Ngân hàng câu hỏi tiếng anh (đọc hiểu) ôn thi công chức tiếng Anh B 2016

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án

Đề cương và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa ôn thi đại học cực hay có đáp án
... vừa tính khử vừa tính oxi hóa? a) Cl- b) Fe 2+ c) Cu 2+ d) S 2- (Các câu từ 13 đến 23 trích từ đề thi tuyển sinh hệ không qui ĐH Cần Thơ năm 2006) 6 24 Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ... Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí ... thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán kính ion nhỏ bán kính nguyên tử tương ứng? a) Clo b) Lưu huỳnh...
 • 31
 • 741
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN
... nhân thực, prôtêin tổng hợp đều: A mêtiônin đầu, sau bị cắt bỏ B foocmin mêtiônin đầu, sau bị cắt bỏ C Luôn mêtiônin vị trí D Luôn foocmin mêtiônin vị trí §¸p ¸n ®óng: A C©u 98(QID: ... ng¾n) ARN mã di truyền không? A B Không C Chỉ rARN D Chỉ tARN §¸p ¸n ®óng: A C©u 20(QID: 20 C©u hái ng¾n) Bộ phận mã di truyền là: A Citron (xitrôn) B Exon (êxôn) C Codon (câu ân) D ... (câu ân) D Intron (intơrôn) §¸p ¸n ®óng: D C©u 16(QID: 16 C©u hái ng¾n) Ở sinh vật nhân sơ thường không có: A Citron (xitrôn) B Exon (êxôn) C Codon (câu ân) D Intron (intơrôn) §¸p ¸n ®óng: D C©u...
 • 585
 • 1,342
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm về excel ôn thi công chức thuế 2014

câu hỏi trắc nghiệm về excel ôn thi công chức thuế 2014
... ”&B5 d) A5&B5 Câu 20 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7) cho kết quả: a) b) c) d) Các câu sai Câu 21 Công thức =MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9)+COUNT(0,1,“ABC”) kết quả: a) 10 b) c) d) Các câu sai Câu 22 Giả sử ... số lẻ d) Sai có nhiều đối Câu 36 Trong Excel, ô A1=X, A2=1,A3=2 A4=3, cho biết công thức sau: =COUNT(A1:A4) a) b) c) d) Trong Excel hàm Câu 37 Trong Excel: a) Lập công thức tính toán trước, lập ... tính b) Giá trị không kiểu c) Trị số không hợp lệ d) Sai tên biểu thức Câu 32 Kết công thức, =LEFT (“THANH_PHO HO CHI MINH”,6) a) THANH_ b) THANH c) THANHP d) IMINH Câu 33 Kết công thức, = RIGHT(“Mùa...
 • 8
 • 495
 • 10

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế
... công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: Giả sử bảng tạo Word có cột ghi số (thí dụ: số ngày công lao động người đơn vị) Nếu ... TOOLBAR Câu 1: Trong Word muốn cho không cho xuất công cụ menu…ta thực hiện: A Vào File \ Toolbars B Vào Edit \ Toolbars C Vào View \ Toolbars D Vào Format \ Toolbars Câu 2: Trong Word muốn không ... sai Câu 3: Trong bảng văn Word, muốn tính tổng cho số liệu bảng, ta sử dụng: A Hàm Max B Hàm Sum C Hàm Min D Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công...
 • 25
 • 2,607
 • 16

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học ôn thi công chức
... D.Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D .Câu A B Câu 5: ... bàn phím D Câu B C CÂU HỎI THỰC HÀNH Câu 1: Nêu cách thi t lập khoảng thời gian tự động trình diễn slide (ví dụ sau 10giây) Câu 2: Xây dựng tệp trình diễn khoảng 06 slides để giới thi u Kiểm ... quy trình kiểm toán doanh nghiệp Câu 5: Giả sử bạn có ý tưởng công việc nghiên cứu học tập Hãy xây dựng tệp trình diễn để giới thi u ý tưởng bạn trước người Câu 6: Hãy nêu tên số mẫu Template...
 • 102
 • 791
 • 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)
... Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: ... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 Giả sử ô A1 giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu ... c) Edit\Move d) Không xoá Sheet Câu 35 Cho ô A5, B5 chứa TIN “HOC” để D5 kết TIN HOC” (có khoảng trắng) ô D5 gõ: a) =A5+ “”+B5 b) =A5+B5 c) =A5&“ ”&B5 d) A5&B5 Câu 36 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7)...
 • 104
 • 1,626
 • 17

cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế

cau hoi trac nghiem tin học ôn thi công chức thuế
... không làm đoạn văn ta nhấn tổ hợp phím A Ctrl + X B Ctrl + Z C Ctrl + C D Ctrl + V Câu 15 : Đang thi t kế giáo án điện tử, trước thoát khỏi PowerPoint người sử dụng chưa lưu lại tập tin máy thông ... Save -> Chọn tên tập tin cần tìm B Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm C Chọn File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm D Chọn File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm Câu 47: ... tập tin với tên khác ta chọn lệnh sau A File -> Chọn Open -> Gõ tên tập tin vào phần File Name B File -> Chọn Save as -> Gõ tên tập tin vào phần File Name C File -> Chọn New as-> Gõ tên tập tin...
 • 6
 • 275
 • 1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 11 HKI

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 11 HKI
... 98 D 99 B 100 A 101 D 102 D 103 D 104 D 105 B 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 ... pay C paid D to be paid 110 I remember my book on the table, but now it is nowhere A to put / to see B to put / seen C putting / seeing D putting / to be seen 111 They are whispering to ... SENTENCE TRANSFORMATI ON A B B C D 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A B SENTENCE COMPLETIO N B B A D C 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATI ON 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 11. C 12.D 13.A 14.D 15.D 21.D 22C...
 • 36
 • 2,039
 • 4

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 6

Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh 6
... reads Câu 25 (Nhận biết, kiến thức tuần 27) * Question Sắp xếp từ sau thành câu có nghĩa: yard/ doing/ the/ Sister/ aerobics/ my/ is/ in * Keys My sister is doing aerobics in the yard Câu 26 (Thông ... Key: taller tallest Câu 45 (Vận dụng, kiến thức tuần 33) * Question Điền vào ô trống từ thích hợp Hi My name’s Lan I’m from………… I speak……… * Key: Vietnam- Vietnamese Câu 46 (Nhận biết, kiến thức ... listening I for school A am late never B never am late C am never late * Keys C A C Câu 24 (Vận dụng, kiến thức tuần 26) * Question: Supply the correct form of the verbs in brackets: What ………your father...
 • 11
 • 405
 • 2

Đề 28 Ngân Hàng câu hỏi tiếng anh

Đề 28 Ngân Hàng câu hỏi tiếng anh
... letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Question 28: We were surprising at the results of the test A B C D Question 29: She spent many money on clothes...
 • 5
 • 346
 • 0

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 7

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 7
... khách quan (4 câu) Câu 1: Thông hiểu Mục tiêu: Kiểm tra mẩu câu hỏi trả lời với Why because Minh was absent from class yesterday he was ill A.when B because C why D who Đáp án: C Câu 2: Nhận ... nghiệm khách quan (4 câu) Câu 1: Thông hiểu Mục tiêu: Kiểm tra mẩu câu hỏi tình trạng sức khỏe She looks tired is wrong with her? A.Which B Why C What D How Đáp án: C Câu 2: Thông hiểu Mục ... Kiểm tra mẩu câu hỏi trọng lượng a/ What’s his ………….? – 40 kilos A weight B height C heavy D tall b/ How …… is your brother? - 40 kilos A high B tall C heavy D weight Đáp án: a/ A b/ C Câu 3: Nhận...
 • 13
 • 943
 • 2

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 8

ngân hàng câu hỏi tiếng anh 8
... has been D was being 8. They recently returned Paris from London A to B for C towards D Ø *Keys : 1A 8A 2A 3A 4B 5D 6A 7A Câu 29 ( Mức độ : thông hiểu; Kiến thức đến tuần : 28 ; Thời gian làm ... soccer/4p.m yesterday *Keys : We were playing soccer at 4p.m yesterday Câu 28 ( Mức độ : Nhận biết; Kiến thức đến tuần : 28 ; Thời gian làm : 10 phút ) * Question: Choose the word or phrase that ... library? Câu 48 ( Mức độ : Vận dụng; Kiến thức đến tuần : 34 ; Thời gian làm : phút ) * Question: Following your direction is difficult *Keys :  It’s difficult to follow your direction Câu 49...
 • 18
 • 885
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 12

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TIẾNG ANH 12
... give up D had I not given up ĐÁP ÁN Câu 33.8.1.1 33.8.1.2 33.8.1.3 ĐA B C A Câu 33.8.2.1 33.8.2.2 33.8.2.3 ĐA B C C Câu 33.8.3.1 33.8.3.2 33.8.3.3 ĐA C A D Câu 33.8.4.1 33.8.4.2 33.8.4.3 ĐA C...
 • 5
 • 259
 • 1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ potx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ potx
... phúc NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Sử dụng cho hệ đại học theo chuyên ngành: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Yêu cầu sinh viên nắm kiến thức việc khảo sát tín hiệu hệ thống xử ... ĐỀ THI - Mỗi đề thi có câu hỏi - Mỗi đề thi tổ hợp từ câu hỏi phần 4.1; 4.2; 4.3 NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1 CÂU HỎI LOẠI (3 ĐIỂM) Định nghĩa biến đổi Z biến đổi Z ngược? Các tính chất biến đổi Z? Định ... 4.2 CÂU HỎI LOẠI (3 ĐIỂM) Hãy xác định tính ổn định hệ xử số TTBBNQ sau: a H1 ( z )   z 1  z 2 (2  z 1  3z 2 ) b H1 ( z )  6z  (3z  10 z  4) Hãy xác định tính ổn định hệ xử lý số...
 • 8
 • 467
 • 3

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... tín hiệu có lượng hữu hạn E x = Câu 13 Giải : Tín hiệu cho tín hiệu khả tổng tuyệt đối : Do biến đổi Fourier tồn Hơn nữa, tín hiệu có lượng hữu hạn, ta tính E x = A2L Biến đổi Fourier tín hiệu ... hạng tín hiệu vào tín hiệu hằng, có tần số ω = 0, tần số này: Vậy đáp ứng hệ thống với tín hiệu vào x(n) : Câu 19 Giải : Câu 20 Giải : Đồ thị đáp ứng biên độ đáp ứng pha hệ thống 6.2 Loại câu ... thống với tín hiệu vào tín hiệu nhảy bậc đơn vị n → ∞ Câu 11 Xác định vẽ phổ mật độ lượng S xx(ω) tín hiệu : x(n) = anu(n) với -1 < a < 1, cụ thể : a = 0,5 a = -0,5 Câu 12 Xác định tín hiệu x(n),...
 • 29
 • 508
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi tiếng việt thực hànhquản lý ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ trộn đề thingân hàng câu hỏi đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namgần 2000 câu hỏi trắc nghiệm môn tin học thi công chức 2014câu hỏi trắc nghiệm môn tin học thi công chứchệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014cau hoi trac nghiem mon tin hoc thi cong chuc hanh chinh 2014cau hoi mon kien thuc chung trong thi cong chucgần 1000 câu trắc nhiệm tin học mới ôn thi công chức 2014 có đáp án có word excel 2007 phần cuốingân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh thi công chứcngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh công chức hành chính 2014 có đáp ántài liệu miễn phí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh thầy vĩnh bángân hàng câu hỏi trắc nghiệm các môn tiếng anh tin học nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố hà nội năm 2015quá trình và thiết bị công nghệ môi trườngan toàn hệ thống thông tinCHUYÊN đề FLOUR bộ môn sức khỏe môi trườngĐa dạng hóa và phân bổ tài sản rủi romột số giao dịch thanh toán trong du lịch và chứng từ sử dụngMô hình 5 áp lực cạnh tranh đối với ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi việt nambài tập nghiệp vụ ngoại thươngquy trình gia công cối uốn mẫu thử cơ tính trên máy uốn thủy lực jl 60ứng dụng công nghệ sinh học trong sử lý môi trường nông nghiệptiểu luận thiết bị nhà máy lọc dầuSinh tố dâu chanh vàngthiết bị chằng buộcslide kinh tế phát triểnquản trị chiến lượcCÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬTNghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi hg trên cơ sở biến tính than hoạt tính trà bắc với lưu huỳnhNghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hoạt chất nhóm glycoside tim bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp với kỹ thuật thống kê đa biếnGIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ KINH TẾ DẦU THỰC VẬTCác công thức Lượng giác trong Toán họcCông nghệ chế biến miến đậu xanh