỮ LIỆU& KHÁI QT MS-ACCESS Phần I: PT & TK sở liệu I KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU II THỰC THỂ & QUAN HỆ Phần II : Khái qt Ms-Access I GIỚI THIỆU MS-ACCESS III TẠO,MỞ VÀ ... liên quan nhiều ngườI dùng Table/ Query: Thiết lập liên quan table, Query BÀI TẠO CSDL ,TABLE & RELATIONSHIP I MỘT SỐ KHÁI NIỆM II TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU III LÀM VIỆC VỚI TABLE IV THIẾT LÂP MỐI QUAN ... Table Tạo Table Từ cửa sổ DataBase chọn mục Table mục Create table Design View Màn hình Design View table Hiện Hiệu Chỉnh Table Chọn Table cần hiệu chỉnh chọn chức DesignView Xóa Table Chọn Table...
 • 38
 • 805
 • 5

Bài giảng sở dữ liệu

Bài giảng cơ sở dữ liệu
... rộng trường Lưu ý: kiểu number date không đặt độ rộng cho trường, áp dụng cho kiểu text Các kiểu liệu trường: dbBoolean dbByte dbChar dbCurrency dbDate dbDouble dbInteger dbLong dbLongBinaryLong...
 • 6
 • 428
 • 3

Bài giảng sở dữ liệu

Bài giảng cơ sở dữ liệu
... hạn hẹp)  Khuyết điểm:    Trùng lắp liệu →lãng phí, liệu không quán Chi phí cao Chia sẻ liệu Khoa HTTT-Đại học CNTT sở liệu (1)  Định nghĩa: sở liệu hệ thống thông tin có cấu trúc, lưu ...       Bài 1: Các khái niệm hệ CSDL Bài 2: Các mô hình CSDL Bài 3: Mô hình liệu quan hệ (của Codd) Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ Bài 5: Ngôn ngữ SQL Bài 6: Ngôn ngữ tân từ Bài 7: Ràng buộc ... Khoa HTTT-Đại học CNTT sở liệu  Những vấn đề cần giải quyết:     Tính chủ quyền liệu Tính bảo mật quyền khai thác thông tin người sử dụng Tranh chấp liệu Đảm bảo liệu có cố Khoa HTTT-Đại...
 • 24
 • 356
 • 3

Bài giảng sở dữ liệu

Bài giảng cơ sở dữ liệu
... Design: Nguyen Hien Du Biến kiểu RecorSet Để xử lý liệu bảng, truy vấn ta dùng biến khai báo kiểu Recordset Có loại Recordset Kiểu Recordset Số ghi Dữ liệu Loại Table Có thể thay đổi Có thể thay đổi ... ghi mà ta cần Thêm, xoá sửa ghi 09/04/12 Design: Nguyen Hien Du Biến Kiểu DATABaSE Làm việc với sở liệu cần: + Khai báo biến kiểu Database + Cho biến tham chiếu đến CSDL cụ thể vùng làm việc Để ... Hien Du Các đối tượng phục vụ việc xử lý đối tượng Đối tượng kiểu Database: dùng để thao tác với sở liệu Đối tượng kiểu Tabledef: Dùng để tạo, xoá, sửa cấu trúc bảng Đối tượng kiểu QueryDef: Dùng...
 • 32
 • 1,220
 • 4

Bài giảng sở dữ liệu - Database

Bài giảng cơ sở dữ liệu - Database
... dụ: bảng liệu quen thuộc Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa Nguyễn Ngọc Hải 10/11/1983 Nam Ba đình - Hà nội Hà Kiều Anh 05/09/1982 Nữ Gia lâm - Hà nội Nguyễn Hải Yến 02/11/1981 Nữ Cầu giấy - Hà nội ... sau: dd/mm/yyyy: Định dạng theo kiểu ngày - tháng - năm dddddd: định dạng tháng dạng chữ 3.3 Input Mask: (Khuôn nạ nhâp liệu) :Tạo khuôn dạng nhập liệu cho người nhập Vd nhập ngày tháng: / / ... Nguyen Hien Du Xoá bảng: - Chọn bảng cần xoá: C1: Edit\ Delete C2: Nhấn phím Delete C3: Kích phải chuột\ Delete Đổi tên bảng: - Chọn bảng cần đổi tên - Edit\ Rename - Kích phải chuột\ Rename...
 • 48
 • 615
 • 5

Bài giảng sở dữ liệu

Bài giảng cơ sở dữ liệu
... Trong mô hình liệu cần phải phân biệt rõ mô tả sở liệu thân sở liệu Mô tả sở liệu gọi lược đồ sở liệu, xác định rõ trình thiết kế sở liệu không bị thay đổi thường xuyên Các liệu sở liệu thời điểm ... CSDL Một hệ quản trị sở liệu tập chương trình giúp cho người sử dụng tạo ra, trì khai thác CSDL Người ta gọi sở liệu hệ quản trị sở liệu thuật ngữ chung hệ sở liệu Bài giảng sở liệu - Nguyễn Hải ... quan hệ Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Bài giảng sở liệu - Nguyễn Hải Châu / 54 Các khái niệm sở liệu I I Dữ liệu kiện ghi lại có ý nghĩa Một sở liệu tập hợp liệu có liên quan với nhau, lưu trữ...
 • 54
 • 775
 • 3

Bai Giang Co So Du Lieu 1

Bai Giang Co So Du Lieu 1
... đầu đường) [x1, x2,…, xi, xi +1, …, xk -1, xk] x1 = xk - Để cho gọn, ký hiệu chu trình thường không viết đỉnh cuối: [x1, x2,…, xi, xi +1, …, xk -1] Ký hiệu: n số đỉnh, m số cạnh đồ thị 17 /63 CHU TRÌNH ... đồ thị đẳng hình với 22/63 VÍ DỤ 1. 3 Hai đồ thị sau đẳng hình với song ánh: S(ai) = xi , i = 1, 2, 3, a1 a2 a3 a4 x1 x2 x3 x4 Hình 1. 3 Hai đồ thị đẳng hình 23/63 1. 5 BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRONG MÁY ... 3, , k -1, k : (xi -1, xi) ∈ E Ta nói đường từ đỉnh đầu x1 đến đỉnh cuối xk 15 /63 ĐƯỜNG ĐI  Độ dài đường đi: số cạnh đường  Đường đơn: Các đỉnh khác đôi 16 /63 CHU TRÌNH  Định nghĩa 1. 7 Chu...
 • 32
 • 215
 • 1

Bài giảng co so du lieu quan he

Bài giảng co so du lieu quan he
... hình quan hệ CSDL quan hệ a Khái niệm b Các đặc trưng Cơ sở liệu quan hệ Các đặc trưng quan hệ hệ CSDL quan hệ: Một quan hệ Một quan hệ  Mỗi quan hệ có tên phân biệt với CSDL quan hệ có tên quanCSDL ... Đây quan hệ, sao? quan hệ, sao? … … Bài 10 : Mô hình liệu quan hệ • Các yếu tố CSDL • Khái niệm mô hình quan hệ • Trong mô hình quan hệ CSDL quan hệ a Khái niệm b Các đặc trưng Cơ sở liệu quan ... kết thể mối quan hệ chủ thể CSDL phản ánh Bài 10 : Mô hình liệu quan hệ • Các yếu tố CSDL • Khái niệm mô hình quan hệ • Trong mô hình quan hệ CSDL quan hệ a Khái niệm Cơ sở liệu quan hệ Cơ sở...
 • 18
 • 240
 • 4

Bài giảng co so du lieu quan he

Bài giảng co so du lieu quan he
... hình quan hệ CSDL quan hệ a Khái niệm b Các đặc trưng Cơ sở liệu quan hệ Các đặc trưng quan hệ hệ CSDL quan hệ: Một quan hệ Một quan hệ  Mỗi quan hệ có tên phân biệt với CSDL quan hệ có CSDL quan ... Đây quan hệ, sao? quan hệ, sao? … … Bài 10 : Mô hình liệu quan hệ • Các yếu tố CSDL • Khái niệm mô hình quan hệ • Trong mô hình quan hệ CSDL quan hệ a Khái niệm b Các đặc trưng Cơ sở liệu quan ... kết thể mối quan hệ chủ thể CSDL phản ánh Bài 10 : Mô hình liệu quan hệ • Các yếu tố CSDL • Khái niệm mô hình quan hệ • Trong mô hình quan hệ CSDL quan hệ a Khái niệm Cơ sở liệu quan hệ Cơ sở...
 • 18
 • 268
 • 2

Bài giảng sở dữ liệu

Bài giảng cơ sở dữ liệu
... Hà Nội Đề cơng giảng chi tiết Môn Lập trình Windows Trong suốt phần lập trình sở liệu này, sử dụng sở liệu cho ví dụ Ta cần tạo sở liệu môi trờng Access (hoặc Visual Basic tuỳ ý) sở liệu có ... Source Kiểu sở liệu làm việc (Access, Fox, Oracle) Mặc định Access Tiêu đề lên Data Tên sở liệu kết nối Kiểu máy sở liệu dùng để kết nối Nếu làm việc sở liệu Access chọn UseJet Tên bảng sở liệu vừa ... Nội Đề cơng giảng chi tiết Môn Lập trình Windows Mục lục Chơng 7: Lập trình Sở Dữ Liệu (18T-lt + 18T-th) I Tổng quan lập trình sở liệu (2t) Một số khái niệm Tạo sở liệu ...
 • 39
 • 235
 • 0

Bài giảng sở dữ liệu phân tán - TS. Hồ Bảo Quốc

Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán - TS. Hồ Bảo Quốc
... niệm DDB n  Quản trị giao tác phân tán n  Xử lý truy vấn phân tán n  An tòan bảo mật n  Khôi phục sau cố n  Tài liệu tham khảo n  Nguyên lý hệ sở liệu phân tán M Tamer Özsu, Patrick Valduriez ... đáp ứng Hệ CSDL phân tán ? CSDL phân tán tập hợp nhiều CSDL có liên hệ logic phân bổ mạng máy tính n  sở liệu + mạng máy tính n  Nguyên lý : Đối với người dùng, hệ thống phân tán có vẽ giống ... lý Độc lập phân mảnh (fragment) Độc lập nhân (replica) Xử lý câu truy vấn phân tán Quản lý giao tác phân tán Độc lập phần cứng Độc lập hệ điều hành Độc lập mạng Độc lập hệ quản trị sở liệu Các...
 • 24
 • 591
 • 1

Bài giảng sở dữ liệu nâng cao - ĐH Hàng Hải

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - ĐH Hàng Hải
... trƣớc: sở liệu Học phần tiên quyết: sở liệu Học phần song song: Không yêu cầu Mục tiêu học phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao sở liệu quan hệ Nội dung chủ yếu: Các vấn đề nâng cao ... THI MẪU 51 Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam Khoa Công nghệ Thông tin BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN -* ** - THI KẾT THÖC HỌC PHẦN Đề thi số: Tên học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO Năm học: x Ký duyệt ... trữ liệu thiết bị camera, máy nghe nhạc, điện thoại, USB, Magnetic – disk storage: Là phương tiện chủ yếu lưu trữ liệu lâu dài, thường toàn sở liệu lưu trữ đĩa từ Để xử lý liệu đĩa từ, liệu phải...
 • 60
 • 365
 • 3

Bài giảng sở dữ liệu - Bài 5: Chuẩn hóa

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 5: Chuẩn hóa
... HVĐ – THQL MINH HOẠ R(KDHNMLG) F={ K -> D, H -> KN, M -> G, HM -> L} (KDNHMLG) K→D (KNHMLG) (KD) H→NK (HKN) • Bảo toàn thông tin • Đặc trưng đầy đủ • Dạng chuẩn BC 13/08/2012 (HMLG) (MG) HVĐ – ... Bảo toàn thông tin Đặc trưng đầy đủ F Dạng chuẩn tối thiểu Số lược đồ 13/08/2012 HVĐ – THQL 17 MINH HOẠ R(KDHNMLG) F={ K -> D, H -> KN, M -> G, HM -> L } tối tiểu 13/08/2012 {(KD), (HKN), (MG), ... • • • • ĐTĐĐ BTTT BCNF Tối thiểu lược đồ HVĐ – THQL 18 MINH HOẠ R(GLMPB) F={ L -> P, LM -> G, BL -> M, BG -> L BP -> G } tối thiểu {(GLMPB),BL,BP,BG} 3NF { (LP), (LMG), (BLMGP,{BL,BG,BP}) } BTTT...
 • 28
 • 333
 • 2

Xem thêm