Vấn đề căn tính trong sáng tác của các tác giả di dân gốc việt ( qua một số tiểu thuyết được xuất bản trong nước thời gian gần đây)

Vấn đề căn tính trong sáng tác của các tác giả di dân gốc việt ( qua một số tiểu thuyết được xuất bản trong nước thời gian gần đây)

Vấn đề căn tính trong sáng tác của các tác giả di dân gốc việt ( qua một số tiểu thuyết được xuất bản trong nước thời gian gần đây)
... THUỲ ANH VẤN ĐỀ CĂN TÍNH TRONG SÁNG TÁC CỦA CÁC TÁC GIẢ DI DÂN GỐC VIỆT (QUA MỘT SỐ TIỂU THUYẾT ĐƢỢC XUẤT BẢN TRONG NƢỚC THỜI GIAN GẦN ĐÂY) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam Mã số: 60 ... tiêu chí đó, tác phẩm đƣợc chọn đối tƣợng nghiên cứu cụ thể để đến tiếp cận triển khai đề tài Vấn đề tính sáng tác tác giả di dân gốc Việt (qua số tiểu thuyết xuất nước thời gian gần đây) D Phƣơng ... Thị Di m Thuý, Mộng Lan, Thuận… Khảo sát đời nghiệp nhóm tác giả này, cho gợi mở quan trọng vấn đề tính trình tạo lập tính cộng đồng tác giả gốc Việt di dân 1.2.2 Các tác giả di dân gốc Việt...
 • 115
 • 174
 • 0

Một số vấn đề về đời sống hiện nay của nữ thanh niên xung phong chống Mỹ (Qua nghiên cứu khảo sát tại địa bàn quận Đống Đa và huyện Từ Liêm - hà Nội

Một số vấn đề về đời sống hiện nay của nữ thanh niên xung phong chống Mỹ (Qua nghiên cứu khảo sát tại địa bàn quận Đống Đa và huyện Từ Liêm - hà Nội
... - c áp dụng nữ niên xung phong nói riêng lực l-ợng niên xung phong nói chung, thể quan tâm Đảng Nhà n-ớc cách t-ơng đối toàn diện mặt đời sống vật chất tinh thần họ thời gian tham gia niên xung ... thực chế độ sách nữ niên xung phong Thông th-ờng chế độ, sách cụ thể phân biệt nam niên nữ niên xung phong, mà có số quy định đặc tr-ng cho giới tính để chị em nữ niên xung phong giảm bớt phần ... hy sinh Chế độ - c chuyển ngành Nhìn chung chế độ, sách - c ban hành giai đoạn từ 1965 đến 1975 lực l-ợng niên xung phong (trong có nữ niên xung phong) thời kỳ chống Mỹ cứu n-ớc góp phần đảm...
 • 130
 • 203
 • 0

Báo cáo khoa học: HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx

Báo cáo khoa học: HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI potx
... 3.2 Đánh giá hiệu công tác đấu giá QSDĐ qua số Dự án Hiệu kinh tế Công tác đấu giá QSDĐ qua số dự án giúp Nhà nớc khai thác hợp lý quỹ đất Huy động đợc nhiều nguồn vốn tham gia đầu t xây dựng ... tục hành 3.3 Một số hạn chế công tác đấu giá quyền sử dụng đất Công tác tổ chức - Việc điều tra xác định nhu cầu sử dụng đất khu vực xây dựng giá sàn mang nặng tính hành chính; thể tình trạng dự ... Đình Bồng, 2005) Tại dự án đấu giá QSDĐ, công tác cấp GCNQSDĐ đợc triển khai thuận lợi, tạo niềm tin ngời sử dụng đất Đấu giá QSDĐ hình thức khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, góp...
 • 9
 • 236
 • 0

Luận văn thạc sĩ ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC ðẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT QUA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH

Luận văn thạc sĩ ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC ðẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT QUA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH
... qu công tác ñ u giá quy n s d ng ñ t ñ a bàn thành ph B c Ninh M c tiêu c th : - Nghiên c u t ng quan v s lý lu n th c ti n c a công tác ñ u giá quy n s d ng ñ t - ðánh giá th c tr ng công tác ... công tác ñ u giá quy n s d ng ñ t - ð tài ch gi i h n nghiên c u, ñánh giá hi u qu công tác ñ u giá quy n s d ng ñ t qua D án có tích ch t ñi n hình ñ a bàn thành ph B c Ninh, c th sau: + D án ... 65 4.1 Th c tr ng v công tác ñ u giá quy n s d ng ñ t ñ a bàn thành ph B c Ninh 4.1.1 65 Khái quát v công tác ñ u giá quy n s d ng ñ t ñ a bàn thành ph B c Ninh 4.1.2 65 Các văn b n quy ph m pháp...
 • 145
 • 198
 • 0

Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua một số dự án trên địa bàn Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua một số dự án trên địa bàn Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
... trình thực đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Tài nguyên Môi trờng -ủy ban nhân dân quận Kiến An tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ hoàn thành đề tài Cuối xin gủi lời cảm ơn sâu sắc ... s ủ u tiờn n c ta ủ c Qu c h i khúa IX, k h p th thụng qua õy l m t b n phỏp lu t quan tr ng, ủi u ch nh cỏc quan h giao k t dõn s ủú cú quan h v bỏn ủ u giỏ ti s n B Lu t Dõn s nm 1995 ủó quy ... nghiệp ngời thân Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Viện Sau Đại học, Khoa Tài nguyên Môi trờng, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện cho thời gian qua Để có đợc kết nghiên...
 • 114
 • 127
 • 0

VỐN XÃ HỘI VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN VIỆT NAM.PDF

VỐN XÃ HỘI VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH NÔNG THÔN VIỆT NAM.PDF
... ,b : g g 40 binary logistic 2010 g 41 4: V N XÃ H I VÀ TH NG TÍN D NG NÔNG THÔN VI T NAM 4.1 V n h i nông thôn Vi t Nam Các m ng h i m nông thôn Vi im i quan h thân t c, i quan h thân t ... 3.5 Mô hình nghiên c u 38 N XÃ H I VÀ TH 4.1 V n h i 4.2 Th NG TÍN D NG NÔNG THÔN VN 41 nông thôn Vi t Nam 41 ng tín d ng nông thôn Vi t Nam 43 T QU NGHIÊN C ... tri n Nông thôn, n c ngân hàng Chính sách h i Giá tr kho n v n vay mà m t h c t m t ngu n c p tín d ng th gi i thích v kh 2.3 V n h i kh p c n tín d ng vi t ti p c n tín d ng 2.3.1 Cách...
 • 112
 • 231
 • 2

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua một số dự án trên địa bàn huyện diễn châu, tỉnh nghệ an

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua một số dự án trên địa bàn huyện diễn châu, tỉnh nghệ an
... đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất - Đánh giá hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất qua số dự án địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Qua tìm hạn chế công tác đấu giá quyền sử dụng đất ... dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 4.2.1 Các văn liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện ... quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An qua số dự án điển hình - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 3.3...
 • 65
 • 250
 • 1

Mô típ nhân vật hành trình qua một số tiểu thuyết hiện đại và hậu hiện đại (khảo sát tiểu thuyết lâu đài của f kafka, xứ tuyết của y kawabata, linh sơn của cao hành kiện)

Mô típ nhân vật hành trình qua một số tiểu thuyết hiện đại và hậu hiện đại (khảo sát tiểu thuyết lâu đài của f kafka, xứ tuyết của y kawabata, linh sơn của cao hành kiện)
... làm bật hành trình nhân vật trung tâm Bảng khảo sát ba nhân vật trung tâm tiểu thuyết: Lâu đài Franz Kafka, Xứ tuyết Y Kawabata, Linh Sơn Cao Hành Kiện: Tác phẩm Lâu đài Tác giả Franz Kafka NV ... rằng: tất hành trình, đờng, vận động Chơng Nhân vật hành trình số tác phẩm tiêu biểu Để tiếp cận nhân vật hành trình, nghiên cứu nhân vật ba tác phẩm: Lâu đài Franz Kafka, Xứ tuyết Yasunary Kawabata, ... khỏi thành phố, khám Linh Sơn (Pháp gốc T.Quốc) Ta-Hắn-Mi phá Linh Sơn kỳ bí 2.1 Nhân vật xuyên suốt hành trình 2.1.1 Nhân vật K Lâu đài F Kafka K nhân vật trung tâm xuyên suốt tiểu thuyết Lâu đài...
 • 116
 • 593
 • 7

Những phát triển chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khoảng thời gian gần đây.

Những phát triển chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khoảng thời gian gần đây.
... tích Những phát triển sách đầu trực tiếp nước khoảng thời gian gần 4 Phát triển sách Quốc gia 1.1 Những thay đổi quy định sách quốc gia - tự hóa xúc tiến đầu Trong năm 2011, 44 quốc gia kinh ... sở hữu nhà đầu nước ngoài, thủ tục kiểm tra FDI ưu đãi đầu cho nhà đầu nước Các biện pháp đầu chung: Là biện pháp áp dụng cho nhà đầu nước, biện pháp hạn chế sở hữu nhân, tủ ... tuệ Những nhóm biện pháp trực tiếp hay gián tiếp tác động tới môi trường đầu Những biện pháp tạo thuận lợi biện pháp trực tiếp gián tiếp hướng tới việc tạo môi trường hấp dẫn đầu nước ngoài, ...
 • 39
 • 77
 • 0

Loại hình truyện kể lãng mạn (qua một số tiểu thuyết tiêu biểu của việt nam trước năm 1945)

Loại hình truyện kể lãng mạn (qua một số tiểu thuyết tiêu biểu của việt nam trước năm 1945)
... Vấn đề truyện kể loại hình truyện kể văn xuôi Việt Nam trước 1945 Chương 2: Bức tranh giới loại hình truyện kể lãng mạn trước năm 1945 Chương 3: Nhân vật loại hình truyện kể lãng mạn trước năm 1945 ... khai thác loại hình truyện kể lãng mạn - ba loại hình truyện kể loại hình hoá dựa quan điểm phân loại H White lý thuyết truyện kể Iu Lotman 1.3 Khái niệm lãng mạn loại hình truyện kể lãng mạn 1.3.1 ... LIỄU LOẠI HÌNH TRUYỆN KỂ LÃNG MẠN (QUA MỘT SỐ TIỂU THUYẾT TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1945) Chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 60 22 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM...
 • 125
 • 196
 • 0

Loại hình truyện kể lãng mạn (qua một số tiểu thuyết tiêu biểu của việt nam trước năm 1945)

Loại hình truyện kể lãng mạn (qua một số tiểu thuyết tiêu biểu của việt nam trước năm 1945)
... đề truyện kể loại hình truyện kể văn xuôi Việt Nam trước 1945 Chương 2\ Bức ừanh giới ừong loại hình truyện kể lãng mạn trước năm 1945 Chương 3: Nhân vật ừong loại hình truyện kể lãng mạn trước ... khai thác loại hình truyện kể lãng mạn - ba loại hình truyện kể loại hình hoá dựa quan điểm phân loại H White lý thuyết truyện kể Iu Lotman 1.3 Khái niệm lãng mạn loại hình truyện kể lãng mạn 1.3.1 ... nhân khép kín tiểu thuyết tâm lý nhân cách (Đào Đức Doãn) [4] - Chia loại hình truyện kể làm ba loại: loại hình truyện kể lãng mạn, loại hình truyện kể bi kịch loại hình truyện kể trào phúng...
 • 124
 • 272
 • 0

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề cán bộ TRONG tác PHẨM “sửa đổi lối làm VIỆC” ý NGHĨA THỰC TIỄN của vấn đề

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề cán bộ TRONG tác PHẨM “sửa đổi lối làm VIỆC” ý NGHĨA THỰC TIỄN của vấn đề
... tởng Hồ Chí Minh vấn đề cán tác phẩm nói chung, đặc biệt chơng IV tác phẩm toàn tác phẩm Sửa đổi lối làm việc nói riêng nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta, nhằm xây dựng đội ngũ cán cấp ... tiễn Hiểu biết cán Theo Hồ Chí Minh, đánh giá cán nội dung quan trọng công tác cán bộ, ý nghĩa lớn lý luận thực tiền việc phát huy sức mạnh đội ngũ cán nhằm thực thắng lợi đờng lối, chủ trơng, ... khéo thực đợc nguyên tắc cán Vấn đề cán định việc Phê bình xử phạt không làm thể diện uy tín cán đảng, mà làm cho lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, uy tín cán tăng thêm Tóm lại: Vấn đề cán vấn...
 • 15
 • 532
 • 7

vận dụng phương pháp “dãy số thời gian” trongthuyết thống kê để phân tích tình hình đầu tư của hoa kỳ vào nước ta trong thời gian gần đây

vận dụng phương pháp “dãy số thời gian” trong lý thuyết thống kê để phân tích tình hình đầu tư của hoa kỳ vào nước ta trong thời gian gần đây
... MT C S Lí LUN I DY S THI GIAN Khỏi nim Cỏc hin tng kinh t - xó hi luụn luụn bin ng qua thi gian é nghiờn cu s bin ng ny ngi ta dựng phng phỏp dóy s thi gian Dóy s thi gian l dóy cỏc tr s ca mt ... h Ta thy tỡnh hỡnh u t ca Hoa K vo Vit Nam nhng nm u phỏt trin rt mnh nhng sau ú gim dn qua thi gian v my nm gn õy cú du hiu chng li iu ny ũi hi cỏc nh qun Vit Nam cn phi gii quyt hp ... mc ca hin tng tng lai Trong tỡnh hỡnh ton cu hoỏ ang din mnh m hin theo kp vi xu hng phỏt trin th gii Nc ta phi m ca m rng quan h hp tỏc vi tt c nc trờn th gii Trong ú Hoa K l nc ng u danh sỏch...
 • 32
 • 411
 • 2

Xem thêm