Ngân hàng câu hỏi tiếng anh điền từ ôn thi công chức tiếng Anh B 2016

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án
... vừa tính khử vừa tính oxi hóa? a) Cl- b) Fe 2+ c) Cu 2+ d) S 2- (Các câu từ 13 đến 23 trích từ đề thi tuyển sinh hệ không qui ĐH Cần Thơ năm 2006) 6 24 Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ... Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí ... thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán kính ion nhỏ bán kính nguyên tử tương ứng? a) Clo b) Lưu huỳnh...
 • 31
 • 716
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN
... nhân thực, prôtêin tổng hợp đều: A mêtiônin đầu, sau bị cắt bỏ B foocmin mêtiônin đầu, sau bị cắt bỏ C Luôn mêtiônin vị trí D Luôn foocmin mêtiônin vị trí §¸p ¸n ®óng: A C©u 98(QID: ... ng¾n) ARN mã di truyền không? A B Không C Chỉ rARN D Chỉ tARN §¸p ¸n ®óng: A C©u 20(QID: 20 C©u hái ng¾n) Bộ phận mã di truyền là: A Citron (xitrôn) B Exon (êxôn) C Codon (câu ân) D ... (câu ân) D Intron (intơrôn) §¸p ¸n ®óng: D C©u 16(QID: 16 C©u hái ng¾n) Ở sinh vật nhân sơ thường không có: A Citron (xitrôn) B Exon (êxôn) C Codon (câu ân) D Intron (intơrôn) §¸p ¸n ®óng: D C©u...
 • 585
 • 1,300
 • 0

một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận thi công chức

một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận thi công chức
... Câu hỏi ôn tập Phần II: Hành nhà nước Công nghệ hành Chương trình Chuyên viên Tại nói quản lý Nhà nước dạng quản lý ... ban nhân dân tổ chức quyền địa phương nước ta Cải cách hành nhà nước gì? Anh/chị nội dung cải cách hành nhà nước Việt Nam liên hệ với thực tiễn cải cách quan/ đơn vị anh/chị công tác để phân...
 • 3
 • 2,881
 • 30

câu hỏi trắc nghiệm về excel ôn thi công chức thuế 2014

câu hỏi trắc nghiệm về excel ôn thi công chức thuế 2014
... ”&B5 d) A5&B5 Câu 20 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) cho kết quả: a) b) c) d) Các câu sai Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) Các câu sai Câu 22 Giả sử ... số lẻ d) Sai có nhiều đối Câu 36 Trong Excel, ô A1=X, A2=1,A3=2 A4=3, cho biết công thức sau: =COUNT(A1:A4) a) b) c) d) Trong Excel hàm Câu 37 Trong Excel: a) Lập công thức tính toán trước, lập ... tính b) Giá trị không kiểu c) Trị số không hợp lệ d) Sai tên biểu thức Câu 32 Kết công thức, =LEFT (“THANH_PHO HO CHI MINH”,6) a) THANH_ b) THANH c) THANHP d) IMINH Câu 33 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa...
 • 8
 • 484
 • 10

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế
... công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: Giả sử bảng tạo Word có cột ghi số (thí dụ: số ngày công lao động người đơn vị) Nếu ... TOOLBAR Câu 1: Trong Word muốn cho không cho xuất công cụ menu…ta thực hiện: A Vào File \ Toolbars B Vào Edit \ Toolbars C Vào View \ Toolbars D Vào Format \ Toolbars Câu 2: Trong Word muốn không ... sai Câu 3: Trong bảng văn Word, muốn tính tổng cho số liệu bảng, ta sử dụng: A Hàm Max B Hàm Sum C Hàm Min D Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công...
 • 25
 • 2,497
 • 16

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức
... D.Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D .Câu A B Câu 5: ... bàn phím D Câu B C CÂU HỎI THỰC HÀNH Câu 1: Nêu cách thi t lập khoảng thời gian tự động trình diễn slide (ví dụ sau 10giây) Câu 2: Xây dựng tệp trình diễn khoảng 06 slides để giới thi u Kiểm ... quy trình kiểm toán doanh nghiệp Câu 5: Giả sử bạn có ý tưởng công việc nghiên cứu học tập Hãy xây dựng tệp trình diễn để giới thi u ý tưởng bạn trước người Câu 6: Hãy nêu tên số mẫu Template...
 • 102
 • 775
 • 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)
... Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: ... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 Giả sử ô A1 giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu ... c) Edit\Move d) Không xoá Sheet Câu 35 Cho ô A5, B5 chứa TIN “HOC” để D5 kết TIN HOC” (có khoảng trắng) ô D5 gõ: a) =A5+ “”+B5 b) =A5+B5 c) =A5&“ ”&B5 d) A5&B5 Câu 36 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7)...
 • 104
 • 1,571
 • 17

cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế

cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế
... không làm đoạn văn ta nhấn tổ hợp phím A Ctrl + X B Ctrl + Z C Ctrl + C D Ctrl + V Câu 15 : Đang thi t kế giáo án điện tử, trước thoát khỏi PowerPoint người sử dụng chưa lưu lại tập tin máy thông ... Save -> Chọn tên tập tin cần tìm B Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm C Chọn File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm D Chọn File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm Câu 47: ... tập tin với tên khác ta chọn lệnh sau A File -> Chọn Open -> Gõ tên tập tin vào phần File Name B File -> Chọn Save as -> Gõ tên tập tin vào phần File Name C File -> Chọn New as-> Gõ tên tập tin...
 • 6
 • 251
 • 1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 11 HKI

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 11 HKI
... 98 D 99 B 100 A 101 D 102 D 103 D 104 D 105 B 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 ... pay C paid D to be paid 110 I remember my book on the table, but now it is nowhere A to put / to see B to put / seen C putting / seeing D putting / to be seen 111 They are whispering to ... SENTENCE TRANSFORMATI ON A B B C D 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A B SENTENCE COMPLETIO N B B A D C 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATI ON 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 11. C 12.D 13.A 14.D 15.D 21.D 22C...
 • 36
 • 2,016
 • 4

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 6

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 6
... reads Câu 25 (Nhận biết, kiến thức tuần 27) * Question Sắp xếp từ sau thành câu có nghĩa: yard/ doing/ the/ Sister/ aerobics/ my/ is/ in * Keys My sister is doing aerobics in the yard Câu 26 (Thông ... Key: taller tallest Câu 45 (Vận dụng, kiến thức tuần 33) * Question Điền vào ô trống từ thích hợp Hi My name’s Lan I’m from………… I speak……… * Key: Vietnam- Vietnamese Câu 46 (Nhận biết, kiến thức ... listening I for school A am late never B never am late C am never late * Keys C A C Câu 24 (Vận dụng, kiến thức tuần 26) * Question: Supply the correct form of the verbs in brackets: What ………your father...
 • 11
 • 382
 • 2

Đề 28 Ngân Hàng câu hỏi tiếng anh

Đề 28 Ngân Hàng câu hỏi tiếng anh
... letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Question 28: We were surprising at the results of the test A B C D Question 29: She spent many money on clothes...
 • 5
 • 335
 • 0

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 7

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 7
... khách quan (4 câu) Câu 1: Thông hiểu Mục tiêu: Kiểm tra mẩu câu hỏi trả lời với Why because Minh was absent from class yesterday he was ill A.when B because C why D who Đáp án: C Câu 2: Nhận ... nghiệm khách quan (4 câu) Câu 1: Thông hiểu Mục tiêu: Kiểm tra mẩu câu hỏi tình trạng sức khỏe She looks tired is wrong with her? A.Which B Why C What D How Đáp án: C Câu 2: Thông hiểu Mục ... Kiểm tra mẩu câu hỏi trọng lượng a/ What’s his ………….? – 40 kilos A weight B height C heavy D tall b/ How …… is your brother? - 40 kilos A high B tall C heavy D weight Đáp án: a/ A b/ C Câu 3: Nhận...
 • 13
 • 877
 • 2

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 8

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 8
... has been D was being 8. They recently returned Paris from London A to B for C towards D Ø *Keys : 1A 8A 2A 3A 4B 5D 6A 7A Câu 29 ( Mức độ : thông hiểu; Kiến thức đến tuần : 28 ; Thời gian làm ... soccer/4p.m yesterday *Keys : We were playing soccer at 4p.m yesterday Câu 28 ( Mức độ : Nhận biết; Kiến thức đến tuần : 28 ; Thời gian làm : 10 phút ) * Question: Choose the word or phrase that ... library? Câu 48 ( Mức độ : Vận dụng; Kiến thức đến tuần : 34 ; Thời gian làm : phút ) * Question: Following your direction is difficult *Keys :  It’s difficult to follow your direction Câu 49...
 • 18
 • 833
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 12

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 12
... give up D had I not given up ĐÁP ÁN Câu 33.8.1.1 33.8.1.2 33.8.1.3 ĐA B C A Câu 33.8.2.1 33.8.2.2 33.8.2.3 ĐA B C C Câu 33.8.3.1 33.8.3.2 33.8.3.3 ĐA C A D Câu 33.8.4.1 33.8.4.2 33.8.4.3 ĐA C...
 • 5
 • 247
 • 1

Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ trộn đề thi của trường Đại Học Điện Lực pptx

Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ trộn đề thi của trường Đại Học Điện Lực pptx
... trình quản ngân hàng đề thi đề trường Đại học Điện Lực, chúng em tìm hiểu xây dựng chương trình quản hệ thống ngân hàng câu hỏi hỗ trợ trộn đề thi Việc xây dựng chương trình thực theo quy trình ... Tên đề tài: Xây dựng chương trình quản ngân hàng câu hỏi hỗ trợ trộn đề thi trường Đại Học Điện Lực Phần mềm xây dựng nhằm nâng cao hiệu công tác tổ chức, quản lưu trữ ngân hàng câu hỏi, ... việc khảo sát quy trình quản ngân hàng câu hỏi đề thi trường đại học Điện Lực, chúng em tìm hiểu xây dựng “Phần mềm quản ngân hàng câu hỏi hỗ trợ trộn đề thi chọn đề tài: Hiện nay, thực...
 • 56
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm điện tử công suấtngân hàng câu hỏi trắc nghiệm điện tử viễn thôngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dien tu co banngân hàng câu hỏi tiếng anh 8ngân hàng câu hỏi hệ thống điện và điện tử ôtongân hàng câu hỏi tiếng việt thực hànhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hcmngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp ánngân hàng câu hỏi kỹ thuật điệnngan hang cau hoi trac nghiem ve tu tuong ho chi minhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chi minh của trường đại học kinh tếngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vê tư tưởng hcm vê văn hóangan hang cau hoi truyen dong dienquản lý ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ trộn đề thithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmTIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGMixed ricepaperTiny talk 2a workbookTiny talk 2b student bookTiny talk 3a workbookTiny talk 3b student bookpower point tiền tệ và lưu thông tiền tệPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại bảo việt hà nội giai đoạn 1998 2001Báo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoHuong dan tao ten mien DNSExitQuê hương bão lụt nữa rồitài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhHãy phân tích thực trạng về hoạt động TUYỂN DỤNG tại trung tâm công nghệ thông tin điện lựcphụ gia tự nhiên Carotenoidbài thuyết trình phụ gia carotenoidtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiepso sanh tin nguong ton giao me tin