Sạp thái ở tây bắc xưa và nay ( nghiên cứu địa bàn huyện điện biên, tỉnh điện biên)

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh newcastle thực trạng sử dụng vacxin phòng bệnh các đàn gà nuôi tập trung trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh newcastle và thực trạng sử dụng vacxin phòng bệnh ở các đàn gà nuôi tập trung trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... t trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u m t s ñ c ñi m d ch t c a b nh Newcastle th c tr ng s d ng vacxin phòng b nh ñàn nuôi t p trung ñ a bàn huy n Phú Lương, t nh Thái Nguyên M c tiêu nghiên ... nghiên c u - Nghiên c u ñ c ñi m d ch t c a b nh Newcastle ñàn nuôi t p trung gia ñình t i Phú Lương, t nh Thái Nguyên - Tìm hi u tình hình s d ng vacxin phòng b nh Newcastle cho nuôi t i ñ ... xác ñ nh t l ch t b nh Newcastle trung gia ñình gi ng nuôi t p huy n Phú Lương, t nh Thái Nguyên K t qu ñư c t ng h p b ng 3.1 B ng T l ch t b nh Newcastle gi ng nuôi t p trung gia ñình...
 • 91
 • 314
 • 0

vai trò của người phụ nữ trong gia đình xưa nay - nghiên cứu về người phụ nữ với công việc nhà-bất bình đẳng

vai trò của người phụ nữ trong gia đình xưa và nay - nghiên cứu về người phụ nữ với công việc nhà-bất bình đẳng
... công việc xã hội? có phải bình đẳng ? Chương 2: Vai trò người phụ nữ gia đình xưa, nay bất bình đẳng phân công lao động Nguyễn Thị Quy-K55 XHH 2.1 Vai trò người phụ nữ xã hội xưa bất bình đẳng: ... bà” Từ thể vai trò người phụ nữ việc gia đình việc xã hội, ảnh hưởng người phụ nữ vai trò Đó công lao mà phụ nữ xưa làm ghi nhận, bên cạnh bất công, bất bình đẳng người phụ nữ phải chịu: Do ... … người phụ nữ thực Vậy nay, sau thực luật bình đẳng giới, vai trò người phụ nữ có khác đi?Có bình đẳng không? 2.2 Vai trò người phụ nữ thời đại vấn đề bất bình đẳng phân công lao động: Gia đình...
 • 30
 • 1,616
 • 6

Tác động của việc sử dụng điện thoại thông minh đến sự biến đổi tương tác xã hội của học sinh trung học phổ thông nông thôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện yên thế, tỉnh bắc giang)

Tác động của việc sử dụng điện thoại thông minh đến sự biến đổi tương tác xã hội của học sinh trung học phổ thông ở nông thôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện yên thế, tỉnh bắc giang)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - NGUYỄN THỊ HOA TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI TƢƠNG TÁC XÃ HỘI CỦA HỌC SINH TRUNG ... 58 3.2 Biến đổi tƣơng tác hội học sinh trung học phổ thông 60 3.2.1 Biến đổi hệ triết lý học sinh học sinh trung học phổ thông 60 3.2.2 Biến đổi hệ quan điểm học sinh học sinh trung hoc̣ ... TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NÔNG THÔN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI HUYỆN YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG) Chuyên ngành: hội học Mã số : 60 31 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ...
 • 94
 • 239
 • 0

Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường các làng nghề trên địa bàn huyện từ sơn tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường các làng nghề trên địa bàn huyện từ sơn  tỉnh bắc ninh
... ỏnh giỏ mc ụ nhim ti cỏc lng ngh 16 Hp s 3.1 Phát triển kinh tế làng nghề hớng trình 34 chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn huyện Hỡnh 4.1 Quy trỡnh gia nhit, ty r v m km in 50 Hỡnh 4.2 Quy trỡnh ... thi t cỏc h, doanh nghip sn xut thộp Hp s 4.4 Quy hoạch phát triển hệ thống làng nghề 91 biện pháp quan trọng nhằm giảm thiểu ONMT Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc Nụng nghip MC LC ... Chỉ tiêu Tổng GTSX 1.1 Ngành nông, lâm, thủy sản So sánh (%) ĐVT Chỉ tiêu BQ 2.1 Tổng GTSX/hộ 2.2 Tổng GTSX/khẩu 2.3 Tổng GTSX/lđ Nguồn: Phòng Thống kê huyện Từ Sơn Trng i hc Nụng nghip H Ni...
 • 131
 • 848
 • 5

Một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn toán các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện đô lương, tỉnh nghệ an

Một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn toán ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện đô lương, tỉnh nghệ an
... trờng THCS đại bàn huyện Đô lơng, tỉnh Nghệ An + Chơng 3: Một số giải pháp quản nhằm nâng cao chất lợng dạy học môn toán trờng trung học sở địa bàn huyện Đô lơng, tỉnh Nghệ an - Kết luận khuyến ... tích cực tự giác học sinh Với lý chọn đề tài nghiên cứu: Một số giải pháp quản nhằm nâng cao chất lợng dạy học môn Toán trờng trung học sở địa bàn huyện Đô Lơng, tỉnh Nghệ an Mục đích nghiên ... trạng quản lý hoạt động học môn toán học sinh trờng THCS 57 Chơng 3: Một số giải pháp quản nhằm nâng cao chất lợng dạy học môn toán trờng THCS địa bàn huyện Đô lơng, tỉnh Nghệ an 3.1...
 • 101
 • 302
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ trong giai đoạn hiện nay
... trạng dạy học quản hoạt động dạy học trường THCS địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 6.3 Đề xuất số biện pháp quản hoạt động dạy học trường THCS địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ... địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ - Chương 3: Một số biện pháp quản hoạt động dạy học trường THCS địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ... TRẠNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KT-XH CỦA HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ 2.1.1 Điều kiện...
 • 19
 • 340
 • 0

nghiên cứu giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh bền vững trên địa bàn huyện pác nặm tỉnh bắc kạn

nghiên cứu giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện pác nặm tỉnh bắc kạn
... vững cho hộ nông dân địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiệu chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm ... trạng giảm nghèo tượng tái nghèo huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn với nguyên nhân tình trạng Nghiên cứu việc thực chương trình giảm nghèo nhanh bền vững huyện đưa giải pháp nhằm thực hiệu chương trình ... 2.2.2 Thực trạng triển khai chương trình giảm nghèo nhanh bền vững (chương trình 30a) huyện Pác Nặm 65 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHƢƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH...
 • 135
 • 312
 • 2

nghiên cứu giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh bền vững trên địa bàn huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƢƠNG THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ CHƢƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: ... bền vững cho hộ nông dân địa bàn huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Chương 3: Một số giải pháp triển khai hiệu chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học liệu ... đến giảm nghèo, giảm nghèo bền vững huyện Ba Bể 72 2.2 Thực trạng triển khai chương trình giảm nghèo, giảm nghèo bền vững huyện Ba Bể 77 2.2.1 Thực trạng số chương trình giảm nghèo...
 • 133
 • 246
 • 0

iện pháp quản lý hoạt động dạy học các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

iện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
... thức, trình độ chuyên môn, lực s- phạm, nhân cách uy tín với học sinh Trên sở không ngừng nâng cao hoàn thiện trình độ học vấn, nghệ thuật s- phạm nhân cách ng-ời thầy giáo Mấy năm gần giáo viên ... qun giỏo dc tng th v l tin mang li cht lng v hiu qu dy hc Núi n qun giỏo dc l núi n qun nh trng, núi n qun nh trng l núi n cụng tỏc qun hot ng dy hc Qun hot ng dy hc l qun ... kin cng ó xut hin nhng t tng qun m ch yu l qun hnh chớnh, qun xó hi Cú th k n cỏc t tng qun nh: Cụng Un, Trn Minh Tụng, Nguyn Trói, Trn Hng o, Cụng Un núi Trờn võng mnh tri,...
 • 127
 • 327
 • 1

Giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện vũ quang, tỉnhtĩnh trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện vũ quang, tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay
... GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH 2.1 Khái quát trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Quang, tỉnh Tĩnh 2.1.1 Vài nét huyện ... tác giáo dục pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Quang, tỉnh Tĩnh 2.2.1 Thực trạng ý thức chấp hành pháp luật học sinh trường Trung học phổ thông địa bàn huyện ... tìm giải pháp hữu hiệu giáo dục pháp luật cho học sinh, tác giả chọn vấn đề Giáo dục pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông địa bàn huyện Quang, tỉnh Tĩnh giai đoạn nay làm...
 • 114
 • 276
 • 0

nghiên cứu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

nghiên cứu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... tài: Nghiên cứu hình quản chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Mục đích nghiên cứu Đánh giá hiệu hình quản rác thải dựa vào cộng đồng huyện ... - - ONG THỊ NGỌC LAN NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 60.44.03.11 ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu hình quản rác thải dựa vào cộng đồng 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Thời gian nghiên...
 • 88
 • 420
 • 4

Đánh giá khả năng sinh trưởng hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo tai tượng keo lai trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo tai tượng và keo lai trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang
... Đánh giá sinh trưởng phát triển hiệu kinh tế Keo lai dòng BV10 trồng hom Keo tai tượng trồng trổng từ hạt, loài, địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Đánh giá hiệu xã hội bao gồm hiệu kinh tế ... 3.1.2 Thực trạng công tác trồng rừng Keo tai tượng Keo lai huyện Yên Thế 41 3.2 SINH TRƯỞNG CỦA KEO TAI TƯỢNG VÀ KEO LAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG 43 3.2.1 Kiểm ... cụ thể - Đánh giá thực trạng công tác trồng rừng Keo lai Keo tai tượng địa bàn nghiên cứu - Đánh giá sinh trưởng hiệu kinh tế rừng trồng Keo lai Keo tai tượng làm sở so sánh hai giống Keo nhằm...
 • 65
 • 245
 • 1

Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến phát triển kinh tế, xã hội môi trường trên địa bàn huyện bình giang tỉnh hải dương

Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn huyện bình giang  tỉnh hải dương
... quan v công tác quy ho ch s d ng ñ t 2.2 T ng quan v ñánh giá tác ñ ng kinh t , h i môi trư ng 2.3 Nh ng nghiên c u v ñánh giá tác ñ ng kinh t - h i, môi trư ng phương án quy ho ch phát tri ... ngôn ng t p quán Như m t ñánh giá chuyên ngành, ñánh giá tác ñ ng h i gi i quy t m t cách t ng th trình phương pháp liên k t giá tr h i vào vi c xây d ng d án ðánh giá tác ñ ng h i vi c ... ñ ng phát tri n kinh t , h i b n v ng 2.3 Nh ng nghiên c u v ñánh giá tác ñ ng kinh t , h i môi trư ng phương án quy ho ch phát tri n 2.3.1 Tình hình nghiên c u th gi i * V ðánh giá tác...
 • 130
 • 573
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh thủy tỉnh phú thọtiểu luận tình huống lớp chuyên viên chínhthực trạng và giải pháp chủ yếu trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện thanh bình tỉnh đồng thápmột số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh thủy tỉnh phú thọ2 vấn đề kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thái ở tây bắc hiện nay thực trạng và giải pháp qua thực tế ở tỉnh sơn lathực trạng của việc kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thái ở tây bắc hiện nay qua thực tế ở tỉnh sơn la nguyên nhân của nóthực trạng của việc kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thái ở tây bắc hiện nay qua thực tế ở tỉnh sơn lamột số giải pháp nhằm kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thái ở tây bắc hiện naymột số định hướng lớn trong việc kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thái ở tây bắc hiện naynâng cao ý thức giữ gìn kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng dân tộc thái ở tây bắclập kế hoạch cụ thể toàn diện và lâu dài cho công tác gìn giữ kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thái ở tây bắctrang phục dân tộc thái ở tây bắcvan hoa am thuc dan toc thai o tay bactìm hiểu phong tục tập quán dân tộc thái ở tây bắc việt namngười thái ở tây bắcphát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống xây dựng cơ sở vật chất của văn hóa của đồng bào dân tộc thái ở tây bắcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây