Giao tiếp 1 dây, hay giao tiếp I2C

Giới thiệu giao tiếp I2C

Giới thiệu giao tiếp I2C
... Việc khởi tạo, chọn chế độ hoạt động và thực hiện giao tiếp của I2C đã có các hàm dựng  sẵn của CCS thực hiện. Các hàm liệt kê dưới đây là của phiên bản CCS 3.242, đó là:    ‐  i2c_ isr_state(): Thông báo trạng thái giao tiếp I2C   ‐  i2c_ start(): Tạo điều kiện START  ... chân bất kỳ của Vi điều khiển để nó thực hiện giao tiếp I2C (các hàm START, STOP,  WRITE, READ). Trong bài viết này ta đề cập đến việc sử dụng giao tiếp I2C của các loại  PIC có tích hợp khối I2C sẵn trong nó, mà cụ thể là Vi điều khiển PIC16F877A.  ... START và STOP là những điều kiện bắt buộc phải có khi một thiết bị chủ muốn thiết  lập giao tiếp với một thiết bị nào đó trong mạng I2C.  START là điều kiện khởi đầu, báo  hiệu bắt đầu của giao tiếp,  còn STOP báo hiệu kết thúc một giao tiếp.  Hình dưới đây mô tả ...
 • 10
 • 8,141
 • 250

Giáo án tin học Quyển 1 cực hay đầy đủ

Giáo án tin học Quyển 1 cực hay đầy đủ
... 4, SGK VI HNG DN V NH - V nh hc bi, xem li bi c - Tr li cỏc cõu hi 6,7,8,9 ,10 ,11 ,12 SGK Tit: 40 41 Ngy son: 17 15/ 01/ 2008 Tờn bi dy: THC HNH I/ Mc tiờu bi dy: Lm quen v tỡm hiu ca s lm vic ca ... vừa dừng, Biển lặng, đỏ đục, đầy nh mâm bánh đúc, loáng thoáng thuyền nh hạt lạc đem rắc lên Rồi ngày ma rào Ma răng bốn phía Có quãng nắng xuyên xuống biển óng ánh đủ màu: xanh mạ, tím phớt, hồng, ... dn hc nh (1 phỳt): V nh hc bi, xem li bi c - Tr li cỏc cõu hi 6,7,8,9 ,10 ,11 ,12 SGKTit: 42 43 Tiết 42 - 43 Ngy son: 25/ 01/ 2008 Giỏo viờn: inh S Tớnh Trng PTDT Ni trỳ Bỏ Thc Tờn bi dy: Chỉnh sửa...
 • 18
 • 3,785
 • 33

Thiết kế hệ thống giao tiếp i2c giữa hai vi điều khiển PIC

Thiết kế hệ thống giao tiếp i2c giữa hai vi điều khiển PIC
... cho vi điều khiển đầu tiên họ PIC 1650 đƣợc thiết kế dùng làm thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CP1600 Vi điều khiển sau đƣợc nghiên cứu phát triển thêm từ hình thành nên dòng vi điều khiển PIC ... dòng vi điều khiển PIC dsPIC Ở Vi t Nam phổ biến họ vi điều khiển PIC hãng Microchip sản xuất Cách lựa chọn vi điều khiển PIC cho phù hợp: - Trƣớc hết cần biết số chân vi điều khiển cần thiết ... buộc phải có thiết bị chủ muốn thiết lập giao tiếp với thiết bị giao tiếp I2C START điều kiện khởi đầu báo hiệu bắt đầu giao tiếp, STOP báo hiệu kết thúc giao tiếp Hình dƣới mô tả điều kiện START...
 • 67
 • 466
 • 3

chuẩn giao tiếp I2C trong pic ppt

chuẩn giao tiếp I2C trong pic ppt
... của PIC ở các chế độ Master và Slave trong phần mềm biên dịch C cho PIC là CCS      Hình2.1. Cấu trúc khối I2C trong PIC   2.2 Cách thức sử dụng Module I2C trong CCS  Trong việc lập trình cho PIC sử dụng giao tiếp I2C của nó trong các ứng dụng, người  ... chân bất kỳ của Vi điều khiển để nó thực hiện giao tiếp I2C (các hàm START, STOP,  WRITE, READ). Trong bài viết này ta đề cập đến việc sử dụng giao tiếp I2C của các loại  PIC có tích hợp khối I2C sẵn trong nó, mà cụ thể là Vi điều khiển PIC1 6F877A.  ... i2c_ isr_state(): Thông báo trạng thái giao tiếp I2C i2c_ start(): Tạo điều kiện START  ‐ i2c_ stop(): Tạo điều kiện STOP  ‐ i2c_ read(): Đọc giá trị từ thiết bị I2C,  trả về giá trị 8 bit  ‐ i2c_ write(): Ghi giá trị 8 bit đến thiết bị I2C ...
 • 10
 • 426
 • 6

Đồ án: Thiết kế hệ thống giao tiếp I2C giữa hai vi điều khiển PIC ppt

Đồ án: Thiết kế hệ thống giao tiếp I2C giữa hai vi điều khiển PIC ppt
... tài: Thiết kế hệ thống giao tiếp I2C hai vi điều khiển PIC Đồ án em gồm phần: Chƣơng :Tổng quan pic giao tiếp I2C Chƣơng hai :Thiết kế hệ thống giao tiếp I2C pic 16F877A Trong trình làm đồ án ... cho vi điều khiển đầu tiên họ PIC 1650 đƣợc thiết kế dùng làm thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CP1600 Vi điều khiển sau đƣợc nghiên cứu phát triển thêm từ hình thành nên dòng vi điều khiển PIC ... dòng vi điều khiển PIC dsPIC Ở Vi t Nam phổ biến họ vi điều khiển PIC hãng Microchip sản xuất Cách lựa chọn vi điều khiển PIC cho phù hợp: - Trƣớc hết cần biết số chân vi điều khiển cần thiết...
 • 68
 • 312
 • 1

Giao tiếp I2C với RTC DS1307

Giao tiếp I2C với RTC DS1307
... câu lệnh đặt thời gian ngày tháng cho RTC I2C, DS1307, LCD khởi tạo CodeWinzard AVR Để đọc thời gian ta dùng hàm rtc_ get_time() rtc_ get_date có sẵn thư viện DS1307. h.( Để tham khảo hàm mở Help ... tạo DS1307 Trong tab chip ta chọn chíp DS1307, check vào Enabled để xác định sử dụng DS1307 ô Square Wave Output ta check vào ô Enabled, tronglist Freq: Chọn Hz để khởi tạo cho chân output DS1307 ... truyền tự động chiết, rót, đóng chai đóng gói thực phẩm Được cửa sổ soạn thảo code Sơ đồ làm việc với DS1307 sau: Coding sau: Lê KhắcDuẩn: Leduantdh@yahoo.com.vn Chuyên cung cấp dây truyền tự động...
 • 5
 • 1,002
 • 21

Giao tiếp I2C ppsx

Giao tiếp I2C ppsx
... báo hiệu bắt đầu giao tiếp, STOP báo hiệu kết thúc giao tiếp Hình 11 mô tả điều kiện START điều kiện STOP giao tiếp I2C DS1307 với Vi Điều Khiển Ban đầu chưa thực trình giao tiếp, hai đường SDA ... mức cao (SDA = SCL = HIGH) Lúc bus I2C coi “rỗi” (“bus free”), sẵn sàng cho giao tiếp Hai điều kiện START STOP thiếu việc giao tiếp thiết bị I2C, tất nhiên giao tiếp không ngoại lệ • Điều kiện START: ... cập IV, THUẬT TOÁN GIAO TIẾP I2C VỚI VI ĐIỀU KHIỂN 89S52 Điều kiện START and STOP START STOP điều kiện bắt buộc phải có thiết bị chủ muốn thiết lập giao tiếp với thiết bị mạng I2C START điều kiện...
 • 14
 • 143
 • 1

TỔNG QUAN GIAO TIẾP I2C DS1307 BMP180

TỔNG QUAN GIAO TIẾP I2C DS1307 BMP180
... Việc khởi tạo, chọn chế độ hoạt động và thực hiện giao tiếp của I2C đã có các hàm dựng  sẵn của CCS thực hiện. Các hàm liệt kê dưới đây là của phiên bản CCS 3.242, đó là:    ‐  i2c_ isr_state(): Thông báo trạng thái giao tiếp I2C   ‐  i2c_ start(): Tạo điều kiện START  ... chân bất kỳ của Vi điều khiển để nó thực hiện giao tiếp I2C (các hàm START, STOP,  WRITE, READ). Trong bài viết này ta đề cập đến việc sử dụng giao tiếp I2C của các loại  PIC có tích hợp khối I2C sẵn trong nó, mà cụ thể là Vi điều khiển PIC16F877A.  ... START và STOP là những điều kiện bắt buộc phải có khi một thiết bị chủ muốn thiết  lập giao tiếp với một thiết bị nào đó trong mạng I2C.  START là điều kiện khởi đầu, báo  hiệu bắt đầu của giao tiếp,  còn STOP báo hiệu kết thúc một giao tiếp.  Hình dưới đây mô tả ...
 • 10
 • 245
 • 1

chuẩn giao tiếp i2c và ứng dụng i2c trong 8951

chuẩn giao tiếp i2c và ứng dụng i2c trong 8951
... cần  Trong trình giao tiếp master kéo SDA xuống thấp trước chiếm quyền chủ bus 2. /Ứng dụng I2C 8951  Vi điều khiển module phần cứng hỗ trỡ giao tiếp I2C, muốn giao tiếp với thiết bị I2C ta ... chung I2C: I2C (Inter-Intergrated Circuit) loại bus nối tiếp phát triển hãng linh kiện điện tử Philip  Do tính ưu việt đơn giản, I2C chuẩn hoá ứng dụng rộng rãi module truyềnn thông nối tiếp ... Huỳnh Nguyên MSSV: 0620046 Tổng quan:  1./ Giới thiệu chung I2C:  1.1/ Đặc điểm chung I2C  1.2/ Các chế độ hoạt động  2./ Ứng dụng I2C 8051:  2.1/ Đồng hồ thời gian thực (Master-Slave)  2.2/...
 • 24
 • 302
 • 0

Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệp Giao tiếp I2C ( Master – Slave)

Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệp Giao tiếp I2C ( Master – Slave)
... StartI2C();// bắt đầu I2C  IdleI2C(); // ACK, đợi phản hồi  WriteI2C(noi dung can ghi);// ghi liệu  StopI2C();// dừng I2C  RestartI2C();// bắt đầu lại I2C  AckI2C(); // ACK phản hồi  NotAckI2C(); ... 3,4Mbits/s Chế độ cao tốc (High‐speed mode) Một bus I2C hoạt động nhiều chế độ khác nhau: - Một chủ tớ (one master one slave) - Một chủ nhiều tớ (one master multi slave) - Nhiều chủ nhiều tớ (Multi ... động truyền hay nhận tùy thuộc vào việc thiết bị chủ chủ (master) hay tớ (slave) Một thiết bị hay IC kết nối với bus I2C, địa (duy nhất) để phân biệt, cấu hình thiết bị chủ (master) hay tớ (slave)...
 • 13
 • 313
 • 0

GIAO TIẾP i2c – VERILOG HDL

GIAO TIẾP i2c – VERILOG HDL
... triển chuẩn giao tiếp nối tiếp dây gọi I2C I2C tên viết tắt cụm từ Inter ‐ Intergrated Circuit Bus giao tiếp IC với I2C phát triển bới Philips, nhiều nhà sản xuất IC giới sử dụng I2C trở thành ... Chí Linh Phần 1: Tổng quan I2C I Giới thiệu chung I2C Ngày hệ thống điện tử đại, nhiều ICs hay thiết bị ngoại vi cần phải giao tiếp với ICs hay thiết bị khác giao tiếp với giới bên Vói mục tiêu ... tiếp với thiết bị mạng I2C START điều kiện khởi đầu, báo hiệu bắt đầu giao tiếp, STOP báo hiệu kết thúc giao tiếp Hình mô tả điều kiện START STOP Ban đầu chưa thực trình giao tiếp, hai đường SDA...
 • 20
 • 118
 • 2

Báo cáo bài tập lớn giao tiếp máy tính GIAO TIẾP i2c GIỮA máy TÍNH và VI điều KHIỂN

Báo cáo bài tập lớn giao tiếp máy tính GIAO TIẾP i2c GIỮA máy TÍNH và VI điều KHIỂN
... chuẩn giao tiếp thực yêu cầu: I2C, SPI, RS232… I2C Slaver I2C Slaver PC Chuẩn giao tiếp I2C • Để tạo giao tiếp vi điều khiển vi điều khiển thiết bị ngoại vi phương thức truyền thông đời • I2C: ... truyền I2C Giải thuật điều khiển Ứng dụng mô Đánh giá hướng phát triển Tổng quan • Mục tiêu đề tài: Sử dụng chuẩn truyền I2C giao tiếp máy tính vi điều khiển, máy tính đóng vai trò Master vi điều khiển ... cứng đơn giản Chuẩn giao tiếp I2C Giao thức I2C tích hợp số loại thiết bị: + Các chuyển đổi (ADC DAC) + Bộ nhớ EEPROM + Các loại IC điều khiển LCD, LED Bus giao tiếp I2C Master SCL Serial...
 • 32
 • 235
 • 0

giáo án lớp 1 cktkn hay đây ạ

giáo án lớp 1 cktkn hay đây ạ
... ban cán lớp, giúp ban cán lớp làm quen với nhiệm vụ giao Biết loại sách đồ dùng cần có Biết cách bọc, ghép dán giữ gìn sách đẹp - Giáo dục ý thức giữ gìn sách đồ dùng học bạn II- Đồ dùng dạy học: ... thành tổ 4- Bầu ban cán lớp: GV đưa dự kiến ban cán lớp gồm :Lớp trưởng, lớp phó, quản ca, - Nêu nhiệm vụ cá nhân ban cán lớp C- Củng cố tiết học: ? Khi học em cần tn theo nội - Lớp trưởng báo cáo ... tên hình Làm 1, 2, - Nhận biết nhanh xác hình học - Giáo dục tinh nhanh nhẹn sáng tạo học tập II- Đồ dùng dạy học: - GV: 1số hv, ht màu sắc, kích thước khác nhau, 1số vật thật có dạng HV, HT -...
 • 27
 • 321
 • 0

Philip I2C Document (Tài liệu gốc về chuẩn giao tiếp I2C của hãng Philip)

Philip I2C Document (Tài liệu gốc về chuẩn giao tiếp I2C của hãng Philip)
... register) I2C Switches: Voltage Level Shifting I2C device I2C device I2C device I2C device I2C device Devices supplied by 5V MASTER I2C bus • Products # Channels I2C device I2C device I2C device ... the cards that are not accessed I2C Multiplexers: Capacitive load split 500 pF MASTER I2C bus 200 pF I2C bus 200 pF I2C bus 300 pF I2C MULTIPLEXER MASTER 300 pF I2C bus 100 pF The multiplexer ... microcontroller I2C hardware so existing code can be utilized with a few modifications I2CPORT: General Purpose I2C LPT Printer Port Adapter v1.0 - Generic I2C adapter (Not compatible with Win -I2C/ Win-I2CNT...
 • 51
 • 557
 • 0

Xem thêm